TS. BÙI QUANG XUÂN VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DONA HOUSE LAND TRONG VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

Bùi Quang Xuân
Bùi Quang XuânGiảng viên chez Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
L o g o
DONA
HOUSE
LAND
TS. BÙI QUANG XUÂN
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DONA
HOUSE LAND TRONG VIỆC TẠO
ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DONA HOUSE LAND
TRONG VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
 Động lực là xăng dầu cần thiết để cỗ máy nhân loại
hoạt động.
 Mọi hành động đều cần được thúc đẩy bằng động
lực.
 Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục
tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.
MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND
1
2
3
4
6
CỦNG CỐ MỐI
QUAN HỆ
THU PHỤC
NHÂN TÂM
TẠO DƯNG
NIỀM TIN
GẮN KẾT
CON NGƯỜI
TÔN TRỌNG
TIN CẬY
5
XÂY DỰNG TỔ CHỨC
CAM KẾT HỢP TÁC
 Toàn bộ các giá trị được gây dựng nên trong suốt
quá trình tồn tại và phát triển của cty
 Trở thành các quan niệm và tập quán, truyền
thống ăn sâu vào hoạt động và chi phối tình cảm,
nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên
 Để theo đuổi và thực hiện các mục đích của Cty
VĂN HÓA CỦA DONA HOUSE LAND LÀ GÌ ?
 Thấm nhuần trong từng
hành động, từng lời nói,
từng mục tiêu công việc,
đó chính là những giá trị
văn hóa mà DONA HOUSE
LAND mong muốn mang
đến cho bạn.
VĂN HÓA CỦA DONA HOUSE LAND LÀ GÌ ?
PHẨM CHẤT QUAN TRỌNG CỦA
NHÀ LÃNH ĐẠO
1. TÔN TRỌNG,
2. QUAN TÂM
3. CHĂM SÓC.
Hãy tôn
trọng tất cả
mọi người
LÃNH ĐẠO
 Giúp họ thay đổi tư duy, niềm tin và
hành động cho điều tốt đẹp hơn.
 Hãy dám mạo hiểm đối mặt với lời chỉ
trích của mọi người.
MỤC ĐÍCH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
HIỆU QUẢ
 Hướng tổ chức tập trung vào
giải pháp
Thay vì tập trung vào vấn đề.
 Nhạy cảm thông cảm với người khác đòi
hỏi tính nhân văn cao;
 Thành thật, gần gũi, trung thực, không có
thái độ hai mặt; chú ý, quan tâm đến vấn
đề của người khác;
 Hãy ca tụng người khác, mình sẽ được ca
ngợi;
NGUYÊN TẮC SỐNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
 Không nói dai, nói dài;
 Không thọc vào đầu kẻ khác;
 Biết ngưng bước trước khi người khác bắt
mình ngưng;
 Thắng cuộc bằng cách để cấp dưới cùng
thắng, hoặc thỉnh thoảng để người khác
thắng lợi, thắng mình.
NGUYÊN TẮC SỐNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
VAI TRÒ
Khơi dậy những nổ
lực của nhân viên để
họ thực hiện công
việc tốt hơn
ĐIỀU GÌ TẠO NÊN
ĐỘNG LỰC THÚC
ĐẨY MỌI NGƯỜI LÀM
VIỆC?
Add Your Text
ĐỘNG CƠ
THÚC ĐẨY
NĂNG LỰC
LÀM VIỆC
HIỆU QUẢ
ĐIỀU GÌ TẠO NÊN ĐỘNG LỤC THÚC ĐẨY MỌI
NGƯỜI LÀM VIỆC?
ADD YOUR TEXT
ĐỘNG CƠ
THÚC ĐẨY
CƠ HỘI
THAM GIA
TÍNH HẤP DẪN
CÔNG VIỆC
SỰ
THÁCH THỨC
PHẦN
THƯỞNG
NĂNG LỰC
LÀM VIỆC
HỌC
HỎI.
KINH
NGHIỆM
HIỆU QUẢ
ĐỘNG VIÊN
Lãnh đạo là sử dụng các
ảnh hưởng để động viên
tất cả nhân viên cùng
nhau đạt được mục tiêu
NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CÔNG
1. Suy nghĩ Tích cực
2. Cảm nhận Say mê
3. Hành động Kiên trì
THÀNH CÔNG
SẼ ĐẾN
1. Suy nghĩ Tích cực
2. Cảm nhận Say mê
3. Hành động Kiên trì
Thành công sẽ đến
NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CÔNG
THANH CONG
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
 Là nhiệm vụ của người quản lý
 Nhằm khơi dậy, giựt dậy tinh thần, củng cố
tinh thần của nhân viên để giúp họ hoàn
thành các mục tiêu
 Giúp họ khám phá những tiềm năng bên
trong của họ chưa được khai phá .
