Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Booosting Nieuwsbrief 94 (Jul 2008)

Télécharger pour lire hors ligne

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 10-10-08: booosting 20

NIEUWS
03 niels van den heuvel
04 mei a+s
06 www.morethanstructures
08 vacature
09 wasting waste
10 hout architectuur prijs
11 poetry op de bouw
13 mahler 4
14 boook: architectural geometry

VERSLAG
05 het kraanspoor
06 hotel citizenm schiphol
08 antwoordkaart
15 participanten
16 agenda, colofon, bestuur

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 10-10-08: booosting 20

NIEUWS
03 niels van den heuvel
04 mei a+s
06 www.morethanstructures
08 vacature
09 wasting waste
10 hout architectuur prijs
11 poetry op de bouw
13 mahler 4
14 boook: architectural geometry

VERSLAG
05 het kraanspoor
06 hotel citizenm schiphol
08 antwoordkaart
15 participanten
16 agenda, colofon, bestuur

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (7)

Plus par Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Publicité

Plus récents (20)

Booosting Nieuwsbrief 94 (Jul 2008)

 1. 1. booosting NIEUWSBRIEF #94 booosting AANKONDIGING 10 10 08 JULI 2008 JAARGANG 19 ALS JE ALS BEDRIJF TWINTIG JAAR BESTAAT DAN HEB JE INHOUD WAT TE VIEREN. MAAR ALS JE ALS BOOOSTING, PLATFORM AANKONDIGING 01 10 10 08 VOORAANKONDIGING VAN HET 4e BOOOSTING VOOR KOPLOPERS VAN BOUWINNOVATORS TWINTIG BOOOSTING 20 JUBILEUMSYMPOSIUM, VRIJDAG 10 OKTOBER 2008 JAAR BESTAAT DAN HEB JE WAT UIT TE LEGGEN. NIEUWS 03 NIELS VAN DEN HEUVEL 04 MEI A+S Innovator zijn en blijven impliceert namelijk constant 06 WWW. veranderen en steeds anticiperen op tendensen in je MORETHAN STRUCTURES 10102008 omgeving. Dat geldt voor aangeslotenen, het bestuur, 08 VACATURE 09 WASTING maar ook de onderwerpen waarmee Booosting bezig is. WASTE 10 HOUT Hebben we die scherpte als Booosting en zijn we als ARCHITECTUUR B000STING PRIJS platform futureprooof? 11 POETRY OP DE BOUW 13 MAHLER 4 14 BOOOK 20JAAR V00RUIT ARCHITECTURAL GEOMETRY VERSLAG 05 HET KRAANSPOOR 06 HOTEL CITIZENM SCHIPHOL Vrijdag 10 oktober gaan wij dat samen met u onder- 08 ANTWOORD zoeken. Niet door twintig jaar achteruit, maar juist KAART 15 PARTICIPANTEN twintig jaar vooruit te kijken. Het thema van 10 oktober 16 AGENDA COLOFON is: Booosting, 20 jaar vooruit. BESTUUR VEEL VRAGEN Wat bepaalt ons leven en werk en dus de bouwsector over 20 jaar het meest? Is dat toch de voortschrijdende 01 verduurzaming van onze samenleving of gaat het juist om veel bredere begrippen als toenemende mobiliteit of de radicale impact van nanotechnologie? > >
 2. 2. booosting NIEUWS Veel vragen en uiteraard nog geen antwoorden: IN MEMORIAM TUD Hoe ontwikkelt de technologie zich? Niet alleen nanotechnologie, maar ook bio-, levenscyclustechnologie? Hoe communiceren we met elkaar? Wat is de BOUWKUNDE GEBOUW rol van web 3.0 op het bouwen. Bestaat de wereld alleen uit games of gaat het er serieuzer aan toe? Wat zijn de energiebronnen waarmee en waarop we kunnen bouwen? En dan materiaalwetenschappen en -techniek. Ongetwijfeld krijgen we ook andere materialen tot onze beschikking. Worden materiaaleigenschappen wellicht dynamisch? Denk aan zelf- herstellende en organische materialen. Stedenbouwkundige veranderingen komen ook aan bod: Geopolitiek, Urban Planning, mobiliteit en transport. Met zekerheid stellen we vast dat allerlei factoren ons vakgebied zullen beïnvloeden; het bouwproces, de bouwproductontwikkeling, de organisatie- en contractvormen. Wat zijn de te nemen vervolgstappen op veranderingen die wij nu zien aankomen? Veel prikkels en eyeopeners, die sturend kunnen zijn voor de succesvolle innovators van morgen. Een keur van (internationale) gezaghebbende mannen en vrouwen zal ons een kijk geven op de ontwikkelingen op hun terrein. Moderator Robert Winkel, aankomend bestuurslid, maakt telkens de verhelderende verbinding naar onze bouw. Ook het bestuur gaat zich voor een belangrijk deel vernieuwen, een nieuwe generatie bestuursleden treedt op deze dag aan. BESTUUR EN SECRETARIAAT VAN BOOOSTING BETREUREN HET VERLIES VAN Het jubileum was gepland op de TU Delft. Door de verwoestende brand van HET BOUWKUNDEGEBOUW VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT IN DELFT, DAT de faculteit Bouwkunde op 13 mei jl. wordt op dit moment gezocht naar een 13 MEI JL. DOOR BRAND GEHEEL IS VERWOEST. nieuwe locatie. Wij houden u op de hoogte. Een plek waar onze oprichters les gaven, vele contactpersonen van onze NIEUWSBRIEF NO 95 aangeslotenen studeerden en waar Booosting diverse bijeenkomsten De nieuwsbrief van september staat geheel in het organiseerde. Telkens was dat met elkaar een goed verblijf in een prettig teken van 20 jaar, hierin o.a. het definitieve programma. gebouw. Het ontwerp was een statement over interactie van gebruikers. De datum kunt u alvast reserveren. BOOOSTING, 20 JAAR VOORUIT 02 Wij wensen alle betrokkenen veel succes toe in de tijdelijke huisvesting, het VRIJDAG 10 10 2008 voormalige Hoofdgebouw, en hopen op een spoedig weerzien aldaar. 13:00 - 18:00 Het wordt een inspirerende en feestelijke middag! < <
