Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ze p marketing reflektor 2012

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Ze p marketing reflektor 2012

Télécharger pour lire hors ligne

Marketing trendeket vizsgáló kutatásunkban közel félszáz marketingvezetőt kértünk fel válaszadásra, amelynek eredményeit az alábbi prezentációban mutatjuk be.
Legfőbb célunk a Markeing Reflektorral az volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet az előremutató megoldások fontosságára.

Marketing trendeket vizsgáló kutatásunkban közel félszáz marketingvezetőt kértünk fel válaszadásra, amelynek eredményeit az alábbi prezentációban mutatjuk be.
Legfőbb célunk a Markeing Reflektorral az volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet az előremutató megoldások fontosságára.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Ze p marketing reflektor 2012 (20)

Plus récents (18)

Publicité

Ze p marketing reflektor 2012

  1. 1. Marke&ng  Reflektor  2012  |  Vezetői  összefoglaló  
  2. 2. Minta  és  módszertan   Nagy   örömünkre   szolgált,   hogy   a   megkereseD   Partnereink   több   mint   fele   vállalkozoD   a   kutatásban   való   részvételre,   amelynek   során   43   vállalat   képviselője   kapoD   felkérést   az   online   kérdőívünk   kitöltésére.   A   válaszadók   közöD   egyaránt   szerepeltek   cégvezetők,   felső-­‐   és   középvezetők.   Köszönhetően   az   iparági   sokféleségnek   az   eredmények   segítségével   betekintést   nyerhetünk   az   aktuális   marke&ngtrendekkel   szembeni  aStűdök  összehasonlítására,  megismerésére.     Legfőbb  célunk  a  Marke&ng  Reflektorral  az  volt,  hogy  ráirányítsuk  a  figyelmet  az  előremutató  megoldások   fontosságára.       1 3 2 3 8 4 4 telekommunikáció pénzügy kereskedelem termelés szolgáltatás egyéb NA 26   vezető 1   N A
  3. 3. „Értékesítés  támogató  eszköz,  mely  a  kutatástól  a  kommunikáción  át  a  visszamérésig,  minőségellenőrzésig   segí&  a  hatékony  értékesítést.”  –  ügyvezető   „Költségcsökkentés  és  racionalizálás  melleD,  az  integrált  marke&ng  kommunikációban  az  online  és  web2-­‐ es  elemek  kapnak  kiemelkedő  szerepet  jelenleg.”  -­‐  felsővezető       „A  marke&ng  számunkra  az  értékesítés  hatékonyabbá  tételét  jelen&,    válság  idején  az  értékesítésben  kell  a   versenytársak  előD  járni.”  –  középvezető       Mit  jelent  ma  a  marke&ng?    
  4. 4. A   gazdasági   válság   továbbra   is   hatással   van   a   vállalatok   üzle&   magatartására.   A   marke&ngak&vitások   elsősorban  a  már  rövidtávon  megtérülő,  értékesítést  generáló  projektekre  helyezik  a  hangsúlyt  ,  a  stratégiai   lépések  ezzel  szemben  háDérbe  szorulnak.       Összegezve  a  szakértői  válaszokat  azt  látjuk,  hogy  a    megfogalmazoD  marke&ngcélok  közül  előtérbe  került  a   hatékonyság,  az  értékesítéstámogatás  és  a  profit.  Az  eszközök  közül  a  fogyasztókkal  közvetlen  párbeszédet   lehetővé   tevő   web2-­‐es   kommunikációs   csatornák   jelen&k   a   mainstream   vonalat.   Na   de   meddig   lehet   stratégia  nélkül  növekedni?   Mit  jelent  ma  a  marke&ng?   lehetöség
  5. 5. Marke&ngtrendek  értékelése   A  vizsgált  trendek  öt  fokozatú  skálán  történt  szakértői  értékelése  is  megerősí&  a  korábban  hangoztatoD   véleményeket.    A  válaszadók  a  legnagyobb  hangsúlyt  a  marke&ngak&vitások  megtérülésére,  illetve  a  web2– s  technológia  fontosságára  helyezték.  Érdekesség,  hogy  szemben  a  nemzetközi  trendekkel  a  technológia-­‐   vezérelt   megoldások   használata   a   legkevésbé   jellemző,   úgymint   a   Do-­‐It-­‐Yourself   marke&ngkutatás   és   a   mobilmarke&ng,  míg  a  magas  élőmunka-­‐igényű,  kommunikáció  fókuszú  közösségi-­‐  és  tartalommarke&ng   nagyobb   népszerűségnek   örvend.   Kérdés,   hogy   az   innovációban   rejlő   kockázatok   elkerülése   megengedhető-­‐e…        
  6. 6. pénzügy   kereskedelem termelés   szolgáltatás   Marke&ngtrendek  értékelése  iparáganként   telekom   A   pénzügyi   szektor   továbbra   is   nehezen   találja   a   kapcsolatot   a   fogyasztókkal   a   többiek   által   preferált   közösségi   médiában,   ugyanakkor   kifejezeDen   úDörőnek   számít   a   technológia   vezérelt   mobilmarke&ng   területén  (lásd:  Bankok  facebook  ak&vitása).  A  globális  kutatási  piacból  egyre  nagyobb  szeletet  kitevő  Do-­‐It-­‐ Yourself   kutatások   iránt   pedig   értelemszerűen   a   jó   ügyféleléréssel   és   –adatbázissal   rendelkező   kereskedelmi   cégek   mutatkoznak   leginkább   nyitoDnak   (lásd:   Do-­‐It-­‐Yourself).   Meggyőződésünk,   hogy   a   közösségi  média  és  az  innovagv  kutatási  megoldások  szinergikus  hatását  kár  lenne  veszni  hagyni.      
  7. 7. cégvezető   felsővezető   középvezető   Marke&ngtrendek  értékelése  vezetői  szintek  szerint   Az  eredmények  alapján  a  marke&ngért  felelős  felsővezetők  a  legelkötelezeDebbek  az  aktuális    trendekkel   szemben.  A  középvezetők  már  kevésbé  érzékelik  azok  jelenlétét  a  vállala&  stratégiában,  ha  mégis,  akkor  a   várakozásoknak  megfelelően  jellemzően  az  újszerű  módszertani  megoldásokat  helyezték  előtérbe.  Jól  külön   válik  tehát  a  miértekre  koncentráló  stratégiai  és  a  hogyanra    fókuszáló  megvalósítási  szint.  De  tényleg  csak   a  megtérülés  és  a  social  media  lebeg  a  cégvezetés  szeme  előD,  ha  marke&ngről  van  szó?  
  8. 8. 7624  Pécs,  Barbakán  tér  1.  I +36  72  510  452  I office@zepnet.hu  I www.zepnet.hu

×