Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Upitnik za roditelje

1 438 vues

Publié le

Upitnik za roditelje

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à aimer ceci

Upitnik za roditelje

  1. 1. УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ Молим Вас да одговорите на следећа питања процењујући колико су тачна,по следећој скали. 1-нетачно 2-у мањој мери тачно 3-у већој мери тачно 4-тачно ТВРДЊА 1 2 3 4 1. Учитељица позива чланове породице у разред водећи рачуна о томе да се осећају добродошлима и проналази различите начине да све породице укључи у васпитно-образовни процес. 2. Укључује чланове породице у заједничко доношење одлука везаних за развој, учење и социјални живот деце у разреду. 3. Укључује чланове породице у доношење одлука које се односе на осмишљавање и креирање разноврсних окружења у којима деца уче. 4. Редовно комуницира са породицама о деци, њиховом учењу и развоју, догађајима у разреду. 5. Ствара различите прилике у којима чланови породица могу да уче једни од других и међусобно се подржавају. 6. Прати потребе родитеља и отворена је за нове предлоге. 7. Понаша се заинтересовано, показује поштовање, прихватање, искреност, узима у обзир шта други мисле. 8. Чува тајност података. 9. Код учитељице је дете сигурно и безбедно. 10. Креира окружење у коме се свако дете осећа пријатно и има осећај припадности. 11. Обезбеђује физичко окружење које је сигурно и лако се надзире. 12. Прилагођава физичко окружење како би задовољила индивидуалне потребе деце, као и потребе различитих група деце. 13. Радо долазим на позив учитељице, а и када осетим жељу и потребу.

×