Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Booosting nieuwsbrief #21
Booosting nieuwsbrief #21
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)

Télécharger pour lire hors ligne

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 houtinnovaties
03 max brug
09 concept house

IN DE PRIJZEN
11 abt

VERSLAG
10 workshop nieuwbouw erasmus mc

NIEUWS
05 promotieonderzoek elma durmisevic
06 relaxandmeet
07 polynormwoning
13 geveltotaal 2006

BOOOSTING
04 boook: colorcoat
08 antwoordkaart
15 participanten
16 agenda, colofon, bestuur

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 houtinnovaties
03 max brug
09 concept house

IN DE PRIJZEN
11 abt

VERSLAG
10 workshop nieuwbouw erasmus mc

NIEUWS
05 promotieonderzoek elma durmisevic
06 relaxandmeet
07 polynormwoning
13 geveltotaal 2006

BOOOSTING
04 boook: colorcoat
08 antwoordkaart
15 participanten
16 agenda, colofon, bestuur

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (18)

Similaire à Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006) (20)

Publicité

Plus par Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Plus récents (20)

Publicité

Booosting nieuwsbrief 85 (Jun 2006)

 1. 1. JUNI 2006 JAARGANG 17 EENS IN DE DRIE JAAR LATEN WE DE LAATSTE HOUTINNOVATIES DE REVU PASSEREN. ZO OOK 22 JUNI AANSTAANDE. DIT KEER DRAAIEN WE DE ZAKE ECHTER OM EN ZAL DEZE KENNISOVERDRACHTM I DDAG IN HET TEKEN STAA VAN HOUTINNOVATIES DIE EERDER AAN BOD ZIJN GEKOMEN TIJDENS EE ANDERE BOOOSTING MEETING , MAAR NOG NIET EEN SUCCESVOLLE TOEPASSIN HEBBEN GEVONDEN IN EEN COMMERCIEEL TRAJECT. HOUIINNOVATIES > 'Het hJutel)~egpórta~l; de vangrail en dë lantaarnpa~l, ontwJkkelél door TU Oelft;"'(i.o.v: RWS),- . '. ,,', ,- > 'Het kapla kozijn,.l e 'proefP.roject: 2001 , ". > QeflexVlóe~ (2001) ' e n houtSkeletbouw in algemeen · pèrspectief door . 'MaQrten vd Sreggen, direCtèi.tr/árc~itect Vàn der Breggen Bouw 10 > .,h:itowood ·èn rriogeiijk nog.enkele anderéproducten ',' En zoals van ~ooosting 'verwacht mag worden een 'prikkelende tegenlezing om de discussie nog watop scherpér te krijgen . "
 2. 2. As~;enoeln. is o.nze gastheer met haar nieuwe pand dat is .. , ' , Een opvallend licht·en breèd ';~ Maximaai 3Qpeèln~mers ' " . . :' Aángeslotenen van Booosting krijgen voorrang ~ • • <N • '.' • J .,~. ~ ~ . -4.". < ' : L t" ."'.... ~ _ . f '<:~:' '; .... : . ' '.'-~ > Irs.c~~jveri vi~ dè llritvióord,káart op pagina 08valJ .d~enieuwsbrief ·< ofvia info@boooSting.nl
 3. 3. HET ZAL U NIET ONTGAAN: DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN AANKONDIGING ONTWERPWEDSTRIJD ADAPTABLES BESTAAT 50 JAAR. U WEET VAST AL DAT TER GELEGENHEID HIERVAN EEN (AANPASBAAR BOUWEN) VOOR STUDENTEN BOUWKUNDE DRIEDAAGS CONGRES VAN 3 T/M 5 JULI MET ALS THEMA ADAPTABLES WORDT TIJDENS CONGRES TUlE OP DINSDAG 4 JULI A.S. GEORGANISEERD DOOR DE FACULTEIT BOUWKUNDE. De prijsuitreiking is gepland na de lecture van professor Yves Weinand (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) en de opening van de tentoonstelling van zijn werk. p r o 9 r a m m a '3: 00 verzamelen en uitleg '3:3 0 ontwerpwedstrijd ,6:3 0 jurering o.l.v. Booostingvoorzitter Harm Boomsma 'n o lezing & opening tentoonstelling Yves Weinand Nieuw is dat Booosting op dinsdag 4 juli op de Dutchday (D-day als onder· ,8:00 prijsuitreiking deel van Super