Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
9 Ապրիլի, 2011<br />Ինչպեսգրել Cosmo-ի համարԴասընթաց<br />ՇուշանՀարությունյան<br />
Ինչ է լրագրությունը<br />
Ով է լրագրողը<br />
Լրագրությունըսկսվում է նորությունից<br />Նարություննայն, ինչիմասինդեռչենքլսել…<br />Նորությունըկարող է նորությունչլինել, ե...
Նորություն<br />N – news worthiness (արժեքըորոշվում է` հրատապությամբ)<br />E – emphasis (շեշտադրությունը` լուսաբանմանանկյո...
Նորություններըլինումեն… <br />
Նորություններըհետաքրքիրեն, երբ…<br />Իրադարձություն է<br />Վատլուր է<br />Սկեպտիզմով է ներկայացված<br />Գրելավոճըպարզ է, զ...
Նորությանգործոնները<br />Այնդեպքերիմասին, որոնքներգործությունենունենումմեծթվովմարդկանցվրա<br />Նկարագրումենանսովոր, բացառի...
Նորությանգործոնները<br />
Լուրեր VS Ամսագրայինլրագրություն<br />Երկրաշարժ<br />VS <br />ԲրիտնիՍպիրսիտատը <br />կամ<br />ՄայքլՋեկսոնիմահը<br />VS<br...
Ինֆորմացիայիաղբյուրներ<br />
Տեղեկատվությանհավաքագրում, մշակում, տարածում… <br />
Գրումենք…<br />Միայնայնդեպքում, երբինչ-որբանունենքասելու<br />Այնպես, ինչպեսխոսումենք, բոլորինհասկանալի<br />Խելամտորենօգտ...
Նորություն, կառուցվածք, պարադիրշարքից<br />
Լրագրությունը… հացիխնդիր ա <br />Մանրամասներիարվեստ - Ընտրությանարվեստ<br />
էթիկա<br />Աղբյուրների, տեղեկատվությանճշմարտացիությանապահովվում<br />Ապակողմնորոշողուբեմադրվածիրադարձություններիխուսափում,...
“Պրոֆեսիոնալ” լրագրություն, միքիչէլ Fun ;)<br />
Շնորհակալություն<br />shushan.harutyunyan@cosmo.am<br />www.cosmo.am <br />
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

How to write for Cosmopolitan Armenia

1 478 vues

Publié le

Being presented at Cosmopolitan Armenia staff training. More at www.cosmo.am and blog.cosmo.am

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

How to write for Cosmopolitan Armenia

 1. 1. 9 Ապրիլի, 2011<br />Ինչպեսգրել Cosmo-ի համարԴասընթաց<br />ՇուշանՀարությունյան<br />
 2. 2. Ինչ է լրագրությունը<br />
 3. 3. Ով է լրագրողը<br />
 4. 4. Լրագրությունըսկսվում է նորությունից<br />Նարություննայն, ինչիմասինդեռչենքլսել…<br />Նորությունըկարող է նորությունչլինել, եթեիրմեջնորույթչիպարունակում<br />և/ կամ<br />Նորությունըայն է, ինչիհասարակությունըպիտիստանա, որովհետևայնկարևոր է:<br />Նարությունըայննյութն է, որըզվարճացնում է և որըկարդալըհետաքրքիր է <br />Ըստ Մ. Մենչերի<br />
 5. 5. Նորություն<br />N – news worthiness (արժեքըորոշվում է` հրատապությամբ)<br />E – emphasis (շեշտադրությունը` լուսաբանմանանկյունն է, կարևորությանընդգծումը)<br />W – 5 w (who, where, when, what, why)<br />S – Source of information (վկայակոչմանանհրաժեշտությունը )<br />Մարդըկծել ա շանը))))))<br />
 6. 6. Նորություններըլինումեն… <br />
 7. 7. Նորություններըհետաքրքիրեն, երբ…<br />Իրադարձություն է<br />Վատլուր է<br />Սկեպտիզմով է ներկայացված<br />Գրելավոճըպարզ է, զերճ է բարոյախրատականտոնայնությունից…<br />
 8. 8. Նորությանգործոնները<br />Այնդեպքերիմասին, որոնքներգործությունենունենումմեծթվովմարդկանցվրա<br />Նկարագրումենանսովոր, բացառիկիրավիճակներկամդեպքեր<br />Շատհայտնիմարդկանցմասինեն<br />
 9. 9. Նորությանգործոնները<br />
 10. 10. Լուրեր VS Ամսագրայինլրագրություն<br />Երկրաշարժ<br />VS <br />ԲրիտնիՍպիրսիտատը <br />կամ<br />ՄայքլՋեկսոնիմահը<br />VS<br />ՄայքլՋեկսոնիկյանքը<br />
 11. 11. Ինֆորմացիայիաղբյուրներ<br />
 12. 12. Տեղեկատվությանհավաքագրում, մշակում, տարածում… <br />
 13. 13. Գրումենք…<br />Միայնայնդեպքում, երբինչ-որբանունենքասելու<br />Այնպես, ինչպեսխոսումենք, բոլորինհասկանալի<br />Խելամտորենօգտագործելովածականներնումակբայերը<br />Ցույցտվեք, միպատմեք<br />Օգտագործեքայնպիսիբառեր, որոնցիմաստըհասկանումեք<br />Երբեքմիտվեքխմբագրինայնպիսինյութը, որըհղկմանկարիքունի<br />
 14. 14. Նորություն, կառուցվածք, պարադիրշարքից<br />
 15. 15. Լրագրությունը… հացիխնդիր ա <br />Մանրամասներիարվեստ - Ընտրությանարվեստ<br />
 16. 16. էթիկա<br />Աղբյուրների, տեղեկատվությանճշմարտացիությանապահովվում<br />Ապակողմնորոշողուբեմադրվածիրադարձություններիխուսափում, լուրի և քարոզչությանտարբերակում<br />Գրագողությանմասնակիկամամբողջականդրսևորմանմերժում<br />Փաստի և կարծիքիհստակտարանջատում<br />Վիրավորմանկամպիտակավորմանոչմիդրսևորում<br />Մարդկանցանձնականկյանքիգաղտնիությանիրավունքիպահպանում` բացառությամբհանրայինգերակաշահիդեպքերից<br />Մասնագիտականսոլիդարություն<br />
 17. 17. “Պրոֆեսիոնալ” լրագրություն, միքիչէլ Fun ;)<br />
 18. 18. Շնորհակալություն<br />shushan.harutyunyan@cosmo.am<br />www.cosmo.am <br />

×