Báo cáo cá nhân

Edward Eric Thinh
Edward Eric ThinhSoftware Engineering à Freelancer

soft-skill anlytics

PPI
Báo cáo được xây dựng cho
Thinh Nguyen
TRG International
5th Floor - Central Plaza Building
17 Le Duan Boulevard, District 1
Ho Chi Minh City
Profiles Office Park • 5205 Lake Shore Dr. • Waco, TX 76710 • www.profilesinternational.com
Copyright © 2003-2015 Profiles International, Inc.
Profiles Performance Indicator
TM
Báo cáo Cá nhân
Ngày thực hiện khảo sát: 23/02/2015
Ngày xuất báo cáo: 23/02/2015
TÀI LIỆU MẬT
Profiles Performance Indicator
Báo cáo Cá nhân
Thinh Nguyen
© Profiles International, Inc.
Trang1
Một lời nhắn đến Thinh Nguyen
Ngành khoa học hành vi đã chứng minh rằng những người thành
công nhất là những người biết rõ về bản thân, cả điểm mạnh và điểm
yếu.
Mục đích của bản báo cáo này là giúp bạn xác định và tận dụng thế
mạnh của bản thân, phát triển nhận thức về bất cứ lĩnh vực nào có
thể làm hạn chế sự hiệu quả của bạn, và tận dụng những thông tin
này để đạt được thành công lớn hơn.
Báo cáo này cung cấp cho bạn những thông tin nền tảng để cải thiện
bản thân bằng những phương pháp thực tế. Các đánh giá và gợi ý
phản ánh những câu trả lời độc đáo của bạn.
Sử dụng những thông tin này sẽ giúp bạn nâng cao các thế mạnh
cũng như vượt qua những khó khăn mà bạn có thể gặp phải. Đây là
một bước đi trên con đường hoàn thiện bản thân của bạn.
Profiles Performance Indicator
Báo cáo Cá nhân
Thinh Nguyen
© Profiles International, Inc.
Trang2
Xu hướng Hành vi
Phần này của báo cáo tóm tắt sáu xu hướng hành vi quan trọng của bạn trong công việc: Thực hiện
công việc, Chất lượng công việc, Khởi xướng, Làm việc nhóm, Giải quyết vấn đề, và Thích nghi với
thay đổi. Phần này cũng bao gồm những gợi ý để cải thiện các xu hướng hành vi trên.
1 Thực hiện công việc
• Bạn luôn thử thách mọi người để họ làm hết khả năng của bản thân.
• Bạn cho rằng trách nhiệm công việc nên được xác định rõ ràng để mỗi người đều biết mình
phải làm gì.
• Là người xem trọng kết quả tức thì, bạn thích những phương pháp đơn giản hơn những
phương pháp phức tạp.
• Bạn không thích những hoạt động hay nhiệm vụ không có mục tiêu rõ ràng.
Gợi ý để nâng cao hiệu quả làm việc của bạn:
• Trong lúc nỗ lực đạt được kết quả trước mắt, bạn hãy cẩn thận đừng để đánh mất tầm nhìn
lâu dài.
• Nhu cầu cần phải hành động nhanh chóng của bạn có thể biến thành xu hướng hành động
theo nhiều hướng cùng một lúc, và hậu quả là làm giảm đi năng lượng và tài nguyên.
• Hiểu rằng mọi người cần có thời gian để có thể thích nghi với phong cách ra quyết định
nhanh chóng của bạn.
• Tránh sa lầy vào các chi tiết, suy nghĩ quá nhiều, hoặc quên mất thời hạn và mục tiêu của
công việc.
• Khi thích hợp, hãy tìm những biện pháp nhanh chóng để giúp cho công việc thường ngày
được hiệu quả hơn.
Profiles Performance Indicator
Báo cáo Cá nhân
Thinh Nguyen
© Profiles International, Inc.
Trang3
2 Chất lượng công việc
• Bạn thường đưa ra những hướng dẫn cụ thể và chi tiết.
• Bạn có thể cảm thấy bực bội nếu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của công việc khi mà
bạn không kiểm soát được hết những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng.
• Bạn quyết đoán và hành động nhanh chóng nhưng có thể bỏ qua chất lượng khi theo đuổi
kết quả đúng hạn.
• Bạn có thể đưa ra kết quả đúng thời hạn nhưng bạn có thể cảm thấy căng thẳng vì bạn cũng
mong muốn có được kết quả có chất lượng.
Gợi ý để nâng cao hiệu quả làm việc của bạn:
• Nên nhớ rằng thời gian thêm vào để kiểm tra từng chi tiết nhỏ phải được sử dụng một cách
hiệu quả.
• Trước khi bắt đầu một dự án, bạn cần dành thời gian ghi ra bằng văn bản từng bước thực
hiện quá trình.
