Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)

Télécharger pour lire hors ligne

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 hoogovens

VERSLAG
05 ava newmetropolis
07 zoontjes beton
09 enitor: kunstjes met kunststof

NIEUWS
03 productontwikkeling: probleem en oplossing
04 oproep internet-link
13 moooie deese
14 tri-extruderen, opleiding bouwinnovator
15 voorbeeldprojecten duurzaam bouwen
16 evenementenbrug arena

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 hoogovens

VERSLAG
05 ava newmetropolis
07 zoontjes beton
09 enitor: kunstjes met kunststof

NIEUWS
03 productontwikkeling: probleem en oplossing
04 oproep internet-link
13 moooie deese
14 tri-extruderen, opleiding bouwinnovator
15 voorbeeldprojecten duurzaam bouwen
16 evenementenbrug arena

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (8)

Similaire à Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997) (20)

Publicité

Plus par Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Plus récents (20)

Publicité

Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)

 1. 1. juli 1997 jaargang 8 nr. 40 booostin 9 nieuwsbrief stichting i nd ustrieel bouwen nederland -, bijeenkomst Hoogovens Steel Strip mill Products (HSSP) produceert warm - en koudgewalste platte stalen producten (rollen en platen) onbe - kleed. verzinkt en/of geverfd. ~----~ Hssp staat bekend om de zuiverheid van haar Staal en om de uitstekende mechanische eigenschappen en goede omvormbaarheid van haar staal. Samen met klanten, toeleveranciers en andere partners wordt continu aan de ontwikkeling van nieuwe producten en producttoepassingen gewerkt, ook voor de bouw. Bijvoorbeeld: constructie-element in bijvoorbeeld de woningbouw. Met eenvoudige middelen is in korre tijd het skelet van een woning cc monteren. Stalen frames lenen zich ook goed voor de prefabricage van gebouwonderdelen zoals bijvoorbeeld binnenspouwbladen. Met de frames kan tevens op eenvoudige wijze op bestaande gebouwen worden gebouwd (optoppen). staal frame ~ In hec kantoor van HSSP is veel staal en aluminium verwerkt. Het gebouw had een bouwtijd van één jaar. Na een bezoek aan de continue gietmachine en de dompelverzinklijn is tevens tijd voor een rondleiding door het kantoor van HSSP. ak L .J
 2. 2. r , U bent van harte welkom in IJmuiden' H et aantal deelnemers IS beperkt tot 50 personen. Aangesjotenen bij Booosting genieten de voorkeur bij inschrijving. 15:00 Ontvangst 15:15 Welkomstwoord en introductie door Hans Beyer, directeur Product-Markt- 15:45 Rondrit ontwikkeling van Hoogovens 17:30 Koud buffet 18:30 Productontwikkeling 1: (Het emaille dak ) door ir Arlette van HSSP 19:00 Productontwikkeling 2: visie van Jan Marcus van Hoogovens op de techniek visie van Eric Vreedenburgh van Archipel Ontwerpers op het ontwerp 19:30 Productontwikkeling 3: (Het staalfrarne ) door Ad Reinen, hoofd Bouw van Hoogovens 20:00 'Architectuur en industrialisatie'; steel studyhouses door Arnold de Vries Robbé, Staal bouw Instituut 20:30 Discussie 21:00 Einde Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart. L Áschaaldak van het" Nomadis ch Paviljoen. Archipel Ontwerpers .J
 3. 3. e 1.••.•.•,••• 0 n t wik k e 1 n9 I Probleem & Oplossing Een concreet handvat om tot vernieuwing te komen, is het inspelen op 'problemen' welke in de markt leven. Het woord 'probleem' hoeft: daarbij niet al te zwaar genomen te worden. (Lichte) irritaties zijn ook goed. Iets wordt soms ook pas een probleem als de oplossing bestaat. De bewustwording van een probleem is vaak ook de genezing. De consumentenmarkt wordt overstelpt met voorbeelden op dit gebied. Producten welke inspelen op een al dan niet onderkende hinder. Denk aan de Vacu-Vin, leeslampjes die je met een klem op een boek kunt klemmen, etcetera. AInazing Discovely, je weet wel de zender die 's nachts onder andere RTL en Eurosport velvangr, zit er vol mee. In de bouw werkt dat natuurlijk ook. Kennis van de markt, onder meer door te praten met spelers in het bouwveld, het bezoeken van (Booosting)bijeenkomsten, goed luisteren, helpen bij het opsporen van 'problemen'. Voorbeeld: Het probleem Een goed voorbeeld dat recent op deze basis is ontwikkeld, speelt in op een aantal problemen, t.W. • Inefficiëncy van het bouwproces (met name afbouw) als gevolg van door elkaar lopende disciplines die onderling