Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Pohjois-Pohjanmaa

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 50 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Pohjois-Pohjanmaa (20)

Plus par Business Arena Oy (20)

Publicité

Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Pohjois-Pohjanmaa

 1. 1. KOHTI MAAKUNTATASON HANKEKOKONAISUUKSIA JA PAREMPAA VALMISTELUA, 14.11.2013 © Business Arena Oy
 2. 2. ”Jos lähtee väkisin keksimään liikeideaa, jolla tulee rikkaaksi, niin tuskin sitä keksii.” - vanha viidakon sanonta © Business Arena Oy
 3. 3. Keskeiset huomiot - Yhteisöllisyys ja osallisuus korostuivat yli teemarajojen (kuten myös Uudellamaalla). - Kaikki toivoivat hankkeiden yhteistä valmistelua, mutta jotta se toteutuu, sille pitää luoda tekemisen paikkoja. - Vaikuttavuus ja sen tunnistaminen on hanketyöntekijöiden keskeinen motivaattori. - Poikkitaiteellisuutta lisää! Tietoa ja substanssia löytyy, mutta rohkeampaa avaamista tarvitaan. Kumppaneita listatessa liikuttiin yleisellä tasolla sekä siiloissa Listoihin tuli hyvin tyypillisiä ja ennakoitavia tahoja (viranomaiset, elinkeinokehittäjät, oppilaitokset). © Business Arena Oy
 4. 4. ESIMERKKEJÄ - Energiaa myyvä kylä - Taiteen työpajalla ja sen tuomasta yhteisöllisyydestä sekä rohkeudesta yrittäjiksi - Kaivosteollisuuden maineen parantaminen: kaivosyritykset ja Greenpeace yhteen! - Julkinen energian kulutus avoimeksi dataksi - Career Center® - Pelillistäminen ja 3D © Business Arena Oy
 5. 5. Miten maakuntatason hankekokonaisuuksia ja parempaa valmistelua voisi parhaiten jatkossa edistää? • ”Verkostoitumismahdollisuudet myös hyvin erilaisten toimijoiden kesken --> uusia luovia ratkaisuja pöydässä istui hyviä tyyppejä, saatiin aikaan hyviä ideoita (energiaa myyvä kylä jne.) Näihin ihmisiin voisi ottaa yhteyttä kun oikeasti hankkeita jatkossa suunnitellaan. Yhteisiä päämääriä näyttäisi olevan.” • ”Siinä vaiheessa kun haun aukeaminen hieman lähempänä ja hakemukset ja niiden sisällöt valmiimpia toimijoilla → yhteinen tapaaminen rahoituksen hakemusta suunnitteleville → ryhmittely hankeaihioiden mukaan → päällekkäisyyksien poistaminen ja yhteistyöstä sopiminen.” • ”Osa hankkeista voisi perustua haasteisiin: testataan konkreettinen ongelma, johon pyydetään ratkaisuehdotuksia. Erinomaisesti valmisteltu - jäykkä suunnitelman toteuttamiseen osaamiseen keskittyvä toiminta?” • ”Alan ja tämän hetken hanketoimijoiden omat valmistelutapaamiset jo ennen ohjelmakauden alkua: sovitaan yhteinen visio, jaetaan vastuualueet / toimenpiteet kunkin organisaation vahvuuksien mukaan. ELY valvoo hankerahojen jakamisella kokonaiskuvion toteutumisen. Hanketoimijoiden tapaamisia jatkossakin säännöllisesti!” • ”Yhteisesti hyväksytyn vision ympärille jokin keskusalueen voimakas toimija voisi koota meitä muita mahdollisia kumppaneiksi. Hanke pitää suunnitella yhdessä, muuten tulee perinteinen malli, jossa maakuntaan tuodaan valmis hankehakemus, jolle halutaan kunnista rahoitusta. Näin ne eivät koskaan tule toimimaan alueilla. Yhteinen suunnittelu hankkeiden sisällöistä on kaikkein tärkeintä. Ensin johtajatason keskustelu ja hyväksyntä, että yhteinen valmistelu on ok ja sitten eri osapuolten hankesuunnittelijat yhteisen pöydän ääreen. ” © Business Arena Oy
 6. 6. Uudenmaan uusi malli? Ideakilpailu, hanketoimijat ehdottavat ratkaisuja Maakuntaohjelma kertoo isot linjat, sen kärkiteemojen ympärille rakennetaan hankeperheet, jotka tavoittelevat visiota. Yhteistyötä yli instrumenttien ja toimintalinjojen Rakennerahastoilla ”valmistelurahaa” kokeiluihin Rakennerahastoilla hankkeita jatkamaan parhaat kokeilut Strategisia InterReg- tai komission rahoittamia hankkeita Kommentteja - ”Ajatuksena hyvä, mutta tuli mieleen aikaperspektiivi. Kuinka pieniin osiin työtä voi pilkkoa?” Jokaiseen vaiheeseen menee aikaa. Hakemiseen, byrokratiaan.” - ”Toiminnallisesti hyvä, jos ei kuormita hankehallintoa tai projektipäälliköitä.” - ”Leader-työssä toimintamalli on paikallisesti juuri tällainen.” - ”Pidän mallista. Tämähän on tyypillinen tapa palvelutuotekehityksessä!” VISIO ja muutos, jota maakunnan kärkiteemassa halutaan saada aikaan © Business Arena Oy
 7. 7. RAAKADATA: Teemakohtaiset muotoilut © Business Arena Oy
