Publicité

Booosting Nieuwsbrief 90 (Sep 2007)

Lieneke van Haaren is coördinator at Booosting à Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie
9 Feb 2010
Publicité

Contenu connexe

En vedette(15)

Plus de Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie(20)

Publicité

Booosting Nieuwsbrief 90 (Sep 2007)

 1. booosting NIEUWSBRIEF #90 booosting AANKONDIGING 09 10 07 SEPTEMBER 2007 JAARGANG 18 INHOUD 01-02 AANKONDIGING VAN HET PROJECTBEZOEK AAN ROTTERDAM AANKONDIGING RDMCS 09 10 07 CENTRAAL OP DINSDAG 9 OKTOBER 2007 VAN 13:30 TOT 03-04 VERSLAG 18:00 19 06 07 05-06 NIEUWS VELTKAMP IN ROTTERDAM KOMT EEN NIEUWE OPENBAAR VERVOER TERMINAL EN EEN 07 NIEUW METROSTATION, WORDT ER TEGELIJKERTIJD GEBOUWD AAN EEN NIEUWS STAAL / ZERO CARBON VERKEERSTUNNEL, PARKEERGARAGES VOOR AUTO’S EN FIETSEN EN WORDT 08 ANTWOORDKAART ER HEEL HARD GEWERKT AAN DE INFRASTRUCTUUR VOOR DE RANDSTADRAIL. NIEUWS AAL SPEERPUNT BOUW 09-10 NTR NIEUWS AGTERBERG 11 CE NIEUWS TECTONICS 12 DAM NIEUWS ABT / COMPOSIETSTEEN TER 13 NIEUWS BÖHTLINGK ROT 14 NIEUWS WHIZZ MATERIALZ EUW 15 PARTICIPANTEN 16 NI AGENDA COLOFON BESTUUR NAAR 01 >
 2. De nieuwe stationshal wordt gekenmerkt door ruimte en licht. Het wordt een overzichtelijke plaats, van waaruit de treinen en perrons direct zichtbaar zijn. Glas en hout bepalen het gezicht. Een ruime voetgangerspassage met programma 13:30 Ontvangst in Infracentrum Rotterdam aan weerszijden winkels leidt de bezoekers via (rol-)trappen en liften naar 14:00 Algemene presentatie door Henriëtte Edens, de treinen en vormt zo de ruggegraat van het nieuwe station. In de coördinator Infracentrum terminal zullen de hal, de reizigerspassage en de perrons in elkaar overlopen. 15:00 Lezing over het ontwerp door Marcel Blom, Over een lengte van 250 meter strekt een glazen kap zich over alle sporen directeur Benthem Crouwel architecten en uit. De enorme glazen wand van de imposante hal werkt als een venster op projectarchitect Rotterdam Centraal de stad. 15:30 Lezing over de vriestechniek van de bouwput door Vladimir Thuman, projectleider Gemeentewerken Rotterdam Niet alleen boven, maar ook onder het plein gebeurt erg veel. Onder het 16:00 Rondleiding bouwput plein vriest het tot wel -200°C. Er wordt een speciale vriestechniek met 17:00 Borrel bij Booosting tot 18:00 stikstof toegepast om een ijswand van 40 meter diep en 2,5 meter dik op een constante temperatuur te houden. Zo kan er ondergronds gegraven worden DEELNAME & INSCHRIJVING zonder dat de bouwput volloopt met grondwater. De zgn. vrieslansen zijn Dit projectbezoek is exclusief voor aangeslotenen van Booosting (AVA) en in een halve cirkelvorm geplaatst, deze lansen pompen het middel in de leden van Bout/TUD. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van grond. Zo kan een 3e metrolijn (voor de Randstadlijn) aangelegd worden. binnenkomst. Bij overschrijding van het maximaal aantal van 45 deelnemers houden wij een wachtlijst bij. U bent van harte welkom! Op dinsdagmiddag 9 oktober organiseert Booosting samen met Infra- Kosten geen centrum Rotterdam Centraal een middag over dit indrukwekkende project. Inschrijven info@booosting.nl of antwoordkaart pag 08 Naast een algemene presentatie en een uiteenzetting over het ontwerp door Info www.rotterdamcentraal.nl en www.infracentrum.nl één van de teamleden van Benthem Crouwel, zal een specialist van Gemeentewerken Rotterdam vertellen over de speciale vriestechniek die de TIP bouw mogelijk maakt. Aansluitend een bezoek aan de bouwplaats én een Rotterdam is dit jaar City of Architecture. Zie voor activiteiten, die wellicht borrel in ons kantoor met uitzicht op de bouwput. te combineren zijn met ons projectbezoek, de site www.rotterdam2007.nl. Adres Infracentrum Rotterdam Weena 705 Rotterdam T 010 240 3800 02 <
 3. booosting VERSLAG VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM ‘CREATIEVE MOGELIJKHEDEN VAN KUNSTSTOF COMPOSIETEN IN DE BOUW’ VAN 19 JUNI 2007 SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN KUNSTSTOF VAN COMPOSIETEN MAKEN Atto Harsta (Booosting/Aldus bouwinnovatie), organisator en dagvoorzitter gaf het historisch perspectief. Precies 100 jaar geleden vindt de Belgisch EEN NIEUWE EN MEER scheikundige Leo Baekeland bakeliet uit, één van de eerste moderne .. kunststoffen. Onder invloed van diverse maatschappelijke, sociale en GEINTEGREERDE ARCHITECTUUR economische ontwikkelingen zal de bouw de komende jaren sterk gaan veranderen; er moet duurzamer, lichter, sneller, economischer en vooral MOGELIJK