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
 Mỗi con người mang trong mình một sức
mạnh vô hạn, là người quản lý bạn cần biết
khi thác sức mạnh đó triệt để.
 Chính sức mạnh đó tạo nên thái độ làm việc
tích cực, hăng say và cho ra kết quả cao
trong công việc .
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
 Nếu bạn lấy giá trị vật chất để tạo động lực,
khuyến khích nhân viên thì giá trị, kết quả công
việc mang lại chỉ là hàng B.
 Vì thế bạn cần sở hữu những kỹ năng tạo động lực
cho nhân viên của mình bằng lời nói, hành động,
thông cảm, chia sẽ….Để tạo ra giá trị lớn hạng A.
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
 Lãnh đạo biết cách khích lệ, truyền lữa đúng
cách chưa
Để nhân viên cảm nhận được sự quan tâm,
sự chân thành của người quản lý mà từ đó
cống hiến hết năng lực của mình cho DONA
HOUSE LAND
MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND
1
2
3
4
6
CỦNG CỐ MỐI
QUAN HỆ
THU PHỤC
NHÂN TÂM
TẠO DƯNG
NIỀM TIN
GẮN KẾT
CON NGƯỜI
TÔN TRỌNG
TIN CẬY
5
XÂY DỰNG TỔ CHỨC
CAM KẾT HỢP TÁC
1. TẠO DỰNG NIỀM TIN
 Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và
bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.
 Niềm tin sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi, thất
bại không có nghĩa là thua cuộc, và
thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau.
ĐỂ TẠO DỰNG NIỀM TIN, NHÀ QUẢN LÝ NÊN:
 Giúp nhân viên cảm thấy họ đang làm
những việc có ý nghĩa
 Giao tiếp hiệu quả và chia sẻ thông tin
 Cung cấp cho nhân viên bản mô tả công
việc và trách nhiệm rõ ràng
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
 Một cá nhân, một cá thể phát huy sức mạnh
tuyệt đối của mình với sự huấn luyện và
kèm cặp của người quản lý sẽ mang lại sự
thành công trong công việc giúp cho tổ chức
của bạn đạt được những mục tiêu đề ra.
NHIỆM VỤ NHÀ LÃNH ĐẠO
 Cho và nhận thông tin phản hồi kết
quả làm việc liên tục
 Tin - và bộc lộ - sự tin tưởng
 Lắng nghe, tập trung, và tôn trọng
nhu cầu của nhân viên
MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND
1
2
3
4
6
CỦNG CỐ MỐI
QUAN HỆ
THU PHỤC
NHÂN TÂM
TẠO DƯNG
NIỀM TIN
GẮN KẾT
CON NGƯỜI
TÔN TRỌNG
TIN CẬY
5
XÂY DỰNG TỔ CHỨC
CAM KẾT HỢP TÁC
2. CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ
 Không có giao tiếp, không có quan hệ;
 Không có tôn trọng, không có tình yêu;
 Không có tin tưởng, không có lý do để
tiếp tục!
 Khuyến khích làm việc nhóm
 Thay đổi phương pháp quản lý đối với
các nhân viên khác nhau
 Cho nhân viên cơ hội phát triển bản
thân
CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ
 Trên đời này, không có các chòm sao không
hợp, chỉ có những con người không hợp
nhau thôi.
 Khoảng 15% thành công tài chính của một
người đến từ tri thức kỹ thuật và 85% đến từ
kỹ năng trong quan hệ với con người - từ
tính cách và khả năng dẫn dắt người khác.
 Khoảng 15% thành công tài chính của
một người đến từ tri thức kỹ thuật
 85% đến từ kỹ năng trong quan hệ với
con người - từ tính cách và khả năng
dẫn dắt người khác.
MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND
1
2
3
4
6
CỦNG CỐ MỐI
QUAN HỆ
THU PHỤC
NHÂN TÂM
TẠO DƯNG
NIỀM TIN
GẮN KẾT
CON NGƯỜI
TÔN TRỌNG
TIN CẬY
5
XÂY DỰNG TỔ CHỨC
CAM KẾT HỢP TÁC
3. THU PHỤC NHÂN TÂM
 Nếu có ai đó nói những điều không tốt về bạn, hãy sống sao
để không một ai tin vào điều đó.
