4.1 Shkolla dhe funksionet e saj .pptx

4.1 Shkolla dhe funksionet
e saj
Shkruani sa më shumë fjali për termin e mëposhtem:
Shkolla
SHKOLLA
-Vjen nga Greqishtja “ skoli “ funksioni në lashtësi e ka
pasur argetues.
-Shkolla është shtylla më e rëndësishme e edukimit.
-Eshtë një institucion ku proçesi arsimor zhvillohet në
mënyrë të organizuar.nxënësit mësojnë dhe edukohen.
-zhvillon nxënësit në disa aspekte në ate moral,
intelektual,fizik, estetik.
-Ka nevoje për disa elemente si nxënësit, mësuesit,
drejtuesit, prindërit, dhe punëtoret administrative.
Shkolla
Niveletbazë te institucionit shkolle
-niveli i parë:arsimi parashkollor
fillon që në kopsht;
-niveli i dytë:arsimi fillor;
-niveli i tretë:arsimi i mesëm i ulët
( klasa 6- 9-ta )
-niveli i katërt: arsimi i mesëm i
lartë. ( Gjimnazi)
Qëllimikryesori institucioneve arsimore
1. të ndikojë në formimin e çdo
individi
2. të përballojë sfidat e sëardhmes.
3.ndividi bëhet më I përgjegjshëm
për familjen, shoqërinë dhe
kombin.
4. i shërben jo vetëm individit,por
edhe shoqërisë.
Funksionet e shkollës
Funksionet e shkollës mund të jenë të drejtpërdrejta ose të tërthorta.Prindërit presin
që fëmijët e tyre të përfitojnë nga shkolla jo vetëm njohuri të reja,por edhe të
socializohen për të qenë anëtarë aktivë e të dobishëm në shoqëri.
1. Përvetësimin e njohurive teorike dhe shprehive
praktike.
2. Socializimin.Është një proces ndërveprimi që zgjat
gjatë gjithë jetës.
3. Transmetimin e normave kulturore. Njohja e brezit
të ri me vlerat dhe normat kulturore.
4. Pranimin e ndryshimeve dhe toleranca. Ata mbartin
vlera dhe norma kulturore të krahinave nga
vijnë,prandaj shkolla i ndihmon ta pranojnë njeri-
tjerin.
Funksionet e Shkollës
5. –zhvillimin e talenteve.Shkolla nxit te nxënësit aftësitë e
tyre krijuese të të gjitha veprimtarive brenda dhe jashtë
mësimit.
6. njohjen dhe zbatimin e rregullave.Nxënësit mësojnë të
respektojnë rregulloren e shkollës,oraret e caktuara,stafin e
mësuesve dhe çdo punonjës tjetër të institucionit;
7. përgatitjen e nxënësve për tregun e punës.Një nga
funksionet e shkollës është përgatitja e gjithanshme e
nxënësit,duke krijuar aftësi për të përballuar kërkesat e
tregut të punës.
Diskutim situate e të
nxënit.
-Në këtë rast a
përmbushet ndonjë
funksion i shkollës?
•
- Nëse po, cili prej tyre?
Klajdi është një djalë çapkën, i cili çdo ditë u bën
karikatura shokëve të klasës. Ai pret me padurim
sa të bjerë zilja, që t’u tregojë shokëve punimet
e tij dhe të qeshë së bashku me ta. Mësuesja
i kishte spikatur prirjet e tij në këtë fushë dhe
një ditë e fton Klajdin të marrë pjesë në Klubin
e Pikturës së shkollës. Mësuesja e aktivizoi në
organizimin e ceremonisë së finalizimit të këtij
klubi. Klajdi u përpoq që, kësaj here, përveç
karikaturave, të përfaqësohej në ekspozitë dhe
me shumë piktura të tjera. Në atë ekspozitë
pikturat dhe karikaturat e tij u pëlqyen shumë.
Ato edhe sot gjenden të ekspozuara në Galerinë
e Arteve.
FALEMINDERIT PER AKTIVIZIMIN!
1 sur 8

Contenu connexe

Similaire à 4.1 Shkolla dhe funksionet e saj .pptx

Kurrikula detyraKurrikula detyra
Kurrikula detyraBledar Allko
6K vues21 diapositives
Kujdesi për nxënësitKujdesi për nxënësit
Kujdesi për nxënësitValbona Imeraj
8.4K vues16 diapositives
TikTik
TikFlorentinaBuqaj
168 vues14 diapositives
Presentation vetvleresimiPresentation vetvleresimi
Presentation vetvleresimiAnida Rroshi
8.1K vues18 diapositives

Similaire à 4.1 Shkolla dhe funksionet e saj .pptx(20)