klantgerichter gebouwd gaan worden. Kunststof composieten hebben een aantal unieke eigenschappen die deze omwenteling kunnen helpen realiseren. Het is aan ontwerpers, adviseurs en producenten om de opgave aan te pakken. Jean Marc Sauer van HVDN architecten illustreerde dit aan de hand van KUNSTSTOF COMPOSIETEN WORDEN AL GERUIME TIJD IN MEERDERE diverse door hen gemaakte ontwerpen waar kunststof composieten een BRANCHES MET SUCCES TOEGEPAST. DE MOGELIJKHEDEN VAN DEZE bepalende rol hadden. In het project Houthavens, waarbij de gevel van 715 MATERIALEN ZIJN BIJVOORBEELD IN DE LUCHT-, RUIMTE-, EN SCHEEPVAART tijdelijke studentenwoningen van kunststof composiet is gemaakt, werd AL LANGERE TIJD BEKEND. IN DE BOUWWERELD LAAT DE ECHTE DOORBRAAK goed duidelijk wat er komt kijken bij een dergelijk project. Er werd niet alleen VAN KUNSTSTOF COMPOSIETEN NIET LANG MEER OP ZICH WACHTEN. ingegaan op de relatie tussen vormgeving en productie van de elementen, maar ook op de regelgeving en het transport van de elementen. Recentelijk is een aantal spraakmakende projecten in Nederland gerealiseerd waarbij kunststof composieten een voorname rol hebben Hierop volgden drie presentaties van vooruitstrevende producenten die gehad in het architectonische ontwerp. Daarmee lijkt een trend te zijn actief zijn in de bouwsector. Poly Products, NPSP Composieten en Holland ingezet; op dit moment zijn er meer projecten in ontwikkeling waarbij het Composites Industrials presenteerden kort hun ontwerp mede mogelijk wordt gemaakt dankzij kunststof composieten. Voor expertise, producten en productiemogelijkheden. De Booosting was dit aanleiding om een minisymposium met workshop te belangrijkste les hierbij was dat het al in de ontwerpfase 03 organiseren waar ontwerpers, adviseurs en producenten de creatieve essentieel is te weten welke productiemethode wordt mogelijkheden van kunststof composieten verder konden verkennen om zo gebruikt om tot een optimaal resultaat te kunnen > een booost te geven aan deze veelbelovende ontwikkeling. komen. >
 4. Aansluitend volgden de advies- en ingenieursbureaus Octatube Space Structures, Fibrecore Europe en Solico met hun visie op de toepassing van kunststof composiet in de bouw. Een grondige engineering is van groot belang voor het laten slagen van de composiet toepassingen. Ook werd duidelijk dat het grote aantal variabelen, Er kan geconcludeerd worden dat de onderscheidende mogelijkheden van zoals de vele typen vezels en harsen en combinaties daarvan, naast kunststof composieten voor toepassing in de bouw voornamelijk bij vier ongekende mogelijkheden ook tot extra hindernissen leiden, bijvoorbeeld eigenschappen liggen: door de bouwregelgeving. Er zijn nog maar weinig projecten en producten > De ongekende esthetische vrijheid in vorm, kleur, textuur en translucentie die een vijftig jaar probleemvrije levensduur kunnen aantonen. Een goede > De zeer gunstige verhouding tussen het soortelijke gewicht en de communicatie en het delen van kennis tussen architecten, producenten en sterkte en stijfheid adviseurs is cruciaal. Opvallend was dat vrijwel alle aan bod gekomen > Flexibel product en productieproces. Door toevoeging van allerlei partijen zich op een ander vlak, van de tot nog toe kleine markt, van de functies aan het product tijdens de productiefase zijn geïntegreerde kunststof composieten in de bouw toespitsen. producten te realiseren. > Het onderhoudsarme karakter van het materiaal; vooral een voordeel voor De afsluiting van het eerste informatieve deel van de middag vormde tevens toepassingen op moeilijk bereikbare plekken en onder extreme om- een inleiding op het tweede, meer praktische deel. Robert Platje van Mei standigheden architecten en stedenbouwers legde een praktijkcase voor; grote prefab Deze eigenschappen maken een nieuwe en meer geïntegreerde architectuur kunststof composiet bergingen die aan de galerij worden gehangen bij het mogelijk. project Schiecentrale 4b te Rotterdam. Wanneer een ontwerper in kunststof composiet ontwerpt, creëert hij niet Na een rondleiding door het bedrijf en productiefaciliteit van gastheer alleen een object, maar ontwerpt hij ook zijn eigen materiaal. Een Polyproducts ging het tweede deel van de middag van start. Hierbij kregen ontwerper die kunststof composieten slechts inzet om andere materialen de deelnemers de kans om zelf, onder begeleiding van deskundigen, door te imiteren zal daarom niet het maximale uit het materiaal halen. De middel van workshops gevoel te krijgen voor het