Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Booosting nieuwsbrief 019
Booosting nieuwsbrief 019
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)

Télécharger pour lire hors ligne

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 creatieve constructies
03 ruimtevaarttechniek

VERSLAG
05 beamix
07 vpt versteeg

IN DE PRIJZEN
11 faculteit dans & theater arnhem

NIEUWS
09 speedgatexentry
13 intreerede jos lichtenberg

BOOOSTING
08 antwoordkaart
10 bestuur
14 boook
15 participanten
16 agenda, colofon

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 creatieve constructies
03 ruimtevaarttechniek

VERSLAG
05 beamix
07 vpt versteeg

IN DE PRIJZEN
11 faculteit dans & theater arnhem

NIEUWS
09 speedgatexentry
13 intreerede jos lichtenberg

BOOOSTING
08 antwoordkaart
10 bestuur
14 boook
15 participanten
16 agenda, colofon

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004) (20)

Publicité

Plus par Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Plus récents (20)

Publicité

Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)

 1. 1. SEPTEMBER 2004 JAARGANG 15 05 - 06 07-08 De Nederlandse constructeur heeft in vergelijking met landen als Engeland en Duitsland inderdaad een geringere reputatie en een geringer aanzien. Ook ontwerpende architect-constructeurs als Nervi, Prouvé en Ca/atral/a, zijn in ederland niet te vinden. 'Te weinig tijd' zo klagen sommige constructeurs. aar is dat de werkelijke reden? Speelt het ontbreken van een ontwerpende raditie de Nederlandse constructeur wellicht parten? Of ligt de oorzaak bij éle constructieve opleidingen, die zich meer richten op rekenen dan op ontwerpen? Booosting wil op deze bijeenkomst een aanzet geven tot de discussie over' de ontwerpende rol van de constructeur. En tegelijk architecten en construc- eurs met elkaar van gedachten laten wisselen over de verwachtingen van (creatieve) constructeur. De locatie is heel passend: het prachtige ontwerp en dito constructie van onlangs van Amsterdam naar de nieuwe wijk leidsche Rijn te Utrecht, verplaatste Paperdome van architect Shigeru Ban .
 2. 2. Inleiding door Frido van Nieuwamerongen, directeur Arconiko architecten, vice-voorzitter Booosting Een andere kijk op construeren door Adriaan Beukers, hoogleraar Lucht- en Ruimtevaarttechniek TU Delft (onder voorbehoud) 15:45 jan van der Windt, Ingenieursbureau Zonneveld 16:00 jan Font Freide, Corsmit r.i. 16:15 Rob Nijsse, ABT Velp 16:30 john Kraus, D3BN c.i. Rotterdam '7: 00 Tegenlezing door Mi,k Eekhout, directeur Octatube Space Structures, :> INTERNATIONAL POR Lid Raad van Bestuur Booosting TERMINAL YOKOHAMA. Discussie ARCHITECT: FOA. LONDEN. Borrel CONSTRUCTEUR: ST RUCTURAL DESIGN GROUP » Geïnteresseerd in deelname? . U b 11 V n har ~ IkJ! 1 rl 'r d n no I}! > Inschrijven via de antwoordkaart pagina 08 ofbooosting@ooo.nl. VOv n lol lf n is e tc. n v > Voor niet bij Booosting aanop.dn<tpn organisaties vragen wij een tegem koming in de kosten van € 25 p.p. bij aanvang contant te voldoen. ? www.leidsch rijn. nl en www.kunsthuisutrecht.nl «
