Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

La creació musical

555 vues

Publié le

creativitat musical a l'ESO

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

La creació musical

 1. 1. La creació musical a 2n d’ESO Araceli Viñes Herreros IES Josep Pla Barcelona, Horta-Guinardó
 2. 2. D’on partim? <ul><li>Alumnat majortitàriament d’Horta-Guinardó provinent d’escoles de primària que promocionen la pràctica musical i el treball cooperatiu. </li></ul><ul><li>El 9% de l’alumnat de 2n té la convalidació de música. </li></ul><ul><li>Aproximadament el 15% de l’alumnat de 2n ha fet o fa estudis de música extraescolars. </li></ul><ul><li>A 1r d’ESO alguns alumnes han fet matèries optatives de música, però no fan música com a matèria comú des de 6è. </li></ul><ul><li>El grups-classe són de 30-31 alumnes amb nivells heterogenis. </li></ul><ul><li>No hi ha aula oberta ni aula d’acollida, per tant ens trobem amb tota la diversitat a l’aula. </li></ul><ul><li>No hi ha alumnes excessivament disruptius i a classe demúsica el seu coportament es prou correcte. </li></ul>Context general
 3. 3. Coneixements previs <ul><li>Unitat didàctica sobre el so, les seves qualitats i els elements musicals. </li></ul><ul><li>Unitat didàctica sobre el ritme ( tempo , pulsació, compàs, figures rítmiques) </li></ul><ul><li>Unitat didàctica sobre la dinàmica (inicials d’intensitat, reguladors). </li></ul><ul><li>Unitat didàctica sobre la melodia (l’escriptura de la melodia, els intervals, les escales més usuals, conceptes de tonalitat i modalitat. L’organització melòdica: repetició, contrast i variació, frases musicals suspensives i conclusives, motius). </li></ul><ul><li>Nivells diversos de lecto-escriptura musical. </li></ul><ul><li>7% d’alumnes suspesos entre la 1ª i la 2ª avaluació. Cal tenir en compte que 3 alumnes suspenen a causa d’un reiterat absentisme escolar i la resta han suspès per manca d’hàbits de treball, però han recuperat o ho faran al llarg del curs. </li></ul>
 4. 4. Ser responsables, perseverants, pacients, creatius, tenir iniciativa i ser flexibles, conèixer les capacitats i límits propis i dels altres, ser capaços d’assumir riscos, d’afrontar problemes i d’aprendre de les errades. Planificar i realitzar el projecte amb autonomia i cooperativament, prenent decisions consensuades. Prendre consciència de les capacitats individuals i grupals i saber-les gestionar perquè la composició s’ajusti a aquestes. Ser capaços de ser autocrítics, d’autoavaluar-se (a nivell individual i de grup) i d’avaluar els companys. Crear una composició musical de manera col·lectiva i saber escoltar, analitzar i valorar críticament i de manera raonada i respectuosa les composicions dels companys Conversar, escoltar, intercanviar opinions, arribar a acords, expressar per escrit i oralment l’experiència, allò que han après, les dificultats que han tingut. Aconseguir una bona convivència en el el grup, solucionar els conflictes de manera democràtica, mantenir una actitud constructiva, solidària, cívica i responsable. On volem arribar?
 5. 5. Competències comunicatives: lingüística i audiovisual (1) i artística i cultural (2) Competències metodològiques: Aprendre a aprendre (5) Competència personal: autonomia i iniciativa personal (6) Competències per conviure i habitar el món: Social i ciutadana (8)
 6. 6. <ul><li>Competència instrumental </li></ul><ul><li>Veure les competències 1, 5 , 6 i 8 </li></ul><ul><li>Competència interpretativa </li></ul><ul><li>Utilitzar instruments Orff millorant-ne la tècnica </li></ul><ul><li>Practicar i millorar la lectoescriptura musical </li></ul><ul><li>Practicar la memorització de petits fragments melòdics i rítmics </li></ul><ul><li>Assajar i interpretar de manera coordinada una composició musical en grup </li></ul><ul><li>Competència creativa </li></ul><ul><li>Crear una composició musical instrumental de manera col·lectiva seguint unes pautes donades: </li></ul><ul><ul><li>Crear dues melodies en compàs 4/4 de 8 compassos cada una, a partir de l’escala donada i combinar-les. </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear un acompanyament melòdic i/ o harmònic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear un acompanyament rítmic. </li></ul></ul><ul><li>Competència perceptiva </li></ul><ul><li>Saber escoltar-se i escoltar, analitzant i valorant críticament i de manera raonada i respectuosa les composicions pròpies i les dels companys </li></ul><ul><li>Competència musicològica </li></ul><ul><li>Comprendre, identificar i saber comunicar els conceptes treballats: escales, l’organització melòdica, els recursos compositus, la textura. </li></ul>
