SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  84
Télécharger pour lire hors ligne
SZKOŁA LETNIA BIM
mgr inż. arch Agata Turek
lipiec - październik 2021
O MNIE I MOJEJ PRACY
1. Wykształcenie:
studia I stopnia – Politechnika Opolska – kierunek Architektura
studia II stopnia – Politechnika Wrocławska – specjalność Architektura i urbanistyka /lato 2017/
2. Praca – 3,5 letnie doświadczenia w branży przy:
- projektowaniu architektury
- modelowanie pod przedmiary dla inwestycji własnych firmy
- inwentaryzacje z chmury punktów (ostatnie 2 miesiące)
PLAN PREZENTACJI
1. Praca grupowa na modelu centralnym – zespół budynków biurowych
1.1. Architektura
1.2. Konstrukcja
1.3. Przedmiary
1.3. Instalacje – kanalizacja sanitarna
1.4. Instalacje – wentylacja mechaniczna
1.5. BIM 360 Docs
2. Wybrane zagadnienia z kursu
3. Praca samodzielna przed zajęciami
4. Projekty wykonywane na zajęciach
Praca grupowa
na modelu centralnym
ZAKRES OPRACOWANIA
Praca grupowa na modelu centralnym
Architektura
Aksonometria z lotu ptaka
elewacja frontowa
elewacja od strony dziedzińca
Architektura
Rozbita aksonometria
Architektura
Aksonometria:
- Poziom -1
- Poziom 0
- Poziom 1
Aksonometria piętra
powtarzalnego
Architektura
Architektura
Rzut piętra powtarzalnego
z zestawieniem pomieszczeń
Architektura
Schemat kolorystyczny
kondygnacji powtarzalnej
Architektura
Przekroje aksonometryczne / przekroje płaskie w PB
Architektura
Przekroje aksonometryczne
Architektura
Przekroje aksonometryczne / przekroje płaskie w PB
Architektura
Elewacje fasady
/zestawienie różnych
opcji wyświetlania grafiki
- styl realistyczny
- styl cieniowany
Porównanie z wizualizacją
w Enscape
wizualizacja w Enscape
styl cieniowany
styl realistyczny
styl realistyczny
Elewacja frontowa
Architektura - Widok 3 D na budynek
Architektura – widoki z wnętrza
Architektura – WIZUALIZACJE ENSCAPE
Architektura – WIZUALIZACJE ENSCAPE
Architektura – WIZUALIZACJE ENSCAPE
Konstrukcja
Widok na model elementów żelbetowych,
model analityczny krawędziowy oraz z
nadpisaną widocznością
Przedmiary
Zestawienia elementów
żelbetowych:
- Ścian
- Stropów
- Słupów
- belek
Przedmiary
Ujęcia wyszczególniające:
- elementy żelbetowe
- izolacje
- elewacja (fasada)
Instalacje sanitarne
Aksonometria instalacji
kanalizacyjnych - pion
Instalacje sanitarne
Aksonometria instalacji
kanalizacyjnych - garaż
Instalacje sanitarne
Aksonometria instalacji
- przykładowe pom. łazienki
/WIDOK KOORDYNACJA/
/WIDOK HYDRAULIKA/
Instalacje wentylacji
Aksonometria instalacji
wentylacyjnych – pion z łazienkami
Rzut pom. WC
Aksonometria pom. WC Aksonometria pionu
Aksonometria pom. WC
Instalacje wentylacji
Wspólny szacht dla instalacji:
- wentylacji biura
(system nawiewno – wywiewny z
centralą na dachu)
- wentylacja sanitariatów
(system wywiewny)
- kanalizacji sanitarnej
Instalacje wentylacji
Widoki pomieszczeń z instalacją
wentylacyjną /mechanika i koordynacja/
Detale – ominięcie kolizji
Instalacje wentylacji
Widoki pomieszczeń z instalacją
wentylacyjną /mechanika i koordynacja/
Centrala dachowa
Instalacje wentylacji
Instalacja wentylacyjna poziom 1
Instalacje wentylacji
Centrala dachowa
Instalacje wentylacji
Wentylacja w projektowanym budynku
Instalacje wentylacji
Wentylacja w projektowanym budynku
Instalacje wentylacji
Wentylacja w projektowanym budynku
BIM 360 Docs
Wybrane zagadnienia z kursu – pomocne narzędzia
1. Uzgodnij właściwości typu
2. Parametry projektu - parametr współdzielony
3. Rozbicie aksonometrii (przenieś elementy)
4. Edytuj profile
5. Warianty projektu
6. Dynamiczne zestawienia materiałów /przedmiary i kosztorysy/
Uzgodnij właściwości typów
- przekształca element (dopasowuje typ) względem innego (wybranego)
elementu w tym samym widoku
Parametry projektu – parametr współdzielony
- utworzenie parametru „grupa pomieszczeń”
wykorzystywana w zestawieniu
- wprowadzenie oznaczenia graficznego na rysunek