 8. 8. Yrittäjyys INNOSTUMINEN HANKKEET JA KOKEILUT - pienyrittäjyyden edistäminen - yritysten välinen yhteistyö - yrittäjyyden esteiden poisto - yrittäjyyden ja omien tuotteiden imagon parantuminen - oman alueen tuotteiden palveluiden arvostuksen nousu - osaamisen lisääminen Julkisten toimijoiden hankintaosaamishanke + Maaseutuyrittäjien hankinta-asiamieshanke OSAAMINEN Maaseutuyrittäjien imagon kohotushanke - edunvalvonta - koulutus - neuvonta - yrittäjyys Yhteistyöllä lisäarvoa -hanke KUMPPANIT - tutkijat - poliitikot / päättäjät - yrittäjiä - rahoittajat - kv-kumppanint Yritysten omistajanvaihdosten edistämishanke VISIO - ”yrittäjyysmaakunta”, ruuan omavaraisuusaste ylös! - lisää vireitä yrityksiä, työpaikkoja ja yhteistyötä - laskevat kunnallisveroäyrit - kunnat siirtyneet pitkäjänteisesti tukemaan paikallisia yrityksiä hankinnoissaan - kuntastrategiat + sen mukainen toiminta - kv ja kasvu yrittäjyteen
 9. 9. Visiona on Pohjois-Pohjanmaalla vireä yrittäjyys. Kunnallisveroäyrit alas! Kuntien pitkäjänteinen sitoutuminen tukemaan paikallisia yrittäjyyttä, palveluita ja tuotteita julkisten hankintojen kautta. Tehdään hankintoja, jotka pitää yrittäjyyttä alueella . . . Oman alueen tuotteiden arvostusten nousu, yrittäjien itsensä oman työn arvostaminen, rohkea markkinointi laadulla. Kuntien ostamisen arvostus, omaa aluetta huolehditaan. Miten edistetään: Hankintaosaamisen lisääminen yrittäjien puoleen, virkamiesten puoleen, poliittisten päättäjien suuntaan. Yhteistyöllä lisäarvoa, tuotantovolyymiä ja tuotantoketju alusta loppuun omalla alueella, vientiä kvkumppaanuksien kautta. Suomen yrittäjillä on omistajanvaihdoskoulutusta ja neuvontaa, jota voi edistää. Julkisten hankintojen koulutuksen jatkaminen. maaseutuyrittäjien omistajanvaihdosta. Pohjois-Pohjanmaalle 10 000 lisäyritystä. © Business Arena Oy
 10. 10. Yrittäjyys INNOSTUMINEN - Nuorten onnistuminen innostaa - Yhteisöllisyys - Huumorilla ideoitujen pohjalta syntyneet projektit (ei saa olla liian realisti) OSAAMINEN - palvelumuotoilu - moniosaamista löytyy - osuuskuntatoiminta, yhteiskunnallinen ja nuorten yrittäjyys - taide, nuorten ohjaaminen KUMPPANIT - Oulun kaupunki - Oulun kauppakamari - Diakonia AMK - Opintokeskus - 4H - Kansanopistot - Maahanmuuttajien kanssa työskentelevät - Marttaliitto HANKKEET JA KOKEILUT VISIO Oulun ”oppisopimuskeskus” opiskelupaikaksi / living lab -toimintaa. Esimerkiksi käsityöyrittäjät / yrittäjyydestä kiinnostuneet työskentelevät samassa tilassa ja suorittavat tutkintoa käsityöalalta. Sama taidepuolella: taideprojekteja yrityksille. Pidempiä pilottihankkeita ja kokeiluja. Jälkeen isompihankekokonaisuus. Maaseudun palvelutarpeiden täyttäminen, luonnontuotteet / ravitsemus. - Enemmän yhteiskunnallisia yrityksiä - Avoimia tiloja toisten kohtaamisille - Nuoret voivat hyvin: ei työttömyyttä, syrjäytyneitä, jne - Pohjois-Pohjanmaa maailmankartalle, esim. puhdasta luomuruokaa! (puuttuuko markkinointiosaamista?)
 11. 11. Yhteiskunnallisia yrityksiä Pohjois-Pohjanmaalle sekä yhteisöllisyyttä, myös hanketoimijoiden keskuuteen. Jos se lähtisi hankkeesta liikkeelle, että tehdään yhteisöllisyyttä? Kärkiasia on nuorten hyvinvointi, nuorten työllisyyteen toiminnalla. Polut yrittäjyyteen innostamiseen. Turvallista harjoittelua, joita voi kokeilla ja epäonnistua. ”Meillä on taiteen työpaja, jonne nuoret tulevat hakemaan ensiksi lähtökohdakseen aikalisää itselleen, että mikä on heidän visionsa siitä eteenpäin, kun koulu on lopetettu tai he ovat työttömiä. 10 vuoden aikana pyöritetty. Työkalut joilla työtä tehdään, on taiteen työkaluja.” © Business Arena Oy
 12. 12. Osaamisen vahvistaminen HANKKEET JA KOKEILUT INNOSTUMINEN Haluamme luoda: - selkeä yksinkertainen toimiva hankelomake - lomakkeessa hanketyypit huomioitu - alueellisesti merkittävät hankkeet - kohdennettua toimintaa OSAAMINEN - hankehauista ja hallinnoista - toteuttamista - laaja substanssiosaaminen -pedagoginen osaaminen KUMPPANIT - rahoittajat - alueen toimijat Pyöreän pöydän keskustelut rahoittajien kesken VISIO Parempi hankehallinto - hanketyypittäin räätälöidyt lomakkeet -alueen tarpeisiin vastaaminen (sekä alueen että yksilön näkökulmasta)
 13. 13. Oli hankebyrokraatteja paikan päällä. Halutaan parempia hankehakemuksia. Räätälöityjä malleja. Meidän mielestä merkittävät asiat pitäisi pystyä sisällyttämään lomakkeisiin ja keskittymään alueellisesti tärkeisiin asioihin. Ei ammuttaisi haulikolla hankkeita. Yhteistä ymmärrystä. Ja byrokratialta vähemmän työllistävää. On kokemus, että byrokratia viedään pois. EURA 2014-järjestelmään voi vielä vaikuttaa, toivottavasti? Hankehakemuslomakkeessa pitäisi pystyä huomioimaan eri asioita, automaattiset toiminnot kuten rahoituksen laskenta. Jos siihen mennään, pitää olla automatiikkaa. Kaikki syötetään käsin. Numerojuttu on tosi huonoja. Asiakkaat huomioon. Mikä meidän oma vastuumme euroina tästä on, kun lähdetään toteuttamaan. Asiaa voi edistää siten, että myönnetään että kaikki ollaan samassa veneessä. Istutaan round table -keskusteluun rahoittajien kanssa. © Business Arena Oy