afhankelijk zijn. • Versroring van het ontwerpproces, onder andere door late beslissingen of wijzigingen door opdrachtgevers en onder invloed van adviseurs, onder meer met betrekking tot installaties. • Organisaties zijn flexibel, gebouwen zijn dat in het algemeen nier. Met name het 'leidingbreiwerk' werkt hierin belemmerend. Door leidingen onafl1ankelijk te maken van het bouwkundige deel is het mogelijk om: • laat in het ontwerpproces nog wijzigingen in de installatieconcepten te accepteren zonder gevolgen voor het ontwerp; • de disciplines tijdens de uitvoering volgordelijk op te roepen zonder dat er conflicten ontstaan over aansluitingen op een voorganger in het proces; het bouwproces wordt hierdoor veel overzichtelijker; • gebouwen later in de gebruiksfase aan te passen aan de nieuwe gebruikseisen (nieuwe huurder, groeiende organisatie, etcetera). De oplossing is gezocht in de vloer, waar ruimte voor installaties is gereserveerd. De vloer is het belangrijkste onderdeel van een bouw- systeem zoals dat voor PFL B.V. is ontwikkeld. De leidingen worden in de vloer weggewerkt. Deze wordt later afgedekt met een solide beplating. Aldus is als het ware de verhoogde vloer c.q. het verlaagde plafond g6ntegreerd in in het A+ kantoor het vloerelement. Naast de aangegeven leidingfIlosofie wordt hiermee dan ook aanzienlijk op bouwhoogte bespaard. Het systeem wordt binnenkort op de markt gebracht. Een variant wordt ontwikkeld voor de woningbouwmarkt in opdracht van Koninklijke Volker Stevin. Jos Lichtenberg, Bestuurslid Booosting, Directeur A+, buro voor bouwproducrontwikkeling
 4. 4. _~"I.I·hiiil·_L ___op o_e-,-p__ -,_r_ ---l OPROEP Internet-Link In het kader van de uitbreiding en verbetering van de bOOOsting- internetpagina verzoeken wij de aangeslotenen vriendelijk het adres van hun home-page door te geven, zodat een link gelegd kan worden naar uw pagina. 000 Internet Services, verzorgt deze velwijzingen kosteloos en is bereikbaar op onderstaand adres: Marc Maurer Sint Leonardusstraat 88 5614 EK Eindhoven T elefoon: 040-211 6188 E-mail: info@OOO.nl Het adres is http://www.OOO.nl/bOOOsting. N eem 'ns een kijkje en sluit ook aan! 000 Internet Services realiseert ook exclusief voor bedrijven in de Nederlandse bouw-, architectuur- en/of N AA.i BEDRlJF I I ADRES POSTCODE WÜONPLMTS TELEFOON o Komt op donderdag 2 oktober naar Hoogovens te IJ Illuiden van 15.00 tot 21.00 Booosting uur met . .. personen. (zie I/r. 40 pag. 0/ -02) Postbus 10197 o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. 3004 AD Rotterdam o Bestelt het boek o 'Booosting in beeld' (1994/95) Participantel/: f 25 ,00 o 'Booosting in bedrijf (1992) f 39,50 Ni~t-partiripal/tm: o 'Tussen traditie en experiment' (1989) L.
 5. 5. • , Verslag van de AVA bij 'newMetropolis' te Amsterdam op 1 april 1997 . Een nleUWe wereldstad Hugo van Bergen (externe betreld<ingen newMetropolis) vertaalt bij afWezigheid van de architect Renzo Piano diens uitgangspunten: 'Nee, het is geen schip. Ik volg de tunnel zodanig dat het gebouw er volledig in kan 7~lld(en. In het gebouw zijn veel pleinfuncties opgenomen en is de afwerking zo sober mogelijk gehouden om de aandacht niet van de inhoud af te leiden'. In het pand lukt het enigszins het streven naar zoveel mogelijk openheid te realiseren; de volledig gepatineerde koperen buitengevel is op de transparante begane grond na, echter één gesloten façade. Het ontbreken van 'contacc' met de omgeving van het Amsterdams havengebied maal<t dat jong en oud alle aandacht kunnen vestigen op een veelzijdige interactie met één van de thema's. En Van Bergen rapt in supertempo de gekozen zones op: • Interacties, de samenleving vormgeven door middel van uirvvisseling, • Technologie, gereedschappen mal<en om de menselijke mogelijkheden uit te breiden, • Energie, keuzen mal<en om de samenleving van brandstof te voorzien, • Wetenschap, vragen srellen over de wereld om ons heen, • Mens, onderzoek her unieke karakter van de mens. AJs 'kwartetten met video's' en 'pop-up-arts' u tijdens een bezoek teveel worden en u zin heeft's wat anders te 'abstraheren' maar niet weet waar, schroom dan niet bij één van de vele 'omgekeerde suppoosten' te raden te gaan. L .J