 3. 3. booosting NIEUWS LICHT- EN ZONWERINGSSYSTEEM VAN KUNSTSTOF COMPOSIET afstudeerproject studentbestuurslid Onlangs is Niels van den Heuvel af- Niels van den Heuvel gestudeerd als Bouwtechnoloog aan de TU Delft faculteit Bouwkunde, Master Building Technology. Niels versterkt Het uiteindelijk ontwerp bestaat uit vierkante, anticlastisch dubbelgekromde sinds mei 2007, als voorzitter van Praktijkvereniging BOUT, het Booosting panelen van 500 bij 500 mm. Deze panelen worden vanuit het hart, via een bestuur als vertegenwoordiger van studenten Bouwkunde. Zijn project heeft kogelscharnier, verbonden aan een as van 350 mm. Deze aluminium as is geresulteerd in een prototype van een kunststof composiet zon- en met een Fischerplug, die vooraf in het glas is bevestigd, verbonden aan het lichtregulering principe. glas. Om het moment - dat wordt veroorzaakt door windbelasting - op te kunnen vangen moet in de bevestiging van de as aan het glas een voor- Het afstudeerproject had tot doel een zo compleet mogelijke product- spanning worden aangebracht. ontwikkelingcyclus te doorlopen. Het te ontwikkelen product moest voldoen aan de vooraf gestelde eisen en verwachtingen en iets toevoegen aan het Elk paneel kan vrij bewegen in alle richtingen met kabels die motorisch architectonische palet. worden aangedreven. Door deze diversiteit aan standen kan met de gevel Om dit optimaal te kunnen uitvoeren is eerst marktonderzoek gedaan naar een enorm scala aan samenstellingen worden bereikt. alle typen beschikbare zon- & lichtreguleringen. Daarna is ingezoomd op het Hierdoor kan er - zelfs op zeer lokaal niveau - rekening worden gehouden type dat het meest geschikt bleek om als vertrekpunt te dienen voor het met de voorkeuren van gebruikers en het verschil in lichtaanbod. Zo kan er uitwerken van de productontwikkeling: lamellen. altijd een optimum worden bereikt tussen het blokkeren, doorlaten of actief inbrengen van zowel direct als indirect zonlicht. Ook in architectonisch Uit een overzicht van bestaande lamellen en het daaraan gekoppelde opzicht genereert deze levendige gevel veel effect. Van harte proficiat Niels! marktonderzoek is geconcludeerd waar zich problemen bij deze producten voordoen en of er wellicht extra gebruikerswensen zijn. Al snel werd duidelijk ? n.t.j.vandenheuvel@gmail.com wat kunststof composieten kunnen bijdragen aan toepassingen binnen de DATUM 4 april 2008 bouw, en vooral aan de zon- & lichtregulering. BEGELEIDERS Fred Veer en Peter van Swieten, De specifieke eigenschappen voor dit kunststof composiet product zijn TUD Bouwkunde 03 groot: vormvrijheid, hoge specifieke sterkte bij een laag soortelijk gewicht, Rolf Koster, TUD IO mogelijkheid tot translucentie, integratiemogelijkheden en de zeer grote BEDRIJF NPSP Composieten Haarlem variëteit aan verschijningsvormen. CIJFER 7,5 (afgerond: 8) > <
 4. 4. booosting NIEUWS IN ARCHITECTUUR MEI A+S 3X JAARBOEK 07/08 Mei architecten en stedenbouwers prijkt met drie ! projecten in het Architectuurjaarboek 2007/2008: > Schiecentrale 4a Rotterdam > LOC (Lokaal Opleidingscentrum) Hardenberg > Jobsveem Rotterdam, i.s.m. Wessel de Jonge Aankomend bestuurslid Robert Winkel, directeur van Mei a+s maakte tijd voor een persoonlijke notitie over zijn methode van detailleren, genaamd More Details: ‘ ‘No money, no details’ en het vaak gebruikte ‘less is more’ zijn twee gevleugelde uitspraken waarmee de ontwerper zijn of haar complexe verhouding tot het detailleren uitspreekt. ‘Less is more’ betekent in de huidige tijd niet veel meer dan het retoucheren van het maken en monteren van de verschillende materialen. Het samenstel dient er als ‘weinig’ uit te zien. Alle ontwerpers weten dat dit glad en kaal maken enorm veel tijd en energie kost. Volgens deze ontwerpmethode schuilt zich hierin dan ook de meester. In deze energie-enerverende tijden is het interessant te onderzoeken, wat er gebeurt als eens niet alle details worden gedesigned. Het is een unieke gebeurtenis dat één buro met drie projecten in het Van Harte