 Người ta giữ được sáu chữ “Thiên lý (1), Quốc pháp (2),
Nhân tình (3)” thì suốt đời không có tội lỗi.
1. Thiên lý: Lẽ phải tự nhiên ai cũng nên theo.
2. Quốc pháp: Phép nước, điều nên theo, điều nên tránh.
3. Nhân tình: Tính người hay, dở.
3. THU PHỤC NHÂN TÂM
 Nếu có ai đó nói những điều không tốt về bạn, hãy sống sao
để không một ai tin vào điều đó.
 Người ta giữ được sáu chữ “Thiên lý (1), Quốc pháp (2),
Nhân tình (3)” thì suốt đời không có tội lỗi.
1. Thiên lý: Lẽ phải tự nhiên ai cũng nên theo.
2. Quốc pháp: Phép nước, điều nên theo, điều nên tránh.
3. Nhân tình: Tính người hay, dở.
ĐỂ THU PHỤC NHÂN TÂM, NHÀ LÃNH ĐẠO CẦN:
 Có nghị lực, động cơ đúng;
 Trung thực, liêm chính;
 Có năng lực lãnh đạo, có tầm nhìn, định hướng
tốt, tự tin;
 Gây cảm hứng cho người dưới quyền, có khả
năng ảnh hưởng; đáng tin cậy;
 Trí thông minh, kiến thức rộng;
THU PHỤC NHÂN TÂM
 Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định.
 Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và
năng lực... nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức
và tình cảm nơi con người.
 Hãy tin là mình được yêu thương trong khoảnh khắc này,
nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi.
 Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được
không ít tổn thương sâu sắc.
MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND
1
2
3
4
6
CỦNG CỐ MỐI
QUAN HỆ
THU PHỤC
NHÂN TÂM
TẠO DƯNG
NIỀM TIN
GẮN KẾT
CON NGƯỜI
TÔN TRỌNG
TIN CẬY
5
XÂY DỰNG TỔ CHỨC
CAM KẾT HỢP TÁC
4. GẮN KẾT CON NGƯỜI
DONA HOUSE LAND định hướng xây dựng
thương hiệu qua các hoạt động chăm lo thiết
thực đến môi trường làm việc,
Nhằm xây dựng một môi trường làm việc để
nhân viên thật sự yêu thích công việc và
xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình.
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
 Mang lại giá trị một cách gián tiếp đó là
sự đoàn kết của tập thể, một đội nhóm.
 Chính sự đoàn kết này mang lại sự hiểu
quả trong công việc có tính chất đội
nhóm.
ĐỂ GẮN KẾT CON NGƯỜI, NHÀ LÃNH ĐẠO NÊN:
 Khuyến khích làm việc nhóm
 Thay đổi phương pháp quản lý đối với
các nhân viên khác nhau
 Cho nhân viên cơ hội phát triển bản
thân
DONA HOUSE LAND GẮN KẾT CON NGƯỜI
 Ngoài chất lượng uy tín, cách làm việc có tâm, thì việc xây
dựng tập thể văn hoá nhân văn sâu sắc và có sự gắn kết
chặt chẽ cũng góp phần không nhỏ tạo nên sự phồn vinh
của cty
 Luôn chú trọng đến vấn đề đoàn kết nhân sự và tạo một
cuộc sống tốt đẹp cho cán bộ nhân viên.
 Những cá nhân làm việc tốt, có đóng góp xuất sắc sẽ nhận
được nhiều đãi ngộ cao.
MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND
1
2
3
4
6
CỦNG CỐ MỐI
QUAN HỆ
THU PHỤC
NHÂN TÂM
TẠO DƯNG
NIỀM TIN
GẮN KẾT
CON NGƯỜI
TÔN TRỌNG
TIN CẬY
5
XÂY DỰNG TỔ CHỨC
CAM KẾT HỢP TÁC
5. XÂY DỰNG TỔ CHỨC
 Trên lá cờ của khoa học hiện đại, nên có dòng
chữ viết hoa - TỔ CHỨC.
 Bất cứ bộ phận nào không thể thực hiện hết
tiềm năng của mình, nó sẽ trở nên ốm yếu.
 Chất lượng của một tổ chức không bao giờ
vượt qua chất lượng của những trí tuệ đã làm
nên nó.
XÂY DỰNG PHÒNG, BAN GÁN KẾT NHAU
TRONG CÔNG VIỆC
 Lãnh đạo là người sắp xếp kế hoạch làm
việc: xác định, truyền đạt phương hướng
chiến lược và các ưu tiên.
