Publicité

CDO-barometri 2017

Bilot
Bilot
24 Jan 2017
Publicité

Contenu connexe

Similaire à CDO-barometri 2017(20)

Publicité
Publicité

CDO-barometri 2017

 1. CDO-BAROMETRI 2017 Tutkimus digitalisaation edelläkävijöistä
 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Nyt aloitettu vuosittainen barometri selvittää, keitä ja millaisessa asemassa Suomen Chief Digital Officerit ovat sekä millä tasolla digitalisaatio heidän edustamissaan organisaatioissa on. • Toteutus verkkokyselynä ja telehaastatteluina loka-marraskuussa 2016 • Tutkimus kiinnosti kohderyhmäänsä; vastausprosentti (pl. anonyymit) 51% • Vastaajina 45 henkilöä, joista 81% CDO:ita (loput samankaltaisia titteleitä) • CDO-titteliä kantavia henkilöitä löytyi yhteensä 73. CDO:ita on Suomessa toistaiseksi siis melko vähän • Vuosittainen barometri mittaa paitsi CDO:iden määrän kasvua, myös heidän asemansa ja digitalisaation kehittymistä organisaatioissa www.bilot.fi #CDOBarometri
 3. CDO-BAROMETRIN TULOKSET Useimmiten johtoryhmään kuuluva Chief Digital Officer on ennen kaikkea muutoksen tekijä.
 4. MEDIA ENSIN 25% VASTAAJISTA MEDIA- TAI MARKKINOINTIALALLA. www.bilot.fi #CDOBarometri
 5. MILLÄ TOIMIALOILLA CDO:ITA ON? Kokonai- suudessaan eniten CDO:ita palvelu- ja media-aloilla. 13,6 % 9,1 % 9,1 % 25,0 % 15,9 % 11,4 % 6,8 % 9,1 % Millä toimialoilla CDOita on? ICT & Ohjelmisto Julkinen sektori Kauppa Markkinointi & Media Palvelu Rahoitus & Vakuutus Teleala Teollisuus www.bilot.fi #CDOBarometri
 6. 50% CDO:ISTA KOKEE OLEVANSA ENSISIJAISESTI MUUTOS- JOHTAJA. www.bilot.fi #CDOBarometri
 7. CDO ON MUUTOKSEN TEKIJÄ 13,0 21,7 8,7 50,0 6,5 Liiketoimintamallien kehittäjä Digitaalisten palvelujen kehittäjä Digitaalisten alustojen kehittäjä Muutosjohtaja Muu, mikä CDO on ensisijaisesti muutosjohtaja ja palvelujen kehittäjä Mikä on roolisi liittyen organisaationne digitalisaatioon? www.bilot.fi #CDOBarometri CDO on ensisijaisesti muutosjohtaja ja palvelujen kehittäjä.
 8. 66% CDO:ISTA KUULUU JOHTORYHMÄÄN. www.bilot.fi #CDOBarometri
 9. CDO ON JOHDON KETTERÄ LIITTOLAINEN 10,9 2,2 2,2 6,5 6,5 8,7 63,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Muu, mikä ICT Tuotanto Tuotekehitys Markkinointi Myynti Yritysjohto Muu, mikä: • Strategiajohtaja • Liiketoimintayksiköt • Asiakasrajapinnan päättäjät • Konserniohjaus-yksikkö Mikä taho on tärkein kumppanisi yrityksen sisällä digitalisaation edistämisessä? www.bilot.fi #CDOBarometri
 10. 37%:LLA CDO:ISTA ON ICT-TAUSTA.
 11. CDO:IDEN TAUSTAT VAIHTELEVIA 37,2 4,7 18,6 39,5 ICT Myynti Markkinointi Muu, mikä? Mikä oli osaamisalueesi ennen nykyistä positiotasi? www.bilot.fi #CDOBarometri CDO:ksi tullaan myös liiketoiminnan kehityksen tai tuotekehityksen kautta.
 12. CDO AMMENTAA IDEOITA ULKOISESTA – DIGITAALISESTA – YMPÄRISTÖSTÄ
 13. ”Asiakkailta saatavat ideat.” www.bilot.fi #CDOBarometri ”Tulevaisuuden tutkimuksesta tulevat virikkeet ja trendit.”
