Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tècniques i instruments per a l´ocupació1

1 536 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tècniques i instruments per a l´ocupació1

 1. 1. Tècniques i instruments per a l´ocupació (Eines de presentació) CURRÍCULUM ICARTA DE PRESENTACIÓ PROGRAMA FORMATIU DINSERCIÓ LABORAL
 2. 2. EL CURRICULUM (I) Descriu de de forma breu i estructurada lhistorial acadèmic i professional del treballador. Normalment va acompanyat d’una carta de presentació.  Ha de ser clar i concís  Ha de presentar la informació de forma estructurada  Extensió màxima dues pàgines din A4  Redactat en una sola cara del paper  Cal utilitzar llenguatge adequat  Ha de tenir un disseny original i atractiu  La informació escrita ha de ser objectiva, no donar dades falses  La fotografia és opcional (es recomanable)
 3. 3. EL CURRICULUM (II) Els continguts mínims són: Dades personals: Nom i cognoms, lloc i data de neixament, domicili, DNI, telèfons, correu electrònic Experiència professional: empreses en les que has treballat o altres experiències, data d´inici i final, funcions, tasques que realitzaves Formació: Estudis, titulació, centre, data inici i final, formació complementària Idiomes: nivell parlat, escrit, titulacions Informàtica: aplicacions, versió Altres: Activitats i aptituds
 4. 4. EXEMPLES DE CURRICULUM (I) Currículum funcional •Les dades estan agrupades en epígrafs segons les àrees professionals
 5. 5. EXEMPLES DE CURRICULUM (II) Currículum cronològic •La informació està ordenada de manera cronològica (en aquest exemple es presenta de forma inversa, també poden estar ordenades de forma directe). •Les dades personals estan centrades a la part superior.
 6. 6. CURRICULUM EUROPEU Model oficial per a qualsevol ciutadà que vulgui estudiar a la Unió Europea
 7. 7. CARTA DE PRESENTACIÓ (I) És la primera font dinformació per a lempresa Alguns consells:  Escrita a lordinador  Ha docupar un full din A4  Utilitzar marges amplis  Redacció clara i senzilla  Sense faltes dortografia  Personalitzada i adaptada a lempresa en qüestió  Indica les teves dades completes  Explicita clarament les raons pels quals tadreces a lempresa. Si és com a resposta a una oferta, indican la font i data.  Deixa clar que compleixes els requisits per al lloc.  Si hi adjuntes currículum, esmenta-ho a la carta.  La salutació i el comiat han de ser senzills.  Signa-la
 8. 8. CARTA DE PRESENTACIÓ (II) Consta de les següents parts: Dades del candidat Dades de lempresa Data Introducció Presentació del perfil professional Comiat i cloenda Sigantura
 9. 9. EXEMPLE CARTA DE PRESENTACIÓ (I) Carta de presentació de Mercè Pujol La Mercè està buscant feina, així que cada matí dedica una bona part del seu temps a anar a la biblioteca per llegir els anuncis de feina Ha vist un anunci al diari del treballador. La Mercè prepara el seu curriculum i l´envia juntament amb la carta de presentació
 10. 10. EXEMPLE CARTA DEPRESENTACIÓ (II) Carta de presentació en resposta a un anunci La següent carta és un document en resposta a un anunci de premsa que segurament acompanyi un currículum

×