Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Як використати енергію вітру та енергію води без впливу на навколишнє середовище?

Презентація на урок фізики "Як використати енергію вітру та енергію води без впливу на навколишнє середовище?"

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Як використати енергію вітру та енергію води без впливу на навколишнє середовище?

 1. 1. НавчальнийНавчальний проект зпроект з фізикифізики ПідготувалиПідготували Учні 7-А класуУчні 7-А класу Гусак Анна , Чайка Артем таГусак Анна , Чайка Артем та Удовиченко ЄвгенійУдовиченко Євгеній
 2. 2. ЗавданняЗавдання:: Як використати енергіюЯк використати енергію вітру і води безвітру і води без негативного впливу длянегативного впливу для довкілля?довкілля?
 3. 3. ПланПлан:: 11.Енергія вітру..Енергія вітру. 22.Перспективи вітрової.Перспективи вітрової енергетики в Україні.енергетики в Україні. 33.Гідроенергетика..Гідроенергетика.
 4. 4. 1.Енергія вітру.1.Енергія вітру.
 5. 5. 2.Перспективи вітрової енергетики в2.Перспективи вітрової енергетики в Україні.Україні.
 6. 6. 3.Гідроенергетика.3.Гідроенергетика.
 7. 7. ВисновокВисновок:: Використання альтернативних джерел енергії є важливим як в національному, так і міжнародному масштабі – з точки зору реакції на глобальні кліматичні зміни та покращення енергетичної безпеки в Європі. Енергетична стратегія України визначає такі перспективні напрямки розвитку альтернативних та відновлювальних джерел енергії: біоенергетика, видобуток та утилізація шахтного метану, використання вторинних енергетичних ресурсів, вітрової і сонячної енергії, теплової енергії довкілля, освоєння економічно доцільного гідропотенціалу малих річок України.
 8. 8. Дякуємо за увагу!Дякуємо за увагу!
 9. 9. Дякуємо за увагу!Дякуємо за увагу!

×