 3. 3. •••• • AANKONDIGING 08 10 04 AANKONDIGING VAN BOOOSTING BRANCHEVREEMD OVER RUIMTEVAARTTECHNIEK OP VRIJDAG 8 OKTOBER 2004 VAN 13.30 TOT 19.00 UUR TE NOORDWIJK BOO OSTING BRA NCHE RUI M VAARTT ECH NI TE I NNOVATI ES BIJ ES EEN GLOEDNIEUWE BOOOSTING BRANCHEVREEMD MET ALS THEMA RUIMTE· VAARTTECHNIEK. ESA/ESTEC, gevestigd te Noordwijk is de technologische vestiging van de Europese ruimtevaartorgansatie ESA (European Space Agency) . Binnen het Europese ruimtevaartprogramma vinden uiteraard tal van ontwikkelingen plaats, innovatie is essentieel bij haar activiteiten. Technology en environ- ment zijn daarbij kerninnovatiegebieden . Centrale vragen deze middag: Hoe worden binnen ESA grote projecten georganiseerd? Hoe gaat het toe in een specifiek project? Indien veel innovatievermogen van een organisatie gevraagd wordt, dan heeft dat uiteraard impact op de omgeving. Hoe dient nu een gebouw ontworpen te worden voor een dergelijke dynamische omgeving? Booosting aangeslotene Wagenbouw Accommodaties heeft voor ESA nieuwe huisvesting gerealiseerd van ca. 4.500 m'. Kenmerken daarvan zijn dat de huisvesting permanent is, maar dat het gebouw, door een voortdurend veranderende bezetting, eenvoudig kan worden uitgebreid en heringedeeld . sectoren. Want welke organisatie kan tegenwoordig meer dan vijf of tien jaar vooruitkijken en aangeven hoe- De organisatie International Space Station (ISS) heeft onlangs deze nieuwe veel mensen er dan werken en welke activiteiten er dan huisvesting betrokken. We gaan hier een kijkje nemen en krijgen toelichting uitgevoerd worden? Door gebouwen een dynamische van Wagenbouw Accommodaties, voor wie dit project een belangrijke stap opzet te geven kan goed worden ingespeeld op de is in de ontwikkeling van modulaire én permanente bouw voor tal van steeds dynamischer organisaties van morgen. > 11 LANCERING VAN DE DELTA MISSIE VANUIT KAZAKHSTAN
 4. 4. 14:00 Welkomstwoord van Pau/ Cannock & ESTEC film 14:10 Introductie door Harm Boomsma, voorzitter van Booosting/directeur Boomsma Innovations 14:20 ESA: a dynamic organization door Pau/ Cannock, Hoofd ESTEC Site Management (Engelstalige lezing) 14:40 The Technology Transfer Programme door Pierre Brisson, Hoofd ESA Technology Programme (Engelstalige lezing) 15:00 Ontwikkelingen op het gebied van semi-permanente gebouwen door Cerrit Cuis, directeur Wagenbouw Accommodaties 15:20 Tegenlezing door Frido van Nieuwamerongen, directeur Arconiko Architecten, vice-voorzitter Booosting 15:30 Discussie 16:00 Uitgebreide rondleiding door het gebruikerscentrum van ISS; À ARTIST IMPRESSIE VAN DE ISS IN HUIDIGE GEDAANTE BOVEN SPANJE 30 film Flight trough the station en bezoek aan de nieuwe huisvesting van ISS Naar Space-Expo Borrel in Space-Expo, alwaar een permanente ruimtevaarttentoon- stelling met o.a. raket- en satelliet-testmodellen en een expositie over de Nederlandse astronaut André Kuipers » Geïnteresseerd in deelname? > Er is plaats voor maximaal 50 personen en aangesloten en van Booosting genieten voor- rang. > Vergeet uw geldig identiteitsbewijs nietl > In verband met beperkte parkeer- gelegenheid verzoekt ESA/ESTEC u om zo veel mogelijk te carpoolen. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.
 5. 5. ~EAMIX STAAT IN DE BOUWKOLOM KORT BIJ DE GRONDSTOFZIJDE EN ERG' WER VAN DE OPDRACHTGEVERS. HET PRODUCT ROEPT BIJ ONTWERPERS VA~ ATURE NIET VEEL EMOTIE OP. OM DAT TE DOORBREKEN WERD OP 2J NOVEMBER 2003 BIJ BEAMIX ONDER DE TITEL BEAMIX CREAMIX, EE CREATIEVE MIDDAG GEORGANISEERD. Er waren verhalen . We konden voelen, proeven, ruiken en er was een brain- stormsessie. Na een welkom en inleidende presentatie van Wim Berkers, manager strategy & business-development Beamix, een verhaal van Arno Pronk (universitair docent TU/e) . Hij liet zien wat er met vrije vormen mogelijk is en gaf een actueel beeld van de ontwikkeling van methodes waarbij opgeblazen of opgespannen membranen of doeken worden bespoten met mortels of harsen. . '. ti <: MORTELS TESTEN
