Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

BIM School - Agata Turek

 1. SZKOŁA LETNIA BIM mgr inż. arch Agata Turek lipiec - październik 2021
 2. O MNIE I MOJEJ PRACY 1. Wykształcenie: studia I stopnia – Politechnika Opolska – kierunek Architektura studia II stopnia – Politechnika Wrocławska – specjalność Architektura i urbanistyka /lato 2017/ 2. Praca – 3,5 letnie doświadczenia w branży przy: - projektowaniu architektury - modelowanie pod przedmiary dla inwestycji własnych firmy - inwentaryzacje z chmury punktów (ostatnie 2 miesiące)
 3. PLAN PREZENTACJI 1. Praca grupowa na modelu centralnym – zespół budynków biurowych 1.1. Architektura 1.2. Konstrukcja 1.3. Przedmiary 1.3. Instalacje – kanalizacja sanitarna 1.4. Instalacje – wentylacja mechaniczna 1.5. BIM 360 Docs 2. Wybrane zagadnienia z kursu 3. Praca samodzielna przed zajęciami 4. Projekty wykonywane na zajęciach
 4. Praca grupowa na modelu centralnym ZAKRES OPRACOWANIA
 5. Praca grupowa na modelu centralnym
 6. Architektura Aksonometria z lotu ptaka elewacja frontowa elewacja od strony dziedzińca
 7. Architektura Rozbita aksonometria
 8. Architektura Aksonometria: - Poziom -1 - Poziom 0 - Poziom 1
 9. Aksonometria piętra powtarzalnego Architektura
 10. Architektura Rzut piętra powtarzalnego z zestawieniem pomieszczeń
 11. Architektura Schemat kolorystyczny kondygnacji powtarzalnej
 12. Architektura Przekroje aksonometryczne / przekroje płaskie w PB
 13. Architektura Przekroje aksonometryczne
 14. Architektura Przekroje aksonometryczne / przekroje płaskie w PB
 15. Architektura Elewacje fasady /zestawienie różnych opcji wyświetlania grafiki - styl realistyczny - styl cieniowany Porównanie z wizualizacją w Enscape wizualizacja w Enscape styl cieniowany styl realistyczny styl realistyczny Elewacja frontowa
 16. Architektura - Widok 3 D na budynek
 17. Architektura – widoki z wnętrza
 18. Architektura – WIZUALIZACJE ENSCAPE
 19. Architektura – WIZUALIZACJE ENSCAPE
 20. Architektura – WIZUALIZACJE ENSCAPE
 21. Konstrukcja Widok na model elementów żelbetowych, model analityczny krawędziowy oraz z nadpisaną widocznością
 22. Przedmiary Zestawienia elementów żelbetowych: - Ścian - Stropów - Słupów - belek
 23. Przedmiary Ujęcia wyszczególniające: - elementy żelbetowe - izolacje - elewacja (fasada)
 24. Instalacje sanitarne Aksonometria instalacji kanalizacyjnych - pion
 25. Instalacje sanitarne Aksonometria instalacji kanalizacyjnych - garaż
 26. Instalacje sanitarne Aksonometria instalacji - przykładowe pom. łazienki /WIDOK KOORDYNACJA/ /WIDOK HYDRAULIKA/
 27. Instalacje wentylacji Aksonometria instalacji wentylacyjnych – pion z łazienkami Rzut pom. WC Aksonometria pom. WC Aksonometria pionu Aksonometria pom. WC
 28. Instalacje wentylacji Wspólny szacht dla instalacji: - wentylacji biura (system nawiewno – wywiewny z centralą na dachu) - wentylacja sanitariatów (system wywiewny) - kanalizacji sanitarnej
 29. Instalacje wentylacji Widoki pomieszczeń z instalacją wentylacyjną /mechanika i koordynacja/ Detale – ominięcie kolizji
 30. Instalacje wentylacji Widoki pomieszczeń z instalacją wentylacyjną /mechanika i koordynacja/ Centrala dachowa
 31. Instalacje wentylacji Instalacja wentylacyjna poziom 1
 32. Instalacje wentylacji Centrala dachowa
 33. Instalacje wentylacji Wentylacja w projektowanym budynku
 34. Instalacje wentylacji Wentylacja w projektowanym budynku
 35. Instalacje wentylacji Wentylacja w projektowanym budynku
 36. BIM 360 Docs
 37. Wybrane zagadnienia z kursu – pomocne narzędzia 1. Uzgodnij właściwości typu 2. Parametry projektu - parametr współdzielony 3. Rozbicie aksonometrii (przenieś elementy) 4. Edytuj profile 5. Warianty projektu 6. Dynamiczne zestawienia materiałów /przedmiary i kosztorysy/
 38. Uzgodnij właściwości typów - przekształca element (dopasowuje typ) względem innego (wybranego) elementu w tym samym widoku
 39. Parametry projektu – parametr współdzielony - utworzenie parametru „grupa pomieszczeń” wykorzystywana w zestawieniu - wprowadzenie oznaczenia graficznego na rysunek