 6. 6. r , Stoer constructieverhaal Patricia v. d. Wa~ constructeur bij D3BN verbaast het mannelijk bezoek met een sroer constructie- verhaal. De onderbouw rust voor 70% op de Y-tunnel en voor 30% op nieuw geslagen palen. Op het middenstuk van de tunnel rijbanen zijn extra prefab liggers aangebracht. Het gebouw kraagt naar voren en naar de zijden uit (van 74 naar 62°), de voorpunt is in feite een kegel en het loopt op van 2 naar 5 verdiepingen. Het beloopbare, publiek toegankelijke dal<, goed voor een picknick of a real midsummer-nightsdream is oplopend en heeft een overspanning van 15 meter. Het gebouw heeft een kegelvormige stalen constructie waarin holle kokers zijn aangebracht om zoveel mogelijk gewicht en materiaal te besparen. De gevel zit als een vlies om een uit vijf vakwerken bestaand stalen spant heen. Een stijve doos op een aantal kolommen, met enkele kopramen. Er is 440.000 kg constructiestaal en 4100 m 2 koperen gevelbekleding verwerkt en het groorste deel van het beron is in het werk gestort. Bewust scheef bouwen De aannemer BAM Amsterdam, vertegenwoordigd door Aart SLot en MichaeL Venge, licht de korte bouwtijd, roe. Er is veel tijd verloren gegaan aan de overdracht van kennis. Het ontbreken van betrokkenheid bij de voorbereiding hadden zij heel graag anders gezien. Een haastklus zonder 'repetitie-effect'. Procesbeheersing en 'bewust scheef bouwen' is nog niet zo mal<kelijk. Met een rondleiding, een buik vol versnaperingen van één van de vele sponsors van newMetropolis uit bedrijfsleven en overheid en een architectuurhart vol gemengde gevoelens later, keren de 25 'AVA's' huiswaarrs. Nederland Waterland is een nationaal centrum voor wetenschap en technologie rijker. Een roerist roept verbaasd: 'Kijk, ze zijn een boot aan het bouwen!' Maar, nee, het is geen schip. En ook geen piano. Jolanda Steenhouwer .....~.. ~ .... ~ ~ ·r···.:-:=~·--~~-. ~~_ ~ ..:..-~,._--~_._-~~ .~, ~" ;-J--' L .J
 7. 7. • , Verslag Booosting bijeenkomst bij Zoontjens Beton te Tilburg op 10 apri 1 1997 ~~t l ©l c ~t~ ~~r~@©ll ~ . parkeren 1 S leuk Het tij is om. Auto's in parkeerstand mogen worden gezien. Sterker: de geparkeerde auto wordt een architectonisch fenomeen. Fons Verheyen weet het zeker. Tijdens de bijeenkomsr bij tegelfabrikant Zoontjens Beran laakre de Leidse architect de achterstelling van de gestalde aura. 'De architectuur van parkeergarages is saai. Aura's worden weggesropr in lullig aangeklede gebouwen. Hooguit war rierelanteintjes. Maar parkeren is leuk, en niet een noodzakelijk kwaad.' Booosting bij Zoontjens Beran. Jouke Post opende de bijeenkomst met twee dia's en twee vragen. Eén van de vragen: 'War re doen met de kauwgomplaag die tegelvloeren teistert?' Ham Ververs, directeur van Zoontjens Beton, had niet direct een antwoord klaar. In een korre inleiding belichtte hij de positie van het in 1905 opgerichte familiebedrijf. Parkeerdaken, dakbestraring en grondbesrrating zijn de belangrijkste producren. Ververs gaf aan dar Zoo ntjens Beran zich srerk maakt voor innovarie ('aparre dingen maken mer producr-archirecren'). Dar resulreerde onder meer in de milieu regel, waarvoor het bedrijf in 1996 de bouwrecyclingsprijs ontving. Een ontwikkeling van recente datum is het daklocksysteem, een alrernatief voor de ballastlaag op hoge daken. Met Buro A+ wordt gewerkt aan een speciale tegel om galerijen op te hogen. Zodat de galerijwoningen geschikt worden voor seniorenbewoning. Min of meer afgerond is de ontwikl<eling, door Zoontjens Beton, van een parkeerdak voor zware belasting (door vrachrverkeer). Bezoek aan fabriek Hoe de tegelprodukten worden gemaakt? Met morrel en machines en slechts weinig mensen. Medewerkers van Zoontjens Beton gidsten Booostingers door de productieruimten. De indringende muzak van de machines omlijstte een rondgang langs (onder andere) een indrukwekkend mengvat, het startpunt van de productie van parkeerdaktegels. In het vat maakt Zoo ntjens Beron een natte beronmorrel die onder hoge druk (GOO ran) wordt verdicht rot beronkwaliteit B60-80. Eén van de producten die op deze manier wordt geproduceerd is de bekende Pardak PD 90 tegel. L .J 07
