Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Recursos dixitais na Biblioteca da UDC de utilidade para enxeñaría

1 072 vues

Publié le

Breve descrición dos principais recursos na Biblioteca Dixital da Universidade da Coruña de utilidade para enxeñaría.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Recursos dixitais na Biblioteca da UDC de utilidade para enxeñaría

 1. 1. Recursos dixitais na Biblioteca da UDC de utilidade para Enxeñaría<br />Biblioteca da Escola Universitaria Politécnica. Setembro de 2010<br />
 2. 2. Sumario<br />Bases de datos de enxeñaría<br />Compendex<br />CSIC<br />IEEE Xplore<br />ISI WoK<br />Norweb<br />Outras bases de datos de utilidade<br />Revistas electrónicas<br />Como acceder?<br />Principais proveedores<br />Exemplo da interface dun proveedor<br />Libros electrónicos<br />Principais proveedores<br />Pórtico e SFX<br />Outrosrecursos en Internet<br />
 3. 3. Bases de datos de enxeñaría<br />Acceso ás bases de datos dende a Web da BUDC: http://udc.es/biblioteca<br />Pinchamos en “Bases de datos” e seleccionamos a materia: Enxeñaría<br />
 4. 4. Bases de datos de Enxeñaría<br />Tamén podemos acceder dende a Web da BEUP: http://bibliotecaeup.cdf.udc.es<br />
 5. 5. Compendex (EngineeringVillage)<br />É unha das bases de datos de enxeñaría máis completas actualmente.<br />Contén máis de 10 millóns de referencias e resumos obtidos de máis de 5.600 publicacións periódicas, actas de conferencias e informes técnicos.<br />Nesta base de datos están representadas todas as áreas da enxeñaría e ciencias aplicadas: tecnoloxía nuclear, bioenxeñaría, transporte, química, tecnoloxía óptica, enxeñaría agrícola, tecnoloxía dos alimentos, informática, física aplicada, electrónica…<br />Ofrece unha cobertura dende 1969 ata o presente e ten unha actualización semanal.<br />Idioma: inglés.<br />Ligazón: acceder a Compendex<br />
 6. 6. Compendex: interface de busca<br />Tipos de busca e outrasopcións<br />Buscar por…<br />Explorar por índices (autor, título de revista…)<br />Opcións para limitar a busca<br />Consellos de busca<br />
 7. 7. Bases de datos do CSIC: ICYT<br />Base de datos do Consello Superior de Investigacións Científicas, que recolle a produción científica española dende os años 70. A sección que contén documentos sobre enxeñaría é a ICYT.<br />ICYT: base de datos referencial e bibliográfica que recolle a literatura científica das publicacións españolas de ciencia e tecnoloxía.<br />Contén artigos de revistas científicas e de forma selectiva actas de congresos, series, compilacións, informes e monografías.<br />Idioma: español. <br />Periodo de cobertura: Dende 1979, con unha actualización diaria.<br />Ligazón a ICYT: http://www.bugalicia.org/interface.asp?bdd=16<br />
 8. 8. Interface das Bases de datos do CSIC: ICYT<br />Tipos de busca<br />A busca por campos é a máisaconsellable.<br />
 9. 9. IEEE Xplore Digital Library<br />Base de datos do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), a asociacióninternacionalprofesionalmáisimportanteadicadaaoavancedainnovacióntecnolóxica e a excelenciapara o benificiodahumanidade, pormedio das súaspublicacións, conferencias, normas e actividadesprofesionais e educativas.<br />O IEEE Xplore permite o acceso ao texto completo da literatura técnica de maiorcalidade en enxeñaría e tecnoloxía (publicacións periódicas, conferencias, normas…).<br />Periodo de cobertura: acceso ao texto completo dende 1988, e a unha selección de contidosdende 1893.<br />Idioma: inglés.<br />Ligazón: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp<br />
 10. 10. Interface de IEEE Xplore<br />Navegar por índices: revistas, conferencias, normas…<br />Cadro de busca (simple)<br />Acceso á busca avanzada, configuración de preferencias e consellos de busca<br />Información sobre a suscripción (á que temos acceso).<br />