Proficiat! jaarboek staat. Deze projecten zijn alle drie even anders en onderscheidend ? van aard. Mei architecten en stedenbouwers Robert Winkel, directeur In deze projecten is het detailleren strategisch ingezet. Het maken en 010 425 2222 monteren van de verschillende onderdelen door de verschillende toe- www.mei-arch.nl leveranciers is juist als uitgangspunt genomen. Alle menselijkheden in de TITEL Architectuurjaarboek n JOBSVEEM details, zoals ook de fouten, zijn geaccepteerd en maken het ontwerp tot een 2007/2008 uniek en menselijk gebouw. Deze methode kost uiteindelijk minder energie UITGEVER NAi Publishers 04 en tijd. Al heeft het proces om dit te beseffen veel meer tijd gekost. Een ISBN 978-90-5662-050-9 ontwerper is natuurlijk iemand die alles tot in de details controleert. Maar TAAL NL/EN door zo te werken, kunnen we zeggen: ‘no energy, more details.’ ’ > PRIJS € 39,50 <
 5. 5. booosting VERSLAG 24 01 08 breedte van de opbouw te laten relateren aan de breedte van het kraanspoor. VERSLAG VAN DE NIEUWJAARSBORREL OP DONDERDAG 24 De vier oude trappenhuizen zijn in ere hersteld door ze te gebruiken als JANUARI 2008 stijgpunten. De transparante liften bieden uitzicht over het IJ. De stalen constructie is open en de gevels zijn van glas: water alom. Geweldig. Met galerijen voor de broodnodige frisse neus en aanlegmogelijkheden voor (privé) watervervoer. Met ogenschijnlijk minimale ingrepen blijft het industrieel karakter behouden. ING HET KRAANSPOOR VANAF 1952 HEVELDE HET KRAANSPOOR, MET TWEE MEGA HIJSKRANEN ING Real Estate is actief in de ontwikkeling, financiering en investment management van kwaliteit vastgoed. Een wereldwijd onroerend goed netwerk met ervaren lokale professionals. Totale portefeuille meer dan € 100 SCHEEPSMATERIALEN VAN HET VASTE LAND OP DE AANGEMEERDE SCHEPEN. miljard. 2500 medewerkers in 21 landen. ING Real Estate bewijst zich met DE SCHEEPSBOUW KROMP IN EN VEEL WERVEN OP DE NOORDELIJKE IJ-OEVER Het Kraanspoor wederom als toonaangevend leverancier van innovatief VERDWENEN. ZO ONTSTOND ER RUIMTE VOOR NIEUWE ACTIVITEITEN. vastgoed. Veel dank gaat uit naar Boris Ziermans, accountmanager Leasing van ING Real Estate Development, voor het geheel belangeloos ter Op initiatief van Trude Hooykaas en door haar niet aflatende inspanningen beschikking stellen van een unit voor de Nieuwjaarborrel. heeft het project Kraanspoor nieuwe levensvatbaarheid gekregen. De bouw is gestart in 2006 en in augustus 2007 is het als kantoor in gebruik Het Kraanspoor heeft inmiddels twee belangrijke Vastgoedprijzen in de genomen. Zónder de kranen, want die verdwenen al in 1999. Het spoor is wacht gesleept. De Mipim de ‘Green Building Award, voor duurzaamheid, 270 meter lang en draagt nu 10.5000m2 vvo. Het Kraanspoor is ontwikkeld en de ‘Special Jury’ award 2008. door ING Real Estate te Den Haag Development. De architectuur is van Ontwerpgroep Trude Hooykaas B.V. ? Door de geweldige ligging en dito uitzicht én de inspirerende omgeving (de ING Real Estate Development, Boris Ziermans NDSM-werf als buur met ruimte voor allerlei kunstdisciplines en klein 070 341 8933 | boris.ziermans@ingrealestate.com | www.ingrealestate.com vakmanschap) is het transparante kantoor inmiddels geheel verhuurd. De Ontwerpgroep Trude Hooykaas, Julian Wolse, partner Noordelijke IJ-oever is in ontwikkeling, er komen woningen, winkels, werk- 020 627 4576 | info@oth.nl | www.oth.nl ruimten, scholen, ateliers, cafés, restaurants, musea, stadsparken en alles wat bij een stad hoort. Met behoud van de havenhistorie wordt een Booosting aangeslotenen INBO architecten uit Woudenberg en ‘Façade culturele en dynamische omgeving ontwikkeld. Consulting & Engineering uit Eindhoven, waren ook betrokken bij dit project. Inbo als projectadviseur, Anton Tapper als geveladviseur. OTH 05 In het ontwerp van Ontwerpgroep Trude Hooykaas (OTH) is de opbouw www.inbo.nl www.ndsm.nl eenvoudig en puur van vorm. Het drielaags glazen volume zweeft boven de www.facade.nl www.mipim.com bestaande constructie. De relatie tussen oud en nieuw is behouden door de www.kraanspoor.nl www.ndsm.nl > <
