Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

SIRARAGSAKTAYO.ppt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
NAARIAN NGA ILI.ppt
NAARIAN NGA ILI.ppt
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

SIRARAGSAKTAYO.ppt

  1. 1. Siraragsaktayo a kantaan ti Apo. Siraragsaktayo nga agdayaw ‘ti Apo. Siraragsaktayo nga agrukbab ‘ti Apo. Siraragsaktay nga agyaman ‘ti Apo.
  2. 2. Siraragsaktayo a mangpasangbay ‘ti Apo. Siraragsaktayo a mangitan-ok ‘ti Apo. Siraragsaktayo a mangidir-i ‘ti Apo. Siraragsaktay nga agyaman ‘ti Apo.
  3. 3. Koro: Iti daytoy a santa misa intay awaten ti bagi ken darana. Itultuloytayo nga ibaga kenkuana: O Dios Apo, agyamankam kenka.
  4. 4. Siraragsaktayo a kantaan ti Apo. Siraragsaktayo nga agdayaw ‘ti Apo. Siraragsaktayo nga agrukbab ‘ti Apo. Siraragsaktay nga agyaman ‘ti Apo.
  5. 5. Coda: Siraragsaktay nga agyaman ti Dios Ama, ti Dios Anak, ti Dios Espiritu Santo. A-men… A-men… A-men…

×