 Lãnh đạo là người đóng vai trò tích
hợp: đảm bảo sự tích hợp và cân bằng
giữa các đơn vị, phòng ban liên quan.
XÂY DỰNG PHÒNG, BAN GÁN KẾT NHAU
TRONG CÔNG VIỆC
 Lãnh đạo là người đẩy thực thi: lập kế hoạch,
thực thi và chịu trách nhiệm giải trình.
 Lãnh đạo là người phát triển tài năng: thu hút,
đánh giá, phát triển và giữ chân nhân tài.
 Lãnh đạo là người nhà ngoại giao : xây dựng liên
kết nội bộ và phát triển các yếu tố bên ngoài.
MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND
1
2
3
4
6
CỦNG CỐ MỐI
QUAN HỆ
THU PHỤC
NHÂN TÂM
TẠO DƯNG
NIỀM TIN
GẮN KẾT
CON NGƯỜI
TÔN TRỌNG
TIN CẬY
5
XÂY DỰNG TỔ CHỨC
CAM KẾT HỢP TÁC
6. CAM KẾT HỢP TÁC
 Con người đạt được kết quả khi làm việc với
người khác tốt hơn là khi chống lại người khác.
 Thách thức của mỗi đội ngũ là xây dựng cảm
giác thống nhất, cảm giác phụ thuộc lẫn nhau
bởi câu hỏi thường không phải là mỗi người
làm tốt thế nào, mà là họ hợp tác cùng nhau tốt
thế nào.
XÂY DỰNG PHÒNG, BAN GÁN KẾT NHAU
TRONG CÔNG VIỆC
 Lãnh đạo là người xây dựng mô hình cho các vai
trò: định hình các giá trị, hành vi và văn hóa của
tổ chức
 Lãnh đạo là người kiến thiết : thiết kế và chuyển
đổi tổ chức.
 Lãnh đạo là người tiên phong : nuôi dưỡng tinh
thần học tập, đổi mới và thích ứng của tổ chức.
6. CAM KẾT HỢP TÁC
 Đoàn kết là sức mạnh... khi có sự chung sức
và hợp tác, ta có thể đạt được những điều
tuyệt vời.
 Những người thành công luôn luôn tìm kiếm
cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người
không thành công luôn luôn hỏi, "Tôi được
lợi gì?"
CAM KẾT HỢP TÁC
Tài lãnh đạo dựa trên sự
truyền cảm hứng, không phải
sự chi phối; dựa trên sự hợp
tác, không phải sự dọa dẫm.
MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND
1
2
3
4
6
CỦNG CỐ MỐI
QUAN HỆ
THU PHỤC
NHÂN TÂM
TẠO DƯNG
NIỀM TIN
GẮN KẾT
CON NGƯỜI
TÔN TRỌNG
TIN CẬY
5
XÂY DỰNG TỔ CHỨC
CAM KẾT HỢP TÁC
 Muốn đi nhanh phải đi cùng đồng đội!
 Muốn đi xa càng phải đi cùng đồng đội!
 Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết!
 Thành công, thành công, đại thành công!
VĂN HÓA DONA HOUSE LAND
HÔM QUA – HÔM NAY – NGÀY MAI
Cuộc sống dù có
khốn nạn đến đâu,
bạn vẫn luôn phải
tìm cách để thích
nghi và khác phục.
