Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ
LÀM VIỆC HIỆU QUẢ
LEARN4TODAY.BLOGSPOT.COM
NỘI DUNG
1. Lập kế hoạch là gì?
2. Kế hoạch làm việc độc lập và làm việc
nhóm như thế nào?
3. Lập kế hoạch như thế nào cho...
1. Lập kế hoạch là gì?
 Hôm nay làm gì?
 Hôm nay đã làm gì?
 Mai làm gì?
 Đang làm gì?
 Để làm gì?
 Sao lại là mình?...
Kế hoạch
 Danh sách, mô hình, hình vẽ biểu diễn sự kết
nối giữa suy nghĩ và hành động để tạo ra kết
quả.
 Các yếu tố thư...
2.Kế hoạch làm việc độc lập
?
 Mục tiêu cá nhân
 Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng
 Ăn thịt ếch
 Mỗi ngày là một ...
Mục tiêu cá nhân
 Rõ ràng trong công việc: nguyên tắc 5W1H,
luôn có todo list và phiếu bé ngoan từng
tuần, áp dụng kaizen...
Biết địch biết ta
 Biết địch: hiểu rõ kế hoạch và từng công việc
5W 1H, kết quả công việc mang lại
 Biết ta: khả năng+ s...
Ăn thịt ếch
 Eat that frog- BrianTracy
Hãy hoàn thành công việc khó khăn nhất trước
tiên rồi làm việc khác.
Nguyên tắc 80...
Mỗi ngày là một ngày vui
 Động lực hàng ngày
 Đổi mới theo cách riêng- Do it your way
 Cải tiến
 Sáng tạo
 New ideas-...
Time đừng tham
 Thời gian là yếu tố quyết định
 Các mốc thời gian
 Thời gian dự phòng (10%???)
 Kế hoạch với hạn định ...
2. Kế hoạch làm việc nhóm ?
 Tinh thần đồng đội
 Tiết kiệm tài nguyên- loại bỏ dư thừa
 Đánh giá hiệu quả
 Nguyên tắc ...
Tinh thần đồng đội
 Team work
 Mục đích chung thống nhất
 Bảng kế hoạch chung: Bảng tường, file
excel, google calendar,...
Tiết kiệm tài nguyên
 Tài nguyên: tinh thần, con người, thời gian,
sức lực, vật chất,…
 Vai trò của nhóm trưởng
 Bản mô...
Đánh giá hiệu quả
 Đánh giá từng giai đoạn và tổng thể
 Hiệu quả công việc, tính tương tác
 Báo cáo kết quả, ưu nhược đ...
Nguyên tắc làm việc
 Xây dựng môi trường văn hóa tập thể
 Tiêu chí và phương châm hoạt động( rèn
luyện hoàn thiện, sáng ...
3. Lập kế hoạch hiệu quả ?
1. Mục tiêu - Goal
2. Sắp xếp công việc (ưu
tiên)- List
3. Chia nhỏ công việc-
Break
4. Đặt thờ...
ĐỘNG LỰC
POWER
VUIVẺ
FUN
SÁNGTẠO
CREATIVE
CHIA SẺ
SHARE
http://www.spiral16.com/blog/2013/05/first-step-in-any-marketing-p...
Tham khảo
 Books: 80/20; Eat that frog;
 Group: fobic, learn4today,softskillforyou
 Internet:
 http://philosophy.hku.h...
Vous avez terminé ce document.
Télécharger et lire hors ligne.
Prochain SlideShare
Qui Trinh Tao Mon An
Suivant
Prochain SlideShare
Qui Trinh Tao Mon An
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

49

Partager

Kỹ năng lập kế hoạch và làm việc hiệu quả

Télécharger pour lire hors ligne

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Kỹ năng lập kế hoạch và làm việc hiệu quả