 6. 6. booosting VERSLAG 22 05 08 Deze instellingen kunnen worden opgeslagen om in een volgend hotel weer op te roepen. Wil men meer, een drankje bijvoorbeeld, dan is op de begane VERSLAG VAN HET PROJECTBEZOEK AAN HET 1E grond voldoende ruimte in één van de, door Vitra ingerichte hoogwaardige, CITIZENM HOTEL OP SCHIPHOL, 22 MEI 2008 huiskamers. Een groot restaurant heeft het hotel niet, want ‘wie eet er nu in het hotel?’. Er is een goede take away met verse producten. MODULAIR De sleutel voor de succesvolle opzet zijn de modulair gebouwde hotel- kamers. Op nog geen 14 m2 zijn alle voorzieningen opgenomen: een groot bed (ruim 2x2m), een douche en toilet. En dan is er ook nog ruimte voor een GEBOUWD stoel en twee schemerlampjes. De slimme vondst van Concrete zit in de glazen ronde cellen voor toilet en douche. Je loopt als het ware door de badruimte naar de slaapruimte. In de, speciaal voor dit project nieuw gebouwde, fabriek van Modcon worden LUXE HOTEL de hotelkamers geprefabriceerd. De kamers worden compleet (van tv tot lamp) in de fabriek gemaakt en afgewerkt, waarna ze worden getransporteerd. Op locatie worden ze gestapeld op de traditioneel gemaakte begane grondverdieping. Op Schiphol telt het hotel vijf lagen kamers, maximaal is Vlak naast de nieuwe vertrekhal van Schiphol verschijnt in rap tempo een met dit systeem negen lagen mogelijk. Een stalen frame vormt de basis van nieuw hotel. Luxe, zoals alle hotels op Schiphol, maar niet met de torenhoge de module. Aanvankelijk met een houten vloer, maar al snel vervangen door prijzen waar de andere hotels om bekend staan. Waar zit het geheim van de betonnen vloeren. Houten vloeren passen immers niet bij de gewenste luxe. nieuwe hotelketen CitizenM? Een ploeg van Booosting ging 22 mei op onderzoek uit naar de vernieuwende bouwmethode van dit hotel. Als de modules gesteld zijn, monteert Interdam Projects de aluminium gevels. Alle gevelelementen hebben een identiek kader met standaard aan- Kleine kamers met veel luxe, dat is het kenmerk van de formule van Citizen sluiting. De aansluiting wordt gemaakt met een rubber profiel. Zowel de M. ‘Als je kort in een stad bent wil je helemaal niet zo’n grote luxe kamer met gevelelementen als het profiel zijn speciaal voor dit project ontwikkeld. alles erop en eraan’ stelt Jeroen Vester van Amsterdamse ontwerpbureau Op elke locatie kan de gevel aangepast worden aan de lokale omstandig- Concrete Architectural Associates. Maar het alternatief, een aftands hotelletje heden en eisen. Bij het gebouw op Schiphol hebben de gevelelementen vier in een achterbuurt, spreekt ook niet echt tot de verbeelding. Uit onvrede over verschillende hellinghoeken waardoor het saaie ritme van identieke het hotelaanbod heeft Concrete een alternatief bedacht. Een compacte kamer elementen doorbroken wordt. In Londen worden de kaders ingevuld met met veel comfort en luxe en voor een aantrekkelijke prijs. horizontale raamstroken. Deze gedachte is opgepakt door CitizenM (de M staat voor de mobiele In de bouwwereld wordt modulair bouwen vaak geasso- reiziger). In hun nieuwe hotelkamers zit al wat de moderne wereldburger cieerd met tijdelijk bouwen en met goedkoop ogende 06 wenst. Een goed bed, een grote gratis TV en alle gewenste data-aan- containerbouw. CitizenM is niet bedoeld als tijdelijk sluitingen. Met een moodpad kunnen licht, geluid en tv op de persoonlijke gebouw, en goedkoop is het ook niet. Hier telt vooral de smaak worden aangepast. snelheid, de repetitie en de kwaliteit. > >
 7. 7. booosting NIEUWS CitizenM Schiphol opende eind juni haar de deuren. Inchecken kan, vanaf € 69 slaap je al in een WWW. spiksplinternieuw designhotel! MORETHANSTRUCTURES Frido van Nieuwamerongen, vice-voorzitter A .EU fronding van het onderzoek Free Form Structural Design van Martijn Veltkamp (TUD, 2007) betekende een mijlpaal, maar niet het einde voor draagconstructies van vrijgevormde gebouwen. Dankzij publiciteit in tal van Nederlandse bouw- en architectuurbladen en via het nu wereldwijd verkrijgbare boek Free Form Structural Design, verspreiden de resultaten zich. Vooral het Deltaribben-systeem, met haar krommende en torderende ? ribben die tezamen een netwerk vormen, trekt veel belangstelling. www.citizenm.com Om Free Form Structural Design in het algemeen en de Deltaribben in het www.citizenmamsterdamairport.com/amsterdam-hotel-booking.php bijzonder blijvend onder de aandacht te brengen, is een site gelanceerd: www.modcon.nl www.morethanstructures.eu. Als informatiebron voor geïnteresseerden, en www.concreteamsterdam.nl ook om partners (opdrachtgever, architect, constructeur, staalconstructie- www.interdamprojects.nl bedrijf, ...) bijeen te brengen voor een mogelijk proefproject van Deltaribben. Dit zou een doorbraak op vele fronten zijn, niet in het minst voor de kennis- verspreiding van de wetenschap naar de praktijk. De naam MoreThanStructures bena- drukt dat het om uitzonderlijke con- structies gaat. Waar meer mee kan dan met reguliere constructiewijzen. In de toekomst zal de website uitgebreid worden met andere constructieve types, zoals die waaraan Veltkamp nu werkt als Structural Analyst bij ingenieursbureau Adams Kara Taylor in Londen. ? Martijn Veltkamp, www.morethanstructures.eu < 07 <