 11. 11. ISI WoK (Web of Knolwledge)<br />É unha plataforma da empresa Thomson Reuters baseadanatecnoloxía web, formada por unhaampla colección de bases de datos bibliográficas, citas e referencias de publicacións científicas de calquera disciplina do coñecemento, incluíndo o científico e tecnolóxico.<br />Unha das súasprincipais bases de datos é a Web of Science [pinchar para obtermáis información].<br />Taménconta con potentes ferramentas de avaliación do rendemento das publicacións científicas: JournalCitationReporte EssentialScienceIndicators.<br />Idioma: inglés<br />En España o acceso a estas bases de datos faise a través da FECYT (Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía). Na súa web [ir] podedesobtermáis información sobre a plataforma, cursos e titoriais sobre estesprodutos…<br />Ligazón a ISI WoK: http://www.accesowok.fecyt.es/wos/<br />
 12. 12. Interface de ISI Web of Science<br />Acceso aomeu perfil. É necesario rexistrarse.<br />Tipos de busca<br />Estamos na pestaña de Web of Science, para ir a outra base de datos (JournalCitationReport…), pinchamos na pestaña “Select a Database”.<br />Busca utilizando operadores booleanos, truncamentos…<br />IMPORTANTE!<br />
 13. 13. JournalCitationReport (JCR)<br />É a fonte de información máis importante a nivel internacional para medir a importancia e o factor de impacto que ten unha publicación periódica no seu campo científico, por medio do estudo das citas que recibe nun determinado número de anos.<br />Presenta datos estatísticos de citas dende 1997 en adiante, que proporcionan unha forma sistemática e obxectiva de determinar a importancia relativa das revistas dentro das súas categorías temáticas (factor de impacto das revistas).<br />Existe unha edición de ciencias e outra de ciencias sociais.<br />É unhaferramenta esencial para bibliotecarios, editores, autores, profesores, estudantes, etc. para coñecer a influencia e o impacto dunha publicación sobre a comunidade investigadora global, ademáis de mostrar as relacións entre as revistas citadas e as que se citan.<br />Pinchar para obter + información sobre JCR<br />Ligazón ao recurso: http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/<br />
 14. 14. Researcher IDa “rede social” para investigadores de WoK (Thomson Reuters)<br />Presentamos aquí este recurso porque está ligado á plataforma de WoK.<br />ResearcherID é unhacomunidade virtual global e multidisciplinar de investigadores académicos, onde cada investigador cun único “código identificador” pode administrar e compartir a súa información profesional (o seu currículo, as instituciónsás que pertence, as súaspublicacións…).<br />Para isto, cómpre crear un perfil en ResearcherIDdendeonde o investigador manexará toda esa información. <br />Este recurso tamén é de utilidade para o estudantado, para coñecer a comunidade investigadora da súa disciplina de estudo, resolver dúbidas sobre o nomedun determinado autor para a busca de publicacións, referencias…<br />Pódense facer buscas por nome, institución, lugar ou palabra clave (a disciplina ou materia que nos interesa).<br />Inclúe un mapa interactivo mundial de investigadores rexistrados no recurso.<br />Idioma: inglés.<br />Ligazón a Researcher ID: http://www.researcherid.com/<br />
 15. 15. Interface de Researcher ID<br />Páxina de inicio<br />Mapa interactivo de investigadores<br />
 16. 16. NorWeb (AENOR): Normas UNE<br />A través de NorWeb podemos acceder ao texto completo das Normas UNE vixentes.<br />Tamén podemos obter a referencia das normas anuladas.<br />Entidade responsable: AENOR: Asociación Española de Normalización e Certificación.<br />Idioma: español<br />Requirenome de usuario e clave (solicítaosna Biblioteca)<br />Ligazón: http://www.aenor.es/<br />Titorial de Norweb: http://bibliotecaeup.cdf.udc.es/tutoriales/norweb1.htm <br />
 17. 17. Outras bases de datos de utilidade<br /><ul><li>Dialnet
 18. 18. Greenfile
