Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

დ.კოტორეიშვილი.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Besik Machitadze (20)

Publicité

დ.კოტორეიშვილი.pptx

  1. 1. მე მინდა გაგაცნოთ ჩემი მხარის,იმერეთის ღირსშესანიშნაობები,რომ ელთა უყურადღე-ბოდ დატოვება აქ მო- ზაურიბისას უბრალოდ არ შეიძლება❤️...
  2. 2. ვანის ნაქალაქარი ცნობილია, როგორც ვანის არქეოლოგიური მუზ- ეუმი. აქ მდებარეობდა ძველი კოლხეთის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქი.მოიცავს დაახლო-ებით 8,5 ჰექტარს. აქედან კარგად მოჩანს რიონის დაბლობი და კავკასიონი. იგი ინახავს ძველი კოლხეთის კულტურის უძველს ნიმუშებს, რომელთა დათვალიერება მნახველთ დიდ სიამოვნებას ანიჭებს.
  3. 3. სათაფლია დაარსდა 1935 წელს ნაკრძალი კომპლექსუ-რი ხასიათისაა და შეიცავს გეოლოგიურ, პალეონტოლოგიურ,ზოო ლოგიურ, სპალეო- ლოგიურ და ბოტანიკ-ურ ძეგლებს. მოიცავს ვიზიტორთა ცენტრს, დინოზავრის ნაკვალევის საკონსერვაციო ნაგებობას,საგამ- ოფენო დარბაზს, შუშის პანორამულ გადასახ-ედს, კაფეებს, სუვერენის მაღაზიებს, კეთილმო- წყობილ მღვიმესა და მარკირებულ ბილიკს.
  4. 4. ოკაცეს კანიონი საქართველოში პირველი დაკიდებული ბი- ლიკი ოკაცეს კანიონშია, ექსტრემალის მოყვ- არულთათვის.ბილიკის გავლას 2-3 საათი სჭი- რდება. საფეხმავლო მარშრუტი დადიანების ისტორიულ ტყე-პარკს და 780 მეტრიან ბილ-იკს გაივლის. ოკაცეს კანიონის ბილიკის საფარი გა- მჭვირვალეა, რაც მო- გზაურობას კიდევ უფ რო ექსტრემალურს ხდის.
  5. 5. პრომეთეს მღვიმე პრომეთეს მღვიმე მსო- ფლიოს მასშტაბით გამო- რჩეული სილამაზის ბუნ - ებრივი ძეგლია.მისი ასა-კი დაახლოებით 60-70 მი- ლიონი წელია. სტალაქ- ტიტებისა და სტალაგმი- ტების გასაოცარი ნაღვენთი ფორმებით მორთუ- ლი ეს კარსტული მღვიმე,კიდევ ერთხელ დაგარ- წმუნებთ ბუნების უსაზღვრო შესაძლებლობებში და გამოგზაურებთ ზღაპრულ სამყაროში!
  6. 6. გელათის მონასტერი ქართული ხუროთმოძღვრების ანსამბლი, რომე- ლიც საქართველოს უდიდესი მეფის-დავით აღმ- აშენებლის თაოსნობით აიგო.ანსამბლში შედის სხვადასხვა დროინდელი ძეგლები.
  7. 7. კაცხის სვეტი კირქვის სვეტისებრი დენუდაციური შთენილი კლდე, ჭიათურის მუნიც.სოფელ კაცხში. სვეტის სიმაღლე 40 მეტრია. კა- ცხის სვეტზე ასვლა აკრ- ძალულია. გამონაკლის შემთხვევებში ადგილო- ბრივ ბერთა ლოცვა-კურთხევით, მხოლოდ მამა-კაცთა ასვლაა შესაძლებელი. 2006 წლის 7 ნოემბერს საქართველოს პრეზი-დენტის ბრძანების თანახმად, მიენიჭა ეროვნუ- ლი მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია.
  8. 8. მუხურას ჩანჩქერი მდებარეობს ტყიბული-მუხურის საავტომობ- ილო გზის სიახლოვეს,ზღვის დონიდან 886 მეტ- რის სიმაღლეზე. სამსაფეხურიანი წყალვარდნ-ილი გადმოედინება აღმოსავლეთ ექსპოზიცი- ციის ფერდობზე მდებარე მღვიმიდან. ჩანჩქე-რის მიდამოებისთვ- ის დამახასიათებე- ლია ნოტიო ჰავა. ჩა- ნჩქერის ნაპირები დაფარულია შერეუ- ლი ფართოფოთლო- ვანი ტყით.
  9. 9. იმერეთში გვხვდება სხვა მრავალი ღირს- შესანიშნაობა , რომ- ლებიც თქვენს მოგ- ზაურობას გააფერადებენ!!!

×