ontwerpen met boodschap van dit symposium is dan ook dat de unieke eigenschappen van composieten. Deelnemers werden vooraf uitgenodigd een eigen case mee kunststof composieten zoveel mogelijk benut en benadrukt moeten te nemen die wellicht in kunststof composiet gerealiseerd kan worden. worden om innovatieve toepassingen in de bouw succesvol te kunnen realiseren. Uiteindelijk leidden deze workshops tot verrassende en innoverende mogelijkheden voor kunststof composieten, zoals: drijvende woningen, 4.50 Niels van den Heuvel & Atto Harsta, bestuur Booosting 04 meter uitkragende balkons en complete optop-woningen die in Amsterdam drijvend door de grachten getransporteerd kunnen worden en vervolgens > rechtstreeks op de bestaande bebouwing kunnen worden gehesen. <
 5. booosting NIEUWS N HET CONSTRUCTIEF ONTWERPEN VAN VRIJE VORME PROEFSCHRIFT VAN MARTIJN VELTKAMP Onregelmatig gevormde gebouwen met gekromde vlakken in twee richtingen (dubbel gekromd) kennen we de laatste jaren ook wel als vrije vormen of blobs. De benodigde modelleringssoftware afkomstig uit de film-, auto- en vliegtuigindustrie is nu ook bij architecten in gebruik. Doel van het onderzoek is het architectonisch en constructief ontwerp beter op elkaar af te stemmen. ER ZIJN DRIE OPLOSSINGSRICHTINGEN ONDERZOCHT > het vastleggen van geometrie; > het bouwmateriaal en hoe dit bewerkt kan worden; > de wijze waarop krachten worden ontvangen, over- en afgedragen. n 3D -CO M PONENTEN Per oplossingsrichting zijn meerdere variabelen bepaald, alsmede de waarden die elk van deze variabelen aan kunnen nemen. Door hiermee te ontwikkeld: het gebruik van vlakke elementen, afrolbare vlakken en variëren zijn er 23 abstracte, construc- gedeeltelijk beheerste omvormingstechnieken. Waarbij respectievelijk bleek tieve schema’s in kaart gebracht. dat productietechnieken geen beperkingen leggen op de contouren, Omdat alle variabelen al vanuit de afrolbare vlakken te maken zijn uit standaard plaatmateriaal omdat zij zonder oplossingsrichting intrinsiek gerela- scheuren of plooien afgerold kunnen worden en dat een vlak gekromd kan teerd waren aan geometrie en/of worden door het instellen van een beperkt aantal punten terwijl de rest van materiaal en/of constructieve werking, het vlak zich er zelf tussen vormt. waren alle schema’s die hiermee gegenereerd werden in principe DE DRIE SYSTEMEN ZIJN technisch mogelijk. > Vlakke ribben De ribben worden in een netwerk 05 Uit dit grote aantal schema’s heeft toegepast waarbij de verbindingen simpel worden Veltkamp er drie geselecteerd en gehouden doordat telkens maar twee ribben (op de > verder tot constructieve systemen uiteinden) op elkaar aansluiten. > n PROTOTYPEN
 6. > Deltaribben Krommende en torderende ribben vormen een netwerk. Zij hebben een driehoekige dorosnede en zijn samengesteld uit drie op maat gekromde staalplaten. > 3D-componenten Deze dienen zowel als constructie en geveldichting. Ze zijn gebaseerd op verstijvingen volgens het principe van de Deltaribben, waarbij ook de ruimte ertussen constructief actief is en tegelijkertijd de verstij- vingsribben stabiliseert. n DEL TA Deze drie systemen bestaan uit componenten die op RIBB EN maat gemaakt worden voor een specifieke plek in de constructie. Op deze manier is aangetoond hoe de geometrische opzet van het constructieve schema doorwerkt in een materiaal-specifiek schema. Om te kunnen beoordelen of het echt werkt en om zo de systemen te valideren voor toepassing in een onregelmatige gebouwvorm, is elk systeem ook toegepast op een gebouwontwerp. Hiermee werd ook inzicht verkregen in het toepassingsgebied, bijvoorbeeld of het systeem ook werkt bij heel sterk gekromde gebouwdelen. Het Deltaribbensysteem is uitgewerkt tot drie plaatstalen prototypen. Het bouwen van prototypen was de proef van het onderliggende systeem. Alhoewel de belangrijkste principes werden bevestigd, bleek het omwille van de maatvastheid noodzakelijk om de materiaaldikte al in de ontwerpfase nVL mee te nemen. AKK E RI BBEN Conclusie Het onderzoek heeft aangetoond hoe constructies, die bestaan Martijn Veltkamp is civiel ingenieur en deed zijn promotieonderzoek van uit systematisch gegenereerde componenten, voldoen aan de eisen die aan 2002 t/m 2007 bij de leerstoel Productontwikkeling van de faculteit constructies voor vrije vormen worden gesteld. De systemen die in dit Bouwkunde/TUD. Hiernaast werkte hij een dag per week als constructeur bij onderzoek zijn ontwikkeld bieden een ongeëvenaarde vormvrijheid waarbij Octatube Space Structures. Martijn werkt nu als nog altijd een rationele productiewijze mogelijk is. De systemen kunne constructief ontwerper bij Adams Kara Taylor in Londen parametrisch worden toegepast, zij vormen zich naar de locale geometrie en en verdedigt 17 september zijn proefschrift Free Form 06 de aldaar vereiste constructieve capaciteit. Het zijn dus efficiënte systemen. Structural Design. Van harte proficiat Martijn! Technisch gezien kan de draagconstructie nu volledig in de vrijgevormde ? m_veltkamp@hotmail.com > gebouwvorm worden geïntegreerd. <