Rozbicie aksonometrii – przenieś elementy
- umożliwia tworzenie widoków aksonometrii w rozbiciu na elementy
przesunięte względem siebie, umożliwia czytelną i efektową prezentacją
- przyśpiesza opracowania koncepcyjne
Edytuj profile
- umożliwia ręczną modyfikację kształtu elementu
Warianty projektu
- wspiera projektowanie przez możliwość
przedstawienia rozwiązań w wersjach (wariantach)
Dynamiczne zestawienie materiałów /przedmiary i kosztorysy/
- możliwość generowania zestawień materiałów i ilości, która aktualizuje się
wraz z wprowadzaniem zmian na modelu (w czasie rzeczywistym)
- możliwość dodawania własnych parametrów i wartości obliczeniowych
(np. cena jednostkowa) -> uzyskiwanie kosztorysów roboczych
Praca samodzielna przed zajęciami
1. Dom z więźbą
2. Dom stodoła
Dom z więźbą – rzuty / przekroje / zestawienie więźby
Dom z więźbą – elewacje / wariant schodów
Dom stodoła
Dom stodoła
Projekty wykonywane na zajęciach
1. Pawilon wystawowy – model bryły koncepcyjnej
2. Pawilon wystawowy – instalacja wod.-kan.
3. Modelowanie architektury - biurowiec
4. Modelowanie konstrukcji – model analityczny
5. Modelowanie instalacji wentylacyjnych
6. Modelowanie konstrukcji stalowych – Revit + SCIA
7. Modelowanie konstrukcji żelbetowych – Revit + Robot
8. Modelowanie zbrojenia
9. Modelowanie rodzin
10. Inwentaryzacja na bazie chmury punktów
11. Skrypt w BIM. Automatyzacja w Dynamo
12. Przedmiary i zestawienia
13. Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Wykrywanie kolizji - Navisworks
14. Modelowanie infrastruktury – CIVIL
15. Wizualizacje w Enscape
Pawilon wystawowy
model bryły koncepcyjnej
Pawilon wystawowy
– instalacja wod.-kan.
Pawilon wystawowy
– instalacja wod.-kan.
TrimbleConnect
Pawilon wystawowy
– instalacja wod.-kan.
TrimbleConnect
Modelowanie
architektury - biurowiec
Modelowanie
architektury - biurowiec
Modelowanie
architektury - biurowiec
Modelowanie konstrukcji – model analityczny
Modelowanie instalacji
wentylacyjnych
Modelowanie instalacji
wentylacyjnych
Modelowanie konstr.
stalowych Revit + SCIA
Widok na model analityczny
Modelowanie
konstrukcji żelbetowych
– Revit + Robot
Modelowanie
konstrukcji żelbetowych
– Revit + Robot
Modelowanie zbrojenia
Modelowanie rodzin
- ruchomy panel ściany
kurtynowej
- parametryczna rodzina
krzesła
Modelowanie rodzin
- rodzina logo skalowane
Inwentaryzacja na bazie
chmury punktów
Skrypt w BIM
Automatyzacja w Dynamo
Skrypt w BIM
Automatyzacja w Dynamo
- dynamiczna wieża
- skrypt w dynamo
Przedmiary i zestawienia
- zestawienie ścian
monolitycznych
- Zestawienie słupów
żelbetowych
Przedmiary i zestawienia
- zestawienie stropów
- zestawienie fundamentów
- zestawienie rampy
zjazdowej
Przedmiary i zestawienia
- zestawienie układu
konstr. belek żelbetowych
Przedmiary i zestawienia
przedmiar + ceny
= kosztorys w Revit
- możliwość dynamicznej
aktualizacji
- monitorowanie kosztów
prac wykonanych
- prognozowanie kosztów
robót nadchodzących
Przedmiary i zestawienia
Podział ścian:
- trzon windy
- ściany zewnętrzne
- ściany wewnętrzne
Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Wykrywanie kolizji - Navisworks
Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Wykrywanie kolizji - Navisworks
- Raport kolizji
Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Nawigowanie - Navisworks
Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Nawigowanie - Navisworks
- sprawdzanie modelu
przez rozsunięcie
kondygnacji
- narzędzia kontroli i
monitorowania rewizji
Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Harmonogram - Navisworks
- foldery z setami
- harmonogram budowy
(TimeLiner /wykres Gantta)
- harmonogram z kosztami
Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Symulacja - Navisworks
Modelowanie
infrastruktury - CIVIL
Enscape
Enscape
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Contenu connexe