Tu/esday) de ontwerpwedstrijd De Max Brug voor studenten ,8:30 borrel Bouwkunde opzet. LOCATIE De Meeuw Units, naast auditorium TUle. DE OPDRACHT LUIDT ALS VOLGT DEELNAME Kosten (per onderwijsinstelling) € 25 per student. Ontwerp een zo groot mogelijke overspanning tussen twee 700 mm hoge OPROEP Studenten Bouwkunde worden van harte tafels. Bedenk een oplossing met in de lengte van de brug schuivende uitgenodigd deel te nemen!! oplegpunten. De brug hoeft alleen zijn eigen gewicht te kunnen dragen en ? minimaal 10 minuten vrij van de grond te blijven. info en aanmelden ontwerpwedstrijd Alleen gebruik van de beschikbaar gestelde adaptable materialen is toe· Booosting gestaan. Enige hulpmiddel is een schaar. Als materiaal stukgaat wordt het Karel Vol/ers enJolanda Steenhouwer niet vervangen. De winnaar is het team waarbij de tafelpoten bij de op· T 0'0 282 9950 leggingen het verst van elkaar staan. info@booosting.nl ? Het werk van de deelnemende studenten bouwkunde van een aantal info en inschrijven congres Nederlandse en Europese universiteiten wordt beoordeeld door een TUle, faculteit Bouwkunde deskundige Booosting jury, o.l.v. Harm Boomsma. Booosting stelt het Amo Pronk winnende team een passende, aanpasbare prijs ter beschii@ing. www.adaptables2006.nl >
 4. 4. Corus ColQrs introduceert dit voorjaar Bouwen met Colorcoat®, Ontwerp, Specificatie en Constructie. Een inspirerend naslagwerk over voorgelakt staal. Dit esthetische, overzichtelijk vormgegeven boekwerk staat boordevol informatie over kleur- en vormmogelijkheden, duurzaamheid, product- toepassingen, technische specificaties, casestudies en praktische tips. Managing Director Peter Strikwerda van Corus Colors licht toe waarom Bouwen met Colorcoat® onmisbaar is voor architecten die werken met voorgelakt staal. 'De mogelijkheden van bouwen met voorgelakt staal zijn onbeperkt. Het leek ons waardevol de voordelen en toepassingen van dit kwalitatief hoogstaande product te .publiceren. Om deze reden hebben wij in samenwerking met onze klanten, architecten uit Nederland, België en Groot- Brittannië, kleurspecialisten, ingenieursbureaus en brancheverenigingen NASLAGWERK ~N INSPIRATIEBRON zoals Bouwen met Staal in Nederland en het Staal Info Centrum in België, Door de medewerking van vele partijen benadrukt Strikwerda dat Bouwen dit handboek gemaakt.' met Colorcoat® een objectief naslagwerk is over de mogelijkheden van voor- gelakt staal. 'Uiteraard is er in Bouwen met Colorcoat® aandacht voor onze VOORDELEN VOORGELAKT STAAL producten, maar het boekwerk bevat voor het grootste deel relevante De voordelen van voorgelakt staal zijn talrijk. Strikwerda: 'Het materiaal is informatie voor het werken met voorgelakt staal. Van het ontwerp en de zeer duurzaam; Colorcoat HPS200® heeft bijvoorbeeld een garantieduur tot specificaties tot de constructiefase. In de constructiefase wordt bijvoorbeeld dertig jaar zonder dat onderhoud of inspecties vereist zijn. Daarnaast kan uitvoerig beschreven hoe voorgelakt staal in verschillende situaties kan het ook voor esthetische doeleinden worden gebruikt; er zijn voorgelakte worden gedetailleerd.' In overzichtelijke hoofdstukken met in kleur staalproducten verkrijgbaar met een uitstekende kleurvastheid, leverbaar in gescheiden secties wordt het werken met voorgelakt staal van A tot Z