 8. 8. , Hard verhaal Na de rondleiding door de fabriek legde Albert van den Hout, directeur BDA Buro Dakadvies, uit dat parkeerdaken een lange historie achter zich hebben. Hij maakte ook duidelijk dat de Pardak tegel niet het alleenrecht heeft. In een chronologisch ove,ûcht zette hij de verschillende systemen op een rijtje: beton en gietasfalt, systemen op basis van polyesterharsen, tegels in zandbedden en omgekeerde (parkeer-)dakconstructies. Die laatste hebben de voorkeur, betoogde Van den Hout. Hoe zo'n dak eruit ziet, demonstreerde hij aan de hand van dia's van het 200x250 grote parkeerdak van woonboulevard Alexandrium nr, een dakbeëindiging ontworpen door Fom Verheyen. Dubbel gebruik Na - in de woorden van Verheyen - het 'harde verhaal van Van den Hout' volgde het 'zachte' verhaal van de architect van Alexandrium UI: 'Parkeren op het Alexandrium is het summum van genot. Uit de auto direct in de winkel. Via een kurketrekker bereikt de automobilist een leuk gebied. Niet een desolate of truttige standaardomgeving, maar een langgerekt landschap. Dat niet meer is dan een omgedraaid gebouw, want in feite maken we dubbel gebruik van het dak En dat laatste is de trend voor de komende jaren. Het dubbel gebruik van - in bredere zin - de ruimte: maaivelden die over elkaar heen lopen - zie bijvoorbeeld recent werk van Koolhaas en MVRDV (campusproject in Nijmegen). In die richting gaat nog veel meer gebeuren. Het zit in de lucht.' Om dat landschap te kunnen maken, pleitte Verheyen voor productinnovaties. 'Daken zijn 'gaaf' en worden nu echt ontworpen. Maar we hebben innovatieve producten nodig om dat op een hoger plan te brengen. Zo wil ik een parkeerdal< in gras. Kan dat?' Wijnand Beemster, journalist L
 9. 9. • , Verslag van de bijeenkomst bij Enitor op 1 mei 1997 Kunstjes met kunststof Een schitterende donderdagmiddag, 1 mei. Ook het hoge Noorden van Nederland ziet er op deze dag feestelijk uit. Een selecte groep van Booosting aangeslotenen wil zich laten inspireren door extru- deren en heeft de reis naar Buitenpost gemaakt. Een treffender plaatsnaam is er niet. Jouke Post geeft aan de aanwezigen zijn visie op de mogelijkheden van geëxrrudeerde kunsrsrof- profielen als milieuvriendelijk alternatief voor kitten. Daarvoor zal wellicht nog het nodige aan productontwikkeling moeren worden gedaan. Het is dan ook een goede zaak voor Enitor dat het zich bij Booosting heeft aangesloten. Daar is immers bij uitstek het platform waar productontwikkeling plaats kan vinden. Met moeite scheppen De heer Schootstra verbaast de aanwezigen vervolgens met de verklaring van het woord 'Eniror'. Dat heeft niets te maken met de 'Eerste Nederlandse Industrie voor Toelevering .. .' of zoiets; het woord stamt uit het Latijn en betekent zoveel als 'met moeite scheppen' of zelfs 'baren'. Enerzijds kun je je daar wel wat bij voorstellen als er verteld wordt over de zeer hoge druk waarbij de gesmolten kunststof uit de extruder wordt geperst ... , maar aan de andere kant blijkt het tijdens de rondleiding toch allemaal heel gladjes (letterlijk!) te verlopen. Voortgekomen uit de fietsenbranche (kettingkasten en jasbeschermers), heeft het bedrijf zich na een periode van veelzijdigheid (vacuumvormen, spuitgieten en extruderen van diverse kunststoffen) nu gespecialiseerd in het extruderen van PVC profielen. Daarbij heeft men een hoge mate van perfectie bereikt in allerlei vormen van co-extrusie, d.w.z. het gelijktijdig extruderen van twee of zelfs drie kunststoffen (vaal< hard en zacht PVC) entof kleuren tot één profiel. (zie ook pag. 14) Binnen het bedrijf wordt aan de kwaliteit en kwaliteitsbewal<ing een hoge prioriteit gegeven. Toleranties die hier niet worden geaccepteerd, worden elders in de bouw vaal< als niet haalbaar beschouwd ... Afsremming? Met betrekking tot recycling is het bedrijf zover dat alle eigen producten kunnen worden (en ook daadwerkelijk worden) gerecycleerd. De stelling van Enitor is dan ook, dat in de milieu- discussie niet de kunststof fout is, maar veelal de toepassing verkeerd wordt gedaan. Men denkt graag mee in Buitenpost ... Na een aantal imponerende voorbeelden van de mogelijkheden en oplossingen die Enitor kan bieden, door Haye Tabak met veel verve gebracht, was het tijd om te l<ijken naar een toepassing van Enitor profielen. Ko Kuperus van Hunter Douglas gaf een duidelijk inzicht in de mogelijkheden van sandwichpanelen, gefabriceerd door Hunter Douglas Construction Elements, met randprofielen van gerecycleerde PVc, uiteraard afkomstig van Enitor en in samenwerking met Reynolds. Vooral de goede maatvastheid, het thermisch ontkoppelen van de randen van de goed geïsoleerde panelen en ..J
