Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ургамлын  эрхтэнтогтолцоо
Хичээлээр судлахзүйл• Ургамлын эрхтэнг ангилах• Ургамлын үржлийн эрхтэн тогтолцоо:•   Цэцгийн бүтэц•   Үр тогтолт•  ...
Ургамлын эрхтэн     •  Навч     •  Иш     •  Үндэс     •  Цэцэг     •  Жимс     •  Үр
Ургамлын эрхтэн          цэцэг      үндэс              жимснавч    иш          ...
Ургамлын эрхтэнтогтолцоо
Цэцгийн бүтэц
Цэцгийн бүтэц     Дэлбээ          Цомирлог               •           Үрийн     ...
Цэцгийн үүрэгҮрийн   Дохиуророн Үрт    Тоосовч нахиа       Эр Өндгөн   бэлгийн эс     эс
Цэцгийн үүрэг     Тоос хүртэх     Үр тогтох     Жимс үүсэх
Үр тогтолт
Жимс үүсэх
Жимсний бүтэц
Жимсний бүтэц
Жимсний бүтэц
Жимсний ангилал         Жимс• Шүүслэг            ХуурайЖимсгэнэ  ßст жимс   Нээгддэг   Íээгддэ...
Гэрийн даалгавар• Жимсээр варень хийх, жимсний шүүс бэлтгэх аргачлал áè÷èæ ãýðèéíõýíòýéãýý õàìòðàí õèéæ õýðýãëýýðýé• Яма...
ХИЧЭЭЛ БЭЛТГЭСЭН О.ОЮУНТУНГАЛАГ
ургамлын үржлийн эрхтэн
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ургамлын үржлийн эрхтэн

20 676 vues

Publié le

 • Easy and hassle free way to make money online! I have just registered with this site and straight away I was making money! It doesn't get any better than this. Thank you for taking out all the hassle and making money answering surveys as easy as possible even for non-techie guys like me! ■■■ http://t.cn/AieX2Loq
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Like Watching Videos? Want to get paid to do it? ▲▲▲ https://tinyurl.com/rbrfd6j
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Just watch this FREE video that explains exactly how you can use the power of the "abundance secret" to tap into the universe, and bring you unlimited wealth. Hurry, this video won't be up for long! ◆◆◆ https://tinyurl.com/y44vwbuh
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

ургамлын үржлийн эрхтэн

 1. 1. Ургамлын эрхтэнтогтолцоо
 2. 2. Хичээлээр судлахзүйл• Ургамлын эрхтэнг ангилах• Ургамлын үржлийн эрхтэн тогтолцоо:• Цэцгийн бүтэц• Үр тогтолт• Жимс хэрхэн үүсэх• Жимсний бүтэц• Жимсний ангилал
 3. 3. Ургамлын эрхтэн • Навч • Иш • Үндэс • Цэцэг • Жимс • Үр
 4. 4. Ургамлын эрхтэн цэцэг үндэс жимснавч иш үр Ургал Үржлийн эрхтний эрхтний тогтолцоо тогтолцоо
 5. 5. Ургамлын эрхтэнтогтолцоо
 6. 6. Цэцгийн бүтэц
 7. 7. Цэцгийн бүтэц Дэлбээ Цомирлог • Үрийн орон Дохиур
 8. 8. Цэцгийн үүрэгҮрийн Дохиуророн Үрт Тоосовч нахиа Эр Өндгөн бэлгийн эс эс
 9. 9. Цэцгийн үүрэг Тоос хүртэх Үр тогтох Жимс үүсэх
 10. 10. Үр тогтолт
 11. 11. Жимс үүсэх
 12. 12. Жимсний бүтэц
 13. 13. Жимсний бүтэц
 14. 14. Жимсний бүтэц
 15. 15. Жимсний ангилал Жимс• Шүүслэг ХуурайЖимсгэнэ ßст жимс Нээгддэг Íээгддэггүй Àëèì ×àâãà Áóóðöàã ¯ðýíöýð Æ¿ðæ Òîîð Õîíõîðöîã Àìóó Òàðâàñ ×àöàðãàíà Öóóðöàã
 16. 16. Гэрийн даалгавар• Жимсээр варень хийх, жимсний шүүс бэлтгэх аргачлал áè÷èæ ãýðèéíõýíòýéãýý õàìòðàí õèéæ õýðýãëýýðýé• Ямар жимсэнд ямар амин дэм их байдгийг мэдэж Ñ àìèí äýìýýð áàÿëàã æèìñèéã õàíèàä, òîìóóíû ¿åä ñàéí õýðýãëýõèéã çºâëºæ áàéíà.• ªºðñäèéí ìýäýõ æèìñ¿¿äèéí íýðèéã áè÷èæ ,àíãèëààðàé• Ìºíõèéí ¿ñýã ÕÕÊ- ûí Áèîëîãè II ñóðàõ áè÷ãèéí õóóäàñ 57-62 –ûã óíøèæ ñóäëààðàé
 17. 17. ХИЧЭЭЛ БЭЛТГЭСЭН О.ОЮУНТУНГАЛАГ

×