metallic finishes en unikleuren. Het feit dat het voorgelakte staal in een beschreven en in beeld gebracht. Door de talrijke casestudies is het tevens fabrieksomgeving wordt geproduceerd maakt deze prestaties mogelijk. Met een rijke inspiratiebron voor arch itecten. de juiste detaillering en uitvoering wordt een uitstekende isolatie bereikt. Bouwen met Colorcoat® gaat hier dieper op in en reikt oplossingen aan. Een ? info & kosteloos aanvragen architect is hiermee eenvoudig in staat een energiezuinig gebouw te Corus Colors pmd realtseren. Kortom, voorgelakt staal is een uiterst functioneel materiaal dat T 025' 492206 bovendien in zeer veel vormen kan worden toegepast.' www.colorcoat-online.com >
 5. 5. op 6 februari 2006, TU Delft et onderzoek van Durmisevic over Transformabie Building Structu mhelst een driedimensionaal transformatieconcept va n demontabel bouwen , dat zorgdraagt voor het terugwinnen van materiaal tijden ruimtelijke transformaties. En tevens voor het re-configureren dan wel he bruiken van bouwsystemen en componenten tijdens transformatie nstructies en materialen. De huidige bouwpraktijk staat dit transformatieconcept echter in de Maar dat is voor Booosting aangeslotenen niets nieuws. Om uw honger rnieuwing te stillen lees het onderzoek! Het beschrijft namelijk Ontwe Ontmanteling (000) of (DfD, Design for Disassembly) én het doorb traditionele denken over gebruik en prestatie over de gebou geving. ot slot citeren we -zo maar- nog stelling 10 (en daarmee W. Blake) : Indien de wereld beschouwd wordt als een zandkorrel en de hemel als bloem, dan past oneindigheid in je hand en eeuwigheid in een uur.' Elma Durmisevic 0203206621 urmisevic@4darchitects.nl
 6. 6. NIEUWS RELAXANDMEET, 'Zelf heb ik het ook helemaal doorgerekend qua wapening etc. Ik vond het vooral een uitdaging én must om een organische vorm in beton te NIEUW real iseren. Voor de bekisting betekende dit een hoop kosten , maar het resultaat mag er zijn.' KUNSTOBJECT ? OP TUlE TERREIN STUDENT TUE WINT INTERNATIONALE PRIJSVRAAG Alexander Suma a.b.suma@student.tue.nl T 06 4777 1270 In maart 2005 werd de internationale prijsvraag PreC20MP (georganiseerd www.alexandersuma.nlfrelaxandmeet.htm door BIBM) gewonnen door Alexander Suma, student Architectuur en www.bfbn.nl Constructief Ontwerpen aan de TU Eindhoven. Opdracht was een overdekte ontmoetingsplek met een open karakter in prefab beton te ontwerpen. Er werd gekeken naar maakbaarheid , originaliteit, reproduceerbaarheid en een esthetisch kwalitatief en innovatief ontwerp. De prijs bedroeg een geldbedrag en de realisering van het ontwerp. De vorm Relaxandmeet beschermt het lichaam tegen weersinvloeden en in een volledige opstell ing heeft elke gebruiker zijn eigen object en zo zijn eigen domein. Het gebruiksaspect is gebaseerd op zitten, liggen en hangen en de vorm is van deze houdingen afgeleid. Dialoog kan plaatsvinden in configu- raties van meerdere elementen, maar is vrijblijvend vanwege het eigen domein gevoel. Men kan zich afzonderen of men kan in groepscontact zijn. De dynamische vorm illustreert een beweging die wordt versterkt door de ribbe op de boog. De ontwerper heeft een statische toestand gemaa kt van een bevroren beweging. Men kan het zich voorstellen als een hagedis met zijn hoofd naar voren , op zijn voorpoten en zijn staart over hem heen gekruld; als het ware in het startblok om zijn beweging voort te zetten. De twee delen sluiten in symmetrie, waarbij het zwaartepunt boven de fundering ligt. Om dit te bereiken wordt de staart slanker naar de punt. I dit ontwerp ondersteunt de constructie de architectuur en visa versa .