 6. 6. omenteel wordt een kunstpaviljoen, ontworpen door kunstenaar Jurge ey, volgens die methodiek geproduceerd. In december 2004 wijdt het inderprogramma Klokhuis hieraan een reportage. arieke Muskens, afgestudeerde TUle Bouwkunde vervulde op het moment an deze meeting haar stage bij Beamix. Zij leidde ons samen met de gastheren door het laboratorium, waar we werden uitgedaagd om erschilIende mortels aan een toepassingsgebied te koppelen. Dat bleek no niet mee te vallen. e brainstorm was gericht op het nadenken over mogelijke toepassinge voor mortels. Uitgangspunt van deze creatieve discussie was een tweeta praktijkproblemen: stortbeton en verticale voegen. Dat bleek een zee op"ni,mpprrlp discussie met dito oplossingen op te leveren. Alle aanwezigen onmiddellijk betrokken. Plotseling bleek communicatie tusse iIIende partijen uit de bouwkolom heel goed mogelijk! was dat ook wel de opening waar deze middag naar werd gezocht ,W Plllrlnr waardoor we later op weg naar huis een voldaan gevoel aan overhielden toekomst zal leren wat voor mooie dingen er kunnen opbloeien . Jos Lichtenberg. Ex-voorzitter Booosting, Hoogleraar productontwikkeling TUle fac. Bouwkunde > ARNO PRONK (REEDS IN SINTERKlAAS· STEMMING) MET EENVOUDIG BLOB·MAL· VOORBEELD < MARIEKE MUSKENS START DE MORTELTEST > IN HET LAB: ANTON TAPPER (DIRECTEUR FAÇADE) DOET EEN BRANDPROEF. IN HET MIDDEN MET STROPDAS: GASTHEER WIM BERKERS -_._--
 7. 7. ooosting VERSLAG VAN HET BEZOEK AAN VPT VERSTEEG OP 2 DECEMBER 2003 >PONSEN >DOORDRUKKEN >SNIJDEN lOUWEN A1 A2 VPT VERSTEEG EN VMG ZOEKEN PRO-ACTIEVE SAMENWERKING Interessant zijn ook het lasersnijden en vooral ook het vouwen. Bij beide ONTWERPER EN DAT LEIDT TOT VAAK TOT KUNSTJES MET STAAL technieken wordt rechtstreeks uit een CAD-tekening de machine aan- gestuurd. Complexe snijvormen worden zo mogelijk en een ingenieuze lÄan de rand van het historische Heusden liggen twee interessante metaal- machine vouwt in één productiegang van vlak tot complexe vorm (3-D verwerkende bedrijven. VPT Versteeg bundelt een aantal technieken om uit producten). De uitnodiging had niet voor niets de titel Kunstjes met staal. vlakke staal of aluminium plaat eindproducten te vervaardigen . De basis- technieken bestaan uit ponsen, doordrukken, snijden en vouwen. Met het VPT is vanuit de historie gewend om een 'u vraagt wij draaien bedrijf te zijn, ponsen worden platen geperforeerd dan wel van een reliëf voorzien. Dat kan maar meer en meer zoekt men pro-actief de samenwerking met de leiden tot een repeterend patroon, maar door te spelen met gatafmetingen ontwerper. Dat verklaart waarom op 2 december 2003 Booosting als eerste en vervorming van het metaal, wordt ook een vormgevingstool aangereik externe gezelschap bij VPT warm werd onthaald. Na enkele bedrijfs- waarmee naar hartelust patronen kunnen worden ontworpen. presentaties door Arnold Versteeg (directeur VPT Versteeg) en Peter Moser A3 A6