 14. 14. Osaamisen vahvistaminen INNOSTUMINEN Yhdessä tehden luovalla hulluudella: - oppimien & osaaminen - vaikuttaen ja vaikuttavasti - käytännönläheisesti - laadukkaasti - juurruttaen toiminnot elämään OSAAMINEN - hankehallinto - tulosten saavuttaminen - (aikuis-)koulutus - kokemus hankkeista - substanssiosaaminen eri alueista - yrittäjyys KUMPPANIT - osao (eri yksiköt) - yliopisto & OAMK - TE-toimisto - OUKA - 3. sektori - yrittäjät - muut ammattiopistot HANKKEET JA KOKEILUT VISIO Rakettimalli, tähtäimessä työ! Koulutuksen modululointi -> Joustavat opinpolut -> Yhdistetään Aikuis- & nuorisokoulutusta sekä koulutusmuotoja Muunto- ja täsmäkoulutus -> AMK / yliopisto / TE-hallinto
 15. 15. VIsiona raketti, joka lentää kohti työtä. Pohjois-Pohjanmaa, jossa kaikilla on työ ja työpaikka. Raketin kärjessä on ammattilaiset ja osaajat. Kukaan ei ota sellaisia töihin tai menesty yrittäjänä, jos ei ole näitä kahta. Ammatti takaa kyvyn tehdä työtä. Kärki syntyy siten, että meillä on erilaisia opinpolkuja. Opiskeluiden modulointi ja sekoittaminen (työttömät, nuoret, maahanmuuttajat sekaisin). Täsmäkoulutusta ja muuntokoulutusta pienellä koulutuksella. Jokaiselle taataan ammatti. Aina jonkinlainen polku käytössä. Tutkitaan koko ajan vaikuttavuutta, pidetään yllä vaikuttavuus ja käytännönläheisyys. Taataan seurannalla laatu. Mitataan osaamista ja oppimista. Ei lasketa läpi ennen kuin osaa. Juurruttaminen perustuu siihen, että hyvät toiminnot jalkautetaan osaksi toimintaa. Alusta mistä ponnistetaan on yhteinen tekeminen. 5.5.2014, kun on haku käynnissä, aletaan tekemään yhdessä eikä jokainen omassa nurkassa. © Business Arena Oy
 16. 16. Osaamisen vahvistaminen HANKKEET JA KOKEILUT INNOSTUMINEN - Eri organisaatioiden välinen laajempi yhteistyö: saavutettava etu, yhteistyö, osaamisen vaikuttavuus - Parempi kumppanuus eri organisaatioiden välillä: yhteistyö luottamus - Suljetusta avoimeksi - Luotu verkostoja ja vertaisarviointia Yritystoiminnan kehittäminen: perheyritykset, pienyritykset, kasvuyritykset MONO: Monialaisen osaamisen maakunta Suurhanke: energiahanke, logistiikka, Barentsinmeri, kaivos OSAAMINEN - Verkosto-osaaminen vahvuuksineen - Monipuolinen koulutustarjonta aikuisille Matkailuhanke KUMPPANIT - Yritykset - Koulutusorganisaatiot - Tutkimusorganisaatiot - Elinkeinoelämän kehittäjät - Alueen ihmiset VISIO Tekniset sovellukset: peliteollisuus, terveydenhuolto Maaseudun kehittäminen
 17. 17. Visio on monialaisen osaamisen Pohjois-Suomi. Tavoitteena, että maakunnassa tai Pohjois-Suomessa osaamista kehitetään kumppanuuteen perustuen. Koulutusorganisaatiot tekevät yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena, että kehitettäisiin yhdessä niitä kärkiteemoja, mitä maakuntatasolla tai Pohjois-Suomen tasolla tavoitellaan. Kehitettävät asiat lähtisivät kärkiteemoista. Mitä mietittiin on yritystoiminnan kehittäminen: kasvuyritykset, perheyritykset . . . Kaikki organisaatiot olisivat yhdessä tämän hankkeen tuoman osatoteuttajaroolin ympärille. Voi olla joku suurhanke, joka sisällyttää energiateollisuuden, kaivostoimintaa, Barents-alueen juttuja. Isoja asioita, joita ympäri Pohjois-Suomea suunnitellaan - miten me koulutusorganisaatiot voivat etupainotteisesti kouluttaa? Matkailuhanke, joka Lapin alueella ja PohjoisPohjanmaalla. Pelisovellukset osana osaamisen kehittämistä. Maaseudun kehittäminen; koko maakunta tai Pohjois-Suomi asuttuna. . . . Ei tietylle alueille tärkeitä asioita, vaan maakuntaohjelmasta tulevia kaikkien kokemia tärkeitä asioita. © Business Arena Oy
 18. 18. Osaamisen vahvistaminen INNOSTUMINEN Innostun: -siitä että saan olla mukana auttamassa työntekijöitä jaksamaan pidempään työelämässä - kun ”vastapuoli” saa oivalluksen ja olen mukana luomassa niitä - yhdessä tekemisestä Luomassa - haluan kehittää omaa aluetta vetovoimaisemmaksi kansainvälisille yrityksille ja matkailijoille vahvan alueidentiteetin kautta - markkinointia, viestintää, verkostoja Muuttaa tiedonkulkua, yhteistyön pitäisi olla tiiviimpää OSAAMINEN - hankehallinnointi, projektinsuunnitelmien teko - kilpailuttaminen - alueen yritysten tuntemus - monikulttuurisuuskoulutus - laadukas koulutus KUMPPANIT - muut alueet - koulutusorganisaatiot - yrittäjäyhdistykset - tiedotusvälineet - matkailuorganisaatiot - Pohjois-Pohjanmaan liitto - kunnat - Leaderit VISIO HANKKEET JA KOKEILUT Kansainvälistyminen - aluemarkkinointiyritysten kautta - luodaan yrityksille tietoisuutta kohdemaasta (rekrytointi) + Alueidentiteetin vahvistaminen - eri ryhmien (esim. kyläyhdistykset) ”haastattelu” -> mikä on ominaista alueelle ja sen vahvuuksille Työhyvinvoinnin kehittäminen: - luovuutta työelämään - vapautta ja vastuuta, luottamusta, arvostusta, kannustusta, innostusta Pohjois-Pohjanmaan yritykset ovat verkostoituneet ja lähteneet sankoin joukoin pohjoisen alueen suurin hankkeisiin Kansainvälisten matkailijoiden osuus on tuplaantunut Pohjois-Pohjanmaa on avarakatseisempi, ennakkoluulottomampi, kansainvälisempi Ihmiset nauttivat työnteosta ja johtavat osaavat asiansa Palveluita on saatavilla useilla eri kielillä Arkipäivän kansainvälistymistä tapahtuu