 7. 7. OLYNORMWONING Dinsdag 16 mei jl. organiseerde de TU/e het symposium Polynorm 50 jaar rbij het onderzoek van de Polynormwoning en het Polynorm Bou centraal stonden. no '950: de eerste staalframebouw woning in Nederland. Een hele won Is totaal concept, bestaande uit een staalframebouwsysteem en bi horende afbouwsystemen en componenten, en alle onderdelen gep iceerd in standaardmaten. no nu: 212 Polynormwoningen in Eindhoven zijn inmiddels verwijde we ge asbest in de binnenbekleding. Om te voorkomen dat een unie verloren gaat, is op het buitenlaboratorium van de TU/e kelet met gevelbekleding van een woning in haar oorspronkelijke rbouwd en tijdens genoemd symposium onthuld en te bezichtigen . Het onderzoek levert een bijdrage aan studies van de roblematiek bij het ontwerpen voor woningbouw in staal. U/e, Bouwkunde uus Timmermans, onderzoeker/docent .w.c.timmermans@bwk.tue.nl bwk.tue.nl/ade/ ('news, polynorm bouwsysteem')
 8. 8. ... ... -' w '" w N l- V) 0 E C1l ~ • • • MAURER ONTWERPT ca a. """0 "- Q) ...... ...... • • • INTERACTIE ~ 00 0 e::: • • INTERIEUR ca bO s:::: C"<"I • .+:; Vl Vl ~ ...0 « • • • VISITORS I 0 0 ...... 0 • Vl 0 • 0 ca 0 0... 0 C"<"I • • UNIVERSITEIT VAN MAASTRICHT • Marc en Nico/e Maurer van Maurer United Architects, combineren weder- om hun voorliefde voor kunst, architectuur, interactieve media en spel in het onlangs geopende Visitors' Centre van de Universiteit van Maastricht. Onderdeel van het interieur is een interactief spel getiteld 'Dropping Science'. 'Dropping Science' is een virtuele en interactieve sculptuur dat de inspiratie- bronnen voor het interieurontwerp in beeld brengt. Er kan daadwerkel ijk worden gespeeld door twee spelers . Het spel wordt op drie supergrote schermen geprojecteerd . De speelperspectieven van elke speler worden getoond op twee schermen, het derde scherm toont een geanimeerde hand leiding. ? www.maurerunited .com Marc en Nico/e Maurer T 043 4098 120
 9. 9. NIEUWS SYMPOSIUM CONCEPT HOUSE 7 JUNI TUD Op 7 juni 2006 vindt aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft internationaal befaamde hoogleraren zullen vanuit deze het tweede 'Concept House' symposium plaats. Het is een uiteenlopende invalshoeken hun visies presenteren, zoals erugkerend onderdeel van het onderzoekprogramma Mick Eekhout en Dick van Garneren uit Delft, Robert 'Customized Industrial Concept House'. Kronenburg uit Liverpool en Richard Hordon ui Het programma beoogt een forse vooruitgang München. Voorts zal Elrna Durrnisevic de e boeken op het gebied van klantgerichte mogelijkheden van demontabel bouwen ten industrialisatie van woningproductie. discussie stellen, Frans Louwen het belang van De industriële woning zou zich moeten ont- panelonderzoek t.b.v. de woningbouw uit de worstelen aan de wetmatigheden van het doeken doen en Ad van 8er/o de toekomst van onroerend goed inclusief het stelsel van bouw- domotica voorspellen. ergunningen . Tot slot komt een aantal promovendi aan he Is technisch product zullen de industriële