 8. 8. ...J UJ 1 ARNOLD VERSTEEG, DlRECfEUR VPT VERSTEEG co UJ TOONT EEN ART PUNCH VAN MISS MONROE N r- 2 DE ROBOT LAST EEN BALKONHEK (VMG) (I) o 3 VMG OPRICHTER PIET VERSTEEG (MIDDEN) "- LAAT ZIJN ZAKLICHT SCHIJNEN OP DE q: Q) ONZICHTBARE NADEN VAN HET BALKONHEK bi) o 4 ARNOLD VERSTEEG TOONT EEN VAN ZIJN ca z C SUPERMACHINES +-' Vl « 5 VOUWLIJNEN WORDEN ONDERWORPEN AAN o o o KRITISCHE BLIKKEN (VPT) o 6 PETER MOS ER, HOOFD VERKOOP & MARKETING o ~ en N VPT VERSTEEG 7 HANS KALKHOVEN, ATELIER l'RO DEN n"."",..r;;;.___ (Hoofd marketing & verkoop VPT Versteeg) was het bezoek van de fabriek natuurlijk een hoogtepunt. Voor de aanwezigen een indrukwekkende belevenis om te zien hoe een klein bedrijf van circa 25 medewerkers, groot kan zijn in zijn specialisatie. Aansluitend werd ook het zusterbedrijf Versteeg Metaalgroep (YMG), producent van balkon- en galerijhekken bezocht. In samenwerking met Atelier Pro is een concept ontwikkeld waarbij het laswerk bij de aansluiting tussen stijlen en regels kon worden vermeden. Architect Hans Kalkhoven van Atelier Pro lichtte deze coöperatie toe. Resultaat: een enorme gewicht- besparing én een fraaier resultaat. Jammer dat het bedrijf niet bij de toegang zelf ook een hek had geplaatst. Dat leverde voor één van de bezoekers een dieptemeting van de gracht en dus een nat pak op. Een dompertje (dompeling) op een verder zeer geslaagde dag. Jos Lichtenberg Ex-voorzitter Booosting Hoogleraar productontwikkeling TUle ? www.vptversteeg.nl en www.versteegmetaal.nl
 9. 9. 6000sting NIEUWS NIEUW SNELVOUWHE~ SPEEDGATE XENTRY@ IIUDTI, DAI"UT •••• .... tlEveL'UIIE, -< HORIZONTALE 1-- IIlEln, UI .. AAT .nl ... ,ACUElIOUW'UIIE, ~I DOORSNEDE D~.~~~~~~~ifkr;: :::':" i -;: SNELVOUWHEKKEN EN -DEUREN WORDEN REEDS DECENNIA IN ALLE spijlen zijn leverbaaar. ORMEN EN MATEN GEMAAKT. DE LAATSTE VIJFTIEN JAAR WORDT DIT SOORT Er zijn talloze mogelijkheden DEUREN OP VEEL MEER DAN ALLEEN INDUSTRIELE LOCATIES TOEGEPAST. om een toegang onopvallend te BEDRIJFSZEKERHEID EN VEILIGHEID ENERZIJDS, EN FUNCTIONALITEIT EN ontwerpen of juist te accentueren . Zo gaan DESIGN ANDERZIJDS ZIJN STEEDS BELANGRIJKER GEWORDEN. design en veiligheid hand in hand . Vanuit deze filosofie is Holland Traffic Control bv (HTC) een ontwikkelings- MATERIAAL EN TECHNOLOGIE project ingegaan met als meest recente productinnovatie: Xentry®. De stalen C-frames zijn voorzien van volledig geïntegreerde, gegoten- tussenscharnieren. Hier kunnen de elektrische kabels doorgevoerd worden . UITVOERING De besturingstechnologie is geïntegreerd in de kolommen. waardoor de Xentry® is een Speedgate met een framewerk dat vlak in de gevel ligt. Het externe bekabeling geminimaliseerd is . Xentry® voldoet aan de hoogste opent en sluit binnen enkele seconden en is daarom vooral geschikt voor de Europese veiligheidsnormen. Op de speciale aandrijving en het model is beveiliging van commerciële parkeergarages en -terreinen, bedrijfs- en patent aangevraagd. appartementencomplexen, banken en gerechtsgebouwen. Het wordt uitgevoerd met een boven- of onderaandrijving. De bovenaan- ? drijving heeft een hoogte van 150 mm, waardoor de hoogtebeperking Holland Traffic Control minimaal is. Wanneer bij een onderaandrijving de bak (160 mm) in de vloer Postbus 35. 2750 AA Moerkapelle wordt gemaakt, is er geen limitering in doorrijhoogte. Gerard den Besten T 079 593 3200 DESIGN EN VEILIGHEID E info@htcbv.com Het frame kan in iedere gewenste RAL-kleur gepoedercoat worden. Diverse I www.xentry.nl paneelvullingen als verschillende glassoorten, (geperforeerd) staal, hout en HTC is een onderdeel van de BRS-groep. ----------~----------------------~