 8. 8. a n t w o o r d kaart POSTZEGEL booosting VACATURE Booosting is op zoek naar een 3000 AJ Rotterdam PENNINGMEESTER postbus 386 Beschikbaar vanaf 1 oktober 2008 Booosting Binnenkort ontstaat bij Booosting een vacature van penningmeester. De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur van de stichting. In het bestuur hebben ook vier leden een algemene functie en sinds een jaar wordt het bestuur versterkt door een studentlid. Het bestuur zoekt een man/vrouw uit het netwerk van één van de bij Booosting aangesloten organisaties. personen. BELANGRIJKSTE TAKEN > begroting maken en bewaken > budgetten Is geïnteresseerd in een lidmaatschap bij Booosting en ontvangt vaststellen en bewaken > voorstellen maken voor contributie verhogingen GOEDKEUREN EN AANSTUREN > opstelling jaarrekening > overmaken Komt op vrijdag 10 oktober naar 20 jaar Booosting met facturen en declaraties > aangifte Omzetbelasting > innen contributie > fondsenwerving In samenwerking met accountant en het secretariaat van Booosting en (incidenteel) met de bank. De werklast is ca. één uur p/w voor de algemene WOONPLAATS taken. Circa zes maal per jaar zullen meerdere uren noodzakelijk zijn. Zie pagina 01-02 van deze nieuwsbrief COMPETENTIES > affiniteit met financiële bedrijfsvoering en Exact Globe 2000 > goede communicatieve en sociale vaardigheden > bereid tot hierover graag informatie. uitvoeren van algemene bestuurstaken naast de organisatie van 1 à 2 activiteiten per jaar ? info@booosting.nl POSTCODE TELEFOON BEDRIJF 08 VACATURE André Roelofsen, scheidend penningmeester E-MAIL ADRES BESTUUR Harm Boomsma, voorzitter of NAAM Attto Harsta, aankomend voorzitter < <
 9. 9. booosting KRITIEK OP NAAR EEN AFVALLOZE BOUW! KRINGLOOP MATERIALEN IS VAN LEVENSBELANG HELIAAS IS ‘WASTING WASTE’, HET DOOR MASTERSTUDENTEN BOUWKUNDE conserveren en laten verweren, en misschien zelfs mooi en lelijk anders GEÏNITIEERDE SYMPOSIUM OVER EEN AFVALLOZE BOUW, OP 9 EN 10 JUNI JL. kunnen invullen. Kringloop is essentieel: wat je gebruikt moet hergebruikt NIET DOORGEGAAN. ER WAS TE WEINIG BELANGSTELLING VOOR. worden. Dat u zich niet heeft ingeschreven had natuurlijk een goede reden. U hebt PROJECT OPZETTEN misschien in het afgelopen half jaar al drie bijeenkomsten bezocht over dit Het bestuur van Booosting ontplooit al twintig jaar activiteiten om met onderwerp. Of u hebt onlangs ‘Afval is voedsel’ aangeschaft (de boekentip gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen. Om mét alle vertegenwoordigers uit de vorige nieuwsbrief) en bent nu druk doende uw ontwerpen nog beter uit de bouwkolom nieuwe kennis te generen en uit te dragen. te maken. Óf, het onderwerp raakt u niet. En dat verbaast me! Dat gaat me Ik wil nu zo graag dat in de ontwerpfase alle betrokken partijen al nadenken aan het hart. over het afvalprobleem. Samen wil ik een project opzetten. Om met en bij elkaar ideeën op te doen en dan stap voor stap verder te De in nood verkerende planeet aarde heeft u, als vernieuwende komen in het verlagen van de milieudruk. en innovatieve vormgever, hard nodig om een nieuwe weg in te slaan. U weet dat dit niet zo simpel is. U kunt nauwelijks Wanneer u zich aangetrokken voelt tot dit onderwerp (of van relevante, accurate, actuele en objectieve informatie vinden. Als plan bent hieraan te gaan werken), meldt u zich dan bij u uw relaties vertelt over de kringlopen van biosfeer en Booosting. Het bestuur is zeer benieuwd naar uw ideeën technosfeer, merkt u dat u terecht bent gekomen in een en inzetmogelijkheden. Ik zie uw reactie graag tegemoet. nieuw soort kringloop: de kringverwijzing. Ik zal na ontvangst contact met u opnemen om van ‘Ja maar, de opdrachtgever..’ ‘Ja maar, de leveranciers..’ gedachten te wisselen over uw onderwerp en het te ‘Ja maar, de grote industriëlen, de overheid, en de kopers implementeren in onze agenda. en de huurders.’ ‘Ja maar, de bank’. Er steekt altijd wel iemand een spaak in het wiel. Op naar een afvalloze bouw! DE KOPPEN BIJ ELKAAR Esther Hebly, algemeen bestuurslid 09 We kunnen het spel veranderen als we samen de regels veranderen. Het is info@booosting.nl noodzakelijk om interdisciplinair de koppen bij elkaar steken. Dat we waarde Esther.Hebly@oskomera.com en waardeloos anders gaan waarderen. Dat we anders gaan denken over > <