woord over de voortgang van het onderzoek. oningen een samenspel zijn tussen nieuwe constructies en materialen. Daarmee zullen Het symposium duurt de gehele dag en kos zeker niet altijd de bestaande tradities van de €25 0 p.p. hedendaagse woningbouw gevolgd worden. Behalve aan productontwikkeling zal daarom ook veel aandacht geschonken worden aan ? marktontwikkeling. TUD, Bouwkunde jolanda Dijkshoorn PROGRAMMA J. M .Dijkshoorn@tudelft.nl aar de eerste editie van het symposium zich T 015 2784 234 ooral richtte op de ontwikkeling van een www.concepthouse.bk.tudelft.nl algemene visie op de problematiek, zal ditmaal ingegaan worden op concrete aspecten van oningontwikkeling zoals ontwerpstructuren, materiaalgebruik, energievoorziening, domotica, unitbouw, gevelsystemen en gebruikersonder- zoek. Ook zal aandacht geschonken worden f U Delft aan de relatie met ruimtelijke planning.
 10. 10. SUPEIUA,TIE"'EN: 300.000 m2 BOUWEN OP EEN KLEINE POSTZEGEL IN OP EEN BESTAANDE PLEK WAAR DE (SPOEDEISENDE) 'r:",~nn ... MOET DOORDRAAIEN. EEN OPERATIE VAN MINSTENS '5 JAAR. uitgangspunt voor de nieuwbouw is een gelaagde opbouw. Eerst het verlengde van dit plan moet gewerkt worden aan de commu /1o~:>fdop:zet met een ruime, heldere structuur. Vervolgens nadenken over alle betrokkenen. In de huidige ziekenhuis is flexibiliteit een te l pc'hnlic;c'hp opzet van het casco en daarna pas de inbouw. Het basisprinci en sneeuwt het snel onder bij andere eisen, zoals de n de cascoflexibiliteit is overmaat. Bij grotere hoogte, breedte en 'n rt~tpc:c:(" die bij intrede een geheel nieuwe vleugel indeling wenst. n er immers meer mogelijkheden open. Bij de inbouw voldoet aatprincipe echter niet. Hier moeten uiteindel ijk keuzes nder direct vooruit te lopen op de uitkomsten van deze aanpa . EGM heeft Booosting gevraagd om samen met hen en EMC nderstelden de meeste deelnemers dat een hybride aanpak het te gaan op het vraagstuk van de flexibele inbouw. nlijke is. Een menging van zeer flexibele onderdelen, bij s, tot vaste (metalstudachtige) wanden . Enkele deelnemers gave n één dag heeft een groep Booosting experts (architecten, industrieel 0 aarbij aan dat vaak de esthetische veroudering eerder een reden is tot rs, adviseu rs, producenten , beheerders en gebru ikers samen) h . I.""",n<>,n<> dan de technische levensduur. Uit onderzoek van ema van alle kanten aanschouwd met als basisvraag: 'Hoe vervult het EMO ijkt dat verplaatsbare wanden pas economisch rendabel zijn na drie tot flexibiliteitbehoefte?' verplaatsen. Vanzelfsprekend was er veel aandacht voor de . ie in een ziekenhuis al snel 40 % van de kosten velte!~~twc;1QLru~:ffi~~:nl van de centrale adviezen was het containerbegrip 'flexibiliteit' pc:"pn,t,p.,1 aspect vormen bij flexibilisering. nhoud te geven en daarom verder uit te werken. Bijvoorbeeld in een iteitsplan; zoals bij de start van een onderneming ook een ondernemin n de opzet van EGM zijn de installaties een 'backbo gemaakt wordt. Waarom is flexibil iteit nodig, voor wie, wanneer aftakkingen . Een gestructureerd systeem is hoe? Wat zijn de verwachte opbrengsten in geld, tijd, overlast? oplossing, maar ook andere verdeelprinci iggen de verantwoordelijkheden en wie ondersteunt het plan? rd ienen nadere studie stelden de deelnemers.