 10. 10. r ï het meedenken in oplossingen werden door HDCE op prijs gesteld. Er wordt gewerkt aan alweer een verdere ontwikkeling van de profielen. Naar aanleiding van het verhaal van Kuperus is het wellicht een goede suggestie om ook eens een bezoekje aan HDCE te Leek te brengen ... (red: HDCE is inmiddels gepland op woemdag 20 november a.s.) Kilometers profiel Dan de productie in. Een indrukwekkende hoeveelheid extruders spuwen schijnbaar moeiteloos kilometers profiel uit. Van de simpele 'zebraslang' (geen exotisch dier, maar een geel/zwart gestreepte tuinslang) wordt bijvoorbeeld zo'n 1500 meter per uur geproduceerd. Maar ook zeer gecompliceerde profielen voor allerlei toepassingen (scharnierend en met lipjes) komen met grote hoeveelheden uit de extruders. Weer terug in de zaal werd de tegenlezing gehouden door ir Rem Pijnenborgh van buro ArchiService. De heer Pijnenborgh hield zijn lezing als lid van Viba, de Vereniging Integrale Biologische Architektuur. De strekking van zijn verhaal was, dat we, gedwongen door de wereldomstandigheden, naar een recycling-maatschappij op weg zijn. Hij voorspelde dan ook, dat over 50 jaar de meeste gebouwen autonoom zullen functioneren, d.w.z. in hun eigen energie en overige infrastructuur zullen voorzien. Verschillende voorbeelden van waar het fout gaat brachten hem er toe om de toehoorders aan te sporen productontwikkeling integraal te bekijken, dat wil zeggen van wieg-tot-wieg. Enitor werd door hem aangespoord om te zoeken naar mogelijkheden om plantaardige grondstoffen te gebruiken voor de fabricage van kunststoffen. De mogelijkheden zijn er volgens hem volop. Zo heeft Mercedes in Brazilië een aantal auto's rondrijden, clie volleclig van plantaardige stoffen zijn gemaakt (vnl. hennep- adltige producten). Daarnaast is er het voorbeeld van 'PUR'-schuim die wordt gemaakt uit ricinus- olie. Helaas denkt de bouw maximaal 3 jaar vooruit ... Tijdens de boeiende discussie bleek dat de heer Schootstra, directeur Enitor van mening is dat PVC niet belastend is voor het milieu omdat het recyclebaar is. Terwijl Pijnenborgh voorspelt dat Enitor over vijf jaar geen chloorhoudende producten meer gebruikt worden. Men dient over te gaan op ethyleen-producten. Ondanks de uiteenlopende standpunten was er wel een- stemmigheid over de noodzaak om het milieu als bepalende factor mee te nemen bij product- ontwikkeling; de 'van-wieg-tot-wieg' integrale benadering sprak iedereen aan. Dienen de kunststof-profielen nu als eerste aangepakt te worden of verdienen bijvoorbeeld brandstofgebruik of verpakkingsmateriaal priorteit? Duidelijk is dat: • er voor Booosting nog uitdaging genoeg op het gebied van milieubewuste productontwikkeling is. • Enitor mogelijkheden te over biedt om daarbij te participeren. • Enitor een boeiende tijd tegemoet gaar. Over 5 jaar weer een bijeenkomst... ? De discussie 'Milieu en Kunststof gaat dat samen?' werd nog verder gevoerd tijdens een voorteffelijk verzorgd hapje en drankje, waarna de aanwezigen (al dan niet milieu-bewust) huiswaartS togen. Johan Riezebos, CVK Kalkzandsteen, bestuur BooostinglJomar Post, student Industrieel Ontwerpen .J •
 11. 11. • , _;t.I.t.~i,i,(. _____a--,g,--e_n_d_a__---, Activiteiten 1997 do 2 okrober Hoogovens te Ijmuiden do 20 november Hunter Douglas te Leek • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• b0 0 0 5 t •n 9 - st i c h tin 9 I n mei. 1988 is de srichtin.g Industrieel Bouwen Nederlan. d, . Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatieF van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstellmg i n dus tri e e I van Booosring is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en b 0 uwe n roepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging ne der I a n d van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de antwoordkaart kunt u aangeven of •••••••••• u geïnteresseerd bem in meer informatie over de activiteiten van Booosting. _~t.I.Wi,i,l'_L- __ C_o_l_o_f_o_n__----" Hoogmadestraat 57 postbus 10197 3004 AD Rotterdam 010 4156304 010 4157409 paarch@pi.net h Imp://www.OOO.nl/booosting Jolando. Steenhouwer, bereikbaar: di en wo van 9.00 rot 17.00 uur en op do van 9.00 tot 13.00 uur Jolamla Steenhouwer Patricia Brouwer Design D Drukkerij Ham T ruijen &iner Bullhorst, Jomar Post, Eelke Po uwer, Johan Riezebos, A. Swanenberg, Haye Tabak, Tijs Verburg,Jan van der Woord Jouke Post Post Ter Avest Architecten Eric Vreedenburgh Archipel Ontwerpers Jan van der Woord TU Delft Johan Riezebos CYK Kalkzandsteen Jas Lichtenberg Buro A + Henk van Laarhoven Hubert-Jan Henket Architecten Jaap Koning Jaap Koning Industrial Design L ...J 11