 19. 19. Westlaw Aranzadi</li></li></ul><li>Dialnet(Difusión de Alertas en la Red)portal de difusión da produción científica hispana (acceso aberto)<br />Iniciativa da Universidade de la Rioja, é unha plataforma de recursos e servizosdocumentais, coobxectivo de mellorar a visibilidade e o acceso á literatura científica hispana na rede.<br />Dialnettamén é un repositorio de acceso aberto á literatura científica hispana a texto completo.<br />Ten un carácter interdisciplinar (aínda que predominan as ciencias sociais e as humanidades).<br />Permite buscar artigos, revistas, teses e outros documentos, ofrecendo acceso aos sumarios e en moitos casos ao texto completo dos documentos.<br />Os usuarios poden rexistrarse en Dialnet para recibir alertas cos sumarios electrónicos das revistas de interese, etc.<br />Ligazón: http://dialnet.unirioja.es/<br />Interface de Dialnet<br />
 20. 20. Greenfile (EBSCO)<br />Interface de Greenfile<br />Base de datos de acceso aberto sobre medio ambiente, ecoloxía, enerxías renovables…<br />Recolle más de 300.000 rexistros bibliográficos (5.000 a texto completo).<br />Idioma: inglés<br />Ligazón: Acceder a Greenfile<br />
 21. 21. Westlaw Aranzadi<br />Interface de Westlaw Aranzadi<br />Base de datos de lexislación europea, estatal e autonómica, convenios colectivos, xurisprudencia…<br />Ofrece as referencias da lexislacióndende 1930 a 1970, e o texto completo dende 1978.<br />Idioma: español<br />Ligazón ao recurso: Acceder a Westlaw<br />
 22. 22. Outras bases de datos de utilidade<br /><ul><li> Ver máis bases de datos:
 23. 23. Na Web da BUDC
 24. 24. Na Web da BEUP</li></ul>Se necesitas máis información sobre estas ououtras bases de datos, acude aopersoal da biblioteca.<br />
 25. 25. Repositorios institucionais de acceso aberto<br />¿Qué é un repositorio institucional?son sistemas de información utilizados para almacenar, conservar, organizar e difundir en modo de acceso aberto os documentos dixitaisproduto da actividade científica, docente e investigadora dunha institución.<br />Algúns repositorios de interese:<br />ArXiv<br />Digital CSIC<br />RUC<br />[Pinchar aquí para ver máis repositorios de acceso abertona web da BUDC]<br />
 26. 26. ArXiv (CornellUniversity)<br />É o repositorio de e-prints más importante a nivel mundial de física, matemáticas, bioloxía…<br />Que é un e-print? É unha versión dixitaldun documento produtodunha investigación (un artigo dunha revista, unha tese, ponencias…) que é accesible en liñaxeralmente a través dun Repositorio Dixital.<br />Idioma: inglés<br />Ligazón: http://arxiv.org/<br />Interface de arXiv<br />
 27. 27. Digital CSIC<br />É o repositorio institucional do Consello Superior de Investigacións Científicas.<br />Digital.CSIC é un depósito de documentos dixitaiscuxoobxectivo é organizar, arquivar, preservar e difundir en modo de acceso aberto a produción intelectual resultante da actividade investigadora do CSIC.<br />Idioma: español<br />Está organizado por “comunidades” de materias.<br />Ligazón: http://digital.csic.es/<br />Interface de Digital.CSIC<br />
 28. 28. RUC: Repositorio da Universidade da Coruña<br />RUC é un sistema que proporciona de forma estable e segura a difusión e preservación de documentos dixitaisproduto da actividade científica e institucional da UDC.<br />Permite buscar por autor, título, comunidades (departamentos…), data de publicación e materia.<br />Idioma: español<br />Ligazón: http://ruc.udc.es/dspace/<br />Interface de RUC<br />
 29. 29. Revistas e sumarios electrónicos<br />Como acceder? <br />Principaisagregadores<br />Exemplo da interface dun proveedor<br />
 30. 30. Revistas electrónicas: cómo acceder?<br />A través do catálogo da biblioteca [Ver titorial]<br />A través do buscador e os listados da páxina web da Biblioteca da UDC [ir a buscador]<br />A través dos listados da web da BEUP. É unha selección de revistas de interese tanto en español coma en inglés. [ver]<br />A través do buscador SFX [ver guía de uso]<br />A través das páxinas web dos proveedores (principalmente revistas en inglés)<br />