 11. 11. n de verwevenheid tussen de uiteinden van het installatienetwerk en UUUWUellen zit de grootste ontwerpopgave. deelnemers beaamden na afloop dat de inbouwopgave voor EG geen technische opgave maar een organ isatorische Net als in andere workshops toonden de Booosting deskundi nuchtere blik, waarbij een technologische vern ieuwing eerder ·en als eindresultante van een weloverwogen traject dan als u ing voor alle problemen . In het advies 'Doe simpel en veel eerst. Doe complex en duur later' wordt deze nuchterhei ien wel het krachtigst getypeerd. van Nieuwamerongen, Arcon iko architecten Roe/often, Designers, ' N Associates I DNA IO ... ·"IJ,JI"leden Booosting IN DE PRIJZEN e e e ABT WINNAAR eV;fj. BETONPRIJS 2005 MET ••• BIBLIOTHEEK UNIVERSITEIT UTRECHT 1 SEPTEMBER 2004 WERD IN UTRECHT DE NIEUWE UNIVERSITEITS· BIBLIOTHEEK OP HET UNIVERSITEITENTERREIN 'DE UITHOF' VOOR PUBLIEK GEOPEND.
 12. 12. rchitectenbureau Wiel Arets Architect Cl( Associates, heeft in samenwerking spanningen in de wandschijven te met de overige adviseurs, een bibliotheek ontworpen van 25.000 m' met een kunnen combineren met he bijbehorende parkeergarage van 11.500 m'. ABT heeft zowel de constructieve slanke ontwerp. De kleur zwart is als de geotechnische advisering verzorgd . De doorlooptijd van het project zeer nadrukkelijk aanwezig, zowel as van acht jaar (1997-2004) . De relatief lange voorbereiding en uitvoering de hoofddraagconstructie als de was nodig om het complexe en spectaculaire gebouw te realiseren . Dit alles bouwkundige elementen zijn hier- bleek goed voor de Betonprijs 2005, die ABT in novembe r jJ. ontving. in grotendeels uitgevoerd . He beton is geverfd en niet gepig- CONSTRUCTIE menteerd . Verven bleek een o.a. In de centrale hal zijn de meeste en meest spectaculaire constructieve en een sneller, constanter en bete bouwkundige zaken het best te zien. Een uitkragende betontrap die over resultaat te bieden. zeven verdiepingen naar boven slingert, betonconstructies opgehangen aan stalen trekstangen , wandliggers met enorme uitkragingen, een vergader- OPEN & SLANK ruimte die hangt aan vier stalen trekstangen , een vide van 23 m, betonnen De bibliotheek heeft een zee loopbruggen, een glazen gevel met gevelstijlen met een lengte van 26m én open karakter. Er zijn grote spa- een binnentuin op de bovenste verdieping. ringen in de constructie en de wandschijven zijn van de gevel a De hoofddraagconstructie is op de meeste plaatsen zichtbaar. De draag- geplaatst. Zo ontstonden verdiepingshoge betonnen megaliggers, slanke structuur bestaat uit betonwanden van 400 mm dik op een stramien van wandschijven en uitkragingen tot 13 m. De constructie hangt ook voor een 12,9 m. De overspannen kanaalplaatvloeren hebben aanzienlijk veranderlijke groot deel aan trekstangen. Zij vervangen kolommen en benadrukken de belastingen; voor de leeszalen is deze 800 kgjm' , voor de boekendepots slankheid van het gebouw. bedraagt dit zelfs 1300 kgjm' . De 30 meter hoge glasgevel staat als een losse huid om het gebouw heen. De boekendepots kregen extra aandacht van de constructeurs. Deze zware Het glas (1,6X3A5 m) is geplaatst in een aluminium frame dat hangt aan een logge ruimten bevinden zich namelijk overal in het gebouw. Ook boven dus. stalen achterconstructie. Het is slechts plaatselijk verankerd aan de erwijl zij , in verband met krachten