 14. ”Jopa scifi-julkaisuista voi saada ajatuksia! Ilmiöiden seuraaminen, ovatko teknologiat tarpeeksi kyvykkäitä myös tulevaisuudessa.” www.bilot.fi #CDOBarometri ”Maailman trendit, webcastit, blogit, uutisvirta”
 15. 22,7 2,3 6,8 6,8 6,8 15,9 25 34,1 54,5 0 50 100 Muu, mikä Hackathonit Startup-yhteisöt Alan media Johdon konsultit/Business/Service Design -talot Alan tapahtumat Ideat oman organisaation sisältä Esimerkit muista yrityksistä Digitaaliset verkostot ja some TÄRKEIMMÄT INSPIRAATION LÄHTEET DIGITAALISIA Muu, mikä: Asiakkaat, omat verkostot, ilmiöt, blogit, uutisvirta, tulevaisuuden tutkimus Mitkä ovat tärkeimmät inspiraation lähteesi digitalisaation saralla? www.bilot.fi #CDOBarometri Muutosjohtaja oppii, matkii ja verkostoituu – myös sisäisesti. Vastausvaihtoehtoja sai valita 1-2
 16. CDO VERKOSTOITUU MIELUITEN TAPAHTUMISSA 50,5 70,5 20,5 13,6 2,3 Verkostoidun CDO-kollegoiden kanssa Somessa Tapahtumissa Muualla, missä? En verkostoidu, mutta verkostoituisin mielelläni En ehdi ja/tai halua verkostoitua Muualla, missä: F2F-tapaamiset, B2B-tapaamiset, yhteistyökumppanit, alihankkijat www.bilot.fi #CDOBarometri CDO:n oma kollega- ja kumppani- verkosto on laaja ja tärkeä. Vastaajat valitsivat itselleen sopivat vaihtoehdot
 17. ASIAKASKOKEMUS ON CDO:N PRIORITEETTI, MUTTA… Tärkeimpiä teknologiateemoja ovat digitaaliset- ja mobiilipalvelut sekä analytiikka.
 18. ”Liiketoiminnan kasvattaminen” ”Uuden liiketoiminnan löytäminen” ”Palvelujen automatisaatio.” ”Logistiikan digipalvelut; robotiikka.” www.bilot.fi #CDOBarometri
 19. ASIAKASKOKEMUS ON USEIMPIEN PRIORITEETTI 28,9 % 4,4 % 6,7 % 8,9 % 11,1 % 13,3 % 17,8 % 26,7 % 31,1 % 33,3 % 55,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % Muu, mikä Jakamistalouden hyödyntäminen Tilauspohjaiset liiketoimintamallit Liiketoiminnan globalisoinnin nopeuttaminen Uusien asiakassegmenttien tavoittaminen Asiakashankinnan parantaminen Tuotannon optimointi Tuotteiden palvelullistaminen Uuden ekosysteemin / markkinapaikan muodostaminen Datan tai rajapintojen kaupallistaminen Asiakaskokemuksen parantaminen Muu, mikä: Liiketoiminnan kasvattaminen, asiakkaan prosessin parantaminen, uuden digiliiketoiminnan malli, uudet tuotteet ja palvelut, palveluiden automatisaatio, sisällön kehittäminen, laadullistaminen Mitkä seuraavista digitalisaation teemoista ovat teille relevantteja? www.bilot.fi #CDOBarometri Datan hyödyntämin en ja uudet markkina- paikat myös fokuksessa. Vastausvaihtoehtoja sai valita 1-3
 20. ”Keinoäly, palveluiden automaatio, datan monetisointi.” ”Tavaravirtojen automatisointi.” ”CMS, segmentointi, markkinoinnin automaatio” ”Mobiiliteknologiat, personoituminen datan avulla. Ennakoiva analysointi.” ”Blockchain, AI Chatbotit, SaaS” www.bilot.fi #CDOBarometri