TS. BÙI QUANG XUÂN VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DONA HOUSE LAND TRONG VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
CHÚC THÀNH CÔNG &
HẠNH PHÚC
BUIQUANGXUAN
0913183168
buiquangxuandn@gmail.com
1 sur 55

Contenu connexe

Similaire à TS. BÙI QUANG XUÂN VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DONA HOUSE LAND TRONG VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

Similaire à TS. BÙI QUANG XUÂN VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DONA HOUSE LAND TRONG VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN(20)

Loship | Leadership playbookLoship | Leadership playbook
Loship | Leadership playbook
Trung H. Nguyen150 vues
[DẤU VÂN TAY] - BÍ ẨN DẤU VÂN TAY[DẤU VÂN TAY] - BÍ ẨN DẤU VÂN TAY
[DẤU VÂN TAY] - BÍ ẨN DẤU VÂN TAY
Công ty TNHH DV TV Tiềm Năng Việt2.4K vues
Gioi thieu ve i talentsGioi thieu ve i talents
Gioi thieu ve i talents
Công ty TNHH DV TV Tiềm Năng Việt669 vues
Thu hút nhân tài Thu hút nhân tài
Thu hút nhân tài
Freelancer1.5K vues
Loship Culture DeckLoship Culture Deck
Loship Culture Deck
Trung H. Nguyen1.2K vues
[SINH TRẮC VÂN TAY ] - GIỚI THIỆU VỀ ITALENTS[SINH TRẮC VÂN TAY ] - GIỚI THIỆU VỀ ITALENTS
[SINH TRẮC VÂN TAY ] - GIỚI THIỆU VỀ ITALENTS
Công ty TNHH DV TV Tiềm Năng Việt2.7K vues
INNOLEAD - Slides Day 01.pdfINNOLEAD - Slides Day 01.pdf
INNOLEAD - Slides Day 01.pdf
Kamma Ngo13 vues
Efficient working with peopleEfficient working with people
Efficient working with people
Viet Tran Bang781 vues
Van hoa goanh nghiepVan hoa goanh nghiep
Van hoa goanh nghiep
tamnguyen_vaa3.4K vues
Ky nang lanh daoKy nang lanh dao
Ky nang lanh dao
Hoàng Rù1.3K vues
Ky nang giao tiep hieu quaKy nang giao tiep hieu qua
Ky nang giao tiep hieu qua
nguyenvi793.9K vues
Chương 4 văn hóa doanh nhânChương 4 văn hóa doanh nhân
Chương 4 văn hóa doanh nhân
Ngọc Yến Lê Thị23.6K vues
IDL core value surveyIDL core value survey
IDL core value survey
Trung V. Nguyen292 vues

Plus de Bùi Quang Xuân(20)

VH CÁC DANTOC.pdf. TS BÙI QUANG XUÂNVH CÁC DANTOC.pdf. TS BÙI QUANG XUÂN
VH CÁC DANTOC.pdf. TS BÙI QUANG XUÂN
Bùi Quang Xuân23 vues
TS. BÙI QUANG XUÂN - NHANUOC.docxTS. BÙI QUANG XUÂN - NHANUOC.docx
TS. BÙI QUANG XUÂN - NHANUOC.docx
Bùi Quang Xuân28 vues
tS. BÙI QUANG XUÂN  LUAT THANHNIEN.pptxtS. BÙI QUANG XUÂN  LUAT THANHNIEN.pptx
tS. BÙI QUANG XUÂN LUAT THANHNIEN.pptx
Bùi Quang Xuân344 vues

TS. BÙI QUANG XUÂN VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DONA HOUSE LAND TRONG VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

 • 1. L o g o DONA HOUSE LAND TS. BÙI QUANG XUÂN VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DONA HOUSE LAND TRONG VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
 • 2. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DONA HOUSE LAND TRONG VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN  Động lực là xăng dầu cần thiết để cỗ máy nhân loại hoạt động.  Mọi hành động đều cần được thúc đẩy bằng động lực.  Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.
 • 3. MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND 1 2 3 4 6 CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ THU PHỤC NHÂN TÂM TẠO DƯNG NIỀM TIN GẮN KẾT CON NGƯỜI TÔN TRỌNG TIN CẬY 5 XÂY DỰNG TỔ CHỨC CAM KẾT HỢP TÁC
 • 4.  Toàn bộ các giá trị được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của cty  Trở thành các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên  Để theo đuổi và thực hiện các mục đích của Cty VĂN HÓA CỦA DONA HOUSE LAND LÀ GÌ ?
 • 5.  Thấm nhuần trong từng hành động, từng lời nói, từng mục tiêu công việc, đó chính là những giá trị văn hóa mà DONA HOUSE LAND mong muốn mang đến cho bạn. VĂN HÓA CỦA DONA HOUSE LAND LÀ GÌ ?
 • 6. PHẨM CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO 1. TÔN TRỌNG, 2. QUAN TÂM 3. CHĂM SÓC. Hãy tôn trọng tất cả mọi người
 • 7. LÃNH ĐẠO  Giúp họ thay đổi tư duy, niềm tin và hành động cho điều tốt đẹp hơn.  Hãy dám mạo hiểm đối mặt với lời chỉ trích của mọi người.
 • 8. MỤC ĐÍCH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ  Hướng tổ chức tập trung vào giải pháp Thay vì tập trung vào vấn đề.