 10. 10. BOOOSTING Harsta is ook bestuurslid van de Stichting Living Daylights (SLD). Zij stel BESTUUR ich ten doel om daglicht opnieuw op de agenda van ontwerpers rachtgevers en gebruikers te zetten. Bestaande kennis wordt gebundeld VERRIJKT rmt<l,nt"n en verspreid en nieuw onderzoek wordt geïnitieerd. 7 en 8 oktober a.s . organiseert SLD de 2 e Masterclass Daglicht. Begin juni is het Booosting bestuur verrijkt met Atto Harsta. Hij is al de inspirerende leiding van Philippe Samyn, Thomas Rau, oprichter/directeur van Aldus Bouwinnovatie te Utrecht werkzaam al Hr'flo<tflln en anderen zal worden gewerkt aan concrete opgaven uit bouwinnovatie-adviseur (van strategieontwikkeling, productinnovatie ktijk. De masters nemen ook hun favoriete daglichtadviseur mee. bouwmarketing). al thema zal zijn de combinatie van architectuur en techniek. W Als vertegenwoordiger voor de aangesloten advies- en constructiebu daglicht, hoe mooi ook, kleven ook nadelen . Opwarming en verblindi zal zijn aandacht vooral gericht zijn op integraal bouwen en ontwikkelen plaatsen waar veel daglicht ongecontroleerd het gebouw binnen kom kennisimplementatie en benutting en het werkelijke realiseren van innovati bben daglicht een slechte naam bezorgd. Echter, nieuwe materialen in de bouw. technieken maken het goed mogelijk deze bijverschijnselen te nivelleren. 'Booosting moet als incubator en oude typologieën en technieken in springplatform, de innovatiekracht van nieuw jasje kunnen een grote dien de aangeslotenen benutten . Booosting bewijzen . heeft een ongekend potentieel aan Alleen door kennis (oude én nieuwe) ervaring en kennis op het gebied van blijven ontwikkelen en toe te passen, creëren en realiseren van vernieuwing daglicht haar volle kracht bewijzen en h in de bouw. Die innovatiebooost moet gebouw niet alleen verrijken, maar zelfs doelmatiger worden ingezet. leven wekken . Er wordt al genoeg gepraat over inno- vatie, Booosting moet zich vooral gaan richten op het werkelijk realiseren ? ervan . Én proberen de aansluiting tus- www.livingdaylights.nl sen de jonge ontwerpers en Booosting te intensiveren.'
 11. 11. ooosting W' IN DE PRIJZEN ." NIEUWE ARTEZ FACULTEIT DANS & THEATER ARNHEM
 12. 12. OUD· EN NIEUWBOUW ZIJN SOM SAMENGEVOEGD VlA DE BEStAANDE HOOFD- VAN HET BESTAANDE RJE'IVELDGEBOUW. 'EENHEID IN TWEEVOUD' . ]; ,.
 13. 13. NIEUWS EDE JOS LICHTENBERG SLI BOU N~ EEN HERBEZINNING OP BO UW EN, EEN STRATEGIE VOOR Ter gelegenheid van zijn afscheid zijn deze rubrieken gebundeld, deze Booosting Special met zijn verfrissende bijdragen is te bestellen bij het secretariaat voor € 12,50 per stuk, inclusief verzendkosten. (zie antwoordkaart) Momenteel werkt Lichtenberg aan een boek over Slimbouweno. Dit zal naar verwachting medio 2005 verschijnen. In de 20e eeuw hebben technologische en marktontwikkelingen, na veel eeuwen van relatieve stilstand, de bouwinfrastructuur als het ware overrtlmpeld. Het bewustzijn groeit dat onze bouwtraditie maatschappelijke V V.L.N.R. ENKELE AANWEZIGE BOOOSTING PROFESSOREN > JAN IVESTRA DECAAN FACULTEIT BOUWKUNDE TUlE> MICK EEKHOUT, schade achterlaat, maar in hoeverre is de bouw in staat om te reageren? HOOGLERAAR PRODUCTONTWIKKELiNG FACULTEIT BOUWKUNDE TUD > JOS LICHTENBERG, HOOGLERAAR PRODUCTONTWIKKELiNG FACULTEIT. e bouw is versnipperd in veel kleine partijen en geen ervan speelt een BOUWKUNDE TUlE> NJCO HENDRIKS, HOOGLERAAR MATERIAALKUNDE, eidende rol. Iedereen voelt zich als het ware volger, Bestaande innovatie FACULTEIT BOUWKUNDE TUlE> jOUKE POST, HOOGLERAAR IlOUWTECHNIEK, FACULTEIT BOUWKUNDE TUlE oncentreert zich, mede door de versnippering, voornamelijk op omponentniveau. Dit leidt slechts tot ' Innovation by addition'. Van