en stabiliteit, beter dicht bij de fundering betonconstructie. ingedeeld zouden zijn. Deze zwevende ruimten heten liefkozend 'betonnen wolken '. AI/en Van Harte Proficiat! BETON Het beton is veelal uitgevoerd in schoonwerk beton. Een aantal wanden heeft ? een reliëfstructuur doordat een geprofileerde rubbermat in de bekisting werd ABT Velp opgenomen . Het overgrote gedeelte van het betonwerk is uitgevoerd in ter Stephan Toonen en Gerard Doos plaatse gestort beton. De wanden hebben een relatief hoge betonkwaliteit T 026 3683 III (B45 , soms zelfs B65), nodig om de hoge normaalkrachten en piek-
 13. 13. GEVELTOTAAL 2006 IRE:CT '-Ä CJf OP,NI"JG VAt. Ot VAK8,URS GEVEl TOTAAL )s ;A'JUhRI jL VOND DE BEKEND AKING VAN DE WINNAARS VAN OF GEVELTOTAA RCf-; T>CT u JqPRI,S E'- , ~';GvA' ,PRilS ?006 PLAATS OOK D T JAAR WERD DE JU RER ING GEHEEL GEORGhNISEERD EN UITGElOERD DOOR BOOOSTIN NGtSLOTf NEN , HARM BOOMSMA VERRUil DE Dit MIDDAC Z N VOORZITIERSCH AP VAN BOOOS TING VOOR HET jURYVOORZITIERSCHAP VAN DEZE PRljLEN INNAAR GEVELTOTAAL INNOVATIEPRIJ S 2006 EVELBOUW VAN MORGEN' - Metaglas met Methermo® ramen deuren j ury prijst het feit dat Metaglas zo direct kan nspelen op een marktvraag voo r verdi epinghoge mpartijen en meer transpa rantie in de geve l. et glas paneel dat de doorva lbeve il igin g vo rmt , vr ijwe l onzichtbaar en mooi in het koz ijn edetailleerd. 'Een zich al bewezen kozijn dat uwkundig en architectonisch een aanwinst is .' INNAAR GEVELTOTAAL ARCHITE CTUURPRI)S 2006 SYNERGIE IN VORMGEVING' - DP6 Arehitectuurstudio met het eet Walterboseomplex, Toren H, Apeldoorn> bijzondere opbouw va n de geve l, waa rbi j de buitenzonwering o p rni euwende w ij ze bijdra agt aan de uitstra lin g va n het hele gebouw, oogs t lo f bij de jury. Subtiele ingrepen als de grafische zeefdruk op de glazen panelen en beschutting tegen directe zoninval. laten de integral e npak van de ontwerpers zien. ' Een bijzonder slimme oplossing om de itenzonwering letterlijk afstand te laten nemen van de gevel, waardoor er J verlicht in g 's avonds een soort Saturnu s ringen ontstaan.' e winnaars, elk gekozen uit een groep van ruim twintig inzendingen , tv ingen elk een cheque ter waarde van € 2 .500,-.
 14. 14. TUDENTENPR IJ SVRAAG ACADEMISCHE EYECATCHERS . PGEZET DOOR ARCHITECTENVAKBLAD DAX ntwerp een vernieuwende gevel die kan worden toegepast in het huidige anbod van kantoorgebouwen. Het element moet een oppervlakte hebben an 30oox3500 mm en er moeten op één of andere manier buigslappe materialen in de gevel worden toegepast. In totaal elf inzendingen: acht prototypes gemaakt door studenten van de Uje en drie door studenten van de TUD. De JUry beoordeelde de vier Eindhovense winnaars: 'Geen van de prototypes is klaar om te gebruiken', o stelde de Jury, 'maar bepaalde oplossingen bieden wel degelijk aan- opingspunten voor de praktijk.' De jury koos ervoor om alle projecten beoordelen op drie criteria: techniek, esthetiek (op detailniveau) en PRIJZEN (mogelijkheden voor een nieuwe) architectuur. Alle genomineerden ontvingen een exemplaar van het boek 'Material SkilIs'. Groep Facelift krijgt bovendien de unieke kans het gast NAARS redacteurschap van een (dit najaar uit te geven) editie van dax magazine. • De jury benoemde het project Facelift tot algehele winnaar: Reinoud Makkinga, Iris