• Tránh tỏ ra phòng thủ với những nhận xét về các quyết định, ý kiến và kết quả làm việc của
bạn.
• Tránh trở nên quá thận trọng đến mức đánh mất khả năng sáng tạo.
Profiles Performance Indicator
Báo cáo Cá nhân
Thinh Nguyen
© Profiles International, Inc.
Trang4
3 Khả năng chủ động
• Bạn ít khi yêu cầu người khác xác nhận xem suy nghĩ và ý tưởng của bạn có hợp lý hay
không trước khi hành động.
• Bạn thường tự phân tích thông tin và sau đó hành động một cách quyết đoán, ít khi hỏi ý
kiến của người khác.
• Bạn đầu tư thời gian để tìm hiểu tất cả các phương án nhưng vẫn thể hiện tinh thần khẩn
trương trong việc đưa ra quyết định.
• Bạn rất quyết đoán và luôn muốn có được kết quả có chất lượng.
Gợi ý để nâng cao hiệu quả làm việc của bạn:
• Hãy nhớ rằng những phương pháp làm việc quen thuộc thường được xây dựng dựa trên cơ
sở vững chắc; bạn cần nhận thức được sự tồn tại của các quy định trong tổ chức.
• Cố gắng không áp đặt một hành động nếu không thật sự cần thiết.
• Khi bạn tập trung vào một nhiệm vụ, hãy cẩn thận đừng lãng quên các vấn đề khác như thời
hạn công việc hoặc duy trì năng suất ổn định.
• Chấp nhận rằng tất cả mọi người đều mắc sai lầm, nhưng người thành công là người biết
học hỏi từ những sai lầm đó.
Profiles Performance Indicator
Báo cáo Cá nhân
Thinh Nguyen
© Profiles International, Inc.
Trang5
4 Làm việc nhóm
• Môi trường làm việc bạn thích là nơi có nhịp độ nhanh và luôn chào đón cũng như sẵn sàng
thực hiện những thay đổi hợp lý.
• Bạn có khả năng đánh giá tài năng rất tốt. Tuy nhiên, có thể vì vậy mà bạn bị đánh giá là
khó tính và khô khan.
• Bạn có thể phân tích một cách hiệu quả tài năng của những người xung quanh và hướng họ
đến những hoạt động phù hợp nhất với họ.
• Bạn có thể không cởi mở trong việc tiếp thu nhu cầu của các thành viên khác trong nhóm.
Gợi ý để nâng cao hiệu quả làm việc của bạn:
• Tránh phương án thắng/thua khi tiếp cận con người và các mối quan hệ.
• Bạn cần phải hiểu rõ vấn đề trước khi nêu lên ý kiến. Hãy để cho người trình bày hết quan
điểm trước khi bạn nêu lên ý kiến phản bác.
• Tìm kiếm những điểm đồng thuận và những mối quan tâm chung, đặc biệt là khi bạn không
đồng ý với điều người khác đang nói.
• Dành nhiều thời gian hơn để giải thích quá trình lý luận của bạn thay vì chỉ đưa ra kết luận.
• Cố gắng chấp nhận và tôn trọng phong cách hoặc phương pháp làm việc của người khác.
Xác định giải pháp của họ và của bạn có những ưu điểm nào giống nhau.
• Phát triển khả năng phân chia công việc cho người khác.
Profiles Performance Indicator
Báo cáo Cá nhân
Thinh Nguyen
© Profiles International, Inc.
Trang6
5 Giải quyết vấn đề
• Là người luôn hướng đến kết quả, phong cách giải quyết vấn đề của bạn có thể thiếu sự cảm
thông và làm các thành viên khác trong nhóm phật ý.
• Khi được trao cơ hội khởi động một dự án, bạn sẽ rất nỗ lực để có kết quả chất lượng và
đúng hạn.
• Là người có khả năng phân tích xuất sắc và rất thẳng thắn, bạn rất quan tâm đến nhiệm vụ
và kết quả công việc.
• Bạn thường tận tâm với một quá trình hoặc một hệ thống từ giai đoạn phôi thai đến khi kết
thúc và sẽ làm việc mà không cần được khen thưởng.
Gợi ý để nâng cao hiệu quả làm việc của bạn:
• Kêu gọi mọi người tham gia tích cực hơn vào quá trình đưa ra quyết định.
• Giải thích cho mọi người quá trình suy luận của bạn để khuyến khích họ tham gia tích cực
hơn.
• Bạn có thể giải quyết vấn đề tốt hơn nếu bạn dành thời gian để xác định các nguyên nhân
tiềm ẩn.
• Phát triển khả năng nắm rõ tình hình và những tình tiết khách quan.