 40. Rozbicie aksonometrii – przenieś elementy - umożliwia tworzenie widoków aksonometrii w rozbiciu na elementy przesunięte względem siebie, umożliwia czytelną i efektową prezentacją - przyśpiesza opracowania koncepcyjne
 41. Edytuj profile - umożliwia ręczną modyfikację kształtu elementu
 42. Warianty projektu - wspiera projektowanie przez możliwość przedstawienia rozwiązań w wersjach (wariantach)
 43. Dynamiczne zestawienie materiałów /przedmiary i kosztorysy/ - możliwość generowania zestawień materiałów i ilości, która aktualizuje się wraz z wprowadzaniem zmian na modelu (w czasie rzeczywistym) - możliwość dodawania własnych parametrów i wartości obliczeniowych (np. cena jednostkowa) -> uzyskiwanie kosztorysów roboczych
 44. Praca samodzielna przed zajęciami 1. Dom z więźbą 2. Dom stodoła
 45. Dom z więźbą – rzuty / przekroje / zestawienie więźby
 46. Dom z więźbą – elewacje / wariant schodów
 47. Dom stodoła
 48. Dom stodoła
 49. Projekty wykonywane na zajęciach 1. Pawilon wystawowy – model bryły koncepcyjnej 2. Pawilon wystawowy – instalacja wod.-kan. 3. Modelowanie architektury - biurowiec 4. Modelowanie konstrukcji – model analityczny 5. Modelowanie instalacji wentylacyjnych 6. Modelowanie konstrukcji stalowych – Revit + SCIA 7. Modelowanie konstrukcji żelbetowych – Revit + Robot 8. Modelowanie zbrojenia 9. Modelowanie rodzin 10. Inwentaryzacja na bazie chmury punktów 11. Skrypt w BIM. Automatyzacja w Dynamo 12. Przedmiary i zestawienia 13. Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Wykrywanie kolizji - Navisworks 14. Modelowanie infrastruktury – CIVIL 15. Wizualizacje w Enscape
 50. Pawilon wystawowy model bryły koncepcyjnej
 51. Pawilon wystawowy – instalacja wod.-kan.
 52. Pawilon wystawowy – instalacja wod.-kan. TrimbleConnect
 53. Pawilon wystawowy – instalacja wod.-kan. TrimbleConnect
 54. Modelowanie architektury - biurowiec
 55. Modelowanie architektury - biurowiec
 56. Modelowanie architektury - biurowiec
 57. Modelowanie konstrukcji – model analityczny
 58. Modelowanie instalacji wentylacyjnych
 59. Modelowanie instalacji wentylacyjnych
 60. Modelowanie konstr. stalowych Revit + SCIA Widok na model analityczny
 61. Modelowanie konstrukcji żelbetowych – Revit + Robot
 62. Modelowanie konstrukcji żelbetowych – Revit + Robot
 63. Modelowanie zbrojenia
 64. Modelowanie rodzin - ruchomy panel ściany kurtynowej - parametryczna rodzina krzesła
 65. Modelowanie rodzin - rodzina logo skalowane
 66. Inwentaryzacja na bazie chmury punktów
 67. Skrypt w BIM Automatyzacja w Dynamo
 68. Skrypt w BIM Automatyzacja w Dynamo - dynamiczna wieża - skrypt w dynamo
 69. Przedmiary i zestawienia - zestawienie ścian monolitycznych - Zestawienie słupów żelbetowych
 70. Przedmiary i zestawienia - zestawienie stropów - zestawienie fundamentów - zestawienie rampy zjazdowej
 71. Przedmiary i zestawienia - zestawienie układu konstr. belek żelbetowych
 72. Przedmiary i zestawienia przedmiar + ceny = kosztorys w Revit - możliwość dynamicznej aktualizacji - monitorowanie kosztów prac wykonanych - prognozowanie kosztów robót nadchodzących
 73. Przedmiary i zestawienia Podział ścian: - trzon windy - ściany zewnętrzne - ściany wewnętrzne
 74. Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Wykrywanie kolizji - Navisworks
 75. Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Wykrywanie kolizji - Navisworks - Raport kolizji
 76. Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Nawigowanie - Navisworks
 77. Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Nawigowanie - Navisworks - sprawdzanie modelu przez rozsunięcie kondygnacji - narzędzia kontroli i monitorowania rewizji
 78. Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Harmonogram - Navisworks - foldery z setami - harmonogram budowy (TimeLiner /wykres Gantta) - harmonogram z kosztami
 79. Symulacja procesu budowy wraz z harmonogramowaniem. Symulacja - Navisworks
 80. Modelowanie infrastruktury - CIVIL
 81. Enscape
 82. Enscape
 83. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Publicité