Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Estratègies per publicar

766 vues

Publié le

 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

Estratègies per publicar

 1. 1. Estratègies per publicar<br />Biblioteca ETSAV<br />SantCugat del Vallès, juliol 2010<br />
 2. 2. Sumari<br />
 3. 3. Documents de recerca<br />
 4. 4. Documents de recerca<br />Totes les revistes sóniguals?<br />Mónacadèmic<br />Divulgació<br />Mónprofessional<br />Normes de publicació<br />Anglès<br />Puntualitat<br />Revisió per parells<br />Comité internacional<br />Criteris de selecció per avaluar revistes<br />
 5. 5. Criterisd’avaluació<br />
 6. 6. Criterisd’avaluació<br />
 7. 7. Criteris d’avaluació<br />RESULTATS<br />DE LA <br />RECERCA<br />Peer review<br />ARTICLE<br />REVISTA<br />Article en procés de revisió. <br />Font: http://bibliotecnica.upc.edu/e-portals/comunicacio_cientifica<br />EDITORIAL<br />REBUIG<br />Procés de revisió<br /> (peer review)<br />AVALUADORS<br />(referees) <br />ACCEPTACIÓ<br />=<br />publicació<br />
 8. 8. Criterisd’avaluació<br />Importànciad’una revista dinsd’unaàreatemàtica<br />Índex d’impacte<br />+ impacte<br />+ difusió<br />+ difícil de publicar<br />+ tempsd’espera<br />
 9. 9. Producció científica<br />WEB OF SCIENCE<br />Cerca de la producció científica<br />
 10. 10. Cerca de la producció científica<br />operadors booleans:<br />AND (&): recupera tots els termes<br />OR (+): recupera alguns dels termes<br />NOT (-): exclou un dels termes<br />Com ho busquem?<br />truncaments:<br />* ? $ recupera els termes amb una mateixa arrel<br />Atenció! <br />La base de dades no contempla termes controlats.<br />Cal realitzar les cerques utilitzantllenguatgelliure i el màxim de sinònimspossibles<br />Fisch E* (cognom nom sense coma)<br />Enzym* (enzime, enzimes, enzymatic...)<br />Colo$r (color, colour)<br />Organi?ation* (organisation, organisationalorganization, organizations, organizational...)<br />
 11. 11. Cerca de la producció científica<br />Pantalla de resultats<br />
 12. 12. Cerca de la producció científica<br />
 13. 13. Cerca de la producció científica<br />Treballs que citen l’article<br />Crear una alerta de cites d’aquestarticle<br />Treballs que comparteixenreferènciesambaquestarticle<br />Referènciescitades a l’article<br />
 14. 14. Cerca de la producció científica<br />Mapa de citacions<br />
 15. 15. Cerca de la producció científica<br />Altreseines<br />
 16. 16. Cerca de la producció científica<br />Avery<br />
 17. 17. Cerca de la producció científica<br />Paquets de revistes<br />http://cataleg.upc.edu/search~S6*cat<br />
 18. 18. Anàlisi de la producció científica<br />http://scholar.google.com/schhp?hl=ca<br />Quines obres citen aquestllibre<br />Identificaaltres documents similars en base a les cites<br />
 19. 19. Anàlisi de la producció científica<br />WEB OF SCIENCE<br />Anàlisi de la producció científica<br />
 20. 20. Anàlisi de la producció científica<br />Producció científica en mobilitat urbana a Europa<br />Serveix per classificar un conjunt de resultats en categories tals com autor, publicació, institució o àrea temàtica.<br />20<br />
 21. 21. Anàlisi de la producció científica<br />Producció científica en mobilitat urbana a Europa: institucions<br />
 22. 22. Anàlisi de la producció científica<br />Producció científica en mobilitat urbana a Europa: revistes<br />
 23. 23. Anàlisi de la producció científica<br />Autor<br />Congrès<br />País<br />Tipus de document<br />Institució<br />Llengua<br />Any de publicació<br />Revista<br />Matèria<br />