• Cố gắng hạn chế sự cứng nhắc trong suy nghĩ cũng như hạn chế việc đòi hỏi phải chính xác
hoàn toàn.
Profiles Performance Indicator
Báo cáo Cá nhân
Thinh Nguyen
© Profiles International, Inc.
Trang7
6 Thích nghi với thay đổi
• Mặc dù có thể hào hứng với quá trình thay đổi, bạn sẽ không ủng hộ một thay đổi được thực
hiện không có mục đích rõ ràng mà chỉ để mang lại điều gì đó mới mẻ.
• Bạn sẽ phản đối mạnh mẽ những thay đổi không cụ thể và không theo kế hoạch.
• Khi một sáng kiến thay đổi được thiết kế càng thiết thực và có quy trình rõ ràng thì càng có
nhiều khả năng bạn sẽ tham gia nhiệt tình vào quá trình thực hiện thay đổi.
• Bạn sẽ muốn tham gia vào việc phát triển chi tiết một kế hoạch thay đổi hơn là làm theo sự
thay đổi vội vàng một cách mù quáng.
Gợi ý để nâng cao hiệu quả làm việc của bạn:
• Để hỗ trợ quá trình thay đổi, hãy cố gắng động viên tinh thần của mọi người, hoặc hỗ trợ
những người thích làm công việc động viên đó. Đừng hy vọng rằng mọi người sẽ làm theo
kế hoạch thay đổi kể cả khi họ không cảm thấy hứng thú với kế hoạch đó.
• Cố gắng để cho việc thực hiện thay đổi do người khác khởi xướng diễn ra không gặp cản trở
và phê phán nếu vai trò của bạn chỉ là thứ yếu hoặc ngoại biên.
• Xu hướng luôn hành động hướng về tương lai của bạn là động lực cá nhân tuyệt vời khi bạn
bị cản trở bởi việc tập trung vào các chi tiết thứ yếu.
• Bạn phải cố gắng nắm rõ những hành động liên quan đến quá trình thay đổi của bạn mang
lại hệ quả gì, đặc biệt là việc những ý tưởng và kế hoạch mới gây gián đoạn như thế nào đến
công việc của mọi người.
Profiles Performance Indicator
Báo cáo Cá nhân
Thinh Nguyen
© Profiles International, Inc.
Trang8
Cách bạn phản ứng với căng thẳng, thất vọng và/hoặc mâu
thuẫn
Phần này mô tả cách bạn phản ứng với căng thẳng, thất vọng và/hoặc xung đột trong công việc:
• Bạn hành động với tinh thần khẩn trương và mong muốn mọi người cũng phải hành động
nhanh chóng.
• Khi có cơ hội, bạn sẽ đảm nhận việc xử lý các tình huống không chắc chắn.
• Bạn hành động độc lập dựa vào những thế mạnh và khả năng riêng của bạn.
• Bạn phản ứng một cách khách quan và bình tĩnh trước những phản đối của người khác.
• Bạn suy nghĩ cẩn thận và kiểm tra lại các thông tin trước khi phản ứng.
Tuy nhiên, nếu mức độ căng thẳng, thất vọng và/hoặc mâu thuẫn trở nên mạnh mẽ và/hoặc tiếp tục
trong một thời gian dài, bạn có thể có xu hướng:
• Áp đặt hành động cũng như những sai lầm có thể đến từ việc ưu tiên cho những kết quả
nhanh chóng thay vì những kết quả chất lượng nhưng cần nhiều thời gian hơn để đạt được.
• Đưa ra những yêu cầu đột ngột và mong đợi các kết quả ngay lập tức đồng thời làm gián
đoạn công việc hàng ngày của những người khác.
• Hành động thiếu cẩn thận và không chú ý đến những chi tiết cốt yếu và những nhiệm vụ
thường ngày quan trọng.
• Tập trung vào chi tiết khi đưa ra dẫn chứng cho quan điểm.
• Ngần ngại thực hiện những việc chưa có tiền lệ, đôi khi bám vào phương pháp cũ trong khi
phương pháp mới có thể hữu ích hơn.
Profiles Performance Indicator
Báo cáo Cá nhân
Thinh Nguyen
© Profiles International, Inc.
Trang9
Mức độ động lực
Mức độ động lực (Motivational Intensity - MI) phản ánh sự mạnh mẽ trong hành vi của
một người ở đa số các tình huống.
MI của bạn chỉ ra rằng bạn tiếp cận hầu hết các tình huống ở cấp độ vừa phải và bạn có khuynh hướng
thể hiện một hoặc nhiều xu hướng hành vi sau:
• Là người năng nổ nhưng thận trọng, bạn có thể sẽ chờ đến khi thêm thông tin và lời khuyên
trước khi tiến hành kế hoạch hành động.
