Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG

Hoang BUI
Hoang BUIInternational Business student à Vietnam National University, Hanoi; International School
GAME “TUỒNG HUNTER!”
AGENDA
1. BACKGROUND
2. INSIGHT
3. DEPLOYMENT PLAN
4. BUDGET
5. THANK YOU
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
Đăng ký tài khoản qua FB hoặc email,
làm trắc nghiệm để chọn ra cho mình
một vai diễn TUỒNG trong 4 vai: Tạ
Ôn Đình, Đào Tam Xuân, Khương Linh
Tá, Hồ Nguyệt Cô.
Nhiệm vụ của game là người chơi phải đi
tìm các nhân vật khác của Tuồng bằng
cách dùng điện thoại “snap” một người
nào đó, hệ thống sẽ tự phân tích khuôn
mặt, biểu cảm hành động để tạo hình cho
người đó thành một vai diễn tuồng.
Sau khi có video hoặc ảnh, người
dùng có thể xuất ra để đăng tải hoặc
chia sẻ cùng bạn bè.
Đồng thời mỗi lần “hunt” được một vai
diễn, game sẽ có ghi chú miêu tả về vai
diễn đó và link xem vở diễn có nhân vật
để người chơi có thể tìm hiểu về nhân
vật và vở diễn.
Mỗi lần hunt thành công vai diễn mới thì
bộ sưu tập sẽ đầy thêm.
Trong app cũng có guideline các tư
thế “pose” là những diễn xuất đã
được quy định của Tuồng.
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
GAME “TUỒNG HUNTER!”
1 sur 18

Contenu connexe

Young Marketers 7 + BÙI HUY HOÀNG