 31. 31. Principais proveedores de revistas electrónicas<br />Cambridge Journals Online <br />EmeraldFulltext<br />IEEE Xplore <br />ScienceDirect<br />Springer-Kluwer <br />SwetsWise  <br />Taylor and Francis<br />WileyInterScience - Blackwell<br />A través da interface destes proveedores podemos facer buscas nassúaspublicacións periódicas e acceder aos sumarios e en moitos casos taménao texto completo .<br />Ao igual que coas bases de datos, cómprefacer as consultas dende ordenadores conectados á rede da UDC.<br />Son fundamentalmente publicacións en ingles (polo que as buscas nestas plataformas tamén deben realizarse neste idioma).<br />
 32. 32. ScienceDirect: exemplo da Interface dun proveedor de revistas electróncias<br />Cadro para a busca de publicacións<br />Información sobre a publicación que estamos a consultar<br />Número que estamos consultando<br />Información sobre o acceso a texto completo<br />Acceso a outros números da revista<br />
 33. 33. Libros electrónicos<br />O proveedor máis importante de libros electrónicos de enxeñaríana BUDC é o IEEE Xplore.<br />Ligazón a outros libros electrónicos na BUDC.<br />Interface para a busca de libros electrónicos en IEEE Xplore:<br />
 34. 34. Consulta simultánea de varios destes recursos: metabuscador PÓRTICO<br />Existe unha potente ferramenta para consultar varios recursos dixitaisaomesmo tempo (catálogos, bases de datos, revistas e libros electrónicos, repositorios…)<br />Trátase de PÓRTICO:<br /> O portal de acceso e busca nos múltiples recursos de información dos que dispoñen as Bibliotecas do Sistema Universitario Galego. <br />Principais funcionalidades de PÓRTICO:<br />Metabuscador: a través do que podescoñecer os recursos dispoñibles na túaárea de coñecemento e lanzar sobre eles consultas simultáneas, ver os resultados de modo unificado e enlazar ó texto completo se dispóndel.<br />Xestor de enlaces SFX:Ofreceiniformación para obter o texto completo, comprobar se a biblioteca dispón da versiónimpresa, solicitar o documento a través do servizo de préstamointerbibliotecario, consultar o factor de impacto, acceder á táboa de contidos ou resumos, buscar outros documentos do autor, exportar citas a Refworks, etc. <br />
 35. 35. PÓRTICO: Metabuscador e xestor de enlaces SFX<br />Acceder a Pórtico<br />Guía de uso<br />Videotitorial<br />Interface de Pórtico<br />http://portico.bugalicia.org/<br />
 36. 36. Outros recursos en Internet<br />Recursos na web da BUDC:<br />Xerais e por materias<br />Enxeñaría<br />Recursos na Web da BEUP[se atopas algún erro nestes recursos, consideras que falta algún de interese outescalqueraoutrasuxerencia acude aopersoal da biblioteca. A túa colaboración é fundamental]<br />Nesta selección de recursos atoparás enciclopedias, dicionarios, institucións, asociacións, teses, prensa, catálogos, sociedades de clasificación, software libre, mapas, normas e patentes, boletínsoficiais, portais temáticos…<br />
 37. 37. Consellos de busca<br />Recorda que para consultar a maioría das bases de datos, revistas electrónicas, etc. cómpre estar conectado á rede da UDC.<br />Lembraque o idioma de busca é moi importante para atopar resultados: se consultas unha base de datos estranxeira debes traducir os termos de busca a este idioma.<br />Se non atopas resultados suficientes natúa busca proba a introducir sinónimos ou palabras máisxenéricas.<br />Se o que atopas é ruido (demasiados resultados) proba a limitar a túa busca por medio das opcións da plataforma que esteas consultando (materias, anos, institucións…) ou introduce termos máis específicos.<br />Se non atopas o que necesitas outesalgunhadúbida con estesououtros recursos, acude aopersoal da biblioteca.<br />Tamén podes solicitar a realización de buscas bibliográficas a través do seguinteformulario electrónico.<br />+ información sobre buscas na “Guía de procuras” disponible no wiki da Biblioteca da Facultade CC da Educación da UDC.<br />
 38. 38. GRAZAS POLA TÚA ATENCIÓN!<br />Este titorial pretende dar unhaprimeira aproximación aos recursos da BUDC de utilidade para enxeñaría.<br />Se necesitas más información sobre estesouotros recursos, consulta copersoalda biblioteca.<br />VISÍTANOS! <br />Web da biblioteca:http://bibliotecaeup.cdf.udc.es<br />A Biblioteca en Facebook:http://www.facebook.com/beup.ferrol<br />

×