 10. 10. booosting IN DE PRIJZEN AANGESLOTENE EGM ARCHITECTEN UIT DORDRECHT HEEFT DE EERVOLLE VERMELDING VAN DE HOUTARCHITECTUUR- PRIJS 2008 ONTVANGEN VOOR HET PASTORAAL CENTRUM DE ARK IN HENDRIK-IDO-AMBACHT. Het Pastoraal Centrum is aan de buitenkant voorzien van een licht- doorlatend materiaal. Ook al zitten er bijna geen ramen in, er schijnt altijd licht naar binnen. De binnenzijde is afgewerkt met een hele EERVOLLE dunne huid van lichtdoorlatend berkentriplex. Overdag contrasteren de grijze doos buiten en de goudgloed VERMELDING binnen. In het donker is het effect juist omgekeerd: het gebouw geeft als het ware licht. De jurybeoordeling: HOUTARCHITECTUURPRIJS ‘Het door een sober ontwerp en bijbehorende 2008 materialisering gekenmerkte gebouw krijgt diepgang en expressiviteit door het op sublieme en subtiele wijze uitnutten van de unieke eigenschappen van hout. De Ark is architectonisch een prachtig gebouw. Hetis anders dan alle andere projecten.’ ? Het project is zo bijzonder omdat uit een enkel materiaal, een zeer dunne EGM architecten houtlaag (4mm) van berkentriplex, eigenlijk een heel gebouw is ontworpen. Ir Victor de Leeuw, architect bna/partner 10 Van harte proficiat! 078 633 0660 victor.de.leeuw@egm.nl www.egm.nl > <
 11. 11. booosting NIEUWS POETRY OP DE BOUW Mirjam Van hee zo gaat het altijd in stations: wij hadden plots tijd en geen woorden het regende harder en ginder was ver Het secretariaat van Booosting is nu ruim twee jaar gevestigd in het van het nieuwe station. Ik was er, op de dagelijkse fietstocht met dochterlief, Groothandelsgebouw, pal naast het Rotterdamse Centraal Station. Het uit- van en naar school en werk, aanvankelijk achteloos aan voorbij gereden. Het zicht dat ik vanaf de galerij van de 7e verdieping op de bouwput heb is eerste poëziedeel op een buis, en steeds ontdekten we meer. En ik keek er geweldig. De wirwar van kraanmachinisten, lassers, puinruimers en andere zo op uit. Poetry op de bouw. bouwvakkers vinden elke dag vrijwel moeiteloos hun weg op een relatief Op bouwketen stonden fragmenten van gedichten. kleine plek samen met voetgangers, fietsers, brommers en tram-, bus-, taxi- Bedoeld om er even - letterlijk - bij stil te staan. Een chauffeurs. moment van rust voor de immer gehaaste reiziger en 11 Opeens, ergens in juni, op een moment dat ik mezelf zogezegd even uitliet werker. Met als achtergrondgeluid het slaan van dam- op de galerij ontdekte ik iets bijzonders. Het 39e Poetry International Festival wanden, plots tramgetingel, een echo van een perron- had een onderdeel van hun programma gesitueerd op en rond de bouwput bericht. > >
 12. 12. Ik houd van de contrasten, dus dit wil ik u even laten weten. En laten zien. Een plan is om begin 2009, samen met aangeslotene CMC (Cement- en En zeggen dat u altijd welkom bent. Maandag, dinsdag en donderdag, BetonCentrum), een tweede bezoek aan de bouwput van Rotterdam CS te Groothandelsgebouw Rotterdam, ingang A, 7e verdieping, unit 006, telefoon organiseren. U ontvangt hierover uiteraard informatie. 010 282 9950 Groet! Jolanda Steenhouwer, Coördinator Booosting Als u dan toch in Rotterdam bent, let dan ook eens op de wagens van de ? 12 stadsreinigingsdienst Roteb. Al jaren prijken ook daar gedichtregels op. www.poetry.nl ‘Poetry op de bouw‘ was een project van ‘Thuis Zoals die van Hester Knibbe: ‘ Zo nauw als zo’n stad om een huid sluit.’ langs het spoor’ in samenwerking met Poetry International en in opdracht van Gemeentewerken Rotterdam. > <
 13. 13. booosting NIEUWS PRESTIGIEUS KANTOOR MAHLER4 HEEFT ROTSGEVELS W ie nu aan de zuidkant van Amsterdam over de A10 rijdt ziet de voltooiing drukbezochte bijeenkomst met als thema Kunststof Composieten in de bouw. Ook tijdens het symposium Compositions, begin juni jl. georgani- seerd door de TU Delft faculteit Bouwkunde, bleek dat composieten unieke van kantoor Mahler4, ook wel ‘The Rock’, in volle gang. Een bijzonder kantoor- mogelijkheden bieden voor het realiseren van speciale vormen, een speciaal gebouw ontworpen door Erick van Egeraat. De eerste 50 meter is opgebouwd uiterlijk, laag gewicht en integratie van andere gevelelementen als glas- uit een gefacetteerde glasgevel, daarna gaat de gevel geleidelijk over in een vakken. Aan randvoorwaarden als duurzaamheid, stijfheid en sterkte en stoer patroon van rotspanelen. brandwerend kan prima worden voldaan met composiet. Aangeslotene Poly Products BV in Werkendam heeft voor de gevelbouwer voor dit project, Scheldebouw, de rotsgevelplaten ontwikkeld en geproduceerd. De panelen zijn als een