 19. 19. Visiona avarakatseisempi, ennakkoluulottomampi ja kansainvälisempi (verkostoitunut) Pohjois-Pohjanmaa. Suunniteltiin hanke, joka lähtee alueidentiteetin vahvistamisesta. Linkittyy kansainvälistymiseen siten, että aluemarkkinointia tehdään kansainvälisten pohjoispohjalaisten yritysten kautta. Hankkeet apuna osaajien rekrytoimisessa Ensiksi pohdittaisiin alhaalta ylös piirteet esiin, tuotteistettaisiin ja valjastettaisiin yritykset markkinoimaan.. © Business Arena Oy
 20. 20. Työllisyys INNOSTUMINEN - aikuisohjaus, ohjaustaidot - verkostot asiaan liittyen - synergia, päällekkäisyys pois -> yksi luukku: polkujen löytyminen, yksilö, hyvinvointi, mahdollisuudet, aktiiviseen kansalaisuuteen kannustaminen, keihttäminen OSAAMINEN - Tutkimusosaaminen, projektinjohto - Maalaisjärki, rahoituskokonaisuudet, suurten kokonaisuuksien talousjohtaminen - Asiakkaiden oppimiskyvyn ja taitojen tunnistaminen sekä vahvistaminen, uraohjauksen parantaminen - Uraohjaus, aikuisohjaus, järjestelmät - Tuntemus ympäri Suomen, tukipalveluiden ideointi, asiakastuntemus KUMPPANIT - Big Picture: tilastokeskus, tulevaisuuden tutkimus, TE-hallinto, Business Oulu, businessenkelit, ELY-keskus -> big picture! - Aikuisten työpaja: aikuiskoulutuskeskus, TE-toimisto, ELY-keskus, hyviä uraohjaajia, innostuneita :) - Career Center ♥: aikuiskouluttajat, organisaatiot, uraohjaajat kaikilta eri tahoilta, OpinTori, työnohjaajat, työttömyyskassat, ammattiyhdistykset HANKKEET JA KOKEILUT - CAREER CENTER® Career Center® 1+1=9 -ohjausalan toimijat yhdessä: uraohjaus, työelämäohjaus, jokainen saa lisää liikevaihtoa, toimintaa! 1) Yhteistyömalli, tuoteaihiot, brändäys, viestintä, toimijat Tarvitaan: verkoston kokoaja, aikaa, palavereita, vakuuttelua, hulluutta, luovia ideoita (vähän rahaa) 2) Pilotti Tarvitaan: iso vuokratila, sisustus, tuotteita (tukuttain rahaa!), toimijoita, projektityöntekijöitä, VIESTINTÄÄ! 3) Tuotteistaminen, levitys, Suomen/Euroopan valloitus Innostajia, rahaa, kahvila avaa ovensa samoissa tiloissa, syntyy kaikkien olohuone Työpaja aikuisille työttömille, vaikeasti työllistyville (TAKK:n malli), metalli / LVIS / raksa / kiinteistöpalvelut jne. VISIO TYÖMARKKINA-ASEMAN PARANTAMINEN: työllisyys, uusia työpaikkoja - Osaaminen: (aikuis)koulutusosaamsen ylläpito ja kehittäminen. Osaamisen kehittäminen, osuvuus, tarvelähtöiset sopivat mallit. - Työpajat: Vaikeasti työllistyvät nuoret/ aikuiset. Ohjaus, tukirakenteet. - Ennakointityö? - Ensimmäisten työntekijöiden palkkaaminen, tuki? - Osa-aikatyö, joustot? - Tehokkaat, dynaamiset & reaktiiviset työvoimapalvelut - Tilana: ”olohuone”, luovaa pörinää, ”uratakomo”, inspiraatiota, voimaantumista - Liikevaihdon kasvu, miten? - Instrumentit aktiivisen käyttöön - miten? - Kansainvälistyminen? Pystyyn projektina, työttömien jaksona (6kk) pajalla työvoimakoulutusta, aina rinnalla ohjaaja / uraohjausta, palauttamista työelämään, työllistymiskynnys ylitetään
 21. 21. Pohjois-Pohjanmaalta puuttuu aikuisten työpajatoiminta, jota on esimerkiksi PIrkanmaalla tehty hyvin. Yritystakomo-ajatus Oulussa on ollut erinomainen, mutta tarvitaan oma uratakomo - Career Center® myös. Se olisi maakunnan voimat yhdistävä olohuone ja tapaamispaikka, jossa on eri ohjausalan toimijat, uraohjaaajat, Opintori ja muut kohtaavat. Paikka työnantajien ohjaukselle sekä palveluille. Nykyään työnohjaajat ovat yksin. KAIKKI yhteen, jokaisen liikevaihto ja toiminta kasvaa kun meillä on liikettä. Ohjauspalveluilla osuvuutta. 20% jengistä lopettaa koulutuksen, joten tarvitaan ohjauspalveluita. Madalletaan työvoiman palkkaamisen kynnystä yrityksiin. 1. vaiheessa luodaan yhteistyömalli verkostojen kokoajan kautta, jossa kehitellään aihiot. 2. vaiheessa pilotoidaan, tarvitaan tilat. Enemmän kuin pelkkä verkosto, vaan Sokrates-kahvila, jossa ihmiset keskustelevat, voivat kokoontua, pitämään lukupiiriä. 3. vaiheessa pIlotin jälkeen Career Center® tuotteistetaan, minkä jälkeen se jää pysyväksi toimintamalliksi. Kumppanina ovat tilastokeskus, tulevaisuustutkijat, Business Oulu, ELY, bisnesenkelit, työttömyyskassat ja AY-liike, (jotka nyt yksilöllisesti järjestää erilaisia koulutuksia). © Business Arena Oy