 7. booosting NIEUWS booosting NIEUWS VOLLEDIG DAKGEINTEGREERD ZERO ZONNESTROOMSYSTEEM IN NATIONALE CARBON WONING STAALBOUWDAG In Watford bij Londen is op het BRE testterrein de eerste volledig CO2 Op donderdag 11 oktober organiseert Bouwen met Staal de Nationale neutrale woning van Engeland gebouwd. De woning, ontwikkeld door Staalbouwdag in Cinemec te Ede. De dag heeft dit jaar als motto ‘veelzijdig, Kingspan Century is opgebouwd uit geprefabriceerde hoog isolerende flexibel, duurzaam’. De drie inhoudelijke thema’s zijn gericht op Kingspan TEK® offsite elementen. verschillende doelgroepen. De thema’s ‘De hoofdconstructeur’ en ‘Export van expertise’ zijn bestemd voor constructeurs en staalbouwers; terwijl In de woning zijn vergaande maatregelen aangebracht om het energie- ‘Gebiedsontwikkeling’ vooral voor ontwerpers interessant is. verbruik te minimaliseren en het comfort op een hoog niveau te houden. Het minimale energieverbruik wordt gecompenseerd door een aantal duurzame SPECIAL: ARCHITECTENLOUNGE energietechnologieën. De belangrijkste daarvan is het MSK Just Roof Architecten kunnen een seminar bijwonen over het ontwerpen en detailleren dakgeïntegreerd zonnestroomsysteem. Oskomera heeft in nauwe samen- van stalen gevel- en dakconstructies en hun bekleding. werking met ARUP, MSK, architect Sheppard Robson en aannemer Chorus Group het systeem geengineered, geplaatst en aangesloten. ? Bouwen met staal Het betreft de 1e toepassing in de praktijk van Just Roof in Europa. Het Arend Dolsma systeem is in Japan reeds op meer dan 4000 woningen toegepast. Het is een T 079 353 1277 volledig uitontwikkeld dakgeïntegreerd zonnestroomsysteem met een fraaie E info@bouwenmetstaal.nl uitstraling. I www.nationalestaalbouwdag.nl Booosting aangeslotene Oskomera distribueert het systeem. ? Oskomera Group Esther Hebly info@oskomera.com www.oskomera.nl www.offsite2007.com < 07 <
 8. a n t w o o r d kaart POSTZEGEL booosting NIEUWS SPEERPUNT BOUW: 3000 AJ Rotterdam CONCENTRATIE postbus 386 Booosting BOUWONDERZOEK Sinds 1 mei 2007 is Mick Eekhout (directeur Octatube Space Structures en hoogleraar Bouwkunde TU Delft/ Bouwkunde) - voor dit jaar - benoemd tot formateur van het Speerpunt Bouw. Is geïnteresseerd in een lidmaatschap bij Booosting en ontvangt hierover Speerpunt Bouw is een concentratie van het bouwonderzoek van de vier Komt op dinsdag 9 oktober 2007 van 13.30 tot 18.00 uur naar het bouwfaculteiten van de TU Delft (Civiele Techniek & Geodesie, Bouwkunde, Techniek, Bestuur en Management en het onderzoeksinstituut OTB). Later zullen ook de faculteit bouwkunde van de TU Eindhoven en de faculteit Civiele Techniek van de Universiteit van Twente aansluiten bij dit initiatief. personen. De bouwindustrie die ontwerpt en bouwt en de bouwfaculteiten die fundamenteel, technologisch en toegepast onderzoek doen komen in het Speerpunt samen. De ambitie van het Speerpunt Bouw is Nederland gidsland te laten zijn voor innovatie in de Europse Bouwindustrie, van WOONPLAATS projectbezoek Rotterdam Centraal met architecten tot bouwbedrijven. Bouw en onderzoek dienen beter op elkaar afgestemd te worden. De bouw moet met onderzoeksreusltaten beter, Zie pagina 01-02 van deze nieuwsbrief sneller, flexibeler, transparanter én innovatiever werken. In het boekje Formatiestart Speerpunt Bouw kunt u meer over deze nieuwe samenwerkingsvorm vinden. graag informatie. ? Formatiestart Speerpunt Bouw 08 POSTCODE TELEFOON BEDRIJF Mick Eekhout E-MAIL ADRES E info-SpeerpuntBouw@tudelft.nl NAAM < www.speerpuntbouw.tudelft.nl <