Kurrikula detyraKurrikula detyra
Kurrikula detyra
Bledar Allko6K vues
Kujdesi për nxënësitKujdesi për nxënësit
Kujdesi për nxënësit
Valbona Imeraj8.4K vues
TikTik
Tik
FlorentinaBuqaj168 vues
Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene
Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene
#MesueseAurela Elezaj22.1K vues
Testimi 2015 by irenakotobelliTestimi 2015 by irenakotobelli
Testimi 2015 by irenakotobelli
irena kotobelli2.1K vues
Presentation vetvleresimiPresentation vetvleresimi
Presentation vetvleresimi
Anida Rroshi8.1K vues
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
Genti Mustafaj33.5K vues
Tabela pilot vizioni i kurrikulesTabela pilot vizioni i kurrikules
Tabela pilot vizioni i kurrikules
#MesueseAurela Elezaj1.3K vues
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
Ramiz Ilazi34.8K vues
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148K vues
Kualifikim i brendshemKualifikim i brendshem
Kualifikim i brendshem
Marsida Mezja1.2K vues
Ese PedagogjieEse Pedagogjie
Ese Pedagogjie
Andi Kullolli8K vues

4.1 Shkolla dhe funksionet e saj .pptx

 • 1. 4.1 Shkolla dhe funksionet e saj
 • 2. Shkruani sa më shumë fjali për termin e mëposhtem: Shkolla
 • 3. SHKOLLA -Vjen nga Greqishtja “ skoli “ funksioni në lashtësi e ka pasur argetues. -Shkolla është shtylla më e rëndësishme e edukimit. -Eshtë një institucion ku proçesi arsimor zhvillohet në mënyrë të organizuar.nxënësit mësojnë dhe edukohen. -zhvillon nxënësit në disa aspekte në ate moral, intelektual,fizik, estetik. -Ka nevoje për disa elemente si nxënësit, mësuesit, drejtuesit, prindërit, dhe punëtoret administrative.
 • 4. Shkolla Niveletbazë te institucionit shkolle -niveli i parë:arsimi parashkollor fillon që në kopsht; -niveli i dytë:arsimi fillor; -niveli i tretë:arsimi i mesëm i ulët ( klasa 6- 9-ta ) -niveli i katërt: arsimi i mesëm i lartë. ( Gjimnazi) Qëllimikryesori institucioneve arsimore 1. të ndikojë në formimin e çdo individi 2. të përballojë sfidat e sëardhmes. 3.ndividi bëhet më I përgjegjshëm për familjen, shoqërinë dhe kombin. 4. i shërben jo vetëm individit,por edhe shoqërisë.
 • 5. Funksionet e shkollës Funksionet e shkollës mund të jenë të drejtpërdrejta ose të tërthorta.Prindërit presin që fëmijët e tyre të përfitojnë nga shkolla jo vetëm njohuri të reja,por edhe të socializohen për të qenë anëtarë aktivë e të dobishëm në shoqëri. 1. Përvetësimin e njohurive teorike dhe shprehive praktike. 2. Socializimin.Është një proces ndërveprimi që zgjat gjatë gjithë jetës. 3. Transmetimin e normave kulturore. Njohja e brezit të ri me vlerat dhe normat kulturore. 4. Pranimin e ndryshimeve dhe toleranca. Ata mbartin vlera dhe norma kulturore të krahinave nga vijnë,prandaj shkolla i ndihmon ta pranojnë njeri- tjerin.
 • 6. Funksionet e Shkollës 5. –zhvillimin e talenteve.Shkolla nxit te nxënësit aftësitë e tyre krijuese të të gjitha veprimtarive brenda dhe jashtë mësimit. 6. njohjen dhe zbatimin e rregullave.Nxënësit mësojnë të respektojnë rregulloren e shkollës,oraret e caktuara,stafin e mësuesve dhe çdo punonjës tjetër të institucionit; 7. përgatitjen e nxënësve për tregun e punës.Një nga funksionet e shkollës është përgatitja e gjithanshme e nxënësit,duke krijuar aftësi për të përballuar kërkesat e tregut të punës.
 • 7. Diskutim situate e të nxënit. -Në këtë rast a përmbushet ndonjë funksion i shkollës? • - Nëse po, cili prej tyre? Klajdi është një djalë çapkën, i cili çdo ditë u bën karikatura shokëve të klasës. Ai pret me padurim sa të bjerë zilja, që t’u tregojë shokëve punimet e tij dhe të qeshë së bashku me ta. Mësuesja i kishte spikatur prirjet e tij në këtë fushë dhe një ditë e fton Klajdin të marrë pjesë në Klubin e Pikturës së shkollës. Mësuesja e aktivizoi në organizimin e ceremonisë së finalizimit të këtij klubi. Klajdi u përpoq që, kësaj here, përveç karikaturave, të përfaqësohej në ekspozitë dhe me shumë piktura të tjera. Në atë ekspozitë pikturat dhe karikaturat e tij u pëlqyen shumë. Ato edhe sot gjenden të ekspozuara në Galerinë e Arteve.