 22. 22. Työllisyys INNOSTUMINEN HANKKEET JA KOKEILUT - Ideointi: verkostoituminen, ennakkoluulottomuus, oivaltaminen - Suunnitelmista tekemiseen - Uutta toimintaa - Uudet toimintamallit - Mahdollisuuksia Kaivostoiminnan / toimialan rehabilitointi OSAAMINEN Korjausrakentamisen mahdollisuudet - Olemassa olevat työllistymistä tukevat palvelut - Osaaminen erikoisaloilla, osaamiskeskukset -> innovaatiot - Osaamisen jalkauttaminen KUMPPANIT - Julkishallinto - Oppilaitokset - Kehitysyhtiöt - Yritykset - 3. sektori - Kansainväliset kumppanit - Vienti - Toimialakohtaiset toimijat Uuden yritystoiminnan kehittämisen tukeminen VISIO - Työttömyys puolittuu - Alueella tunnistetaan keskeiset työllistävät toimialat - Resurssien järkevä suuntaaminen, trendien ennakoiminen
 23. 23. Me lähdetään liikkeelle siitä, että alueella on annettu lupaus työllisyyden puolittumisesta. Alueella täytyy tunnistaa keskeiset työllistävät toimialat. Resurssit niiden toimialojen tarpeisiin. Osaamista tarvitaan, yrittäjien valmennusta. Samoin innovaatiotoiminnan ohjaamista on. Osaamista tulisi jalkauttaa. Hankeaihiona esimerkiksi puhuttiin kaivosalasta ja sen brändäämiseen liittyvistä asioista! Greenpeace-kumppaniksi. © Business Arena Oy
 24. 24. Työllisyys INNOSTUMINEN - Hyvät kokemukset ja onnistumiset - Yhteistyö - Haasteista - Palautteesta - Haluan olla mukana luomassa palveluita, työpaikkoja ja koulutuspaikkoja HANKKEET JA KOKEILUT VISIO Työnantajat OSAAMINEN - Verkostoituminen - Alueen tuntemus - Ihmistuntemus - TIlannetaju - Huumori - Koordinointi - Kokonaisuuden hahmottaminen - Tarpeiden tunnistaminen KUMPPANIT - Rahoittaja - Kohderyhmä - Muut saman alueen toimijat - Työnantajat - Viranomaiset - Kouluttajat Nuoret Työttömät Tiedotushanke - Työpaikkoja - Hyvinvointia, tasapainoista elämää - Omia polkuja - Positiivista asennetta - Luottamusta tulevaan - Ennakkoluulottomuutta
 25. 25. ”Työpaikkoja löytyy ihmisille”, Tasapainoista elämää kaikille. Polut kaikille, mihin on matkalla. Asenne usein esteenä. Luottamusta tulevaan, Ennakkoluulottomuutta. ”2500 nettotyöpaikkaa vuosittain”, jotta työllisyys puolittuu. Täytyy korvata menetetyt ja luoda uutta. © Business Arena Oy
 26. 26. Nuoriso INNOSTUMINEN - Kohderyhmä hyötyy hankkeen toiminnasta - Asiakaslähtöisiä toimintamalleja - Kumppaneita lisää ja piloteista kaikki irti - Pilotti / yksittäiset kokeilut, joita ei saa unohtaa HANKKEET JA KOKEILUT OSAAMINEN - Asiakkaan tason ja tarpeen mukaan räätälöity liikuntaan aktivointi - Nuorten ohjaaminen taide- ja kulttuurimenetelmin KUMPPANIT Kulttuurin ja liikunnan yhdistyvän toimintamallin vaikutusten osoittaminen / mittaaminen Hyvien toimintamallien sulautuminen yhteiseksi tuotteeksi - Organisaatiot joilla on kokemusta kulttuurin ja liikunnan tuotteistamisesta - Oppilaitokset - Kunnat (päättäjät) Esimerkkejä? Aarresaaripäiväkodit! + Paikalla tilaisuudessa ollut taidepaja! VISIO - Nuorista aktiivisia taidekulttuurin ja liikunnan avulla.
 27. 27. Kulttuurin ja liikunnan ammattilaiset luomaan nuoria aktiiviseksi niiden avulla. Mieliala ja terveys kohenee. Toimintamalli tähän kuitenkin puuttuu, mikä yhdistäisi nämä kaksi aihetta. Aktiivinen nuori on itsensä löytänyt, vahva, jota ei voi kutsua syrjäytyneeksi. Kulttuuri ja liikunta eivät toimi erikseen, vaan yhdessä, vetoketjuna. Nämä asiat pitää integroidaan yhteen. ”Samat intressit, hyvät kokemukset, mutta miten asiat integroidaan? Siinä haastetta hankkeen muotoiluun.” © Business Arena Oy
 28. 28. Nuoriso INNOSTUMINEN - Virtuaalisuus, pelillisyys, käyttäjälähtöisyys - Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus - Intohimo; viihtyminen, motivoituminen, verkostot - Yhteistyö - Uusi opettajuus ja oppimisympäristöt HANKKEET JA KOKEILUT VISIO 3D-koulu + 3D-opettaja = virtuaalioppilas + pilvipalvelukoulu OSAAMINEN - Lapset / nuoret - Perus- ja ammatillinen koulutus - Oppiminen ja osaaminen - Fyysisyys <-> Virtuaalisuus (kaupunki <-> maaseutu) - Tilat / teknologia: across spaces, innovatiiviset työ ja opiskeluympäristöt - Käytettävyys (yhteisöllisyys, yhteistyö) / Pelillisyys (vuorovaikutus) Pelilliset koulutussisällöt perus- ja ammatilliseen koulutukseen = mallintaa koulutussisällöt virtuaalisiksi palveluiksi Living lab -pilotit: etäopetus & koulutus Maaseutukaupunki = opetuksen saavutettavuus KUMPPANIT - Alueellinen, kansallinen & kv-tasolla rahoittajat tai asiakkaat - Julkinen: kasvun tukeminen