 9. booosting NIEUWS ook flexibiliteit voorop staan. Mensen veranderen, krijgen andere behoeftes en moeten hun huis eenvoudig kunnen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Thuiswerken, een kantoor of praktijk aan huis, een extra kinderkamer: in veel huizen is dat niet eenvoudig te realiseren. Op kleinere schaal gebeurt het nog vaker dat men aanloopt tegen beperkingen. Een netwerkkabel naar de zolder, een extra stopcontact: het is veel werk om voorzieningen netjes aan te leggen. In deze woningen is dat echt flexibel. Flexibiliteit heeft te maken met de beschikbare ruimte (overmaat), veranderbaarheid van installatietechniek en het eenvoudig plaatsen of verwijderen van tussenwanden. 4 BIJZONDERE , MODERNE VORMGEVING WONINGEN ARCHITECTENBURO AGTERBERG TE LEMMER ONTWIKKELT VIER EIGENTIJDSE De stijl van architect Peter Agterberg is ook in dit duurzame project duidelijk te herkennen. Grote ruimtelijke belevingswaarde, veel licht en heldere elementaire vormgeving zijn typerend voor zijn werk. Architectenburo ECOWONINGEN I.S.M. WAGENBOUW ACCOMMODATIES EN STICHTING ECO Agterberg is vooral bekend geworden door haar villa´s voor de particuliere CONSULT. markt, maar heeft daarnaast ook grootschalige woningbouw- en utiliteitsprojecten gerealiseerd. VOORBEELDPROJECT DUURZAME STEDENBOUW De autoluwe wijk Eva Lanxmeer te Culemborg is de meest duurzame wijk HET BOUWSYSTEEM van Nederland. Duurzaamheid is hier duidelijk meer dan verantwoord De woningen worden in een uitgekiend systeem van Wagenbouw materiaalgebruik en lage energiekosten. Naast woningen zijn er kantoren, Accommodaties gebouwd en zijn een mix van staalskelet-houtskelet en werkplaatsen, een stadsboerderij met onbespoten voedsel en een prefabbeton. Dit levert verschillende voordelen op. De productie van de authentieke hoogstam bongerd. De bewoners beheren gezamenlijk het woningen vindt grotendeels plaats in de fabriek, waardoor de aannemer groen van de wijk. Veel bewoners hebben samen met hun buren een naast een grote tijdwinst ook een veel hoger kwaliteitsniveau bereikt. Het gemeenschappelijke tuin. In 2000 kreeg EVA Lanxmeer internationale bouwsysteem heeft het grote voordeel dat er een grote indelingsvrijheid is. erkenning als een nationaal voorbeeldproject op het gebied van duurzame De enige vaste delen, die bepalend zijn voor de indelingsmogelijkheden zijn stedenbouw. De wijk toont een fraaie en duurzame woon-, werk- en de trap en de leidingschachten. Deze leidingschachten zijn zodanig leefomgeving met verschillende functies, de nieuwste technieken en veel geplaatst dat op diverse plaatsen de keuken, badkamer landschappelijke kenmerken in een uniek stedenbouwkundig concept. of toilet kan worden geplaatst. Ook in een later stadium kan de indeling van de woning vrij eenvoudig veranderd 09 FLEXIBILITEIT worden voor een nieuw gebruik. Een groot verschil met In deze bijzondere wijk bouwt Agterberg i.s.m. Wagenbouw Accommodaties traditionele woningen, waar langdurige en kostbare > en Eco Consult vier moderne woningen waarin duurzaamheid, maar vooral verbouwingen veranderingen vaak in de weg staan. >
 10. TOEKOMSTGERICHT De bewoner bepaalt welke plek hij/zij welke functie wil geven. Het trapgat staat vast, met de binnenwanden kan hij alle kanten op. Boven wonen, beneden slapen? Kantoor voor vier mensen beneden, boven wonen en slapen? Alles is mogelijk. De elektra-installatie is volledig op de toekomst voorbereid: het stekkerbare systeem maakt het eenvoudig mogelijk extra stopcontacten, telefoon, data en CAI aan te leggen waar hij/zij dat nodig heeft, ook in een later stadium. De plinten zijn strak afgewerkt en eenvoudig demontabel. Achter deze plinten bevindt zich een speciaal kokerprofiel waarin alle bekabeling kan worden opgenomen. De schakelaars zijn draadloos en werken als de afstandsbedienning van de TV. Door op de schakelaar te drukken wordt de nodige stroom opgewekt om de schakeling tot stand te brengen. Er zijn dus geen batterijen nodig en ze zijn op elke plaats aan te brengen. LAAG ENERGIEVERBRUIK, HOOG COMFORT De uitstekende isolatie (veel zwaarder dan de norm in het bouwbesluit) voorkomt energieverlies, waardoor nachtverlaging niet meer nodig is. Het ventilatiesysteem voorkomt tocht: bij de woningen gaan de luchtroosters open, als de CO2 concentratie te hoog wordt. Dat spaart niet alleen energie maar zorgt ook voor schone, verse lucht. RUIMTE Flexibiliteit levert het meeste op als er voldoende indelingsruimte is. Alle woningen hebben een extra brede beukmaat, voor deze vier woningen is dat 12 meter. Hierdoor zijn veel verschillende indelingen te realiseren. Begin 2008 zullen deze woningen hun bewoners begroeten en mee meanderen met de veranderende woonwensen. Woningen van deze tijd met ‘veel’ ruimte voor de toekomst. ? 10 Architectenburo Agterberg, Peter Agterberg T 0514 560 130 > www.agterberg.net <