 12. 12. • , _:i.t.t.h""'_ parti ei panten Nieuwe participanten Contactpersonen: Rainer Bullhorst, architect BNA BULLHORST ARCHITECTEN & STEDENBOUWERS Joke van der Scheer, bureaumanager Noordeinde 41 2514 Ge Den Haag Bewust beweegt ons bureau zich op elk schaalniveau van het vak. Bij T 070 3646677 onze werkwijze krijgt her kleine derail evenveel aandachr als het grore F 070 3466677 concept, vanuit de overtuiging en doelsrelling dat een product zijn onderdelen en als geheel optimaal moet functioneren. Aangezien nier alle op de markt verkrijgbare srandaardproducten aan onze eisen voldoen, werken wij voortdurend aan productontwikkeling. Zo is voor het Minisrerie van Jusririe een model ontworpen voor prorecrie van hoogrisico objecten, wals banken en juweliers, en diverse malen succesvol toegepasr. Verder zijn gerealiseerd venrilatie- en verlichringsarmaruren, kliklijsren, bind systemen, meubels en srraarblokken, villa's, kantoren en winkels en de resraurarie van Nirwana. Bij de opzer voor een betonfabriek mer al haar milieu-, insrallarie- en produktie-eisen, groeide de behoefte aan een wisselwerking mer geestverwanten wals bij de Booosring - aangesloren leden. Tijdens een eerste kennismaking bleek her klimaat dermare stimulerend dat spontane toetreding voor de hand lag. BEDRIJVEN INDUSTRIEEL ONTWERPERS Alliance Europ~ Ad vnn Etrlo Ir/d,mrial Desigr/ ACN COIISmlCletm Bik Bouwproducten Flex Building & IlIIaior Syslnns , BIlUmt Nedam IGB, Utrecht Brakellntmror Gro~p Holland Procming Burentl Allgmmt Brnynu~t Krokens en Kasten janp Koning IndtlStrial De5Îgn BDA Groep van Campen Be,ulings Landmark Desigrl 6- Tec/J11ology Corsmit Rmtdgevmd lngeninmbllrenu CVK !Vtlkumdsleen TNO lndtlStrie 'D3BNDmHtIIlg Fabriek van Plantwakm H. Va/I Dam IlIg. Knrel H. Dekker Enitor ARCHITECTEN Fllfade Consult;'lg 6- Ellgi'luring Hoesch Bouwsystemen Nderland Archipel OntrlJnpm GeNie COllsu11 Ho/ec Systemen 6- Compo'lmml Architectenbureau Böhtlingk Ir A. Hoek CS BOlllvkwuiig Ingmiew1 Hoogovens Groep jan Brouwer AssoCÎnW Hogeschool Enscbede HU'lter Douglm BulUJom Architecten nt 'uMnboullJers Hog=hool MidMn-B/'tIbnlll Kömmaling Bmelwc CEPEZED Hiensch Engineering JJ Krms EGM ArchiteCIm i 2 Ingenieursbureau voor Krnp~ Bomatex Hubert-Jnn Hmku bna nrchiteclm indtlStriële bOl/wllletboden OctalTlbe Space SmlclTlres , josé Osorio Lobato !Vtllloor varl M ToekolllSl Pieterman HardgIm Post Ter AVe$t Architecten , Prof Ir P.HH Leijendeckm Plmtica Plaat jnn Timmm Nationale W'oningrnlld Po/yblock 7J'ièn Desigrl Sftlalbouwi'lStitt",1 Po/ynoml TUIls+Horsting ArchiteCIm Stichting Aluminium Celllmm Rewa Budel Verburg Hoogendij'k Arcbittktell TU Delft Reyno!ds Arcbitectrmr$JStmlen Architekle1/buro Visrer &Bcermnn TU Eilldhovm Rockwool LapirlllS ir Frank Mil VMS, • VKG, Vereniging VIlII Kunsstof omfj Netkrland Bllro voor Architektrmr Getlekkmmten Fllbrikallletl Saint-Roch Gim ir Dalln Perm Vereniging Neder/llndse Cmlmtindllsrrie Struik m Hammlag Bouw H. de Wil COJlsultancy Trespa Imemaliomd OVERIGEN Ingenieltrsburellll Zolllieve/d Ubbink N~derland A + RW'enll voor Unicom Nederland Bouwproduktolltwikkeling Wolvegn Pan~len Adviesburea" voor Bouwteclmi.k ABT Zoomjens Beton ArchitectelI en COllsllltarlfJ A6C .. nieuw aangesloten L. .J
 13. 13. ,-_______ mijns inziens , mOOOi? Geen sprake van twijfel; 'moooie deese'. Haarfijn maakte mijn zoontje met ZlJn beperkte woordenschat van pakweg tien zelfstandige naamwoorden duidelijk wat in de omgeving aan zijn esthetische normen voldeed. En nog steeds, hij is nu ruim acht, weet hij onwankelbaar het verschil tussen mooi en lelijk. Hij kan het nu zelfs beredeneren. Jaloersmakend, want te vaak maken wij door wat ongepast denkwerk over vlakverdeling en afwerking van een mooie eerste indruk, een geruststellende en minder goede rweede. Ik heb het nu vooral over architectuur. Echter, vooral bij bezoeken aan bekende en onbekende steden lijken 'mooi' ervaringen steeds zeldzamer te worden. Want wat er achter de coulissen van steeds meer van dezelfde