Tendances

BIM School in Cracow - Maciej Szczordowski
BIM School in Cracow - Maciej SzczordowskiBIM School in Cracow - Maciej Szczordowski
BIM School in Cracow - Maciej Szczordowskibim.edu.pl
 
BIM School - Bartosz Sikora
BIM School - Bartosz SikoraBIM School - Bartosz Sikora
BIM School - Bartosz Sikorabim.edu.pl
 
BIM School - Małgorzata Pękała
BIM School - Małgorzata PękałaBIM School - Małgorzata Pękała
BIM School - Małgorzata Pękałabim.edu.pl
 
Kevin Sawicki - Summer BIM School
Kevin Sawicki - Summer BIM SchoolKevin Sawicki - Summer BIM School
Kevin Sawicki - Summer BIM Schoolbim.edu.pl
 
BIM School in Kraków - Łukasz Dłużniewski
BIM School in Kraków - Łukasz DłużniewskiBIM School in Kraków - Łukasz Dłużniewski
BIM School in Kraków - Łukasz Dłużniewskibim.edu.pl
 
Winter BIM School - Natalia Graba
Winter BIM School - Natalia GrabaWinter BIM School - Natalia Graba
Winter BIM School - Natalia Grababim.edu.pl
 
Winter BIM School - Agnieszka Cymerman
Winter BIM School - Agnieszka CymermanWinter BIM School - Agnieszka Cymerman
Winter BIM School - Agnieszka Cymermanbim.edu.pl
 
Winter BIM School - Amelia Muskała
Winter BIM School - Amelia MuskałaWinter BIM School - Amelia Muskała
Winter BIM School - Amelia Muskałabim.edu.pl
 
Winter BIM School - Kamila Krupa
Winter BIM School - Kamila KrupaWinter BIM School - Kamila Krupa
Winter BIM School - Kamila Krupabim.edu.pl
 
Winter BIM School - Adrianna Smolik
Winter BIM School - Adrianna SmolikWinter BIM School - Adrianna Smolik
Winter BIM School - Adrianna Smolikbim.edu.pl
 
Summer BIM School - Paulina Frydryk
Summer BIM School - Paulina FrydrykSummer BIM School - Paulina Frydryk
Summer BIM School - Paulina Frydrykbim.edu.pl
 
BIM School in Kraków - Joanna Czerenkiewicz
BIM School in Kraków - Joanna CzerenkiewiczBIM School in Kraków - Joanna Czerenkiewicz
BIM School in Kraków - Joanna Czerenkiewiczbim.edu.pl
 
Winter BIM School - Marcin Ryszka
Winter BIM School - Marcin RyszkaWinter BIM School - Marcin Ryszka
Winter BIM School - Marcin Ryszkabim.edu.pl
 
Winter BIM School - Ewa Tomaniak
Winter BIM School - Ewa TomaniakWinter BIM School - Ewa Tomaniak
Winter BIM School - Ewa Tomaniakbim.edu.pl
 
BIM School - Mateusz Pasieka
BIM School - Mateusz PasiekaBIM School - Mateusz Pasieka
BIM School - Mateusz Pasiekabim.edu.pl
 
Winter BIM School - Karol Jurczyk
Winter BIM School - Karol JurczykWinter BIM School - Karol Jurczyk
Winter BIM School - Karol Jurczykbim.edu.pl
 