Wijsman, Murse/ Sahin en Edwin Koster maakten een AI/en Van Harte Proficiat! concept dat flexibel inspeelt op de verschillende standen van de zon. Dit project scoorde op alle criteria hoog . • Het project Living Tissue scoorde hoog op het aspect 'techniek': met www.dax-magazine.nl luchtkussens kunnen de bouwfysische kwaliteiten van het element www.dp6.nl worden aangepast aan de omstandigheden. Over de praktische en www.geveltotaaI2oo6.nl esthetische toepassing had de jury twijfels. www.metaglas.nl De Knipooggevel scoorde hoog op het aspect 'esthetiek'. Het mooi gemaakte prototype kreeg complimenten, maar de jury vreesde dat het concept te eenduidig was voor een brede toepassing in de architectuur. Het concept Watergevel stuitte bij de JUry op wat twijfels op het gebied van de toegepaste vloeistoffen, maar kreeg een nominatie op het aspect 'architectuur'. Zo zag de jury goede mogelijkheden voor specifieke toe- passingen in bijvoorbeeld de zwembadarchitectuur. <: 11 FACELIFT
 15. 15. PARTICIPANTEN . , . .ê; >A+ Bureau VQOf , . BOilwproduktontwi~keling > ABT Advièsbureau voot:.Bouwtechniek> Aldus bouwinnovatie >·Arcadis > BDA Groep ::> Boomsma Innovations :> Corsmit Raadgevend Inge.nieursbureau > dgmr raadgevende ingenieurs> DHV Bouw en Industrie> ing. Karel H. Dekker> EcoJYs> Façade Consulting ei( Engineering> GeNie Consult en Partners> IBS Consultants> MetzConsult> RGD, directie Advies en Architecten> Schoonderbeek ei( Partners Advies> Inge"ieursbureau Zonneveld > Els Zijlstra < > Alcoa Architectuursystemen > Bayards Aluminium Constructies> BIK Bouwprodukten > BRS Staalwerken > Corus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning> Holonite > Hunter -0 Douglas> Limelight > Mat Afbouw> MBI> De Meeuw Oirschot > Octatube Space Structures >.Oskomera > Vàh Oudenallen Prefab Betonbouw> Plastica Plaat> Platinox Special Products > Polyblock > Poly Products > Rockwool > SAB-Profiel > SAPA RC System> Slavenburgs Bouwbedrijven> van der breggen bouw i.d. SomJY Nederland> Trespa International> Ubbink Nederland> Wagenbouw Postbus 2119, 2400 CC Alphen aid Riln Accommodaties> ZNS Van Dam Geveltechniek < . > Archipel Ontwerpers> Architectenburo Agterberg > Het Architecten Consort > Arconiko Architecten> Atelier PRO> Van der Breggen Bouw i.d. > Böhtlingk architectenbureau> jan Brouwer> CEPEZED> EGM Architecten> Henket en partners architecten> INBO > JMDS> MAS architectuur> Mei Architecten en Stedenbouwers> MoveYou > MUA, Maurer United Architects > Piode > jouke Post> Royal Haskontng Architecten> RPHS architecten> jan Timmers > Van Mourik Vermeulen architecten> Verburg Hoogendijk Architecten < > Designers 'N Associates I DNA> Friso Kramer> Jaap Koning> Robin Hood Produkties > Marcel Vroom < >Bouwen met Staal > Centrum Hout> VMRG < > TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie > TU Eindhoven, faculteit BouwKunde < < A
 16. 16. ooostin AGENDA 2006 CONTACTPERSOON Jolanda Steenhouwer BEREIKBAAR «< 7 juni .. 2~ .Symposium èon~eptHouse' TUD Bouwkunde ' . zie pagina09 .VQn~ deze nièuwsbrief .. . ' ' maandag en dinsdag 9.00-17.00 uur en donderdag 9.00 - 13.00 uur REDACTIE 22juni -Hputinnovat,és i · c..• zie pagina 01-02 van deze nieuwsbrief 4 juli Ontwerpwedstrijd Adaptables TUle zie pagina 03 van deze nieuwsbrief november < Bedrijfsbezoek Cor~sYmuiáen .

×