composiet sandwich opgebouwd met versterkingslagen aan de voor- en achterzijde. Door de schuimvulling ontstaan panelen die sterk en stijf zijn bij een laag gewicht. Het lage gewicht gaf ook de doorslag om voor composietmateriaal te kiezen in verband met de benodigde achterconstructie voor de gevel. Het buitenoppervlak heeft een rotsachtig reliëf en is groen en bestaat uit een volledige steensplit- bedekking van de Italiaanse natuursteen Serpentino Verde. n ONLANGS IS HET EERSTE STUKJE VAN DE RUIM 3000 m2 ROTSGEVELPANELEN De eisen die aan de opvallende rotsgevelpanelen van dit prestigieuze project GEMONTEERD. n MET DE WATERSNIJDER WORDEN ROTSGEVELPANELEN OP werden gesteld waren bijzonder hoog. Door te kiezen voor de moderne MAAT GESNEDEN EN VOORZIEN VAN BEVESTIGINGSGATEN. DE WATERSNIJDER waterstraalsnijtechniek kon Poly Products moeiteloos voldoen aan de vraag SNIJDT MOEITELOOS DOOR DE OPBOUW VAN NATUURSTEENSPLIT, VERSTERKINGS- naar een grote verscheidenheid aan afmetingen en bevestigingspunten bij LAGEN EN SCHUIMKERN HEEN. een hoge nauwkeurigheid. De interesse van architecten in de hoogwaardige productietechnieken in ? 13 composietmateriaal van Poly Products neemt toe. De ruime toepassings- Poly Products mogelijkheden van composieten in gevels en daken worden ontdekt. Albert ten Busschen, technisch directeur Medio 2007 organiseerden Poly Products en Booosting voor ontwerpers een www.polyproducts.nl > <
 14. 14. booosting boook helemaal begrepen te worden om toch het algemene effect voor de vormgeving te ARCHITECTURAL begrijpen. GEOMETRY Er staat meer beeld dan tekst in het boek. De afdrukkwaliteit van het beeld is hoog, de tekeningen zijn verhelderend en er is Geometrie ligt aan de basis van het architectonisch ontwerpen bewust veel lege ruimte op de bladzijden. - van vormonderzoek tot uitvoering. Waar vroeger de vormvrij- Vooral ontwerpers en architecten, die in heid bij het maken van complexe vormen beperkt was, hebben de regel, liever informatie tot zich nemen nieuwe technieken een revolutie in de gebouwgeometrie via beeld, zullen dit waarderen. veroorzaakt. Wij hebben nu de beschikking over een bijna einde- Hoewel de afbeeldingen geselecteerd loos aantal gereedschappen, maar de kennisoverdracht over de lijken te zijn op schoonheid, geven zij ook onderliggende beginselen van de geometrie is achtergebleven. heel direct en inzichtelijk de geometrische aspecten weer. Een boeiend mengsel van De auteurs van dit boek richten zich op het dichten van het gat tekeningen en foto’s van net opgeleverde tussen technische mogelijkheden en praktische kennis. Tot nu gebouwen en sculpturen. De index is als toe waren de meeste handboeken aan software programma’s een beknopte databank met basis- gelieerd. Zij werden geschreven om een bepaald gebruik van de computer- informatie over CAD gerelateerde onderwerpen. tools toe te lichten. Geen enkel boek dekte omvattend de geometrische aspecten in een architectonische context. De snel toenemende mogelijkheden die het gebruik van de computer bij het bouwen biedt, komen in dit boek bij elkaar. De gebruikte begrippen en Geometrie is in de techniek een breed veld met vele vertakkingen en een beschrijvingen zullen, door het compendiumachtige karakter van dit boek, interdisciplinair vak als architectuur profiteert van deze variatie. De wellicht tot standaard worden. Architectural Geometry zal de eerstkomende schrijvers - drie geodeten en de architect Kilian - geven met dit boek inzicht jaren een standaardwerk worden voor iedereen die met CAD werkt. in de wetenschappelijke context. Duidelijke tekeningen illustreren beknopte beschrijvingen van de onderliggende meetkundige theorieën en tonen het Karel Vollers, secretaris gebruik daarvan in de architectuur en het industrieel ontwerpen. TITEL Architectural Geometry Het boek is bedoeld als een geometrie-naslagwerk voor architecten, AUTEURS Helmut Pottmann, Andreas Asperl, constructeurs en industrieel ontwerpers. Voor het eerste deel volstaat enige Michael Hofer, Axel Kilian 14 basiskennis van wiskunde en geometrie. In de laatste hoofdstukken helpt het TAAL Engelstalige editie (Duitse volgt) om meer van wiskunde te weten, maar dat is niet absoluut noodzakelijk. De ISBN 978-0934493-04-5 voorbeelden van scripten en parametrisch modelleren, hoeven niet PRIJS ± € 80 > <