lapset/nuoret: päivähoito, perusopetus, ammatillinen, korkeakoulut, 3. sektori - Tutkimus: teknologia, käytettävyys, kasvatustiede, vaikuttavuus - Yksityinen sektori: pedagogiikka, teknologia, sovellustarjoajat, teknologiatoimittajat, 3-sektori -Rakenteelliset muutokset hallintoon ja kuntasektorille. Perhe, yhteisö ja verkostot vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin - Koulutusviennin toimijat ja osaajat Hyvinvointi, terveellinen ja turvallinen kasvuympäristö Koulutusvienti: oppilaitokset + yritykset, koulutus + sisällöt -> alueellinen ja kansallinen näkökulma. Hanke viemään: markkinoimaan, koordinoimaan, luomaan ja verkostoimaan - Teknologia toimii käyttäjälähtöisesti (= helppokäyttöistä) ja laiteriippumattomasti jolloin meillä (lapsilla + nuorilla) on oppimisja työympäristö siellä missä itse olemme - Nuori voi vaikuttaa omaan elämäänsä paikasta riippumatta - Arkioppiminen - Oppimisen ja osaamisen kasvu -> oma polku löytyy - Global competence: parantaa alueen osaamista, mutta tuottaa ratkaisuja ja yrityksiä koulutusvientiin
 29. 29. Visiona nuorten osaamisen oppimisen kasvun vahvistaminen. Hankeaihiossa osaamista edistetään 3D-virtuaaliopettaja, laitoskuviolla. Ei ole lähikouluja joka paikassa, joten tehdään ne mahdolliseksi. Pelilliset koulutussisällöt eri paikkoihin ja tasoille. Kolmanena living lab pilotit koulutuksen yhteydessä. Maaseutu-kaupunki -asetelma haltuun, saavutettavuus tasa-arvoistamaan asiat. Neljäntenä kasvuympäristö, joka tukee osaamisen vahvistamista. Reagoivuutta. Viides hanke on koulutusvientiä, jolla tuodaan rahaa takaisin Pohjois-Pohjanmaalle. Perinteinen koululuokka ympäristö katoaa. Luokkatila organisoidaan eri tavalla. Metodiikka myös. © Business Arena Oy
 30. 30. Ympäristö ja vähähiilisyys HANKKEET JA KOKEILUT INNOSTUMINEN - energiapiheys - asennemuutos - omavarainen Pohjanmaa - uusiutuva energia - työllisyysvaikutus - yhteistyöverkostot - yhteisölliset ratkaisut OSAAMINEN - bioenergia - maaseutuelinkeinot - ympäristöteknologia - elinkeinoelämäyhteydet - koulutus - TKI-toiminta - mittaustekniikka - aurinkoenergia - paikallistoimijatuntemus - strategiaosaaminen KUMPPANIT - tutkimus- ja koulutusorganisaatiot - kehittämisorganisaatiot - yritykset ja järjestöt - paikalliset toimijat - rahoittajat - viranomaiset Energiaa myyvä kylä: koulutus, hajautettu tuotanto, pienenergiayrittäjyys VISIO Bioenergiaratkaisut maatiloilla Energiaomavarainen Pohjois-Suomi Julkinen energiankulutus avoimeksi dataksi - täystyöllisyys - hiilineutraalius - resurssiviisaus - terve ympäristö - yhteisöllisyys Resurssiviisautta naperoille . . . (ja vanhemmille) YIMBY - Yes in my backyard
 31. 31. Energiaomavarainen Pohjois-Suomi visiona. Sivutuotteena toteutuu täystyöllisyys. Idea: hajautettu energiantuotanto, hiilineutraalius, resurssiviisaus kun energiatehokkuutta tulee ja työllistetään. Terve ympäristö luonnolle. Tulee myös yhteisöllisyyttä, kun asiat tehdään lähellä. Viisi toimenpidettä: 1. ”Energiaa myyvä kylä”, joka tuo tuloja omiin tarpeisiin (ei tuoteta vain omiin tarpeisiin). Helpottaa hankkeeseen osallistumista. Vie asiat askelta pidemmälle kuin nykyiset hankkeet. 2. ”Pienenergiaratkaisut maatiloilla.” Me halutaan tukea uusia ratkaisuja maatilojen energiatuotantoon 3. ”Julkinen energian kulutus avoimeksi dataksi.” Kaikille nähtäväksi miten kaupungintalo käyttää energiaa. Kilpailua kaupunkien välille! 4. ”Resurssiviisaus” tarkoitti meille, että asenteet erilaiseksi, asennekasvatusta naperoille ja vanhemmille. Tietoa erilaisille ryhmille ja yhteisöille ja ikäluokille. osaaminen kasvaa sieltä käsin. ”Ympäristökasvatusta” hanketoimijoille myös. 5. ”YIMBY” - yes in my back yard. Ei vain ajatella, että ollaan NIMBY (not in my backyard), vaikka ollaan uusiutuvan energian kannalla. ”Ei haluta tuulivoimalaa takapihalle.” Keskeistä miten vaikutetaan ihmisten asenteisiin energiaratkaisujen osalta. © Business Arena Oy