reclames schuil gaat blijft vrijwel zeker gedurende de ' ljfe cycle' van het aangeprezen product voo r ons verborgen. Een paar weken terug in Wenen, de blik vermoeid door de overvloedige maar vrijwel onverhulde barokke schoonheid, stuitte ik opeens op dit kleine juweel. Een roestvrijstalen anonieme schoonheid. Want behalve voor de dorstige automobilist manifesteert dit tank- station zich vooral door zijn elegante en onna- drukkelijke verschijningsvorm. Of dit product het gevolg is van een onbaatzuchtige opdracht- gever, een verlichte onrwerper, de strenge 10kaJe regulering of een monopoliepositie van Aral viel door mij niet na te gaan, maar het resultaat stemt tOt nadenken. Een benzinestation in een stad, het lijkt een noodzakelijk kwaad maar ondertussen vraag ik me vaak af waar al die voertuigen toch worden gelaafd. Misschien is de betreffende architectuur in New Vork nóg onopvallender of in Parijs nóg beter gecamo ufleerd, maar dit fraaie voorbeeld verdient zeker navolging. Of berer: aanpassing. Het herhalen van dir concept op een andere pJaars en op een andere manier juich ik toe. Ook bij nadere beschouwing heb ik mijn eerste indruk niet vervangen: ' moooie deese'! Gerbrand Bas, industrieel onrwerper Holland Processing L .J
 14. 14. • , Tri-extruderen bij Enitor materiaal 2: transparant hard p.v.c. I De verwerkingstechniek tri- - . __ I __ __ extruderen van Eniwr behelsr her koppelen van drie extruders op één matrijs. Het resulraar is een profiel waarin drie verschillende kunstsrof-soorren en/of kleuren aan elkaar worden verbonden. In de afbeelding betekent dit dat: materiaal 3: gekleurd t.p.e. materiaal 1: gekleurd hard p.v.c. Extruder 1 zorgt voor de aanvoer van een gekleurde basis van hard p.v.c. Extruder 2 zorgr voor de aanvoer van het transparante deksel van hard p.v.c. Extruder 3 zorgt voor de aanvoer van het soepele scharnierdeel van t. p.e. Tri-extrusie is een specialisme binnen een specialisme. De materialen (ook in een heel dunne uirvoering) worden perfecr mer eJkaar verbonden. Het voorbeeld bewijst dar. En dat ondanks het verschil in verwerkingsremperaruur russen de kunstswfsoorren onderling. Nieuwe opleiding Bouwinnovator De Hogeschool Enschede start voor technici met de opleiding Bouwkunde of Civiele Techniek in seprember 1997, de nieuwe opleiding Bouwinnovawf. De opleiding besraat uit 4 blokken: 0 Bouwrechniek, concept en vormgeving e Bouwwereld en markering o Organisarie en communicatie o Innovatiemanagement De bouwinnovator leert nieuwe informatie op het gebied van bouwkundige en civiele producten, processen en rechnieken te signaleren, te implementeren en te onrwikJ<elen. De bouwinnovawr kan ingezet worden bij: • producenten van bouwproducten • architecrenbureau's • grote aannemers • advies- en installatiebureau's • overheid (stimulering innovatie) De duur va n de opleiding is als dagopleiding één jaar en als avondsrudie twee jaar. Geïnteresseerden kunnen terecht bij: Hogeschool Enschede Instituut Bouwkunde en Civiele T echniek T 053 487 1400 F 053 430 2848 L ~ __________________ ~ __________________________ ~
 15. 15. · , Tien utiliteitsbouwprojecten krijgen voorbeeldstatus In het kader van het programma 'voorbeeld- Besluit subsidies Technologische' projecten duufZ<1am bouwen' hebben tien samenwerkingsprojecten utiliteitsbouwprojecten de voorbeeldstatus Tot en met 1 september a.s. is her mogelijk om 'duurzaam en energiezuinig bouwen' gekregen. op basis van Besluit subsidies Technologische Het programma voorbeeldprojecten duurzaam Samenwerkingsprojecten (BTS) projectvoor- bouwen' maakt het mogelijk projecten in de stellen in te dienen. Doel van deze regeling is de woning- en utiliteitsbouw met een hoge score op aansluiting tussen technologische hoogwaardige het gebied van duurzaamheid en energie- bedrijven en onderzoeksprojecten op onder- efficiency als voorbeeld te laten dienen voor weks- en ontwikkelingsgebied te bevorderen. De anderen en ween impuls te geven aan duur- samenwerking moet voor 50% bestaan uit zaam bouwen in de dagelijkse praktijk. industrieel basisonderzoek. Projecten die zijn goedgekeurd zijn onder meer: Ecokantoor te Bunnik, Natuurvriendenhuis te TIEB investeringen Hall, Hogeschool te Heerlen, het Vekal<asteel te Op basis van het Besluit tenders industriële Tilburg. Eerder dit jaar kregen 24 