 24. 24. Avaluació de la recerca<br />JOURNAL CITATION REPORTS<br />Comportamentde la revista<br />
 25. 25. Avaluació de la recerca<br />JournalCitationReportsés una eina de mesura de la influència de les revistes científiques de cada àmbit de recerca. <br />A partir d'informació estadística basada en dades de citació:<br />fixaelsrànquings de les revistes de cada àrea<br />determina diferentsindicadorsd'impacte de cadascuna. <br />La posició relativa de les revistes serveix per qualificarprojectes i curriculums.<br />
 26. 26. Avaluació de la recerca<br />Es potescollirmésd’unacategoriaamb la tecla Ctrl<br />
 27. 27. Avaluació de la recerca<br />Factor d’impacte<br />Ens pot ser útil per:<br /><ul><li>Identificar les revistes més rellevants per al nostre treball de recerca.
 28. 28. Identificar les millors revistes per a publicar el nostre article.</li></ul>Com es calcula?<br />
 29. 29. Avaluació de la recerca<br />Quartils<br />3<br />1 quartil: 15/4* 1=3,75 <br />2on quartil: 15/4*2=7,5<br />7<br />11<br />3er quartil: 15/4*3=11,25<br />4er quartil: 15/4*4=15<br />15<br />Càlcul del quartil: <br />(Nombre de revistes de la disciplina / 4) * quartil<br />= <br />Resultat en números enters<br />
 30. 30. Avaluació de la recerca<br />Altreseines<br />
 31. 31. Avaluació de la recerca<br />http://www.scimagojr.com/<br />Portal obert que pren com a base la informació continguda a la base de dades Scopus (Elsevier)<br />
 32. 32. Avaluació de la recerca<br />http://dice.cindoc.csic.es/<br />
 33. 33. Avaluació de la recerca<br />http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus<br />Projectedesenvolupat per AGAUR.<br />CARHUS Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiquesdelsàmbits de les CiènciesSocials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. <br />Objectiu = contribuir a l’avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitaricatalà.<br />
 34. 34. Eines i serveis > LibX<br />Fer cerques sobre les principals fonts d'informació de les Biblioteques de la UPC:<br />Catàleg UPC<br />Catàleg CBUC<br />UPCommons<br />Tesis Doctorals – TDX<br />Fènix.Doc<br />Bibliotècnica<br />
 35. 35. Eines i serveis > LibX<br />Trobar documents directament des d’Amazon<br />Fer cerquesdirectament des de Google<br />
 36. 36. Eines i serveis > LibX<br /><ul><li>Enllaç a Catàleg UPC a través de l’ISBN/ISSN</li></li></ul><li>Eines i serveis > Accés des de fora del campus<br />Proxy Squid<br />El proxy (servidor intermediari):<br />Recull pàgines web directament de l’exterior a petició dels seus ordinadors clients<br />Emmagatzema en el seu disc dur local una còpia i un índex de totes les pàgines visitades.<br />L’accés a aquest servei està limitat als membres de la comunitat de la UPC. <br />http://bibliotecnica.upc.edu/content/acces-remot<br />
 37. 37. Eines i serveis > SIE<br />SIE<br />Per respondre consultes especialitzades sobre una de les àrees de coneixement de la UPC.<br />
 38. 38. Eines i serveis > SOD<br />Serveid’obtenció de documents<br />El SOD subministra tot tipus de documents: llibres, articles de revista, tesis doctorals, informes tècnics, patents, conferències, etc., de qualsevol país del món i en qualsevol llengua.<br />
 39. 39. Eines i serveis > Formació<br />Sessions de formació : Recursos d'informació per a la recerca<br />Podeudemanarformació en l'úsdels recursos d'informaciógenerals (bases de dades i revistes, gestors de referències, Web of Knowledge, etc.) o relacionatsamb un àmbitcientíficespecífic (recursos en informàtica, enginyeria civil, arquitectura, matemàtiques i estadística, etc.). <br />
 40. 40. Moltesgràcies!<br />lluisa.amat@upc.edu<br />

×