Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - final(20)

Publicité

Smart kommune mobil puls - mesh 0504-2016 - final

 1. Mobil Puls, Mesh, 5. april 2016 Stein C. Tømmer, Markedssjef Smart Kommune, Telenor Business Smart Kommune - et effektivt verktøy for digitalisering av kommuner og byer
 2. Hvordan tar kommunen grep for økt digitalisering?
 3. Den digitale agenda for kommunene i Norge er satt
 4. Nye insentiver til infrastruktur og digitalisering Kilde: Finansavisen, 29. februar 2016
 5. Halvparten av innbyggerne ønsker at kommunen skal bli bedre til å ta i bruk ny teknologi • 49% av innbyggerne mener kommunen bør bli bedre til å ta i bruk ny teknologi • 57% har stor tro på at smart teknologi kan bedre det kommunale tjenestetilbudet • 87% tror eldreomsorgen vil kunne bli bedre ved bruk av smart teknologi • 70% mener det er attraktivt å bo i en smart kommune • 66% mener det er attraktivt å være ansatt i en smart kommune Kilde: Telenor/TNS Gallup, befolkningsundersøkelsen, august 2015
 6. Nær 70% av kommunenes kostnader går til helse/omsorg og oppvekst/utdanning Kilde: Kommunene og norsk økonomi – KNØ 2015 Telenor fokus: • Helse og omsorg • Oppvekst og utdanning • Teknisk sektor • Tverrgående områder
 7. Smart Kommune er et konsept som er bygget rundt syv hovedelementer Historie Prosess Verktøy Partner tjenester Telenor tjenester Rådgivning Salg/Marked Fokus på kommune med 20 dedikerte Telenor ressurser
 8. Digitalisering og mobilitet er nøkkelen i en Smart Kommune Intelligente bygg Trafikk, transport og parkering Vann og avløp Renovasjon Kart og lokalisering Oppvekst og skole Adm. og HR Sikkerhet og beredskap Lys- styring Sak og arkiv Helse og omsorg
 9. Digitalisering treffer kommunen i minst tre dimensjoner Renovasjon Oppvekst Senior info Kommunekart Digitale Innbyggere Pleie og omsorg Feltarbeid Eiendomstakst Time registrering Digitale Ansatte Vann og avløp Transport Alarm og sikring Gatelys Digitale Objekter «bedret kommunalt tjenestetilbud» «fjern tidstyver - en enklere arbeidsdag» «automatisert varsling og overvåking»
 10. Mange kommuner ønsker bistand ift hvordan de skal angripe digitalisering
 11. Lag gode retnings- linjer for bruk av mobilen privat Ta i bruk applikasjoner og sensorer som gjør arbeidsdagen enklere og fjerner tidstyver Sørg for at ansatte kan kommunisere og samhandle uavhengig av hvor de er Få kontroll på smarttelefoner, nettbrett og mobile applikasjoner applikasjoner og sensorer kommunikasjon og samhandling jobb og privat En helhetlig tilnærming til digitalisering og mobilitet bør etableres i kommunen sikkerhet og kontroll
 12. applikasjoner og sensorer kommunikasjon og samhandling jobb og privat En robust underliggende infrastruktur må være på plass for digitalisering av kommunen sikkerhet og kontroll Bredbånds- forbindelser knytter sammen kommunale lokasjoner = Fiber og VDSL Mobile nett og dekning gir bredbåndstilgang i feltarbeid og tilkobler sensorer = 4G og 4G+ Helse & omsorg Skole & oppvekst Geodata & teknisk Tverrgående områder Nettverkog infrastruktur Digitale tjenester Kommunale tjenesteområder Internett
 13. Eksempel-1: Eiendomstaksering i kommunen
 14. Eksempel-2: HMS rapportering HMS-APP RAPPORTER UØNSKEDE HENDELSER PÅ MOBILEN  Enklere å utføre og gir mer engasjement  Lett og oversiktlig å følge opp saker  Tilgjengelig der du er på din mobil  Oppdaterer systemet umiddelbart
 15. Eksempel-3: med en digital velferdsløsning kan innbyggerne bo lengre og bedre hjemme Øk sikkerheten med bruk av digitalt tilsyn Ta i bruk sensorer som gir økt trygghet for den enkelte bruker Øk fleksibiliteten med digitale trygghetsalarmer Øk kvaliteten med automatisk integrasjon inn i brukers journal JournalenSensorerTrygghetsalarmer Digitalt tilsyn
 16. En komplett løsning for velferdsteknologi i kommunen Internett / mobilnett Brukeren Utstyr ute hos bruker  Trygghetsalarm  Trygghetsalarm m/GPS  Mobiltelefon med GPS  Sensorer  Medisinske sensorer  Elektronisk lås Operatør Alarmsentral Hjemme- tjenesten Pasientjournalen Mobilløsning
 17. #2 17 in 9/10 M2M solutions ? 1,15 75% Eksempel-4: «Internet of things» i kommuner og byer
 18. Digitalisering skal gi kommunen konkrete gevinster Bli en mer attraktiv arbeidsplass Effektivisere arbeidsprosessene Redusere kostnader og kompleksitet Bedre dialog med innbyggere og næringsliv
 19. Digitali- sering og mobilitet - Leder workshop 1 Digitali- sering og mobilitet - Analyse 2 Digitali- sering og mobilitet - Strategi 3 Presenter status, innhent informasjon, og presenter prosess. 1:1 med kommune- ledelsen (halvdags workshop) Utarbeid analyse gjennom prosess fra as-is til to-be i tett samarbeid med kommunen Ta fram strategi, inklusive gevinster og anbefalte tiltak. Dokumentere strategien Leveranser iht strategien Presentasjon på åpne og lukkede kunde-seminar og fora som Digitaliserings- konferansen etc. (1:mange) Introduksjon Implementering Digitalisering og Mobilitet – en Smart Kommune prosess over flere faser
 20. Smart Kommune – med en konkret og sterk verktøykasse Puls rapport - oversikt over kommunens mobile status WebAnalyse - spørreundersøkelse ansatte Beste praksis - erfaringer fra kommuner som er langt framme Digitalisering og Mobilitets strategi - kommunens sluttrapport Partnere - Telenor partnere innenfor digitalisering Digital opplæring – Internett for alle - mobil kursing – ansatte/innbyggere
 21. Puls rapporten oppsummerer kommunens infrastruktur – og sammenligner med andre kommuner
 22. Digital opplæring av kommunens ansatte og innbyggere Kilde: Gudbrandsdølen Dagningen, 26. februar 2016
 23. “Digitalisering og mobilitet” – eksempel på innhold i Smart Kommune sluttleveranse
 24. Oppsummering Smart Kommune er et totalkonsept der Telenor bistår kommuner med digitaliseringsstrategi, mobilitet og å jobbe smartere. Fokus på helse/omsorg, skole/oppvekst og teknisk sektor - i tillegg til tverrgående kommunale områder Smart Kommune prosesser pågår med en rekke kommuner – konkrete verktøy og innhold er tilgjengelig og inngår i leveransene Vil du vite mer så henvend deg til din Telenor kontakt eller send e-post til smart.kommune@telenor.com
Publicité