 11. booosting NIEUWS TECTONICS MAKING MEANING Ter viering van het veertigjarige bestaan van de faculteit bouwkunde aan de andere: Ken Yeang, Technische Universiteit Eindhoven, organiseren docenten en studenten van Kenneth Frampton, Studievereniging CHEOPS, een multidisciplinair en internationaal evenement Rogier van der Heide, over het bouwkundige onderwerp ‘tektoniek’. Tectonics Making Meaning Jessie Reiser, Mark Goulthorpe, Chris biedt plaats aan academici, studenten en het bedrijfsleven, vanuit de hele Williams, Mels Crouwel en Bert Dirrix. wereld. Het evenement bestaat uit een internationale ontwerpwedstrijd voor studenten en een internationaal congres aan de TU Eindhoven, dat op 10, 11 en 12 december 2007 zal plaatsvinden. De tektoniek beschrijft het symfonische spel van materiaal, structuur en ruimtelijke beleving. De manier waarop een gebouw vervaardigd is heeft altijd een groot deel bepaald van haar uiterlijk, stemming en suggereert zelfs mogelijk gebruik. Haar rol in de hedendaagse gebouwde omgeving is echter aan verandering onderhevig. Moderne bouwtechnische ontwikkelingen, veranderende culturele waarden, milieugerelateerde, economische en globale belangen stellen allemaal hun eigen eisen aan de vormgeving en het gebruik van gebouwen. Deze belangen dagen klassieke concepten van tektonische puurheid of eerlijkheid De inschrijving voor Tectonics Making uit en hebben een onstabiele context van continue ontwikkeling tot gevolg. Meaning is geopend. Een on-line inschrijf- In deze context opereren architectuur en stedebouw, fysische aspecten van formulier, de kosten en de inschrijfvoor- de gebouwde omgeving, vastgoedbeheer en constructieve innovatie. waarden zijn op de website te vinden. Er zijn op dit moment meer dan honderd geaccepteerde abstracts die ? E info@tectonics2007.com middels posters en mondelinge presentaties hun visie geven op een van de www.tectonics2007.com gestelde subthema’s. Verder zal dinsdag 11 december, de daadwerkelijke verjaardag van de faculteit, worden ingevuld met workshops, de prijs- & CHEOPS uitreiking van de design competition, het congres diner en een spetterend Rob Verhaegh en Martijn Kruijf, bestuursleden verjaardagsfeest in ons faculteitsgebouw. Verspreid over de drie congres- dagen zal er tevens een aantal bekende sprekers optreden. Dit zijn onder > T 040 2473140 E pr@cheops.cc 11 <
 12. booosting NIEUWS booosting NIEUWS NIEUWE TOEPASSINGEN VAN COMPOSIETSTEEN ABT PROF Booosting aangeslotene Holonite, producent van composietsteen voor onder andere deur- en raamdorpels, speelt in op de continue vraag van Per 1 mei jl. is Rob Nijsse benoemd architecten en ontwerpers naar nieuwe duurzame materialen die een tot hoogleraar Draagconstructies aan veelzijdige en authentieke uitstraling aan hun ontwerpen kunnen geven. de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. De deeltijd aanstelling geldt voor drie jaar. De grote vormvrijheid van composietsteen in combinatie met de technische Nijsse gaat onder meer college geven (derde en vierde jaar), afstudeerders kennis van Holonite levert een zeer brede toepasbaarheid van het product en promovendi begeleiden en onderzoek doen. Nijsse blijft drie dagen per op. Door de unieke eigenschappen van gegoten composietsteen ontstaan week verbonden aan ABT als senior raadgevend ingenieur. De combinatie er nieuwe mogelijkheden om het karakter van binnen, buiten en rondom van lesgeven, onderzoek én praktijk spreekt hem zeer aan. gebouwen een eigen signatuur te geven. Voor public design (parken en plantsoenen) en private design (vijverpartijen), maar ook voor het Van harte proficiat! n ROB NIJSSE (2 e VAN RECHTS) GEEFT vervaardigen van ornamenten. Holonite heeft ter illustratie van deze UITLEG OVER DE CONSTRUCTIE VAN nieuwe toepassing een vijftal sculpturen vormgegeven. Achter deze ? HET NIEUWE THEATER VAN ALMERE. sculpturen schuilen nieuwe productlijnen. Vormen, kleuren en texturen in T 015 278 4132 BOOOSTINGBEZOEK SEPTEMBER 2006 alle denkbare combinaties. Van prefab bouwproducten tot en met eigen- E R.Nijsse@tudelft.nl zinnige vormgevingsconcepten en bouwkundige toepassingen. Zonder (technische) mogelijkheden geen innovatie. ? Holonite, Paul Jas E pjas@holonite.nl www.holonite.nl/vormtaal-luisteren.php > 12 <