 21. DIGIPALVELUT JA MOBIILI EDELLÄ 8,9 % 4,4 % 4,4 % 11,1 % 11,1 % 15,6 % 15,6 % 26,7 % 31,1 % 31,1 % 48,9 % 60,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % Muu, mikä 3D-tulostus Puettava älyteknologia Virtuaalinen tai lisätty todellisuus Blockchain Avoimet rajapinnat Robotiikka ja autonomiset laitteet SaaS & skaalautuva pilvikapasiteetti Koneäly IoT Analytiikka ja Big Data Digitaaliset palvelut ja mobiilisovellukset Muu, mikä: Datapohjainen myynti, markkinointiautomaatio, sisällönhallintajärjestelmät, ennakoiva analysointi, tavaravirtojen automatisointi, datan monetisointi, interaktiivisuus, videopalvelut Mitkä seuraavista digitalisaation teknologioista ovat teille relevantteja? www.bilot.fi #CDOBarometri Teknologian kehitysvaihe on yleisesti ottaen melko varhainen. Vastausvaihtoehtoja sai valita 1-3
 22. • Asiakaskokemus • Datan kaupallistaminen • Uudet ekosysteemit • Asiakaskokemus • Uudet asiakkaat • Uudet asiakassegmentit • Koneäly • Digitaaliset palvelut ja mobiili • Analytiikka ja big data • Digitaaliset palvelut ja mobiili • Analytiikka ja big data • Skaalautuva pilvikapasiteetti • Asiakaskokemus • Palvelullistaminen, kaupallistaminen, • Uudet ekosysteemit • Digitaaliset palvelut ja mobiili • Analytiikka ja big data • Koneäly TEEMAT TEKNOLOGIAT KAUPPA • Asiakaskokemus • Uudet ekosysteemit • Tuotannon optimointi • Koneäly • Digitaaliset palvelut ja mobiili • Skaalautuva pilvikapasiteetti www.bilot.fi #CDOBarometri KAUPPA TEEMAT TEKNOLOGIAT MEDIA TEEMAT TEKNOLOGIAT RAHOITUS & VAKUUTUS TEEMAT TEKNOLOGIAT JULKINEN SEKTORI
 23. • Palvelullistaminen • Datan kaupallistaminen • Uudet ekosysteemit • Analytiikka ja big data • Digitaaliset palvelut ja mobiili • 3D-tulostus • Asiakaskokemus • Datan kaupallistaminen • Palvelullistaminen • Analytiikka ja big data • Digitaaliset palvelut ja mobiili • Skaalautuva pilvikapasiteetti • Palvelullistaminen • Uudet ekosysteemit • Asiakaskokemus • Analytiikka ja big data • Digitaaliset palvelut ja mobiili • Skaalautuva pilvikapasiteetti • Asiakaskokemus • Datan kaupallistaminen • Uudet asiakassegmentit • Analytiikka ja big data • Digitaaliset palvelut ja mobiili • Robotiikka ja autonomiset laitteet www.bilot.fi #CDOBarometri TEEMAT TEKNOLOGIAT TEOLLISUUS TEEMAT TEKNOLOGIAT TELE TEEMAT TEKNOLOGIAT ICT & OHJELMISTOALA TEEMAT TEKNOLOGIAT PALVELU
 24. MIKÄ VALVOTTAA CDO:TA ÖISIN? Datan tehokkaampi hyödyntäminen on kysymys, johon useimmat etsivät ratkaisua tällä hetkellä.
 25. JOHTAMINEN JA VISIO • Kuinka digitalisaatio saadaan osaksi strategiaa? • Kuinka muuttaa johtamista, jotta se tukisi digitalisaatiota paremmin? • Resurssipula, oikeasti iso haaste • Prosessien tehostaminen • Prosessit ja sopimukset kuntoon, jotta dataa voisi hyödyntää • Haetaan teknologiaa, mutta myös visiota tulevaisuuteen • Kyvykkyyksien rakentaminen tulevaisuutta varten palveluissa ASIAKASKOKEMUKSEN KEHITTÄMINEN • Markkinointiautomaation ja asiakaskokemuksen