Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Si ta përmirësojmë përqëndrimin në mësim

1 455 vues

Publié le

Si ta përmirësojmë përqëndrimin në mësim
nga: Prof. Besnik Spahiu

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Si ta përmirësojmë përqëndrimin në mësim

 1. 1. Si ta përmirësojmë përqëndrimin në mësim? nga: Prof. Besnik Spahiu powered by BESSI
 2. 2. Zbrazni mendjen!  Një faktorë i rëndësishëm, i cili pengon përqëndrimin, është koka plot me mendime të ndryshme. Ka ditë p.sh. kur kemi shumë obligime, e kursesi të ju kujtohen të gjitha. Duhet të tentoni që kohë pas kohe të “zbrazni mendjen” nga mendimet e tepërta. Kjo do t’ju ndihmojë që të përqëndroheni tek gjërat më me rëndësi. powered by BESSI
 3. 3. Përcaktoni qëllimet!  Me rëndësi të madhe është që ta dini qëllimin para se t’ia filloni një pune. Nëse nuk jeni të sigurtë se si do të jetë rezultati final, atëherë do ta keni vështirë të përqëndroheni. powered by BESSI
 4. 4. Vizualizimi  Nëse para vetës keni një detyrë serioze, për të cilën nuk jeni të sigurtë se si do të përfundojë, atëherë vizualizojeni atë. Shumë studime kanë treguar se “shfletimi” mendorë i detyrës është njësoj efikas sikur edhe kryerja e tijë në praktikë. Inspirohu Ëndërro Vizualizo Beso powered by BESSI
 5. 5. Ndajeni detyrën në disa pjesë!  Në këtë mënyrë detyra nuk do të duket aq e frikshme dhe e rëndë, sepse një qëllim të vështirë e kemi ndarë në disa qëllime më pak të vështira. P.sh. në vend se të mundoheni të mësoni një libër të tërë përnjëherë, më lehtë e keni ta mësoni atë çdo kapitull veç e veç. powered by BESSI
 6. 6. Kujdes çka hani!  Studimet kanë treguar se ushqimet e pasura me yndyrë të ngopur dhe me sheqer, e zvogëlojne aftësinë e përqëndrimit. Domethënë gjatë studimit të lëndëve të rënda, nuk duhet të konsumoni ushqime të tilla. powered by BESSI
 7. 7.  Të mësojmë në vendë dhe kohë të duhur, varësisht prej kushteve për punë, natyrës së lëndës dhe aftësive tona. powered by BESSI
 8. 8. Si ta mundni frikën nga provimi?  Burimi më i shpeshtë i frikës nga provimi është përvoja negative, por edhe mungesa e vetëbesimit. powered by BESSI
 9. 9.  Frika nga provimi nuk është e panjohur. Ajo mund të haset edhe tek studentët më të përgaditur, sidomos kur është ndonjë provim i rëndësishëm powered by BESSI
 10. 10.  Për të zvogëluar frikën duhet të largoheni nga përvoja negative, dhe të gjeni mënyrë adekuate të studimit powered by BESSI
 11. 11.  Gjatë mësimit duhet të jeni aktivë dhe të mësoni me logjikë. Sa herë që mësoni diçka të re, të nesërmen përsëriteni edhe një herë, dhe vetëm atëherë kaloni te kepitulli tjetër powered by BESSI
 12. 12.  Mësoni në tërësi më të vogla dhe mos i vëni vetës përpara qëllime joreale. powered by BESSI
 13. 13.  Me rastin e mësimit kurrë mos bëni diçka tjetër, p.sh. të dëgjoni muzikë. powered by BESSI
 14. 14.  Mos ndëgjoni çka thonë të tjerët rreth provimit, sepse përvojat janë të ndryshme. Merrni frymë disa herë që të relaksoheni dhe besoni në aftësite tuaja. powered by BESSI
 15. 15. Disa pika bazë se si të mësojmë më mirë?  Të kesh qëndrim pozitivë ndaj të mësuarit (Të besosh se diçka mundë të mësosh) powered by BESSI
 16. 16.  Caktoje një kohë-orarë për të mësuar powered by BESSI
 17. 17.  Gjithmonë mëso në të njejtin vend, dhe mos harro të bësh pauza të shkurta powered by BESSI
 18. 18.  Është me rëndësi që të njoftohesh me materialin të cilin duhet ta mësosh powered by BESSI
 19. 19.  Të bëhet nënvizimi i pjesëve me rëndësi powered by BESSI
 20. 20.  Shënimet sipas mundësive shënoni me shumë simbole p.sh. pika, shigjeta, vija, ngjyra etj. powered by BESSI
 21. 21.  Mësimi i sukseshëm mvaret edhe nga tipari p.sh. auditiv, disa mësojnë me levizje, vizuele etj. powered by BESSI
 22. 22.  Përseritja është faza më e rëndësishme (konsiderohet nëna e mësimit) powered by BESSI
 23. 23.  Ushqimi i përshtatshëm: peshqit, drithërat, frutat, perimet, jogurti, kafeja, çaji powered by BESSI

×