 • 9.  Nhạy cảm thông cảm với người khác đòi hỏi tính nhân văn cao;  Thành thật, gần gũi, trung thực, không có thái độ hai mặt; chú ý, quan tâm đến vấn đề của người khác;  Hãy ca tụng người khác, mình sẽ được ca ngợi; NGUYÊN TẮC SỐNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
 • 10.  Không nói dai, nói dài;  Không thọc vào đầu kẻ khác;  Biết ngưng bước trước khi người khác bắt mình ngưng;  Thắng cuộc bằng cách để cấp dưới cùng thắng, hoặc thỉnh thoảng để người khác thắng lợi, thắng mình. NGUYÊN TẮC SỐNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
 • 11. VAI TRÒ Khơi dậy những nổ lực của nhân viên để họ thực hiện công việc tốt hơn
 • 12. ĐIỀU GÌ TẠO NÊN ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY MỌI NGƯỜI LÀM VIỆC?
 • 13. Add Your Text ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY NĂNG LỰC LÀM VIỆC HIỆU QUẢ ĐIỀU GÌ TẠO NÊN ĐỘNG LỤC THÚC ĐẨY MỌI NGƯỜI LÀM VIỆC?
 • 14. ADD YOUR TEXT ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY CƠ HỘI THAM GIA TÍNH HẤP DẪN CÔNG VIỆC SỰ THÁCH THỨC PHẦN THƯỞNG NĂNG LỰC LÀM VIỆC HỌC HỎI. KINH NGHIỆM HIỆU QUẢ
 • 15. ĐỘNG VIÊN Lãnh đạo là sử dụng các ảnh hưởng để động viên tất cả nhân viên cùng nhau đạt được mục tiêu
 • 16. NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CÔNG 1. Suy nghĩ Tích cực 2. Cảm nhận Say mê 3. Hành động Kiên trì THÀNH CÔNG SẼ ĐẾN
 • 17. 1. Suy nghĩ Tích cực 2. Cảm nhận Say mê 3. Hành động Kiên trì Thành công sẽ đến NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CÔNG THANH CONG
 • 18. TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN  Là nhiệm vụ của người quản lý  Nhằm khơi dậy, giựt dậy tinh thần, củng cố tinh thần của nhân viên để giúp họ hoàn thành các mục tiêu  Giúp họ khám phá những tiềm năng bên trong của họ chưa được khai phá .
 • 19. TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN  Mỗi con người mang trong mình một sức mạnh vô hạn, là người quản lý bạn cần biết khi thác sức mạnh đó triệt để.  Chính sức mạnh đó tạo nên thái độ làm việc tích cực, hăng say và cho ra kết quả cao trong công việc .
 • 20. TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN  Nếu bạn lấy giá trị vật chất để tạo động lực, khuyến khích nhân viên thì giá trị, kết quả công việc mang lại chỉ là hàng B.  Vì thế bạn cần sở hữu những kỹ năng tạo động lực cho nhân viên của mình bằng lời nói, hành động, thông cảm, chia sẽ….Để tạo ra giá trị lớn hạng A.
 • 21. TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN  Lãnh đạo biết cách khích lệ, truyền lữa đúng cách chưa Để nhân viên cảm nhận được sự quan tâm, sự chân thành của người quản lý mà từ đó cống hiến hết năng lực của mình cho DONA HOUSE LAND
 • 22. MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND 1 2 3 4 6 CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ THU PHỤC NHÂN TÂM TẠO DƯNG NIỀM TIN GẮN KẾT CON NGƯỜI TÔN TRỌNG TIN CẬY 5 XÂY DỰNG TỔ CHỨC CAM KẾT HỢP TÁC
 • 23. 1. TẠO DỰNG NIỀM TIN  Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.  Niềm tin sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi, thất bại không có nghĩa là thua cuộc, và thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau.
 • 24. ĐỂ TẠO DỰNG NIỀM TIN, NHÀ QUẢN LÝ NÊN:  Giúp nhân viên cảm thấy họ đang làm những việc có ý nghĩa  Giao tiếp hiệu quả và chia sẻ thông tin  Cung cấp cho nhân viên bản mô tả công việc và trách nhiệm rõ ràng
 • 25. TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN  Một cá nhân, một cá thể phát huy sức mạnh tuyệt đối của mình với sự huấn luyện và kèm cặp của người quản lý sẽ mang lại sự thành công trong công việc giúp cho tổ chức của bạn đạt được những mục tiêu đề ra.
 • 26. NHIỆM VỤ NHÀ LÃNH ĐẠO  Cho và nhận thông tin phản hồi kết quả làm việc liên tục  Tin - và bộc lộ - sự tin tưởng  Lắng nghe, tập trung, và tôn trọng nhu cầu của nhân viên
 • 27. MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND 1 2 3 4 6 CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ THU PHỤC NHÂN TÂM TẠO DƯNG NIỀM TIN GẮN KẾT CON NGƯỜI TÔN TRỌNG TIN CẬY 5 XÂY DỰNG TỔ CHỨC CAM KẾT HỢP TÁC
 • 28. 2. CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ  Không có giao tiếp, không có quan hệ;  Không có tôn trọng, không có tình yêu;  Không có tin tưởng, không có lý do để tiếp tục!