 7. 7. Com hi arribem? <ul><li>Grups de 4/5. Un alumne que té un nivell bo o molt bo fa de cap de grup i tria els components del seu grup </li></ul><ul><li>Cada grup té una escala i unes instruccions </li></ul><ul><li>Han de distribuir-se les tasques i prendre decisions per començar a crear </li></ul><ul><li>La temporització són 6 sessions: pròleg (1h), nus (4h) i conclussions: concert i avaluació (1h) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Hi ha un full d’autoavaluació i de coavaluació per a cada sessió </li></ul>
 9. 9. Durant 4 sessions l’alumnat s’organitza, conversa deicidex, tria, inventa, dubta, s’equivoca,busca solucions, assaja, es coordina... es diverteix i aprèn.
 10. 10. Els resultats són variats i de vegades trenquen amb algunes de les instruccions; la imaginació té més poder que les normes: <ul><li>Intros </li></ul><ul><li>Codes </li></ul><ul><li>Ponts </li></ul><ul><li>Altres combinacions d’instruments </li></ul><ul><li>Estructures diferents </li></ul><ul><li>Combinacions de compassos </li></ul><ul><li>Melodies sense acompanyaments </li></ul><ul><li>Contramelodies, </li></ul><ul><li>Formats variats d’escriptura musical... </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Després de les interpretacions, cada grup s’avalua i avalua els altres. </li></ul><ul><li>Per acabar, cada alumne dóna la seva opinió sobre l’activitat, el desenvoulpament del treball i explica què ha après. </li></ul><ul><li>Després, per grups escriuen un text comú que es presenta a la classe per arribar aunes conclusions comunes per a cada grup-classe </li></ul>
 12. 12. Què hem après? <ul><li>A treballar en grup: a col·laborar, a entendre’ns, a coordinar-nos i a organitzar-nos </li></ul><ul><li>A conèixer-nos millor entre nosaltres i a tenir una relació més bona </li></ul><ul><li>A respectar més les opinions musicals dels altres </li></ul><ul><li>A inventar una melodia conjuntament </li></ul><ul><li>A fer acompanyaments melòdics, rítmics i harmònics </li></ul><ul><li>A fer ritmes i a jugar amb les notes </li></ul><ul><li>A escriure i llegir millor les partitures </li></ul><ul><li>A tocar millor els instruments de placa i la flauta de bec. </li></ul><ul><li>A memoritzar </li></ul><ul><li>A interpretar una composició en grup ben sincronitzada </li></ul><ul><li>A portar millor el ritme </li></ul><ul><li>A escoltar el que feien els altres membres del grup </li></ul><ul><li>Que per fer una melòdia en Re dòric és millor utilizar fa, sol o la que do </li></ul><ul><li>Hem après sobre diferents tiupus d’escales </li></ul><ul><li>Què per fer una cosa maca no cal que sigui complicada </li></ul>
 13. 13. Què ens ha costat més? <ul><li>Coordinar-nos </li></ul><ul><li>Arribar a acords </li></ul><ul><li>Distribuir les tasques </li></ul><ul><li>Unir les dues melodies </li></ul><ul><li>Aprendre a estructurar una melodia </li></ul><ul><li>Abans de crear la melodia </li></ul><ul><li>A crear una acompanyament que concordi amb la melodia </li></ul><ul><li>A aprendre el que calia tocar, anar compenetrats i tocar amb rapidesa </li></ul>
 14. 14. Per què ens ha agradat l’activitat a la majoria? <ul><li>Hem comparit idees i moments divertits </li></ul><ul><li>Hem après sense fer teoria mentre ens divertíem </li></ul><ul><li>Hem experimentat en el camp de la composició </li></ul><ul><li>Hem treballat en grup </li></ul>
 15. 15. El resultat http://www.youtube.com/watch?v=Zlf5kOVIS3c
 16. 16. Gràcies! Araceli Viñes Herreros IES Josep Pla Barcelona, Horta-Guinardó

×