 1. 1. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ LÀM VIỆC HIỆU QUẢ LEARN4TODAY.BLOGSPOT.COM
 2. 2. NỘI DUNG 1. Lập kế hoạch là gì? 2. Kế hoạch làm việc độc lập và làm việc nhóm như thế nào? 3. Lập kế hoạch như thế nào cho hiệu quả
 3. 3. 1. Lập kế hoạch là gì?  Hôm nay làm gì?  Hôm nay đã làm gì?  Mai làm gì?  Đang làm gì?  Để làm gì?  Sao lại là mình?  Sao mình không thể?  Why? …Why? …Why? …
 4. 4. Kế hoạch  Danh sách, mô hình, hình vẽ biểu diễn sự kết nối giữa suy nghĩ và hành động để tạo ra kết quả.  Các yếu tố thường gặp: mốc thời gian, danh sách các hành động, kết quả, mục đích, thành phần đóng góp, sự kết nối,…  Kế hoạch ngắn: ngày, tuần, học hết môn, đọc hết tài liệu, …  Kế hoạch dài: 1 năm, 5 năm, 10 năm, xây dựng tổ chức, tốt nghiệp,…
 5. 5. 2.Kế hoạch làm việc độc lập ?  Mục tiêu cá nhân  Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng  Ăn thịt ếch  Mỗi ngày là một ngày vui  Time đừng tham https://ecenter.ee.doe.gov/EM/SPM/Pages/Step5.aspx
 6. 6. Mục tiêu cá nhân  Rõ ràng trong công việc: nguyên tắc 5W1H, luôn có todo list và phiếu bé ngoan từng tuần, áp dụng kaizen sáng tạo và tưởng thưởng.Áp dụng các nguyên tắc trong quản lý  Tiến hành công việc theo các bước vòng tròn chất lượng PDCA: plan, do, check, act
 7. 7. Biết địch biết ta  Biết địch: hiểu rõ kế hoạch và từng công việc 5W 1H, kết quả công việc mang lại  Biết ta: khả năng+ sở trường, đoản
 8. 8. Ăn thịt ếch  Eat that frog- BrianTracy Hãy hoàn thành công việc khó khăn nhất trước tiên rồi làm việc khác. Nguyên tắc 80/20
 9. 9. Mỗi ngày là một ngày vui  Động lực hàng ngày  Đổi mới theo cách riêng- Do it your way  Cải tiến  Sáng tạo  New ideas- chose- Conection: tạo nguyên liệu ý tưởng- chọn lọc ý tưởng có ích- kết nối giữa các ý tưởng
 10. 10. Time đừng tham  Thời gian là yếu tố quyết định  Các mốc thời gian  Thời gian dự phòng (10%???)  Kế hoạch với hạn định thời gian-Tự hạn định thời gian cho kế hoạch  Kỹ năng quản lý thời gian: Sắp xếp- Ưu tiên- Tập trung- Check
 11. 11. 2. Kế hoạch làm việc nhóm ?  Tinh thần đồng đội  Tiết kiệm tài nguyên- loại bỏ dư thừa  Đánh giá hiệu quả  Nguyên tắc làm việc 5W1H, kaizen- cải tiến liên tục- quản lý chất lượng PDCA.
 12. 12. Tinh thần đồng đội  Team work  Mục đích chung thống nhất  Bảng kế hoạch chung: Bảng tường, file excel, google calendar, bảng điện tử,…  Chia sẻ thông tin: đầy đủ, cần thiết, cập nhật  Tinh thần hỗ trợ
 13. 13. Tiết kiệm tài nguyên  Tài nguyên: tinh thần, con người, thời gian, sức lực, vật chất,…  Vai trò của nhóm trưởng  Bản mô tả chi tiết công việc  Cập nhật tình hình công việc  Phối hợp và tương tác  Cải tiến liên tục
 14. 14. Đánh giá hiệu quả  Đánh giá từng giai đoạn và tổng thể  Hiệu quả công việc, tính tương tác  Báo cáo kết quả, ưu nhược điểm  Rút kinh nghiệm  Phương hướng cải tiến  Cải tiến trong quá trình tiến hành công việc
 15. 15. Nguyên tắc làm việc  Xây dựng môi trường văn hóa tập thể  Tiêu chí và phương châm hoạt động( rèn luyện hoàn thiện, sáng tạo, chất lượng hàng đầu, thân thiện môi trường,…) chung và riêng  Môi trường thi đua cạnh tranh lành mạnh  Công tác đào tạo và huấn luyện  Cân bằng các hoạt động văn hóa văn nghệ
 16. 16. 3. Lập kế hoạch hiệu quả ? 1. Mục tiêu - Goal 2. Sắp xếp công việc (ưu tiên)- List 3. Chia nhỏ công việc- Break 4. Đặt thời gian-Time 5. Tiến hành- Do 6. Mỏ neo tinh thần- Focus and improve 7. Điều chỉnh nếu cần thiết- Change 8. Finished – note experiment http://www.wikihow.com/Make-a-Lesson-Plan  80/20  5W1H  PDCA  kaizen
 17. 17. ĐỘNG LỰC POWER VUIVẺ FUN SÁNGTẠO CREATIVE CHIA SẺ SHARE http://www.spiral16.com/blog/2013/05/first-step-in-any-marketing-plan-collect-social-data/ Đừng quên – Don’t forget Yourplan
 18. 18. Tham khảo  Books: 80/20; Eat that frog;  Group: fobic, learn4today,softskillforyou  Internet:  http://philosophy.hku.hk/think/creative/creative.php  https://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen  http://learn4today.blogspot.com/  https://www.facebook.com/Softskillsforyou  http://www.wikihow.com/Form-a-Plan  http://www.wikihow.com/Create-an-Effective-Action-Plan  http://www.wikihow.com/Write-a-Work-Plan  http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/quan-ly-chat-luong-chuong-5-vong-tron- deming.888546.html  Image: http://www.melomec.com/facebook-pages/ Còn tiếp…
 • luyn49

  May. 4, 2020
 • TrmTrn9

  Mar. 2, 2019
 • LiuT3

  Jul. 7, 2018
 • DuyHieu6

  May. 7, 2018
 • Tuytnh9

  Nov. 28, 2017
 • heO_cOn_nhO

  Nov. 6, 2017
 • ElenaVuThiKimLoan

  Jul. 28, 2017
 • cCngNg

  Jul. 14, 2017
 • ssuser7e79e9

  Jun. 13, 2017
 • LunPhm14

  Mar. 8, 2017
 • tonyvu7161

  Dec. 25, 2016
 • ThuPham89

  Dec. 2, 2016
 • ndhung71

  Oct. 16, 2016
 • nnttung

  Sep. 14, 2016
 • NguynTrang74

  Jul. 16, 2016
 • minhngx

  Apr. 16, 2016
 • seuteton

  Mar. 1, 2016
 • Tinhmgmc

  Jan. 4, 2016
 • t7mobile

  Dec. 16, 2015
 • VuThangPham

  Nov. 6, 2015

Vues

Nombre de vues

35 023

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

65

Actions

Téléchargements

2 530

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

49

×