een ntegrale aanpak die teruggaat naar de basis, is nauwelijks sprake. Slimbouweno is een strategie om tot integrale oplossingen te komen. Belangrijke uitgangspunten zijn de reductie van vaste delen en het zowel fysiek als organisatorisch loskoppelen van installatietechniek. Dit maakt het bouwproces transparant, maakt gebouwen flexibel en geeft richting aan wetenschappelijk onderzoek en individuele ontwikkelingsinspanningen In het bedrijfsleven. Dit wordt inmiddels geconcretiseerd op basis van een overheidssubsidie en de deelname van een tiental bedrijven, os was zeven jaar bestuurslid van Booosting, waarvan de laatste 41/2 jaar Is voorzitter. In die tijd heeft hij in de column Productontwikkeling van deze ieuwsbrief reeds veel over dit onderwerp geschreven.
 14. 14. verkeersplein bomen, planten en bloembollen geplant. En in de zomer, als een bij een veel grotere actieradius heeft, kunnen ze in Artis en de Hortus voedsel zoeken . Mandersloot: 'De bedoeling van Voor de Bijen is dat je VOOR DE BIJ ENI ineens een totaal andere perceptie van ruimte ervaart die niet alleen maar FOR THE BEES Na zeven jaar voorbereiden en twee jaar bouwen, is onlangs langs het, eind 2004 in gebruik te nemen IJtramtracé In Zeeburg - VCOf I R DE 1H f Amsterdam, een bijzonder kunstwerk van BIJ I:.N BE Frank Manders/oot gerealiseerd: Voor de bijen/ For the bees. Het kunstwerk staat in het Oostelijk Havengebied als knooppunt symbool voor de verschillende vervoersstromen van trams , bussen, auto's, fietsers en voet- gangers, die op verschillende niveaus langs en over elkaar heen gaan, bij halte Rietlandpark van de IJtram (de visueel is. Op het moment dat je beseft dat daar bijen leven, kijk je anders snelle tramverbinding tussen Amsterdam Centraal Station en IJburg). naar die omgeving en besef je ineens wat een rijkdom de ecologie van de stad is.' Het is opgebouwd uit vier enorme gestapelde tafels samen plm. twaalf meter hoog. De tafels zijn van beton en Azobé. De poten van de onderste Rob Hoogendijk van Verburg Hoogendijk Architekten te Amsterdam betonnen tafel leunen op het perron van de, een paar meter lager liggende, adviseerde de kunstenaar Frank Mandersloot en het Amsterdams Fonds tramhalte Panamaknoop. De twee bovenste houten tafels staan scheef op voor de Kunst (AFK) bij de realisatie van het kunstwerk. de twee onderste. De materiaalkeuze van Manders loot refereert aan Amerikaans kunstenaar Weiner, hij noemde Amsterdam een tafel omdat AFK maakte daar een prachtig boek van . alles gebouwd is op palen, oorspronkelijk van hout, later van beton. Onder aan de bovenste tafel hangen acht (echte) bijenkasten, waar alleen de imker bij kan via een ingenieuze stalen ophaaltrap, die met behulp van een afstandsbediening wordt neergelaten. Gevaarlijk zijn bijen niet, ze zijn vegetarisch . Ze steken alleen als ze in het nauw worden gedreven. Voor hen worden in de directe omgeving van het>
 15. 15. PARTICIPANTEN > A+ Bureau voor I C I P, __ T -,, _N , Bouwproduktontwikkeling > ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek> Aldus bouwinnovatie > BDA Groep> Boomsma Innovations > Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau> DJBN C.I. > dgmr raadgevende ingenieurs> ing. Karel H. Dekker> dorsserblesgraaf > Façade Consuiting 0( EngineeritIg > GeNie suo!