Publicité

Transmedia i crossmedia jako narzędzie multiplatformowej komunikacji sztuki oraz reklamy na przykładzie @Filmteractive.

Social m. à ShootCapsule
16 Jun 2014
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Transmedia i crossmedia jako narzędzie multiplatformowej komunikacji sztuki oraz reklamy na przykładzie @Filmteractive.

 1. Agata Lepianka Project Manager Filmteractive/Digital One „Transmedia i crossmedia jako narzędzie multiplatformowej komunikacji sztuki oraz reklamy na przykładzie @Filmteractive.” Marketing Meeting Łódź, 11.06.2014
 2. Interesujący problem Nie wszyscy marketerzy są zainteresowani storytellingiem i niewielu storytellerów jest zainteresowanych marketingiem.
 3. Czym są crossmedia? • Jedna historia • Kilka kanałów dystrybucji Przykład: Książka Powstały na jej podstawie film Powstała na jej podstawie gra komputerowa
 4. Czym są transmedia? • Ten sam świat przedstawiony • Różne historie • Różne kanały dystrybucji Ważny element – interaktywność – odbiorca transmedialny ma możliwość współtworzenia treści
 5. Cechy wspólne crossmedia i transmedia 1. Multimedialność – użycie różnych mediów i platform technologicznych; 2. Złożoność – każdy projekt cross- i transmedialny to kilka części składowych; 3. Mobilność i elastyczność – konsumenci śledzą opowiadanie w różnym czasie na jednej lub kilku platformach w zależności od trybu życia, nawyków medialnych itp.
 6. Transmedia i crossmedia kiedyś • Film • Gry komputerowe • Książki • Komiksy
 7. Transmedia i crossmedia w erze MARKETINGU 4.0. CONTENT MARKETING – MARKETING TREŚCI Maketing z wykorzystaniem transmediów i crossmediów
 8. Przykładowy projekt „The Beauty Inside” – Toshiba i Intel
 9. O czym musza pamiętać marketerzy korzystający z komunikacji transmedialnej/crossmedialnej? 1. Transmedia nie służą jedynie promocji produktu, lecz stają się jego częścią składową 2. Transmedia nie promują jedynie produktu, lecz także promują same siebie 3. Transmedia nie są skutecznym narzędziem marketingowym dla każdej marki 4. Czasami transmedia promują bardziej same siebie, niż markę dla której zostały stworzone
 10. Czym jest Filmteractive?
 11. Założeniem Filmteractive jest stworzenie miejsca, gdzie filmowcy, reżyserzy interaktywni, artyści, marketerzy oraz potencjalni inwestorzy mogą spotkać się, wymienić doświadczenia, jak i nawiązać współpracę.
 12. Konferencja biznesowa w roku 2014 skupiona wokół tematyki „content marketing”
 13. Pierwsze w Europie Środkowo – Wschodniej targi innowacyjnych rozwiązań audiowizualnych
 14. Filmteractive Festival to część poświęcona twórcom najciekawszych i najbardziej innowacyjnych projektów filmowych czy też crossmedialnych. Celem festiwalu jest promocja sztuki cyfrowej. Chcemy pokazać jej relatywnie nowe oblicze szerszej publiczności, wytłumaczyć, czym jest oraz zainspirować do tworzenia własnych projektów
 15. Dziękuję za uwagę! Agata Lepianka Filmteractive/Digital One agata.lepianka@filmteractive.eu
Publicité