woningbouw- energiebesparing kunnen tot en met eind projecten al de voorbeeldstatus. Een indienings- oktober voorstellen voor investeringsprojecten mogelijkheid voor het doen van projectvoor- worden ingediend. Er zijn rwee soorten stellen zal dit jaar niet meer plaatsvinden. projecten die in aanmerking komen voor Mogelijk zal volgend jaar een nieuwe indienings- subsidie; demonstratieprojecten (subsidie mogelijkheid worden opengesteld voor het doen maximum 40% en markrinttoductie-projecten van projectvoorstellen. (subsidie 25%). In beide gevallen gaat her om maatregelen om efficiënter met energie om te Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW gaan. Enkele voorbeelden van energie- Recent is door het Ministerie van Verkeer en besparende projecten die voor subsidie in aan- Waterstaat de Stichting Fonds Collectief merking komen zijn: het invoeren van betere Onderzoek GWW opgericht. De Stichting stelt productie-apparatuur, procesimegratie, het zich ten doel het beheren en ter beschikking optimaal regelen van processen, het invoeren van stellen van fondsen ter financiering van collectief real-time energiebeheer, het verkonen van onderzoek voor de grond-, water- en wegen- procestijden, het vermi nderen van transport e.d. bouw alsmede voor verkeer en vervoer. Het Subsidie kan alleen wo rden aa ngevraagd door fonds zal gevoed worden door een opslag op de industriële bedrijven en samenwerkingsver- bestekken van openbare aanbestedingen van banden. overheden. De verwachting is dat in het laatste Aanvragen moeten worden ingediend bij het kwartaal van J 997 voldoende budget in het Tenderbureau TIES van Novem in Apeldoorn. fonds zit om een oproep te doen voor het indienen van projectvoorstellen. Alleen onder- Voor meer informatie wel<sprojecten die in samenwerking tussen leunt u contact opnemen partijen uit de sector worden gevoerd komen met Pouwer & Stevers voor een bijdrage in aanmerking. 010 - 45211 22. L .J 15
 16. 16. • , Evenementenbrug Arena In augusrus 1995 werd door het stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost aan Verburg Hoogendijk Architekten (Booosting) te Amsterdam opdrachr gegeven voor her maken van een ontwerp van een voetgangers-verbinding tussen een door de N.S. Infm Behce~geplande 'evenementenhalte' en het nieuwe stadion Arena in Amsterdam Zuid-Oost. Vanwege het ontbreken van duidelijke steden- bouwkundige randvoolwaardcn is in nauw overleg met de betrokken partijen, stadsdeel Zuid-Oost, Amsterdam Arena-besruur en de Nederlandse Spoorwegen, het programma van eisen opgesteld. De belangrijkste randvoorwaarde voor de nieuwe voetgangersverbinding was dat de risico-supporters' van bezoekende voerbalclubs rechtsrreeks uit de speciale supporterstreinen naar de voor hun gereserveerde supporrers-vaH:en kunnen worden gesluisd. Bij evenementen als popconcerten kunnen ook 'gewone' bezoekers gebruik maken van deze nieuwe verbinding. Mochten er zich in de 'tube' incidenten voordoen, dan kan via de noodtrap worden ingegrepen ofwel hulp worden geboden. Door de vele verkeersafwikkelingen op het maaiveld, o.a. bevoorrading van nooddiensten, werd besloten een luchtbrug te maken vanaf het perron tot onder het' omloopbordes' . Vanwege de geringe mogelijkheid tot het maken van steunpunten, is gekozen voor een constructieve opzet waarbij slechrs drie steunpunten nodig zijn. Men loopt als het ware door een 'tube'; een runnelbuisconstructie die is opgebouwd uit trek- en drukstangen. Ten behoeve van de visuele afscherming van rivaliserende supporters, is 6ver de ovale ribben een kunsstof textiel-membraan gespannen. De ruimtelijke constructie met de ovale, taps uitlopende en ringvormige spanten is voortgekomen uit het oorspronkelijke idee dat de tunnelbuisconstructie een open karakter diende te hebben. De ringspanten van IPE-profiel (h.o.h. 2,5 meter) worden met elkaar verbonden door ronde gordingen 0 100mm. Hiertussen worden diagonale trekstaven met 0 30 mm en 0 36 mm aangebracht. Een staalplaat-betonvloer is als loopniveau in de ringspanten verwerkt. De maximale overspanning bedraagt 30 meter met overstekken van circa 10 meter. Verburg Hoogendijk Architekten werkt samen met het staalbedrijf Bos 6- van Rijs Staalwerken b. v. uit Moerkapelle. De oplevering van de witte brug is in juli 1997. L ____________________________________~____________ ~

×