Adam Janisio - Summer BIM School
Adam Janisio - Summer BIM SchoolAdam Janisio - Summer BIM School
Adam Janisio - Summer BIM Schoolbim.edu.pl
 
Hubert Szulc - Summer BIM School in Cracow
Hubert Szulc - Summer BIM School in CracowHubert Szulc - Summer BIM School in Cracow
Hubert Szulc - Summer BIM School in Cracowbim.edu.pl
 
Summer BIM School - Elżbieta Cierlak
Summer BIM School - Elżbieta CierlakSummer BIM School - Elżbieta Cierlak
Summer BIM School - Elżbieta Cierlakbim.edu.pl
 
Marcin Bednarz - Winter BIM School in Cracow
Marcin Bednarz - Winter BIM School in CracowMarcin Bednarz - Winter BIM School in Cracow
Marcin Bednarz - Winter BIM School in Cracowbim.edu.pl
 

Tendances (20)

BIM School in Cracow - Maciej Szczordowski
BIM School in Cracow - Maciej SzczordowskiBIM School in Cracow - Maciej Szczordowski
BIM School in Cracow - Maciej Szczordowski
 
BIM School - Bartosz Sikora
BIM School - Bartosz SikoraBIM School - Bartosz Sikora
BIM School - Bartosz Sikora
 
BIM School - Małgorzata Pękała
BIM School - Małgorzata PękałaBIM School - Małgorzata Pękała
BIM School - Małgorzata Pękała
 
Kevin Sawicki - Summer BIM School
Kevin Sawicki - Summer BIM SchoolKevin Sawicki - Summer BIM School
Kevin Sawicki - Summer BIM School
 
BIM School in Kraków - Łukasz Dłużniewski
BIM School in Kraków - Łukasz DłużniewskiBIM School in Kraków - Łukasz Dłużniewski
BIM School in Kraków - Łukasz Dłużniewski
 
Winter BIM School - Natalia Graba
Winter BIM School - Natalia GrabaWinter BIM School - Natalia Graba
Winter BIM School - Natalia Graba
 
Winter BIM School - Agnieszka Cymerman
Winter BIM School - Agnieszka CymermanWinter BIM School - Agnieszka Cymerman
Winter BIM School - Agnieszka Cymerman
 
Winter BIM School - Amelia Muskała
Winter BIM School - Amelia MuskałaWinter BIM School - Amelia Muskała
Winter BIM School - Amelia Muskała
 
Winter BIM School - Kamila Krupa
Winter BIM School - Kamila KrupaWinter BIM School - Kamila Krupa
Winter BIM School - Kamila Krupa
 
Winter BIM School - Adrianna Smolik
Winter BIM School - Adrianna SmolikWinter BIM School - Adrianna Smolik
Winter BIM School - Adrianna Smolik
 
Summer BIM School - Paulina Frydryk
Summer BIM School - Paulina FrydrykSummer BIM School - Paulina Frydryk
Summer BIM School - Paulina Frydryk
 
BIM School in Kraków - Joanna Czerenkiewicz
BIM School in Kraków - Joanna CzerenkiewiczBIM School in Kraków - Joanna Czerenkiewicz
BIM School in Kraków - Joanna Czerenkiewicz
 
Winter BIM School - Marcin Ryszka
Winter BIM School - Marcin RyszkaWinter BIM School - Marcin Ryszka
Winter BIM School - Marcin Ryszka
 
Winter BIM School - Ewa Tomaniak
Winter BIM School - Ewa TomaniakWinter BIM School - Ewa Tomaniak
Winter BIM School - Ewa Tomaniak
 
BIM School - Mateusz Pasieka
BIM School - Mateusz PasiekaBIM School - Mateusz Pasieka
BIM School - Mateusz Pasieka
 
Winter BIM School - Karol Jurczyk
Winter BIM School - Karol JurczykWinter BIM School - Karol Jurczyk
Winter BIM School - Karol Jurczyk
 
Adam Janisio - Summer BIM School
Adam Janisio - Summer BIM SchoolAdam Janisio - Summer BIM School
Adam Janisio - Summer BIM School
 
Hubert Szulc - Summer BIM School in Cracow
Hubert Szulc - Summer BIM School in CracowHubert Szulc - Summer BIM School in Cracow
Hubert Szulc - Summer BIM School in Cracow
 