 • 29.  Khuyến khích làm việc nhóm  Thay đổi phương pháp quản lý đối với các nhân viên khác nhau  Cho nhân viên cơ hội phát triển bản thân
 • 30. CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ  Trên đời này, không có các chòm sao không hợp, chỉ có những con người không hợp nhau thôi.  Khoảng 15% thành công tài chính của một người đến từ tri thức kỹ thuật và 85% đến từ kỹ năng trong quan hệ với con người - từ tính cách và khả năng dẫn dắt người khác.
 • 31.  Khoảng 15% thành công tài chính của một người đến từ tri thức kỹ thuật  85% đến từ kỹ năng trong quan hệ với con người - từ tính cách và khả năng dẫn dắt người khác.
 • 32. MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND 1 2 3 4 6 CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ THU PHỤC NHÂN TÂM TẠO DƯNG NIỀM TIN GẮN KẾT CON NGƯỜI TÔN TRỌNG TIN CẬY 5 XÂY DỰNG TỔ CHỨC CAM KẾT HỢP TÁC
 • 33. 3. THU PHỤC NHÂN TÂM  Nếu có ai đó nói những điều không tốt về bạn, hãy sống sao để không một ai tin vào điều đó.  Người ta giữ được sáu chữ “Thiên lý (1), Quốc pháp (2), Nhân tình (3)” thì suốt đời không có tội lỗi. 1. Thiên lý: Lẽ phải tự nhiên ai cũng nên theo. 2. Quốc pháp: Phép nước, điều nên theo, điều nên tránh. 3. Nhân tình: Tính người hay, dở.
 • 34. 3. THU PHỤC NHÂN TÂM  Nếu có ai đó nói những điều không tốt về bạn, hãy sống sao để không một ai tin vào điều đó.  Người ta giữ được sáu chữ “Thiên lý (1), Quốc pháp (2), Nhân tình (3)” thì suốt đời không có tội lỗi. 1. Thiên lý: Lẽ phải tự nhiên ai cũng nên theo. 2. Quốc pháp: Phép nước, điều nên theo, điều nên tránh. 3. Nhân tình: Tính người hay, dở.
 • 35. ĐỂ THU PHỤC NHÂN TÂM, NHÀ LÃNH ĐẠO CẦN:  Có nghị lực, động cơ đúng;  Trung thực, liêm chính;  Có năng lực lãnh đạo, có tầm nhìn, định hướng tốt, tự tin;  Gây cảm hứng cho người dưới quyền, có khả năng ảnh hưởng; đáng tin cậy;  Trí thông minh, kiến thức rộng;
 • 36. THU PHỤC NHÂN TÂM  Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định.  Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực... nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người.  Hãy tin là mình được yêu thương trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi.  Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.
 • 37. MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND 1 2 3 4 6 CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ THU PHỤC NHÂN TÂM TẠO DƯNG NIỀM TIN GẮN KẾT CON NGƯỜI TÔN TRỌNG TIN CẬY 5 XÂY DỰNG TỔ CHỨC CAM KẾT HỢP TÁC
 • 38. 4. GẮN KẾT CON NGƯỜI DONA HOUSE LAND định hướng xây dựng thương hiệu qua các hoạt động chăm lo thiết thực đến môi trường làm việc, Nhằm xây dựng một môi trường làm việc để nhân viên thật sự yêu thích công việc và xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình.
 • 39. TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN  Mang lại giá trị một cách gián tiếp đó là sự đoàn kết của tập thể, một đội nhóm.  Chính sự đoàn kết này mang lại sự hiểu quả trong công việc có tính chất đội nhóm.
 • 40. ĐỂ GẮN KẾT CON NGƯỜI, NHÀ LÃNH ĐẠO NÊN:  Khuyến khích làm việc nhóm  Thay đổi phương pháp quản lý đối với các nhân viên khác nhau  Cho nhân viên cơ hội phát triển bản thân
 • 41. DONA HOUSE LAND GẮN KẾT CON NGƯỜI  Ngoài chất lượng uy tín, cách làm việc có tâm, thì việc xây dựng tập thể văn hoá nhân văn sâu sắc và có sự gắn kết chặt chẽ cũng góp phần không nhỏ tạo nên sự phồn vinh của cty  Luôn chú trọng đến vấn đề đoàn kết nhân sự và tạo một cuộc sống tốt đẹp cho cán bộ nhân viên.  Những cá nhân làm việc tốt, có đóng góp xuất sắc sẽ nhận được nhiều đãi ngộ cao.