• Dù có khả năng đưa ra quyết định tốt, bạn không phải lúc nào cũng sử dụng phương pháp
có hệ thống. Nếu quá vội vã trong việc đưa ra những quyết định quan trọng, bạn có thể sẽ
bỏ qua một vài thông tin quan trọng hoặc quên không tham khảo ý kiến của những nhân vật
chủ chốt.
• Vì bạn quá thẳng thắn và mạnh mẽ, người khác có thể cảm thấy khó khăn trong việc nêu lên
thắc mắc, xác nhận lại các hướng dẫn cũng như chỉ ra các vấn đề tiềm ẩn.
• Dù có khả năng đưa ra quyết định tốt, bạn có thể cải thiện tính chính xác của một vài quyết
định bằng cách xác định những vấn đề khó khăn nhất và dành nhiều thời gian hơn để nghĩ ra
giải pháp cho các vấn đề đó.

Recommandé

26.nghethuatraquyetdinh par
26.nghethuatraquyetdinh26.nghethuatraquyetdinh
26.nghethuatraquyetdinhhuuphuoc
31 vues25 diapositives
12 ky-nang-ra-quyet-dinh par
12 ky-nang-ra-quyet-dinh12 ky-nang-ra-quyet-dinh
12 ky-nang-ra-quyet-dinhhuuphuoc
26 vues60 diapositives
Ky nang-thuyet-trinh doc them par
Ky nang-thuyet-trinh doc themKy nang-thuyet-trinh doc them
Ky nang-thuyet-trinh doc themThuy Huynh
2.2K vues19 diapositives
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien par
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vienhuuphuoc
34 vues35 diapositives
11 ky-nang-lam-viec-nhom par
11 ky-nang-lam-viec-nhom11 ky-nang-lam-viec-nhom
11 ky-nang-lam-viec-nhomhuuphuoc
32 vues72 diapositives
Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào par
Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nàoNgười thông minh giải quyết vấn đề như thế nào
Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nàoMạnh Mẽ Mai
937 vues57 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Kỹ năng ra quyết định par
Kỹ năng ra quyết địnhKỹ năng ra quyết định
Kỹ năng ra quyết địnhTạ Minh Tân
3.8K vues61 diapositives
17. Ky Nang Giao Viec Uy Quyen par
17. Ky Nang Giao Viec  Uy Quyen17. Ky Nang Giao Viec  Uy Quyen
17. Ky Nang Giao Viec Uy Quyengaconnhome1988
2.2K vues35 diapositives
Tư duy đột phá. par
Tư duy đột phá.Tư duy đột phá.
Tư duy đột phá.Tan Biến
579 vues25 diapositives

Tendances(20)

17. Ky Nang Giao Viec Uy Quyen par gaconnhome1988
17. Ky Nang Giao Viec  Uy Quyen17. Ky Nang Giao Viec  Uy Quyen
17. Ky Nang Giao Viec Uy Quyen
gaconnhome19882.2K vues
Tư duy đột phá. par Tan Biến
Tư duy đột phá.Tư duy đột phá.
Tư duy đột phá.
Tan Biến579 vues
12 ky-nang-ra-quyet-dinh par Trung Le
12 ky-nang-ra-quyet-dinh12 ky-nang-ra-quyet-dinh
12 ky-nang-ra-quyet-dinh
Trung Le220 vues
[ Thương gia Bds] kỹ năng quản trị hiệu quả và nâng cao năng lực cá nhân tron... par thuonggiabatdongsan
[ Thương gia Bds] kỹ năng quản trị hiệu quả và nâng cao năng lực cá nhân tron...[ Thương gia Bds] kỹ năng quản trị hiệu quả và nâng cao năng lực cá nhân tron...
[ Thương gia Bds] kỹ năng quản trị hiệu quả và nâng cao năng lực cá nhân tron...