Summer BIM School - Elżbieta Cierlak
Summer BIM School - Elżbieta CierlakSummer BIM School - Elżbieta Cierlak
Summer BIM School - Elżbieta Cierlak
 
Marcin Bednarz - Winter BIM School in Cracow
Marcin Bednarz - Winter BIM School in CracowMarcin Bednarz - Winter BIM School in Cracow
Marcin Bednarz - Winter BIM School in Cracow
 

Similaire à BIM School - Agata Turek

Paweł Berbeć - Summer BIM School
Paweł Berbeć - Summer BIM SchoolPaweł Berbeć - Summer BIM School
Paweł Berbeć - Summer BIM Schoolbim.edu.pl
 
Daria Włodarczyk - BIM School Course
Daria Włodarczyk - BIM School CourseDaria Włodarczyk - BIM School Course
Daria Włodarczyk - BIM School Coursebim.edu.pl
 
Oskar Gniewek - Winter BIM School in Cracow
Oskar Gniewek - Winter BIM School in CracowOskar Gniewek - Winter BIM School in Cracow
Oskar Gniewek - Winter BIM School in Cracowbim.edu.pl
 
BIM School - Sylwia Pacholec
BIM School - Sylwia PacholecBIM School - Sylwia Pacholec
BIM School - Sylwia Pacholecbim.edu.pl
 
Aleksandra Kopecka Summer BIM School
Aleksandra Kopecka  Summer BIM SchoolAleksandra Kopecka  Summer BIM School
Aleksandra Kopecka Summer BIM Schoolbim.edu.pl
 
Karolina Wąsala - BIM School Course in Kraków
Karolina Wąsala - BIM School Course in KrakówKarolina Wąsala - BIM School Course in Kraków
Karolina Wąsala - BIM School Course in Krakówbim.edu.pl
 
Malgorzata Zych - Summer BIM School in Cracow
Malgorzata Zych - Summer BIM School in CracowMalgorzata Zych - Summer BIM School in Cracow
Malgorzata Zych - Summer BIM School in Cracowbim.edu.pl
 
Tymofii Serhiienko - Winter BIM School in Cracow
Tymofii Serhiienko - Winter BIM School in CracowTymofii Serhiienko - Winter BIM School in Cracow
Tymofii Serhiienko - Winter BIM School in Cracowbim.edu.pl
 
Kaja Kocot - Summer BIM School
Kaja Kocot - Summer BIM SchoolKaja Kocot - Summer BIM School
Kaja Kocot - Summer BIM Schoolbim.edu.pl
 
Aec design - bim korzyści na podstawie ankiet
Aec design  - bim korzyści na podstawie ankietAec design  - bim korzyści na podstawie ankiet
Aec design - bim korzyści na podstawie ankietthyforhtian
 
HYC - Angular stań się kanciastym
HYC - Angular stań się kanciastymHYC - Angular stań się kanciastym
HYC - Angular stań się kanciastymDariusz Jagieło
 
Karolina Wąsala - Dynamo Course Automation in Revit
Karolina Wąsala - Dynamo Course Automation in RevitKarolina Wąsala - Dynamo Course Automation in Revit
Karolina Wąsala - Dynamo Course Automation in Revitbim.edu.pl
 

Similaire à BIM School - Agata Turek (14)

Paweł Berbeć - Summer BIM School
Paweł Berbeć - Summer BIM SchoolPaweł Berbeć - Summer BIM School
Paweł Berbeć - Summer BIM School
 
Daria Włodarczyk - BIM School Course
Daria Włodarczyk - BIM School CourseDaria Włodarczyk - BIM School Course
Daria Włodarczyk - BIM School Course
 
Oskar Gniewek - Winter BIM School in Cracow
Oskar Gniewek - Winter BIM School in CracowOskar Gniewek - Winter BIM School in Cracow
Oskar Gniewek - Winter BIM School in Cracow
 
BIM School - Sylwia Pacholec
BIM School - Sylwia PacholecBIM School - Sylwia Pacholec
BIM School - Sylwia Pacholec
 
Aleksandra Kopecka Summer BIM School
Aleksandra Kopecka  Summer BIM SchoolAleksandra Kopecka  Summer BIM School
Aleksandra Kopecka Summer BIM School
 