 32. 32. Ympäristö ja vähähiilisyys INNOSTUMINEN - Kohderyhmä on aktiivinen - Hyötynäkökulma: joillekin on asiasta hyötyä se innostaa - Hyvät teemat, mielenkiintoiset aiheet - Kannustava, luova työympäristö, kaverit -> Alueen / hyvinvoinnin edistäminen, kohderyhmään. Maaseudun ja maaseudun elinkeinojen kehittäminen. OSAAMINEN - Tiedon lisääminen - Tutkiminen - MTT:n olemassa olevat tutkimukset / asiantuntijat - Hankkeiden vetäminen KUMPPANIT - Suurkeittiöt - Ruokapalveluiden esimiehet kouluissa, kunnissa - Kunnan poliittiset päättäjät - Lasten vanhemmat (tueksi) - Alueen elintarviketeollisuuden yritykset - MTK HANKKEET JA KOKEILUT VISIO Yhteistyökumppaneiden etsiminen, nykytilanteen selvitys (ravinnolliset tarpeet, jos käytetään suomalaisia elintarvikkeita + kausiruokaa) Nykytilanteesta kestävään malliin: miten päästään / organisoidaan? (paikallista/suomalaista ruokaa, tulevaisuudessa, 80%:a 50%:n sijaan, kausiruokaa x%:a) 1 pilottikunta: luodaan malli, jossa toimijat sitoutuvat päämäärään: logistiikkaketju -> kunnalle rahalista arvoa, imagoa Tiedotus / markkinointi Pohjois-Suomesta kestävän kehityksen mallialue. Kouluruokailuun kestävän kehityksen malli - paikallista ruokaa / lähiruokaa - omavaraisuus - tukea oman kunnan / maakunnan työllisyyteen ja elinkeinoelämään - määritellään yhteinen maali, nostetaan yhteishenkeä, kilpailuhenkeä Tavoite yhteiseksi -> asenteet muuttuvat, vain siten käytänteet muuttuvat
 33. 33. Visiona Pohjois-Suomesta kestävän kehityksen mallialue ruuan tuotannon ja kulutuksen kautta. Konkretisoitui yhdeksi hankkeeksi, kouluruokaan kestävän kehityksen malli. Lähiruokaa, paikallista ruokaa, paikallista omavaraisuutta. Tukisi oman maakunnan työelämää, yrityksiä, porkkanana yhteinen maali. Laskettaisiin hankkeen euromääräinen arvo, millä tuetaan paikallista elinkeinoelämää. Alkaa nykytarpeen selvityksestä ja siitä miten organisoidaan toimintaan. Pilottikunta, missä asiaa kokeillaan. Kunta saisi rahallista arvoa, jos onnistuisi, tiedotusta ja markkinointia. © Business Arena Oy
 34. 34. Ympäristö ja vähähiilisyys INNOSTUMINEN - Aito tarve -> ratkaisun kehittäminen - Ratkaisujen ja uusien käytäntöjen luominen -> valmiit toimintamallit - Muutosta ennakkoasenteisiin ja pinttyneisiin malleihin, käytännöt ja mielipiteet - Virheistä oppimista vanhoista hankkeista - Tiedottaminen myös epäonnistumisista! -> säästää ehkä jonkun muun työtä myöhemmin. Hyvät asiat hankkeista harvemmin unohtuu. - Ympäristötietoisuus kasvanut voimakkaasti hankkeiden kautta. OSAAMINEN - Turvetuotannon vesiensuojeluratkaisut / vesitekniikka - Tilausjärjestelyt, yhteismetsätalous - Biomateriaalit ja selluloosapohjaiset kemikaalit - Ojitettujen alueiden käyttövesien puhdistuksessa - Vesistökuormituksen hallinta KUMPPANIT - Toimintaorganisaatiot: MTT, metsäkeskus, Metla, metsähoitoyhdistykset, MTK, maanmittauslaitos, Vapo, Turveruukki - PK-yritykset (tuotteistus....) - UPM, Stora Enso, MetsäGroup - Yhdistykset -> osakaskunnat, kalastuskunnat - Toimijat = maanomistajat - Materiaalitoimittajat - Logistiikkayritykset - Viranomaistahot - Asiantuntijatahot - sektoritutkimuslaitokset HANKKEET JA KOKEILUT Yhteismetsät / tilusjärjestelyt: Maa- ja metsätalouden tuotannon kannattavuuden parantaminen. Edellisen hankekauden toteutuneet hankkeet mallina. Metsäkeskus / maanmittauslaitos yhteistyössä muiden maa- ja metsätalousorganisaatioiden sekä maanomistajien kanssa. Hajautettu bioenergian tuotanto: Malli jolla pienet paikalliset energian tuottajat toimivat yhdessä isojen kanssa, energiavaihtoehtona esim. pelletti, hake, kaasutus, yms. Oulun yliopisto, Rovaniemen AMK, Itä-Suomen yliopisto ja pk-yritykset. Happaman kuormitukseen hallintamenetelmiä: Täyden mittakaavan sovellusten testaus. Edellisen ohjelmakauden hankkeiden tietojen hyödyntäminen. Ennakoinnin ja haittojen ehkäisyyn lisätietojen hankkiminen. Mukana Syke, Åbo Akademi, pk-yritykset, GTK, Vapo, Turveruukki, Nordkalk. >> Tuotteistus. Ravinteiden talteenotto ja hyödyntäminen: Materiaalipankki + logistiikka: Karjalannan tuotteistus, jalostus ja jakelu. Ravinteiden talteenotto vedestä Valuma-alueiden ympäristökuormituksen hallinta: Sektorirajat ylittävät vesien käsittelyratkaisut. Lannan levityksen tasainen jakaminen. Toimintojen sijoittaminen logistisesti järkevästi. VISIO Pohjois-Pohjanmaasta biotalouden ja ympäristötekniikan mallimaakunta! - puhdasympäristö - tuotantokoneisto - happamat sulfaattimaat - tilausjärjestelyt - valuma-aluetason suunnittelu - lannan levitysongelmat -> tuotteistus -> jalostus - ravinteiden talteenotto/hyödyntäminen vesistöistä - tuhkalannoitus -> yhdistettynä edelliseen, neutralisointi Energiaomavaraisuus ja öljyriippumattomuus Pohjois-Pohjanmaan elinkeinojen kannattavuus ympäristöasiat huomioiden: - metsätalous - maatalous - turvetuotanto - kaivostoiminta -> uusien tuotteiden kehittäminen