12. kỹ năng ra quyết định par Mai Xuan Tu
12. kỹ năng ra quyết định12. kỹ năng ra quyết định
12. kỹ năng ra quyết định
Mai Xuan Tu23K vues
101 quy tắc khi làm sếp par besjsc
101 quy tắc khi làm sếp101 quy tắc khi làm sếp
101 quy tắc khi làm sếp
besjsc850 vues
22. ky nang to chuc cong viec par Tang Tan Dung
22. ky nang to chuc cong viec22. ky nang to chuc cong viec
22. ky nang to chuc cong viec
Tang Tan Dung426 vues
Kỹ năng ra quyết định par OceanEnt
Kỹ năng ra quyết địnhKỹ năng ra quyết định
Kỹ năng ra quyết định
OceanEnt629 vues
13. Ky Nang Danh Gia Cong Viec par gaconnhome1988
13. Ky Nang Danh Gia Cong Viec13. Ky Nang Danh Gia Cong Viec
13. Ky Nang Danh Gia Cong Viec
gaconnhome19881.7K vues
Ky nang giao quyen par Hoàng Rù
Ky nang giao quyenKy nang giao quyen
Ky nang giao quyen
Hoàng Rù4.2K vues

Similaire à Báo cáo cá nhân

Hồ sơ cá nhân par
Hồ sơ cá nhânHồ sơ cá nhân
Hồ sơ cá nhânEdward Eric Thinh
200 vues9 diapositives
Phát triển kĩ năng mềm (giao lưu 5.6.2016) par
Phát triển kĩ năng mềm (giao lưu 5.6.2016)Phát triển kĩ năng mềm (giao lưu 5.6.2016)
Phát triển kĩ năng mềm (giao lưu 5.6.2016)Thành Nguyễn
254 vues23 diapositives
ProfileXT_Dang Huy Thanh par
ProfileXT_Dang Huy ThanhProfileXT_Dang Huy Thanh
ProfileXT_Dang Huy ThanhHuy Thanh Dang
142 vues15 diapositives
Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2 par
Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2
Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2CMT SOLUTION
704 vues19 diapositives
12. ky nang ra quyet dinh par
12. ky nang ra quyet dinh12. ky nang ra quyet dinh
12. ky nang ra quyet dinhTang Tan Dung
346 vues60 diapositives
12 ky-nang-ra-quyet-dinh par
12 ky-nang-ra-quyet-dinh12 ky-nang-ra-quyet-dinh
12 ky-nang-ra-quyet-dinhAlex Ta Doan Vinh
178 vues60 diapositives

Similaire à Báo cáo cá nhân(20)

Phát triển kĩ năng mềm (giao lưu 5.6.2016) par Thành Nguyễn
Phát triển kĩ năng mềm (giao lưu 5.6.2016)Phát triển kĩ năng mềm (giao lưu 5.6.2016)
Phát triển kĩ năng mềm (giao lưu 5.6.2016)
Thành Nguyễn254 vues
Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2 par CMT SOLUTION
Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2
Eblook quan ly_va_lanh_dao_p2
CMT SOLUTION704 vues
Kỹ năng động viên nhân viên par Tạ Minh Tân
Kỹ năng động viên nhân viênKỹ năng động viên nhân viên
Kỹ năng động viên nhân viên
Tạ Minh Tân3K vues
Kỹ năng động viên nhân viên par Parva Lucerna
Kỹ năng động viên nhân viênKỹ năng động viên nhân viên
Kỹ năng động viên nhân viên
Parva Lucerna597 vues
Ky nang quan ly thoi gian par thanhtuanpro
Ky nang quan ly thoi gianKy nang quan ly thoi gian
Ky nang quan ly thoi gian
thanhtuanpro17.3K vues
Kỹ năng làm việc nhóm _ ptc.org.vn par Vũ Hồng Phong
Kỹ năng làm việc nhóm _ ptc.org.vnKỹ năng làm việc nhóm _ ptc.org.vn
Kỹ năng làm việc nhóm _ ptc.org.vn
Vũ Hồng Phong1.6K vues
Time Management par BKC
Time ManagementTime Management
Time Management
BKC23 vues
14. ky nang dong vien nhan vien par Tang Tan Dung
14. ky nang dong vien nhan vien14. ky nang dong vien nhan vien
14. ky nang dong vien nhan vien
Tang Tan Dung198 vues
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3 par Bính Trần
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-314 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3
14 ky-nang-dong-vien-nhan-vien3301-119331892799507-3
Bính Trần291 vues
Kỹ năng giao tiếp với nhân viên slide share [compatibility mode] par Trieu Nguyen
Kỹ năng giao tiếp với nhân viên slide share [compatibility mode]Kỹ năng giao tiếp với nhân viên slide share [compatibility mode]
Kỹ năng giao tiếp với nhân viên slide share [compatibility mode]
Trieu Nguyen358 vues
Kỹ năng giao tiếp với nhân viên slide share [compatibility mode] par Trieu Nguyen
Kỹ năng giao tiếp với nhân viên slide share [compatibility mode]Kỹ năng giao tiếp với nhân viên slide share [compatibility mode]
Kỹ năng giao tiếp với nhân viên slide share [compatibility mode]
Trieu Nguyen1.3K vues

Báo cáo cá nhân

 • 1. PPI Báo cáo được xây dựng cho Thinh Nguyen TRG International 5th Floor - Central Plaza Building 17 Le Duan Boulevard, District 1 Ho Chi Minh City Profiles Office Park • 5205 Lake Shore Dr. • Waco, TX 76710 • www.profilesinternational.com Copyright © 2003-2015 Profiles International, Inc. Profiles Performance Indicator TM Báo cáo Cá nhân Ngày thực hiện khảo sát: 23/02/2015 Ngày xuất báo cáo: 23/02/2015 TÀI LIỆU MẬT
 • 2. Profiles Performance Indicator Báo cáo Cá nhân Thinh Nguyen © Profiles International, Inc. Trang1 Một lời nhắn đến Thinh Nguyen Ngành khoa học hành vi đã chứng minh rằng những người thành công nhất là những người biết rõ về bản thân, cả điểm mạnh và điểm yếu. Mục đích của bản báo cáo này là giúp bạn xác định và tận dụng thế mạnh của bản thân, phát triển nhận thức về bất cứ lĩnh vực nào có thể làm hạn chế sự hiệu quả của bạn, và tận dụng những thông tin này để đạt được thành công lớn hơn. Báo cáo này cung cấp cho bạn những thông tin nền tảng để cải thiện bản thân bằng những phương pháp thực tế. Các đánh giá và gợi ý phản ánh những câu trả lời độc đáo của bạn. Sử dụng những thông tin này sẽ giúp bạn nâng cao các thế mạnh cũng như vượt qua những khó khăn mà bạn có thể gặp phải. Đây là một bước đi trên con đường hoàn thiện bản thân của bạn.