 13. booosting NIEUWS BÖHTLINGK ARCHITECTENBUREAU EEN PROJECTVOORBEELD: 25 JAAR! NIEUW HOOFDKANTOOR RABOBANK WESTLAND Böhtlingk architectenbureau is jarig! In een zeer pril stadium van het ontwerp is Eduard Böhtlingk met adviseurs In september wordt de 25e verjaardag voor installaties en bouwfysica, Techniplan en DGMR, aan tafel gaan zitten gevierd met een maaltijd voor geno- om een integraal ontwerp te maken. Zo varieert de gevel in uiterlijk door digden in het door het bureau ontworpen clubhuis van de plaatselijke ligging ten opzichte van de zon; brede zonneluifels aan de zuidzijde en diep tennisclub en een fietstocht langs een aantal werken in Maasland. terugliggende ramen aan de west- en oostzijde. Het bureau zoekt, naast technische en conceptuele vernieuwingen, naar een Alle kantoren hebben naar buiten en naar binnen uitzicht op het groene gezonde mix van vaste en mobiele architectuur. Vooral op het gebied van atrium. Daglicht wordt extra gevangen tot hoog in de kantoorruimte (3.30 mobiliteit (bijv. de Markies en de Spotter) is er inmiddels internationale meter). Zon- en lichtwering zijn met beweegbare lamellen opgenomen in het bekendheid verworven. Afgelopen jaar is Eduard Böhtlingk met de Markies glas en ramen zijn individueel te openen. naar Zuid-Korea geweest op uitnodiging van het Designmuseum van Seoul voor een lezing over mobiele architectuur. De werkomgeving wordt voorzien van allerlei inventieve zaken, zoals Infra+ Ook de vaste opdachten als de Drukgroep Maasland, rioolwaterzuivering vloeren waarin verwarming en koeling zijn weggewerkt. Op elke plek kan Zaltbommel, de Afrit en een woonhuis in Bergen op Zoom vielen de men inpluggen en er zijn geen storende radiatoren en lelijke systeem- afgelopen jaren op. Voor de Drukgroep Maasland ontving het bureau in 1998 plafonds. de eerste Ruimtelijke Kwaliteitsprijs van Zuid-Holland. Het nieuwe hoofdkantoor in De Lier zal mede hierdoor hoog scoren op zuinig energiegebruik. De opdracht voor het ontwerpen Allerlei middelen, zoals warmte en koude diep uit van zowel exterieur als interieur van de grond halen, driedubbel zelfreinigend glas, het hoofdkantoor van de Rabobank dakzonnecellen en zeer hoge isolatiewaarden Westland biedt nu de mogelijkheid zorgen voor een energetisch zeer zuinig gebouw. om een energiezuinig en technisch vernieuwend gebouw te ontwerpen ? en tevens mobiliteit in het interieur- E mail@bohtlingk.nl 13 ontwerp nader uit te werken. www.bohtlingk.nl T 010 591 4807 > Van harte proficiat met het jubileum! F 010 592 7003 <
 14. booosting NIEUWS WHIZZ MATERIALZ EVENEMENT OVER SLIMME MATERIALEN TUD, 27/28 SEPTEMBER 2007 Op 27 en 28 september vindt op de TU Delft wederom het MaterialZ Tijdens het symposium, de expositie, beurs en workshops komen evenement plaats. Net als vorig jaar staat kennisdiffusie op het gebied van Wetenschappers, studenten, ontwerpers en materiaalleveranciers bij elkaar. materialen in de architectuur centraal. Het trefpunt zal leiden tot kruisbestuivingen tussen de verschillende disciplines met interessante ontwikkelingen en resultaten. Hopelijk krijgt de Materiaalgebruik speelt een grote rol in het ontwerp van een gebouw. Zonder samenwerking tussen bijvoorbeeld architecten en materiaalspecialisten een materiaal geen gebouw. Maar op het gebied van materiaalinnovatie is nog nieuwe impuls en wordt een nieuwe brug geslagen tussen onderzoek en weinig beweging merkbaar. Zowel tijdens de studie als in de praktijk komt praktijk. materialisatie pas aan het einde van het proces in beeld. Terwijl de identiteit en taal van een gebouw worden bepaald door de uitstraling van Het evenement wordt georganiseerd door de faculteiten Bouwkunde/ het materiaal en haar functionaliteit. leerstoel Productontwikkeling en Industrieel Ontwerpen van de TUD en het tijdschrift Dax. Het thema van WhiZZ MaterialZ is functionele en slimme materialen. Functionele materialen spelen géén rol in de structuur, maar meer in de ? vervulling van complementaire functies, zoals thermische, chemische, Informatie & registratie (tot 26 september a.s.): optische en informatieve functies. Slimme materialen gaan een stap verder. Het zijn materialen die kunnen reageren op stimuli van buitenaf. Ze zijn in TU Delft, fac. Bouwkunde staat om input van buitenaf zelfstandig te vertalen naar een wenselijke Kamer 6.08, Jolanda Dijkshoorn output. Berlageweg , 2628 CR Delft Een voorbeeld zou een materiaal zijn dat informatie over temperatuur en T 015 278 4178 lichtintensiteit weet te vertalen naar een verandering van de eigen E materialz@bk.tudelft.nl 14 isolatiewaarde. Een ander voorbeeld is een materiaal dat een beschadiging www.materialz.bk.tudelft.nl waarneemt en zich vervolgens zelf repareert (‘self-healing materials’). > Materialen met een extreem talent: WhiZZ MaterialZ! <