Karolina Wąsala - BIM School Course in Kraków
Karolina Wąsala - BIM School Course in KrakówKarolina Wąsala - BIM School Course in Kraków
Karolina Wąsala - BIM School Course in Kraków
 
Malgorzata Zych - Summer BIM School in Cracow
Malgorzata Zych - Summer BIM School in CracowMalgorzata Zych - Summer BIM School in Cracow
Malgorzata Zych - Summer BIM School in Cracow
 
5
55
5
 
Tymofii Serhiienko - Winter BIM School in Cracow
Tymofii Serhiienko - Winter BIM School in CracowTymofii Serhiienko - Winter BIM School in Cracow
Tymofii Serhiienko - Winter BIM School in Cracow
 
Kaja Kocot - Summer BIM School
Kaja Kocot - Summer BIM SchoolKaja Kocot - Summer BIM School
Kaja Kocot - Summer BIM School
 
Aec design - bim korzyści na podstawie ankiet
Aec design  - bim korzyści na podstawie ankietAec design  - bim korzyści na podstawie ankiet
Aec design - bim korzyści na podstawie ankiet
 
Panorama oprogramowania
Panorama oprogramowaniaPanorama oprogramowania
Panorama oprogramowania
 
HYC - Angular stań się kanciastym
HYC - Angular stań się kanciastymHYC - Angular stań się kanciastym
HYC - Angular stań się kanciastym
 
Karolina Wąsala - Dynamo Course Automation in Revit
Karolina Wąsala - Dynamo Course Automation in RevitKarolina Wąsala - Dynamo Course Automation in Revit
Karolina Wąsala - Dynamo Course Automation in Revit
 

Plus de bim.edu.pl

Katarzyna Lipka-Sidor - BIM School Course
Katarzyna Lipka-Sidor - BIM School CourseKatarzyna Lipka-Sidor - BIM School Course
Katarzyna Lipka-Sidor - BIM School Coursebim.edu.pl
 
Bartosz Gładysz - Dynamo in Revit Automation
Bartosz Gładysz - Dynamo in Revit AutomationBartosz Gładysz - Dynamo in Revit Automation
Bartosz Gładysz - Dynamo in Revit Automationbim.edu.pl
 
Bartłomiej Brodziak - Revit MEP
Bartłomiej Brodziak - Revit MEPBartłomiej Brodziak - Revit MEP
Bartłomiej Brodziak - Revit MEPbim.edu.pl
 
BIM School - Agnieszka Gołębiowska
BIM School - Agnieszka GołębiowskaBIM School - Agnieszka Gołębiowska
BIM School - Agnieszka Gołębiowskabim.edu.pl
 
DYNAMO - Mateusz Rusek
DYNAMO - Mateusz RusekDYNAMO - Mateusz Rusek
DYNAMO - Mateusz Rusekbim.edu.pl
 
DYNAMO - Dorota Cieślicka
DYNAMO - Dorota CieślickaDYNAMO - Dorota Cieślicka
DYNAMO - Dorota Cieślickabim.edu.pl
 
BIM School - Aleksandra Sitko
BIM School - Aleksandra SitkoBIM School - Aleksandra Sitko
BIM School - Aleksandra Sitkobim.edu.pl
 
BIM School - Agnieszka Plata
BIM School - Agnieszka PlataBIM School - Agnieszka Plata
BIM School - Agnieszka Platabim.edu.pl
 
BIM School - Bartosz Gładysz
BIM School - Bartosz GładyszBIM School - Bartosz Gładysz
BIM School - Bartosz Gładyszbim.edu.pl
 
BIM School - Monika Czubińska-Kwiatkowska
BIM School - Monika Czubińska-KwiatkowskaBIM School - Monika Czubińska-Kwiatkowska
BIM School - Monika Czubińska-Kwiatkowskabim.edu.pl
 
BIM School - Barbara Majeryk
BIM School - Barbara MajerykBIM School - Barbara Majeryk
BIM School - Barbara Majerykbim.edu.pl
 
Katarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and Advanced
Katarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and AdvancedKatarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and Advanced
Katarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and Advancedbim.edu.pl
 
DYNAMO - Bogdan Adryanczyk
DYNAMO - Bogdan AdryanczykDYNAMO - Bogdan Adryanczyk
DYNAMO - Bogdan Adryanczykbim.edu.pl
 
