Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tester pyroteknik ågesta 2015 08-25

136 vues

Publié le

Protokoll Ågesta-testet.

Publié dans : Santé & Médecine
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/fXMXRN ◀ ◀ ◀ ◀
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Tester pyroteknik ågesta 2015 08-25

 1. 1. Tester pyroteknik Ågesta 2015-08-25 Skrivare: Ola Claesson BAKGRUND Hur farliga är de pyrotekniska produkter som kommer till användning vid fotbollsmatcher för närvarande (förövaren, polis, räddningstjänst, arrangörspersonal, spelare, funktionärer och publik? Beslagtagna pyrotekniska produkter… GENOMFÖRANDE … FÖRFÖRSÖK Ett antal av de beslagtagna produkterna brändes av. Avsikten var att visuellt studera de effekter produkterna levererade; röktjocklek, utbredning, tidsförlopp andra effekter. 1. 09:20 Jorge Smoke Fountain Green. Grön rök i max. 15 s. Hyffsat tjock grön rök. Brinntid ca 40 s. Kraftig lukt av svartkrut. 2. 09:30 RACA Swieltlana Hand Flare. Nödlyse 60 s. Ca 40 s. Lite rök, ljus grå. 3. 09:39 Monster tank. Visslar, far iväg, smäller (ett ”skott”), tomtebloss. Ca 10 s. 4. 09:41 Jumbo knallskott.* En smäll… 5. 09:42 RedStrobe. Rött, intensivt tomtebloss, 10 s. Blaze I. Mindre fyrverkeripjäs. Tomtebloss, knall. 6. 09:44 Blaze II. Ren fyrverkeripjäs. 7. 09:50 TXF652 Smoke Fountain Green Tjock, grön rök i ca 60 s. 8. 09:52 Liten grön kula; litet tomtebloss. Liten raket; häxpipa med knall (liten). 9. 09:58 Elios FDF Hand Flare CZERWONA, 15 000 candela, 60s; nödsignal, intensivt rött sken, svetslåga. FÖRSÖK KONFIGURATION!!! Avstånd till bengaler: 1 120 cm 2 140 cm 3 50 cm 4 80 cm
 2. 2. 5 130 cm 6 150 cm Dräkter (Jimmy) Containermått (Jimmy) 09:50 Nollprov Filter EC 8, EC 10 Hapsite.. Mätt: PM10, PM2.5, handburen partikelräknare, tenax, Luftpovtagning (Hapsite), värmekamera. Försöksupplägg: tänder på värmekameror när brunnit ut => in med partikelmätare och tenax FÖRSÖK 1 Objekt: Jorge fireworks (Polen). Smoke Fountain Green. JFS-1/G. 10:51:00 Tänder på. Temperatur: 85 grad. C i toppen 10:53:00 Handburet partiklar = 19 mg/m3 (gränsvärde 5 mg/m3). 10:55:00 Handburet partiklar = 27 mg/m3 (utanför mätområdet) 10:58:00 Tenax bryts 10:58:40 Pumpar av. EC 8; PM 2.5, 62 l/s, ca 7 min., klart grönt skikit på filtret. EC 10; PM 10, 63 l/s, ser lika ut som PM2.5 => alla partiklar är små. FÖRSÖK 2 Objekt: MR. SMOKE 3 F.D.F. Smoke bomb. Produced by FDF. Distributed by; ULTRAS.CZ and HOOLIGANS.CZ Brinntid: 120s. Vikt före: 151 g. Vikt efter: 78 g. 11:30:10 Nollmätning Hapsite med in i container under brinntiden. 11:34:15 Tändning 11:35:40 380 grad. C i lågans överkant 11:36:30 Partikelpumpar och Tenax start. 11:37:00 Handburet partikelinstrument: > 35 mg/m3 Tenax stopp. 11:42:00 PM pumpar stopp. Hapsite indikerar Toluen.
 3. 3. Filtren: PM 2.5 och PM 10 ca lika => störredelen små respirabla partiklar. FÖRSÖK 3 Objekt: ”ACHTUNG”, TC%B, www.tropic.pl, rosa förg på botten. Vikt före: 47 g. Vikt efter: ? 12:12:40 Tändning. PANG! Stor smäll! (Får antagligen gammal sot att lossna från containertak och väggar)=. 12:13:10 Partikel och tenax pumpar på. Hapsite: Digitalis…, Hit quality .534., inget annat förslag. 12:23:10 Pumpar av. PM 2.5 inga synliga partiklar på filtret. FÖRSÖK 4 Objekt: Jorge JF48/R ”Fontanna, kl. 2”. Vikt före: 154 g. Vikt efter: 103 g. 13:37:20 Tändning. Kraftigt rött sken. 13:38:40 Slut brinnande 13:39:00 PM 2.5 och Tenax pumpar på. 13:40:18 Hapsite ut. Temperatur ej exakt. 13:45:08 PM2.5 och Tenax pumpar av. PM 2.5 61.83 l EC 14. Inte mycket synliga partiklar. FÖRSÖK 5 Objekt: Jorge ”Smoke Fountain Green”, JFS-1/G Vikt full: 106 g. Vikt tom: 88 g 13:56:00 Tändning. 13:56:50 Slut ”brinnande”. ”Lite” grön rök… Kraftig röklukt, svartkrut. 13:57:02 PM och Tenax pumpar på. 14:01:50 Pumpar av. FÖRSÖK 6 Objekt: Jorge ”Smoke Fountain Green”, JFS-1/G, 2 stycken. Vikt full: 214 g. Vikt tom: 181 g.
 4. 4. Hapsite med i mätningen. 14:10:44 Tändning. 14:11:30 Slutbrunnet. 14:12:35 Pumpar på. Kraftig rök kommer ut ur skorstenen. 14:17:48 Pumpar av. 52.66 l. TYGPROVER Dräkterna 1, 3, 5 sopade Dräkterna 2, 4, 6 osopade Klippta prover alla från höger axel.

×