 15. 15. booosting PARTICIPANTEN NIEUWEPARTICIPANT Zoontjens ADVIES- EN CONSTRUCTIEBUREAUS > ABT adviseurs in bouwtechniek > Aldus bouwinnovatie > Arcadis > Boomsma Innovations > Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau > dgmr raadgevende ingenieurs > DHV Bouw en Industrie > Ecofys > Façade Consulting & Engineering > GeNie Contactpersoon Paul Heerkens, algemeen directeur Consult en Partners > IBS Consultants > InnoBuild > Interdam Projects > Centaurusweg 19-25, Tilburg MetzConsult > RGD, directie Advies en Architecten > Schoonderbeek & Postbus 61, 5000 AB Tilburg Partners Advies > Ingenieursbureau Zonneveld > Els Zijlstra < T 013 537 9379 PRODUCTIE- EN BOUWBEDRIJVEN > Alcoa Architectuursystemen > F 013 4550 527 Bayards Aluminium Constructies > BIK Bouwprodukten > BRS Staalwerken info@zoontjens.nl > Corus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning > Holonite > Hunter www.zoontjens.nl Douglas > Limelight > Mat Afbouw > MBI > De Meeuw Oirschot > Octatube Space Structures > Oskomera > Plastica Plaat > Platinox Special Een jaar geleden heeft Zoontjens zich opnieuw aangesloten bij Booosting. Products > Polyblock > Poly Products > Rockwool > SAPA RC System > Trespa International > Ubbink Nederland > Vastbouw Oost > Wagenbouw Van 1996 tot 2003 was zij eerder als participant bij onsbetrokken. Accommodaties > ZNS Van Dam Geveltechniek > Zoontjens < Zoontjens levert parkeerdak -, dakbestrating - en valbeveiligingssystemen. ARCHITECTENBUREAUS > AA Architecten > Archipel Ontwerpers > Met als doelstelling het uitbreiden van een leidende positie in Europa in het Architectenburo Agterberg > AREA architecten > Arconiko Architecten > begaanbaar en veilig maken van daken en het leveren van totaaloplossingen Atelier PRO > Van der Breggen Bouw i.d. > Architectenbureau Boesten- van Vliet > Böhtlingk architectenbureau > Jan Brouwer > CEPEZED > EGM voor leefdaken. Architecten > Henket en partners architecten > Marco Henssen Architecten > INBO > JMDS > MAS architectuur > Mei Architecten en Stedenbouwers > Als marktleider in Nederland, heeft Zoontjens zich in bijna 100 jaar Architecten Van Mourik > MoveYou > Piode > Jouke Post > Royal Haskoning ontwikkeld van een familiebedrijf tot een flexibele internationale speler. Architecten > RPHS architecten > Jan Timmers > Verburg Hoogendijk Architecten < Innovatief en vooruitstrevend door de ontwikkeling van producten als: > DreenDesign®, design betontegels INDUSTRIEEL ONTWERPBUREAUS > Designers ‘N Associates | DNA > > DreenCombiplus®, lichtgewicht ophoogsysteem voor galerijen en balkons Friso Kramer > Jaap Koning > Robin Hood Produkties > Marcel Vroom < > DreenGrandstone®, natuursteen voor daken BRANCHE-ORGANISATIES > Bouwen met Staal > Cement&BetonCentrum > Centrum Hout > VMRG < Zoontjens is onderdeel van CRH Infrastructural Products Benelux, dat op haar beurt weer deel uitmaakt van de Ierse beursgenoteerde onderneming ONDERWIJS > TU Delft, vakgroep CRH, wereldwijd actief in de productie van en handel in bouwproducten. Bouwtechnologie > TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde < < > 15 <
 16. 16. booosting COLOFON booosting AGENDA GROOTHANDELSGEBOUW UNIT A7.006 BEZOEKADRES: STATIONSPLEIN 45 ROTTERDAM POSTADRES: POSTBUS 386 3000 AJ ROTTERDAM ACTIVITEITEN 2008 10 oktober 20 jaar Booosting TELEFOON 010 2829 950 TELEFAX 010 2829 813 E-MAIL INFO@BOOOSTING.NL SITE WWW.BOOOSTING.NL noteer alvast in de agenda! CONTACTPERSOON 10102008 B000STING Jolanda Steenhouwer BEREIKBAAR <<< 20JAAR maandag en donderdag 9.00-14.30 uur en dinsdag 9.00 - 17.30 uur (Zie pag 01-02 van deze nieuwsbrief ) ooo REDACTIE 10 december Projectbezoek nieuwbouw Rabobank Utrecht Jolanda Steenhouwer VORMGEVING in de planning Patricia Brouwer Design Productontwikkeling en architect DRUK Symposium Maskerade Drukkerij Impressed Architectenpresentatie MET DANK AAN Nieuw restaurant Arenaplein Amsterdam Monique Broekuizen, Albert ten Busschen, Chantal Kerkhof, Victor de Leeuw, Jessica Nielsen, Mariëlle Paijmans, Martijn Veltkamp, Boris Ziermans booosting Op 31 augustus 1988 is Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en architecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezenlijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw verworven. Aangeslotenen wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines. voorzitter Harm Boomsma Boomsma Innovations vice-voorzitter Thijs Verburg Verburg Hoogendijk architecten BESTUUR vice-voorzitter Frido van Nieuwamerongen Arconiko Architecten secretaris Karel Vollers TU Delft, faculteit Bouwkunde penningmeester André Roelofsen Designers ‘N Associates | DNA algemeen lid algemeen lid studentlid Atto Harsta Esther Hebly Niels van den Heuvel > Aldus Bouwinnovatie Oskomera Gevelbouw TU Delft, faculteit Bouwkunde 16 <

×