 • 3. Profiles Performance Indicator Báo cáo Cá nhân Thinh Nguyen © Profiles International, Inc. Trang2 Xu hướng Hành vi Phần này của báo cáo tóm tắt sáu xu hướng hành vi quan trọng của bạn trong công việc: Thực hiện công việc, Chất lượng công việc, Khởi xướng, Làm việc nhóm, Giải quyết vấn đề, và Thích nghi với thay đổi. Phần này cũng bao gồm những gợi ý để cải thiện các xu hướng hành vi trên. 1 Thực hiện công việc • Bạn luôn thử thách mọi người để họ làm hết khả năng của bản thân. • Bạn cho rằng trách nhiệm công việc nên được xác định rõ ràng để mỗi người đều biết mình phải làm gì. • Là người xem trọng kết quả tức thì, bạn thích những phương pháp đơn giản hơn những phương pháp phức tạp. • Bạn không thích những hoạt động hay nhiệm vụ không có mục tiêu rõ ràng. Gợi ý để nâng cao hiệu quả làm việc của bạn: • Trong lúc nỗ lực đạt được kết quả trước mắt, bạn hãy cẩn thận đừng để đánh mất tầm nhìn lâu dài. • Nhu cầu cần phải hành động nhanh chóng của bạn có thể biến thành xu hướng hành động theo nhiều hướng cùng một lúc, và hậu quả là làm giảm đi năng lượng và tài nguyên. • Hiểu rằng mọi người cần có thời gian để có thể thích nghi với phong cách ra quyết định nhanh chóng của bạn. • Tránh sa lầy vào các chi tiết, suy nghĩ quá nhiều, hoặc quên mất thời hạn và mục tiêu của công việc. • Khi thích hợp, hãy tìm những biện pháp nhanh chóng để giúp cho công việc thường ngày được hiệu quả hơn.
 • 4. Profiles Performance Indicator Báo cáo Cá nhân Thinh Nguyen © Profiles International, Inc. Trang3 2 Chất lượng công việc • Bạn thường đưa ra những hướng dẫn cụ thể và chi tiết. • Bạn có thể cảm thấy bực bội nếu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của công việc khi mà bạn không kiểm soát được hết những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng. • Bạn quyết đoán và hành động nhanh chóng nhưng có thể bỏ qua chất lượng khi theo đuổi kết quả đúng hạn. • Bạn có thể đưa ra kết quả đúng thời hạn nhưng bạn có thể cảm thấy căng thẳng vì bạn cũng mong muốn có được kết quả có chất lượng. Gợi ý để nâng cao hiệu quả làm việc của bạn: • Nên nhớ rằng thời gian thêm vào để kiểm tra từng chi tiết nhỏ phải được sử dụng một cách hiệu quả. • Trước khi bắt đầu một dự án, bạn cần dành thời gian ghi ra bằng văn bản từng bước thực hiện quá trình. • Tránh tỏ ra phòng thủ với những nhận xét về các quyết định, ý kiến và kết quả làm việc của bạn. • Tránh trở nên quá thận trọng đến mức đánh mất khả năng sáng tạo.