yhdistelmä. Robotiikka. Design. • Asiakaskokemus vs. Digitaalinen asiakaskokemus • Digitaalisen identiteetin yhdistäminen perinteiseen kuluttajaan • Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen asiakasratkaisuissa ja digitaalisissa palveluissa • Miten tavoittaa 15-29-vuotiaat nuoret? • Perusasioiden saaminen kuntoon: tuotehallinnan digitalisointi ja automaatio, verkkokauppa TEKNOLOGIAT • IoT- ja commerce-alustat • Koneäly, chatbottien hyödyntäminen liiketoiminnassa • Rajapintojen avaaminen, datan vakiointi, prosessien automatisointi • Automaatiovälineiden tarjoajan löytäminen • Robotiikka, varastointiprosessien automatisointi • Dynaamiseen mallinnukseen kykenevä 3-4D-tiedon hallintaratkaisu TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN • Uusien innovaatioiden kehittäminen • Liiketoiminnan digitalisointi, uudet palvelut • Miten hyödyntää teknologiaa? • Digitaalisten ja fyysisten tuotteiden yhdistämiseen tilauspohjaiseksi tuotteeksi • Mittatilaustuotteiden myyminen verkossa • Media-alan liiketoiminnan digitalisointi, uudet palvelut • Sopivan product/marketfitin etsiminen www.bilot.fi #CDOBarometri
 26. MIKÄ ESTÄÄ CDO:TA LIIKKUMASTA NOPEAMMIN? Teemat ja teknologiat selvillä – what’s holding you back?
 27. ”Koko organisaation muutoskyvykkyys isossa kuvassa haaste.” ”Organisaation kulttuuri ja rakenteet. Ihmisten sitoutuminen läpi yrityksen.” ”Päätöksenteon hitaus; ei tehdä oikeasti päätöstä.” ”Strategian puuttuminen.” ”Epätasainen osaamisen jakautuminen organisaatiossa ja kumppaneissa.” www.bilot.fi #CDOBarometri
 28. RESURSSIT OVAT CDO:N SUURIN HAASTE 34,1 9,1 9,1 9,1 13,6 20,5 20,5 43,2 0 20 40 60 Muu, mikä Tulosten ja tehon mittaaminen Digitaalisuus liian erillään arjesta Strategian puuttuminen Ylimmän johdon sitoutuminen Sisäinen/ulkoinen osaamispula Vision puuttuminen Sisäinen/ulkoinen resurssipula Muu, mikä: Kulttuuri; asenteet, muutosvastarinta, osaamisen epätasainen jakautuminen, asioiden saaminen liikkeelle, päätöksenteon hitaus, priorisointi, rahoitus, monetisaatiomallit Resurssi- ja osaamispula sekä yrityskulttuuri jarruttavat Mitkä ovat digitalisaation suurimmat haasteet organisaatiossanne? www.bilot.fi #CDOBarometri Resurssi- ja osaamispula sekä yrityskulttuuri jarruttavat. Vastausvaihtoehtoja sai valita 1-2
 29. 32%:LLA CDO:ISTA EI OLE BUDJETTIA. www.bilot.fi #CDOBarometri
 30. BUDJETTI PUUTTUU SUURIMMALTA OSALTA 27 4,7 8,1 21,6 32,4 5+ MEUR 1–5 MEUR 500 TEUR–1 MEUR 0–500 TEUR Budjettia ei ole, päätökset tehdään tapauskohtaisesti Kuinka suuri on digitalisaatiohankkeisiin investoitava budjettinne vuosittain? www.bilot.fi #CDOBarometri Ad hoc kertoo budjetoinnin ketteryydestä – tai haasteellisuudesta.
 31. LISÄTIEDOT: MIKA TANNER, CEO +358 40 544 0477 MIKA.TANNER@BILOT.FI TWITTER: @MIKATANNER MATHIAS HJELT, DIRECTOR, PORTFOLIO AND OFFERING MATHIAS.HJELT@BILOT.FI +358 50 563 1636 TWITTER: @MATHIASHJELT
Publicité