Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Maddenin tanecikli yapısı

1 231 vues

Publié le

6.Sınıf maddenin tanecikli yapısı

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Maddenin tanecikli yapısı

 1. 1. FEN BİLİMLERİ 6. SINIF MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
 2. 2. İÇİNDEKİLER  Maddenin yapısı nasıldır?  Maddenin halleri ve tanecikli yapısı  Fiziksel ve kimyasal değişim  Yoğunluk
 3. 3. MADDENIN YAPISI NASILDIR?
 4. 4. MADDENIN YAPISI NASILDIR? Çevrenizde, çok farklı maddeler görebilirsiniz. Kalem serttir. Tuttuğunuzda şekli bozulmaz. Bu sayede yazı yazabilirsiniz. İplik ise yumuşaktır. İplikten örülmüş kazak vücudunuzun şeklini alabilir. Kalemi sıktığınızda şekil değiştirmez. Pamuğu sıktığınızda pamuğun sıkışarak küçüldüğünü gözleyebilirsiniz. Pamuğun sıkışması, kalemin sıkışmaması hangi özelliklerinden kaynaklanabilir. Bu maddelerin farklı özellikler göstermelerini sağlayan nedir? Bu maddelerin gözle göremediğimiz iç yapısı nasıldır? Bu ünitede, maddelerin iç dünyasında neler olduğunu anlamaya çalışacaksınız.
 5. 5. MADDENIN HALLERI VE TANECIKLI YAPISI
 6. 6. MADDENIN HALLERI VE TANECIKLI YAPISI Maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar.  Katı: Maddenin, atomları arasındaki boşluğun en az olduğu halidir. Bu haldeki maddelerin kütlesi, hacmi ve şekli belirlidir. Bir dış etkiye maruz kalmadıkça değişmez. Fiziksel yollarla, diğer iki hal olan sıvı ve gaza dönüştürülebilirler. Altın demir gibi madenler katı maddelere örnektir. Ayrıca katı maddeler atomlarının en yavaş hareket edebildiği haldir
 7. 7. MADDENIN HALLERI VE TANECIKLI YAPISI  Sıvı: Maddenin ana hallerinden biridir. Sıvılar, belli bir şekli olmayan maddelerdir, içine konuldukları kabın şeklini alırlar, akışkandırlar. Sıvı molekülleri, sıvı hacmi içinde serbest hareket ederler, fakat partiküllerin ortak çekim kabiliyeti, hacmin izin verdiği ölçüdedir.Sıvılar sıkıştırılamazlar.Sıvının hacmi, onun sıcaklık ve basıncına bağlıdır.  Sıvılar iletkendir. Fakat iletkenlikleri içlerine konulan maddelerle değişebilir. Katılara göre daha fazla,gazlara göre ise daha az boşluklu yapıya sahiptir
 8. 8. MADDENIN HALLERI VE TANECIKLI YAPISI  Gaz: Gaz haldeyken maddenin yoğunluğu çok az, akışkanlığı son derece fazladır. Gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Hacimleri dolayısıyla yoğunlukları basınç ve sıcaklıkla orantılıdır. Taneciler arasında en fazla hareket bu haldedir. Sıkıştırılabilirler.
 9. 9. FIZIKSEL VE KIMYASAL DEĞIŞIM  Fiziksel Değişim: Maddelerin yapısı değişmeden sadece hal, biçim, şekil, dış görünüşünde meydana gelen değişimlere verilen isimdir. Fiziksel değişmeler sonucunda yeni maddeler oluşmaz. Yalnızca maddenin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir. Diğer bir ifadeyle fiziksel değişim sonucunda maddenin kimliği değişmez. Kağıdın yırtılması,tebeşirin kırılması,mumun erimesi, kalemin kırılması, suyun buza dönüşmesi, çözünme olayı gibi değişiklikler fiziksel değişime örnektir.  Fiziksel değişimin geri dönüşümü vardır. Tüm hal değişimleri fizikseldir.
 10. 10. FIZIKSEL VE KIMYASAL DEĞIŞIM  Kimyasal Değişim: Bir maddenin çeşitli etkilerle başka maddelere dönüşmesine kimyasal değişim denir. Yanma, çürüme, paslanma, bileşik yapma gibi özellikler kimyasal özelliklerdir.
 11. 11. YOĞUNLUK  Bir maddenin birim hacmindeki kütlesidir. Başka bir ifadeyle bir cismin kütlesinin cismin  hacmine oranıdır. Bir maddenin yoğunluğu bulunurken aşağıdaki eşitlik formülü kullanılır.  Kütlenin birimi gram (g), hacmin birimi cm3 olarak alınırsa yoğunluk birimi g/cm3 olur.

×