 • 5. Profiles Performance Indicator Báo cáo Cá nhân Thinh Nguyen © Profiles International, Inc. Trang4 3 Khả năng chủ động • Bạn ít khi yêu cầu người khác xác nhận xem suy nghĩ và ý tưởng của bạn có hợp lý hay không trước khi hành động. • Bạn thường tự phân tích thông tin và sau đó hành động một cách quyết đoán, ít khi hỏi ý kiến của người khác. • Bạn đầu tư thời gian để tìm hiểu tất cả các phương án nhưng vẫn thể hiện tinh thần khẩn trương trong việc đưa ra quyết định. • Bạn rất quyết đoán và luôn muốn có được kết quả có chất lượng. Gợi ý để nâng cao hiệu quả làm việc của bạn: • Hãy nhớ rằng những phương pháp làm việc quen thuộc thường được xây dựng dựa trên cơ sở vững chắc; bạn cần nhận thức được sự tồn tại của các quy định trong tổ chức. • Cố gắng không áp đặt một hành động nếu không thật sự cần thiết. • Khi bạn tập trung vào một nhiệm vụ, hãy cẩn thận đừng lãng quên các vấn đề khác như thời hạn công việc hoặc duy trì năng suất ổn định. • Chấp nhận rằng tất cả mọi người đều mắc sai lầm, nhưng người thành công là người biết học hỏi từ những sai lầm đó.
 • 6. Profiles Performance Indicator Báo cáo Cá nhân Thinh Nguyen © Profiles International, Inc. Trang5 4 Làm việc nhóm • Môi trường làm việc bạn thích là nơi có nhịp độ nhanh và luôn chào đón cũng như sẵn sàng thực hiện những thay đổi hợp lý. • Bạn có khả năng đánh giá tài năng rất tốt. Tuy nhiên, có thể vì vậy mà bạn bị đánh giá là khó tính và khô khan. • Bạn có thể phân tích một cách hiệu quả tài năng của những người xung quanh và hướng họ đến những hoạt động phù hợp nhất với họ. • Bạn có thể không cởi mở trong việc tiếp thu nhu cầu của các thành viên khác trong nhóm. Gợi ý để nâng cao hiệu quả làm việc của bạn: • Tránh phương án thắng/thua khi tiếp cận con người và các mối quan hệ. • Bạn cần phải hiểu rõ vấn đề trước khi nêu lên ý kiến. Hãy để cho người trình bày hết quan điểm trước khi bạn nêu lên ý kiến phản bác. • Tìm kiếm những điểm đồng thuận và những mối quan tâm chung, đặc biệt là khi bạn không đồng ý với điều người khác đang nói. • Dành nhiều thời gian hơn để giải thích quá trình lý luận của bạn thay vì chỉ đưa ra kết luận. • Cố gắng chấp nhận và tôn trọng phong cách hoặc phương pháp làm việc của người khác. Xác định giải pháp của họ và của bạn có những ưu điểm nào giống nhau. • Phát triển khả năng phân chia công việc cho người khác.
 • 7. Profiles Performance Indicator Báo cáo Cá nhân Thinh Nguyen © Profiles International, Inc. Trang6 5 Giải quyết vấn đề • Là người luôn hướng đến kết quả, phong cách giải quyết vấn đề của bạn có thể thiếu sự cảm thông và làm các thành viên khác trong nhóm phật ý. • Khi được trao cơ hội khởi động một dự án, bạn sẽ rất nỗ lực để có kết quả chất lượng và đúng hạn. • Là người có khả năng phân tích xuất sắc và rất thẳng thắn, bạn rất quan tâm đến nhiệm vụ và kết quả công việc. • Bạn thường tận tâm với một quá trình hoặc một hệ thống từ giai đoạn phôi thai đến khi kết thúc và sẽ làm việc mà không cần được khen thưởng. Gợi ý để nâng cao hiệu quả làm việc của bạn: • Kêu gọi mọi người tham gia tích cực hơn vào quá trình đưa ra quyết định. • Giải thích cho mọi người quá trình suy luận của bạn để khuyến khích họ tham gia tích cực hơn. • Bạn có thể giải quyết vấn đề tốt hơn nếu bạn dành thời gian để xác định các nguyên nhân tiềm ẩn. • Phát triển khả năng nắm rõ tình hình và những tình tiết khách quan. • Cố gắng hạn chế sự cứng nhắc trong suy nghĩ cũng như hạn chế việc đòi hỏi phải chính xác hoàn toàn.
