Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Vzdělávací technologie 21. století         pro následné magisterské studium učitelství              ...
Témata studijního předmětu     Vzdělávací technologie 21. století1. tematický celekDIDAKTICKÉ ASPEKTY SOUČASNÉHO VÝVO...
Převrácená třída (Khan Academy)   Webquest (primární výukové zdroje)   Projektová výuka (vyprávění digitálních příbě...
Požadavky k zápočtu   Aktivní zapojení do prezenční i distanční formy výuky.   Prokázání existence funkčního online os...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Vzdělávací technologie 21. století - sylabus

6 897 vues

Publié le

Návrh metodicky orientovaného předmětu pro následné magisterské studium učitelství určeného všem neoborovým studentům ICT.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Vzdělávací technologie 21. století - sylabus

 1. 1. Vzdělávací technologie 21. století pro následné magisterské studium učitelství 20.8.2012, BoBrPoslání a cíl předmětuStudijní předmět Vzdělávací technologie 21. století je určen studentůmnásledného magisterského studia učitelství, kteří mají zájem o bližší seznámenís možnostmi využití moderních technologií v učitelské praxi. Předpokladem proúčast je základní počítačová gramotnost na úrovni nezbytné pro vlastní studiumna vysoké škole i běžný život ve světě všudypřítomných technologií.Posláním studijního předmětu Vzdělávací technologie 21. století je seznámitstudenty s možnostmi aplikace informačních a komunikačních technologií (ICT)ve vyučování a učení se zvláštním důrazem na technologie mobilní a na využitívolně dostupných výukových zdrojů, otevřených výukových metod a sociálníchsítí. Hlavním cílem je přispět k poznání a pochopení současného potenciálu ICT,který výrazným způsobem ovlivňuje vzdělávací cíle a revolučně mění formálníi neformální výukové postupy.Výuka má formu přednášek využívajících názorné ukázky ve formě videa.Předpokládá se aktivní zapojení studentů do diskuze nad probíranými tématynejen během vlastního prezenčního setkání, ale i mimo něj online v rámciosobního vzdělávacího prostředí účastníků. Podle aktuálního vybavení vlastnímipřístroji mobilně připojenými do internetu (není podmínkou účasti) budouv mezích možností v rámci přednášek realizovány i praktické ukázkypřípadného nasazení těchto technologií do výuky (např. tzv. zpětný kanáldovolující okamžitou reakci studentů v reálném čase). Jedná se o postupypřispívající k plnění výukových cílů směřujících k budování digitálnígramotnosti síťové generace, do níž naši žáci již jednoznačně patří. Je třeba, abypodobné aktivity dnes ovládal každý učitel.Absolvent předmětu bude mnohem lépe připraven prostřednictvím ICTsoustavně inovovat své výukové metody nezávisle na předmětu, který učí. Účastpřispěje též k rozšíření osobního vzdělávacího prostředí studentůa k nastartování jejich následného celoživotního vzdělávání v roli učitelů.
 2. 2. Témata studijního předmětu Vzdělávací technologie 21. století1. tematický celekDIDAKTICKÉ ASPEKTY SOUČASNÉHO VÝVOJE TECHNOLOGIÍ Piagetova koncepce trvalé aktivity mozku Gardnerova koncepce více-složkové inteligence Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů Vygotského koncepce sociální podstaty učení Učení hraním podle Komenského (edutainment, gamification) Sokratovská metoda a současnost (odpovědi nebo otázky) Vývoj didaktických teorií (behaviorismus, kognitivismus, konstruktivismus, konektivismus)2. tematický celekVÝZKUM EDUKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, VÝUKOVÉ CÍLE PRO 21. STOLETÍ Kurzweilův Zákon zrychlujících se změn Implementace technologií jako inovační proces na úrovni učitele, školy a státu (Project ACOT, BECTA, Škola21) 3 úrovně technologického determinismu podle Kanuky Rozšířený model funkční gramotnosti, kompetence, standardy pro žáky a učitele, ověřování dosažení standardů Model TPCK a jeho implementace v praxi3. tematický celekOD ŠKOLY 1.0 KE ŠKOLE 2.0 Od Webu 1.0 k Webu 2.0 (rozdíly mezi webem 1.0 a 2.0, příklady z praxe, blog, podcast, video-konference, webináře, víceuživatelská prostředí, výukové hry Síťová generace (vlastnosti, vliv na výukové metody) Technologické souvislosti psychodidaktických koncepcí behaviorismu, kognitivismu a konstruktivismu Konektivismus a osobní vzdělávací prostředí podle Siemense a Downese Vzdělávání v mracích, důsledky vybavení 1:1 Proměny vzdělávacího prostředí (formální, neformální, informální)4. tematický celekTECHNOLOGIE VE FORMÁLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROSTŘEDÍ Instruktivní a konstruktivní přístup podle Paperta Vývoj systémů řízení výuky eLearning jako nástroj kombinovaných výukových forem Vzdělávací objekty (DUM, úložiště)
 3. 3. Převrácená třída (Khan Academy) Webquest (primární výukové zdroje) Projektová výuka (vyprávění digitálních příběhů) Příklady úspěšných projektů (eTwinning, eLearning Awards)5. tematický celekTECHNOLOGIE V NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROSTŘEDÍ eLearning ve virtuálním vzdělávacím prostředí Problematika sdílení, remixu a právní souvislosti (Creative Commons) Vývoj od volně dostupných programů k volně dostupným výukovým zdrojům Volně dostupné výukové kurzy (MOOC), Open University Andersonův teorém interakční ekvivalence Analýza formálních a neformálních výukových výsledků (Learning Analytics, badges)6. tematický celekTECHNOLOGIE V INFORMÁLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROSTŘEDÍ Sociální sítě ve výuce (Facebook, Twitter, Google+ ad.) Problematika bezpečnosti v online prostředí Upravená Bloomova taxonomie podle Kanterové Od kolaborace ke kooperaci podle Jarche Učitel v prostředí sociálních sítí (vícenásobná osobnost podle Turke, rezident/návštěvník podle Whita, vztah k žákům) Kontrola vlastní digitální stopy, vědomé budování virtuální online přítomnosti v roli učitele (viz Požadavky k zápočtu)7. tematický celekVLIV TECHNOLOGIÍ NA BUDOUCNOST ŠKOLSTVÍ Principy zkoumání budoucnosti (analytická metoda podle Davenporta) Budoucnost podle Horizon Report Studie OECD Schooling for Tomorrow Studie FutureLab Beyond Current Horizons Projekt EUN iTEC Technologiemi vyvolávané vize změn školského systému – zdokonalování, reforma, transformace, disrupce (model SAMR, řízení změny podle Knostera), vize vybraných osobností (Friedman, Tapscott, Foreman, Prensky, Cormier ad.) Deset doporučení pro školu 21.st. podle IDEO
 4. 4. Požadavky k zápočtu Aktivní zapojení do prezenční i distanční formy výuky. Prokázání existence funkčního online osobního vzdělávacího prostředí v roli učitele s náznakem vznikající rezidentské digitální stopy.Zdroje: BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. AISIS, Kladno 2003, ISBN 80-239-0106-0, http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/. Portál RVP.cz - především jeho modul Učitelský spomocník (http://spomocnik.rvp.cz/) Zdroje Internetu odkazované ze stránek kurzu (např. v Edmodo) Materiály a soubory předávané v průběhu semestru - především aktuální v kurzu používaná prezentace přednášejícího pod názvem Vzdělávací technologie 21. století umístěná na Slideshare (http://www.slideshare.net/bobr/)

×