 15. booosting PARTICIPANTEN NIEUWEPARTICIPANT InterDam Projects ADVIES- EN CONSTRUCTIEBUREAUS > A+ Bureau voor Bouwproduktontwikkeling > ABT adviseurs in bouwtechniek > Aldus bouwinnovatie > Arcadis > BDA Groep > Boomsma Innovations > Corsmit Contactpersoon: Berend Groeneveld, general manager Raadgevend Ingenieursbureau > dgmr raadgevende ingenieurs > DHV Bouw Postbus 165, 3330 AD Zwijndrecht en Industrie > Ecofys > Façade Consulting & Engineering > GeNie Consult en Partners > IBS Consultants > Interdam Projects > MetzConsult > RGD, Amerweg 4-8, 3336 LA Zwijndrecht directie Advies en Architecten > Schoonderbeek & Partners Advies > T 078 623 0030 Ingenieursbureau Zonneveld > Els Zijlstra < F 078 623 0039 E berend@interdamprojects.nl PRODUCTIE- EN BOUWBEDRIJVEN > Alcoa Architectuursystemen > Bayards Aluminium Constructies > BIK Bouwprodukten > BRS Staalwerken > I www.interdamprojects.nl Corus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning > Holonite > Hunter Douglas > Limelight > Mat Afbouw > MBI > De Meeuw Oirschot > Octatube Space Structures > Oskomera > Plastica Plaat > Platinox Special Products > Polyblock > Poly Products > Rockwool > SAB-Profiel > SAPA RC System > Trespa International > Ubbink Nederland > Wagenbouw Accommodaties > ZNS Van Dam Geveltechniek > Zoontjens < ARCHITECTENBUREAUS > AA Architecten > Archipel Ontwerpers > Architectenburo Agterberg > AREA architecten > Het Architecten Consort > InterDam Projects is een nieuw bedrijf, opgericht door en met specialisten Arconiko Architecten > Atelier PRO > Van der Breggen Bouw i.d. >Architectenbureau Boesten- van Vliet > Böhtlingk architectenbureau > Jan met ruime ervaring in de gevelbouw en met lichte metalen constructies. Brouwer > CEPEZED > EGM Architecten > Henket en partners architecten > Innovatie, prefabricage en gedegen projectmanagement zijn sleutelwoorden Marco Henssen Architecten > INBO > JMDS > MAS architectuur > Mei die uitstekend passen bij de filosofie van InterDam Projects. Met name in Architecten en Stedenbouwers > MoveYou > Piode > Jouke Post > Royal bouwteamverband komt InterDam Projects het best tot haar recht in het Haskoning Architecten > RPHS architecten > Jan Timmers > Van Mourik realiseren van uitdagende gevels en bijzondere, lichte constructies vanaf het Vermeulen architecten > Verburg Hoogendijk Architecten < voorlopig ontwerp en binnen het gestelde budget. INDUSTRIEEL ONTWERPBUREAUS > Designers ‘N Associates | DNA > Friso Kramer > Jaap Koning > Robin Hood Produkties > Marcel Vroom < InterDam Projects heeft als motto: Efficiency by Innovation. BRANCHE-ORGANISATIES > Bouwen met Staal > Cement&BetonCentrum > Centrum Hout > Reden om aan te sluiten bij Booosting: zowel InterDam Projects als VMRG < Booosting opereren op het grensvlak tussen moderne architectuur en maakbare en betaalbare oplossingen. ‘Daar voelen wij ons thuis.’ ONDERWIJS > TU Delft, vakgroep 15 Bouwtechnologie > TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde < < > <
 16. booosting COLOFON booosting AGENDA 2007 GROOTHANDELSGEBOUW UNIT A7.006 BEZOEKADRES: STATIONSPLEIN 45 ROTTERDAM POSTADRES: POSTBUS 386 3000 AJ ROTTERDAM ACTIVITEITEN TELEFOON 010 2829 950 TELEFAX 010 2829 813 E-MAIL INFO@BOOOSTING.NL SITE WWW.BOOOSTING.NL 9 oktober Rotterdam Centraal (Zie pag 01 en 02 van deze nieuwsbrief ) <<< CONTACTPERSOON Jolanda Steenhouwer BEREIKBAAR in voorbereiding maandag en donderdag 9.00-14.30 uur en dinsdag 9.00 - 17.30 uur ooo REDACTIE Nieuw hotelconcept Jolanda Steenhouwer Projectongebonden produktontwikkeling VORMGEVING Lloyd Part II Patricia Brouwer Design DRUK Drukkerij Matveld MET DANK AAN Caro en Peter Agterberg, Gillian Baarslag, Berend en Dirk Groeneveld, Paul Jas, Martijn Kruijf, Sonja van Loon, Martijn Veltkamp, Rob Verhaegh booosting Op 31 augustus 1988 is Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en architecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezenlijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw verworven. Aangeslotenen wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines. voorzitter Harm Boomsma Boomsma Innovations vice-voorzitter Thijs Verburg Verburg Hoogendijk architecten BESTUUR vice-voorzitter Frido van Nieuwamerongen Arconiko Architecten secretaris Karel Vollers TU Delft, faculteit Bouwkunde 16 penningmeester André Roelofsen Designers ‘N Associates | DNA algemeen lid Atto Harsta Aldus Bouwinnovatie algemeen lid Esther Hebly Oskomera Gevelbouw > studentlid Niels van den Heuvel TU Delft, faculteit Bouwkunde <
Publicité