 • 8. Profiles Performance Indicator Báo cáo Cá nhân Thinh Nguyen © Profiles International, Inc. Trang7 6 Thích nghi với thay đổi • Mặc dù có thể hào hứng với quá trình thay đổi, bạn sẽ không ủng hộ một thay đổi được thực hiện không có mục đích rõ ràng mà chỉ để mang lại điều gì đó mới mẻ. • Bạn sẽ phản đối mạnh mẽ những thay đổi không cụ thể và không theo kế hoạch. • Khi một sáng kiến thay đổi được thiết kế càng thiết thực và có quy trình rõ ràng thì càng có nhiều khả năng bạn sẽ tham gia nhiệt tình vào quá trình thực hiện thay đổi. • Bạn sẽ muốn tham gia vào việc phát triển chi tiết một kế hoạch thay đổi hơn là làm theo sự thay đổi vội vàng một cách mù quáng. Gợi ý để nâng cao hiệu quả làm việc của bạn: • Để hỗ trợ quá trình thay đổi, hãy cố gắng động viên tinh thần của mọi người, hoặc hỗ trợ những người thích làm công việc động viên đó. Đừng hy vọng rằng mọi người sẽ làm theo kế hoạch thay đổi kể cả khi họ không cảm thấy hứng thú với kế hoạch đó. • Cố gắng để cho việc thực hiện thay đổi do người khác khởi xướng diễn ra không gặp cản trở và phê phán nếu vai trò của bạn chỉ là thứ yếu hoặc ngoại biên. • Xu hướng luôn hành động hướng về tương lai của bạn là động lực cá nhân tuyệt vời khi bạn bị cản trở bởi việc tập trung vào các chi tiết thứ yếu. • Bạn phải cố gắng nắm rõ những hành động liên quan đến quá trình thay đổi của bạn mang lại hệ quả gì, đặc biệt là việc những ý tưởng và kế hoạch mới gây gián đoạn như thế nào đến công việc của mọi người.
 • 9. Profiles Performance Indicator Báo cáo Cá nhân Thinh Nguyen © Profiles International, Inc. Trang8 Cách bạn phản ứng với căng thẳng, thất vọng và/hoặc mâu thuẫn Phần này mô tả cách bạn phản ứng với căng thẳng, thất vọng và/hoặc xung đột trong công việc: • Bạn hành động với tinh thần khẩn trương và mong muốn mọi người cũng phải hành động nhanh chóng. • Khi có cơ hội, bạn sẽ đảm nhận việc xử lý các tình huống không chắc chắn. • Bạn hành động độc lập dựa vào những thế mạnh và khả năng riêng của bạn. • Bạn phản ứng một cách khách quan và bình tĩnh trước những phản đối của người khác. • Bạn suy nghĩ cẩn thận và kiểm tra lại các thông tin trước khi phản ứng. Tuy nhiên, nếu mức độ căng thẳng, thất vọng và/hoặc mâu thuẫn trở nên mạnh mẽ và/hoặc tiếp tục trong một thời gian dài, bạn có thể có xu hướng: • Áp đặt hành động cũng như những sai lầm có thể đến từ việc ưu tiên cho những kết quả nhanh chóng thay vì những kết quả chất lượng nhưng cần nhiều thời gian hơn để đạt được. • Đưa ra những yêu cầu đột ngột và mong đợi các kết quả ngay lập tức đồng thời làm gián đoạn công việc hàng ngày của những người khác. • Hành động thiếu cẩn thận và không chú ý đến những chi tiết cốt yếu và những nhiệm vụ thường ngày quan trọng. • Tập trung vào chi tiết khi đưa ra dẫn chứng cho quan điểm. • Ngần ngại thực hiện những việc chưa có tiền lệ, đôi khi bám vào phương pháp cũ trong khi phương pháp mới có thể hữu ích hơn.
 • 10. Profiles Performance Indicator Báo cáo Cá nhân Thinh Nguyen © Profiles International, Inc. Trang9 Mức độ động lực Mức độ động lực (Motivational Intensity - MI) phản ánh sự mạnh mẽ trong hành vi của một người ở đa số các tình huống. MI của bạn chỉ ra rằng bạn tiếp cận hầu hết các tình huống ở cấp độ vừa phải và bạn có khuynh hướng thể hiện một hoặc nhiều xu hướng hành vi sau: • Là người năng nổ nhưng thận trọng, bạn có thể sẽ chờ đến khi thêm thông tin và lời khuyên trước khi tiến hành kế hoạch hành động. • Dù có khả năng đưa ra quyết định tốt, bạn không phải lúc nào cũng sử dụng phương pháp có hệ thống. Nếu quá vội vã trong việc đưa ra những quyết định quan trọng, bạn có thể sẽ bỏ qua một vài thông tin quan trọng hoặc quên không tham khảo ý kiến của những nhân vật chủ chốt. • Vì bạn quá thẳng thắn và mạnh mẽ, người khác có thể cảm thấy khó khăn trong việc nêu lên thắc mắc, xác nhận lại các hướng dẫn cũng như chỉ ra các vấn đề tiềm ẩn. • Dù có khả năng đưa ra quyết định tốt, bạn có thể cải thiện tính chính xác của một vài quyết định bằng cách xác định những vấn đề khó khăn nhất và dành nhiều thời gian hơn để nghĩ ra giải pháp cho các vấn đề đó.