 35. 35. Visio, että Pohjois-Pohjanmaasta tulee bioenergian ja ympäristö mallimaakunta. Saadaan asiat kannattelemaan. Ei öljyriippuvaisuutta. Viisi hankeaihiota: yhteismetsät ja järjestelyt maa ja metsätaloudessa, tuotannon kannattavuuden nostaminen, mallina edellisen hankekauden hankkeet, paljon metsätaloudessa, mutta ei maataloudessa. Toisessa hankkeessa hajautettua bioenergiantuotantoa, jossa pienet paikalliset energiantuottajat toimivat isojen yritysten kanssa (pelletti, kaasu, jne.). Kolmannessa happaman kuormituksen hallintamenetelmät, happamat sulfaattimaat iso alueellinen ongelma Pohjois-Pohjanmaalla. On menossa hanke asian korjaamiseksi, mutta tässä tehtäisiin testejä ja vietäs homma skaalattavaksi saakka.. Neljänneksi ravinteiden talteenotto ja hyödyntäminen, karjalannan tuotteistaminen. Ravinteiden talteenotto vedestä. Kukka, jos näistä saataisiin tuotteistettua lannoitettua ja ravinneasiaa, tulisi logistiikkaan järkeä. Viidenneksi valumatason hallinta eli vesien suojeluratkaisuja. Kaikki turve yms. alan toimijat toimii omilla sektoreillaan. Tarvitaan siis yhteiset vesiratkaisut. Valuma-alueen asioiden järkeväsijoittaminen. Lannan levityksen tasainen jakaminen. © Business Arena Oy
 36. 36. ALUSTUS
 37. 37. Temaattiset Torstait • Toiminta käynnistyi kesällä 2011 Uudellamaalla torstaisin pidettävinä kohtaamisina • Hankeammattilaisten kohtaamispaikka: osaamisen, vertaisoppimisen ja kokemuksien vaihtoa • • • Paikka kaveriavulle Luodaan yhteistyötä ruohonjuuritasolla Tänään haluamme nostaa esiin uudet kumppanuudet ja verkostot, jotka ovat kiinnostuneet samasta aiheesta, kuin sinä © Business Arena Oy
 38. 38. KERTAUSTA VIIME KERRASTA: HANKKEIDEN VAIKUTTAVUUS © Business Arena Oy
 39. 39. Osuvuuden elementtien on oltava paikoillaan. Jotta kehittämishanke olisi vaikuttava, täytyy olla osuvuutta eri suuntiin. Strateginen osuvuus lähtee strategiasta ja kohdistuu ydintoimintaan. On oltava oikea ajankohta tekemiselle: voit tehdä oikeaa asiaa väärässä ajankohdassa. Täytyy olla yhteiskunnallinen kysyntä. Rahoittajan osuvuus: palveleeko vielä rahoittajan tavoitteita? Kyse muutoksen aikaansaamisessa. Tunnistetaan muutos toimintaympäristössä, mutta myös hallinnoijan sisäiset muutokset jo hankkeen aikana. ”Pitäisikö meidän hanketoimijoiden olla kriittisiä omaa suunnitelmaamme kohtaan?” Kun löydetään ennalta-arvaamattomia avauksia ja toimintaympäristö muuttuu, on kyettävä tarttumaan tilanteeseen. Hanketoiminta hankeorganisaatiolle voi olla hyvä rekrytointikanava. Sisäänajamiseen. Organisaation osaaminen lisääntyy. Hankkeen avulla organisaatio voi riskittömästi opettaa tekijöitään sivussa. © Business Arena Oy
 40. 40. TERVEISIÄ UUDELTAMAALTA © Business Arena Oy
 41. 41. Uudenmaan uusi malli? Maakuntaohjelma kertoo isot linjat, sen kärkiteemojen ympärille rakennetaan hankeperheet, jotka tavoittelevat visiota Yhteistyötä yli instrumenttien ja toimintalinjojen © Business Arena Oy
 42. 42. Ideakilpailu, hanketoimijat ehdottavat ratkaisuja Rakennerahastoilla ”valmistelurahaa” kokeiluihin Rakennerahastoilla hankkeita jatkamaan parhaat kokeilut Strategisia InterReg- tai komission rahoittamia hankkeita VISIO ja muutos, jota maakunnan kärkiteemassa halutaan saada aikaan © Business Arena Oy
 43. 43. Viime kerralla PohjoisPohjanmaalla keskusteltua: aktiivinen omistajuus Yksi esimerkki aiheeseen Uudeltamaalta © Business Arena Oy
 44. 44. CASE: ARTOVA JA ARTOVAMALLI Seuraavalla ohjelmakaudella LEADER-tyyppinen toiminta on tulossa myös kaupunkeihin. Kuinka kansalaisia osallistetaan enemmän? Helsingista löytyy jo nyt hieno esimerkki lähidemokratian edistämisestä löytyy kaupunginosayhdistys Artovalta (Arabianranta - Toukola Vanhakaupunki) © Business Arena Oy
 45. 45. JANNE KAREINEN, ARTOVA Kuuden erilaisen pilottiprojekteilla kokeiltiin käytännön kautta mikä toimii. Kokeilut dokumentoitiin yhdeksi malliksi. Artova on aidosti kiinnostunut hyödyntämään hankkeissa kehitettyjä malleja osana normaalia toimintaansa • ”ArtovaMalli jalkautettiin laajaan tietoisuuteen sekä kolmannella sektorilla että viranomaistoimijoiden keskuudessa.” • ”Mallia käytetään Tallinnan ja Riikan lisäksi mm. Herttoniemessä, Roihuvuoressa ja Jyväskylässä.” • ”ArtovaMallille on haettu rekisteröityä tuotemerkkiä ja ensimmäiset palvelutuotepaketit on myyty ja eri tahojen kanssa käydään neuvotteluja jalkautuksesta.” Kesäkuun tuotteistamispajan tärkein oivallus: • ”. . . että sekä ymmärrys että kiinnostus ArtovaMallia kohtaan voi olla varsin laajaa. ” © Business Arena Oy
 46. 46. Kuvat ja mallin visualisoinnit (c) Artova: www.artovamalli.fi © Business Arena Oy
 47. 47. Kuvat ja mallin visualisoinnit (c) Artova: www.artovamalli.fi © Business Arena Oy
 48. 48. ESIMERKKICASEIHIN SUKELTAMINEN Kuvat ja mallin visualisoinnit (c) Artova: www.artovamalli.fi © Business Arena Oy
 49. 49. Ennen kaikkea ArtovaMallissa näkyy aktiivinen omistajuus sekä innostus omaan tekemiseen © Business Arena Oy
 50. 50. Keskustelu jatkuu, liity mukaan! www.facebook.com/TemaattisetTorstait © Business Arena Oy

×