Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Природни науки - Живеалишта
1. Дадени се описи на одредени живеалишта. На линиите до нив напиши за кое
живеалиште станува ...
6. Погоди го животното според дадените карактеристики:
7. Дополни го клучот на идентификација...
силни
нозе
густо
бело
крз...
8. Што се случуваако нафтатасеизлее во морето? _______________________________
___________________________________________...
14. Луѓето со различни активности може да им наштетат на реките. Како?
___________________________________________________...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Природни науки- Живеалишта IV одд

10 679 vues

Publié le

Проверка за првата тема по Природни науки за четврто одделение

Publié dans : Formation
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Природни науки- Живеалишта IV одд

  1. 1. Природни науки - Живеалишта 1. Дадени се описи на одредени живеалишта. На линиите до нив напиши за кое живеалиште станува збор.  Суво и топло место со малку дожд ________________________  Многу ладно место на север, каде нема дрва ________________________  Водено пространство ________________________  Топли и мокри места со многу дожд ________________________  Пространа рамнина обрасната со трева и без дрва ________________________ 2. Планот на истражување треба да содржи: _______________________________________________, _______________________________________________, _______________________________________________ и _______________________________________________. 3. За полесно читање и толкување податоците, добиени од истражувањето, ги претставуваме во _____________________________ и во _______________________. 4. Според столбестиот дијаграм протолкувај ги податоците: Според податоците најмногу сретнавме _______________________ во непосредната околина. Во __________________ сретнавме најмногу животни. Кучињата најмногу сакаат да шетаат во ________________. Мачки најмалку има во __________________. Гулабите ги сретнавме најмногу во __________________ и ________________. 5. Која опрема се користи за едно истражување? _______________, ______________, __________________, ____________________. 0 5 10 15 20 Училишен дворПарк Игралиште Животни во непосредна близина Мачка Куче Гулаб
  2. 2. 6. Погоди го животното според дадените карактеристики: 7. Дополни го клучот на идентификација... силни нозе густо бело крзно дебели и груби шепи очите ги движи во различни насоки ја менува бојата за да се скрие долг леплив јазик ноздри кои се отвораат и затвораат долги густи трепки грпка на грбот ДАЛИ ИМА ПЕРДУВИ ДАЛИ ИМА НОЗЕ?ДАЛИ ПЛИВА? да не да да не не
  3. 3. 8. Што се случуваако нафтатасеизлее во морето? _______________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. 9. Што е цунами? ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. 10. Какво ниво е загадувањето на воздухот, ако индексот за квалитет на воздухот е 10? _____________________ ниво. 11. Наброј неколку начини за намалување на загадувањето на воздухот! ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. 12. Именувај ги деловите на вулканот! 13. Вулканите се класифицираат како: _______________________, __________________ и _______________________.
  4. 4. 14. Луѓето со различни активности може да им наштетат на реките. Како? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. 15. Што е земјотрес? _________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________. 16. Наброј пет природни непогоди! _______________________,___________________________, ____________________, _______________________, ___________________________. 17. Како животните се приспособуваат на студено живеалиште? ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________.

×