~uaANlppel Consult en Partners> RGD, directie Advies en Architecten> Schoonderbeek 0( Partners Advies> Ingenieursbureau Zonneveld > Els Zijlstra < > Alcaa Architectuursystemen > Beamix> BRS Staalwerken > Bruynzeel Keukens en Kasten> Buitink Technology> Corus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning> Hobone> Holonite > Hunter Douglas > Limburgia Deuren> Limelight > Mat Afbouw> MBI > De Meeuw Oirschot > Octatube Space Structures > Oskomera > Van Oudenallen Prefab Betonbouw> Plastica Plaat> Platinox Special Products > polyblock > Poly Products > RC System > Rockwool> SAB.Profiel> Slavenburgs Bouwbedrijven> SomfY Nederland> Trespa International> Ubbink Nederland> Wagenbouw Accommodaties> Wentzei > ZNS Van Dam Geveltechniek < > Archipel Ontwerpers> Architectenbureau Boesten-van Vliet> Het Architecten Consort > Arconiko Architecten> Atelier Hylkema is als uitvinder/techniekontwikkelaar goed in het bedenken en PRO> Böhtlingk architectenbureau> van der Breggen architecten> jan Brouwer> CEPEZED> Courage> EGM Architecten> Henket en partners (mee)ontwikkelen van nieuwe projecten, producten en technieken. Het architecten> jMDS > Mei Architecten en Stedenbouwers> MoveYou >MUA, onderwerp doet er niet toe. Maurer United Architects > Piode > Royal Haskoning Architecten> RPHS architecten> Snelder Vola Petit Architecten> jan Timmers > Tuns + 'Elke ontwikkeling in de vorm van een project, een techniek of een product, Horsting Architecten> Verburg Hoogendijk Architecten < start bij de vinding. AI is dit uitvinderdeel een cruciaal onderdeel van het > Friso Kramer> jaap Koning> ontwikkelingsproces van vernieuwende producten en technieken, het is, m.n. Neonis Designers> Nippellnventions > Robin Hood Produkties > TNO in de tijd gezien, slechts een klein onderdeel van het totale ontwikkelings- Industrie> Marcel Vroom < traject. Mijn aandeel daarin speelt zich vooral af in het voortraject, waarin die vindingen gebracht worden tot een stadium van haalbaarheid. Op dat > Bouwen met Staal > Centrum Hout> VMRG < moment kunnen andere partijen worden benaderd voor het participeren in een dergelijke ontwikkeling.' > TU Delft. vakgroep Bouwtechnologie > TU Delft, Faculteit Lucht- en ruimtevaarttechniek> TU Reden om aan te sluiten bij Booosting is participatie in productontwikkeling- Eindhoven, faculteit Bouwkunde < < trajecten en contact met gelijkgestemden. ~----------------->
 16. 16. COLOFON BESTUUR ooostin AGENDA DELFTECHPARK 22 POSTBUS 596 2600 AN DELFT TELEFOON 015 262 9033 TELEFAX 015 262 9034 E-MAIL BOOOSTING@OOO.NL SITE WWW.BOOOSTING.NL CONTACTPERSOON dinsdag 28 september Gezocht: creatieve constructeurs Jolanda Steenhouwer (zie pagina 01-02) BEREIKBAAR vrijdag 8 oktober Branchevreemd: Innovat ies bij ESA/ESTEC ma en di 9.00-17.00 uur wo 9.00 - 13.00 uur te Noordwijk (zie pagina 03-04) REDACT IE donderdag 25 november Waterwonen Van defensief naar pro-actief Jolanda Steenhouwer woensdag 8 december Borrel (AVA) VORMGEVING Patricia Brouwer Design AVA Alleen Lloor Booosting aangeslotenen DRUK Drukkerij Hans Truijen MET DANK AAN Gerar den Besten , Aatl Bos, P'<I ul Can nock, Rob Hooge ndijk, Bearnä Hylkema, Henk van Laarhoven, l eroen van N ieuwenhuiz en, Wil S angenberg Houtinnovaties Zon ne-energie Op 3' augustus '988 is Booosting opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers e architecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezen lijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het gebied van O nderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw verworven. Aangeslotenel' lordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines.

×