DYNAMO - Monika Nogalska
DYNAMO - Monika NogalskaDYNAMO - Monika Nogalska
DYNAMO - Monika Nogalskabim.edu.pl
 
DYNAMO - Sylwia Dyjak
DYNAMO - Sylwia DyjakDYNAMO - Sylwia Dyjak
DYNAMO - Sylwia Dyjakbim.edu.pl
 
BIM School - Łukasz Staniewicz
BIM School - Łukasz StaniewiczBIM School - Łukasz Staniewicz
BIM School - Łukasz Staniewiczbim.edu.pl
 
BIM School - Alicja Antochów
BIM School - Alicja AntochówBIM School - Alicja Antochów
BIM School - Alicja Antochówbim.edu.pl
 
BIM School - Oliwier Górecki
BIM School - Oliwier GóreckiBIM School - Oliwier Górecki
BIM School - Oliwier Góreckibim.edu.pl
 

Plus de bim.edu.pl (18)

Katarzyna Lipka-Sidor - BIM School Course
Katarzyna Lipka-Sidor - BIM School CourseKatarzyna Lipka-Sidor - BIM School Course
Katarzyna Lipka-Sidor - BIM School Course
 
Bartosz Gładysz - Dynamo in Revit Automation
Bartosz Gładysz - Dynamo in Revit AutomationBartosz Gładysz - Dynamo in Revit Automation
Bartosz Gładysz - Dynamo in Revit Automation
 
Bartłomiej Brodziak - Revit MEP
Bartłomiej Brodziak - Revit MEPBartłomiej Brodziak - Revit MEP
Bartłomiej Brodziak - Revit MEP
 
BIM School - Agnieszka Gołębiowska
BIM School - Agnieszka GołębiowskaBIM School - Agnieszka Gołębiowska
BIM School - Agnieszka Gołębiowska
 
DYNAMO - Mateusz Rusek
DYNAMO - Mateusz RusekDYNAMO - Mateusz Rusek
DYNAMO - Mateusz Rusek
 
DYNAMO - Dorota Cieślicka
DYNAMO - Dorota CieślickaDYNAMO - Dorota Cieślicka
DYNAMO - Dorota Cieślicka
 
BIM School - Aleksandra Sitko
BIM School - Aleksandra SitkoBIM School - Aleksandra Sitko
BIM School - Aleksandra Sitko
 
BIM School - Agnieszka Plata
BIM School - Agnieszka PlataBIM School - Agnieszka Plata
BIM School - Agnieszka Plata
 
BIM School - Bartosz Gładysz
BIM School - Bartosz GładyszBIM School - Bartosz Gładysz
BIM School - Bartosz Gładysz
 
BIM School - Monika Czubińska-Kwiatkowska
BIM School - Monika Czubińska-KwiatkowskaBIM School - Monika Czubińska-Kwiatkowska
BIM School - Monika Czubińska-Kwiatkowska
 
BIM School - Barbara Majeryk
BIM School - Barbara MajerykBIM School - Barbara Majeryk
BIM School - Barbara Majeryk
 
Katarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and Advanced
Katarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and AdvancedKatarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and Advanced
Katarzyna Borkowska - Revit MEP - Basic and Advanced
 
DYNAMO - Bogdan Adryanczyk
DYNAMO - Bogdan AdryanczykDYNAMO - Bogdan Adryanczyk
DYNAMO - Bogdan Adryanczyk
 
DYNAMO - Monika Nogalska
DYNAMO - Monika NogalskaDYNAMO - Monika Nogalska
DYNAMO - Monika Nogalska
 
DYNAMO - Sylwia Dyjak
DYNAMO - Sylwia DyjakDYNAMO - Sylwia Dyjak
DYNAMO - Sylwia Dyjak
 
BIM School - Łukasz Staniewicz
BIM School - Łukasz StaniewiczBIM School - Łukasz Staniewicz
BIM School - Łukasz Staniewicz
 
BIM School - Alicja Antochów
BIM School - Alicja AntochówBIM School - Alicja Antochów
BIM School - Alicja Antochów
 
BIM School - Oliwier Górecki
BIM School - Oliwier GóreckiBIM School - Oliwier Górecki
BIM School - Oliwier Górecki
 

BIM School - Agata Turek