 • 42. MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND 1 2 3 4 6 CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ THU PHỤC NHÂN TÂM TẠO DƯNG NIỀM TIN GẮN KẾT CON NGƯỜI TÔN TRỌNG TIN CẬY 5 XÂY DỰNG TỔ CHỨC CAM KẾT HỢP TÁC
 • 43. 5. XÂY DỰNG TỔ CHỨC  Trên lá cờ của khoa học hiện đại, nên có dòng chữ viết hoa - TỔ CHỨC.  Bất cứ bộ phận nào không thể thực hiện hết tiềm năng của mình, nó sẽ trở nên ốm yếu.  Chất lượng của một tổ chức không bao giờ vượt qua chất lượng của những trí tuệ đã làm nên nó.
 • 44. XÂY DỰNG PHÒNG, BAN GÁN KẾT NHAU TRONG CÔNG VIỆC  Lãnh đạo là người sắp xếp kế hoạch làm việc: xác định, truyền đạt phương hướng chiến lược và các ưu tiên.  Lãnh đạo là người đóng vai trò tích hợp: đảm bảo sự tích hợp và cân bằng giữa các đơn vị, phòng ban liên quan.
 • 45. XÂY DỰNG PHÒNG, BAN GÁN KẾT NHAU TRONG CÔNG VIỆC  Lãnh đạo là người đẩy thực thi: lập kế hoạch, thực thi và chịu trách nhiệm giải trình.  Lãnh đạo là người phát triển tài năng: thu hút, đánh giá, phát triển và giữ chân nhân tài.  Lãnh đạo là người nhà ngoại giao : xây dựng liên kết nội bộ và phát triển các yếu tố bên ngoài.
 • 46. MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND 1 2 3 4 6 CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ THU PHỤC NHÂN TÂM TẠO DƯNG NIỀM TIN GẮN KẾT CON NGƯỜI TÔN TRỌNG TIN CẬY 5 XÂY DỰNG TỔ CHỨC CAM KẾT HỢP TÁC
 • 47. 6. CAM KẾT HỢP TÁC  Con người đạt được kết quả khi làm việc với người khác tốt hơn là khi chống lại người khác.  Thách thức của mỗi đội ngũ là xây dựng cảm giác thống nhất, cảm giác phụ thuộc lẫn nhau bởi câu hỏi thường không phải là mỗi người làm tốt thế nào, mà là họ hợp tác cùng nhau tốt thế nào.
 • 48. XÂY DỰNG PHÒNG, BAN GÁN KẾT NHAU TRONG CÔNG VIỆC  Lãnh đạo là người xây dựng mô hình cho các vai trò: định hình các giá trị, hành vi và văn hóa của tổ chức  Lãnh đạo là người kiến thiết : thiết kế và chuyển đổi tổ chức.  Lãnh đạo là người tiên phong : nuôi dưỡng tinh thần học tập, đổi mới và thích ứng của tổ chức.
 • 49. 6. CAM KẾT HỢP TÁC  Đoàn kết là sức mạnh... khi có sự chung sức và hợp tác, ta có thể đạt được những điều tuyệt vời.  Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, "Tôi được lợi gì?"
 • 50. CAM KẾT HỢP TÁC Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm.
 • 51. MỤC TIÊU VĂN HÓA LÃNH ĐẠO DONA HOUSE LAND 1 2 3 4 6 CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ THU PHỤC NHÂN TÂM TẠO DƯNG NIỀM TIN GẮN KẾT CON NGƯỜI TÔN TRỌNG TIN CẬY 5 XÂY DỰNG TỔ CHỨC CAM KẾT HỢP TÁC
 • 52.  Muốn đi nhanh phải đi cùng đồng đội!  Muốn đi xa càng phải đi cùng đồng đội!  Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết!  Thành công, thành công, đại thành công! VĂN HÓA DONA HOUSE LAND
 • 53. HÔM QUA – HÔM NAY – NGÀY MAI Cuộc sống dù có khốn nạn đến đâu, bạn vẫn luôn phải tìm cách để thích nghi và khác phục.
 • 55. CHÚC THÀNH CÔNG & HẠNH PHÚC BUIQUANGXUAN 0913183168 buiquangxuandn@gmail.com