Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 45 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013 (20)

Publicité

Plus par Business Arena Oy (20)

Publicité

Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013

 1. 1. © Business Arena Oy KOHTI VAIKUTTAVAMPAA HANKETOIMINTAA -DOKUMENTOINTI, 13.11.2013, HELSINKI © Business Arena Oy
 2. 2. © Business Arena Oy Ohjelmakausi vaihtuu, kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa ! • Mihin ongelmiin haetaan nyt ratkaisuja? • Kenen kanssa tulisi tehdä yhteistyötä? • Miten vältetään päällekkäisyydet? • Taustalla Uudenmaan kärkiteemat, jotka ensisijaisesti ohjaavat tulevaa hankehakua. !
 3. 3. © Business Arena Oy Ideakilpailu, ! hanketoimijat ! ehdottavat ratkaisuja Pieniä ! kokeiluja, rahoitus ! eri instrumenteista Rakennerahastoilla! hankkeita jatkamaan parhaat kokeilut Strategisia INTERREG- tai komission rahoittamia hankkeita VISIO ja muutos, jota maakunnan kärkiteemassa halutaan saada aikaan UUDENMAAN HANKEKEHITTÄMISEN UUSI TOIMINTAMALLI HANKEPERHEIDEN KOKOAMISEKSI? Uudellamaalla maakuntaohjelman rooli korostuu. Ohjelmassa kuvataan keskeiset kärkiteemat, joiden ympärille ELY ja liitto kokoavat yhdessä hanketoimijoiden kanssa hankeperheitä valittujen tavoitteiden/visioiden saavuttamiseksi. Rahoittajien rooli muuttuu sparraavaksi siten, että he juoksevat kasaan eri rahastoista tulevia asioita yli toimintalinjojen. Hankeperheet rakennetaan vaiheittaisesti ja kokeiluihin kannustaen. Kaikki alkaisi hanketoimijoiden ideakilpailulla, jonka avulla aktivoitaisiin kenttää tuottamaan erilaisia ratkaisuja. Tämän jälkeen uusimaalaiset rahoittajat antaisivat pieniin kokeiluihin rahoitusta, joiden kautta ideoiden toimivuus testattaisiin. Rakennerahastoista rahoitettavat hankkeet veisivät parhaiden kokeilujen tuloksia eteenpäin. !Vaiheittaisen etenemisen kautta Uudellamaalla pyritään luomaan tavoitteellisuutta ja strategisuutta kehittämiseen. Erilaisten instrumenttien ja toimintalinjojen keinotekoiset rajat pyritään häivyttämään pois. Yhtä hankeperhettä voitaisiin rahoittaa niin maakunnan kehittämisrahalla, ESR:llä, EAKR:llä, INKA-rahalla tai maaseuturahastolla. Koska komission suora rahoitus tai INTERREG-raha ei vähene, vähenevillä uusimaalaisilla rakennerahastovaroilla pyritään tavoittelemaan niitä hyvin tehdyllä pohjatyöllä.
 4. 4. © Business Arena Oy Visio ja hankeperhe edellä: kärkiteemat ohjaavat Uudenmaan kehittämistä yli toimintalinjojen ja rahoitusinstrumenttien Rahoittajien rooli on koota yhteen hankeperheitä ja auttaa yhdistelemään instrumentteja.
 5. 5. ”Uusi yhteisöllisyys” on kaikessa ydinsana. Asumiseen liittyvät ongelmat, pk-yrittäjyyden ongelmat, kuntauudistus, kestävä kehitys → näissä eletään murrosvaiheessa. Uusi yhteisöllisyys pitäisi löytää kaikessa näistä! ! ”Pohdittiin esimerkkinä Hollannin ja Norjan mallia, jossa päiväkoti ja vanhustenkoti ovat yhdessä. Ratkaistaan yksinäisyys ja muut ongelmat samalla. Mietittiin, miten nuoret aikaisemmin asuivat. Nehän muuttivat ennen ison perheen piian komeroon. Eivät olleet yksin!” → Miten historiassa asiat ratkaistiin? ! Ratkaisuidea: uudet rahoitusmallit, esimerkiksi mesenaatti- toiminta. Vaikka ollaan eriarvoistuneita, on myös varakkaita. Mesenaatti-toiminnan uudelleen elvyttäminen on tarpeellista. Olisiko se lisärahoitusmuoto yhteisöllisyyden edistämiseksi? ! Mihin ei löytynyt vastauksia: Arjen mittarit, miten mitata laatua? ”Olemme huolissamme siitä, että on vain kvantitatiivisia mittareita lisärahoituksen saamiseksi. Valtakunnallinen työpajayhdistys, projektipäällikkö Reetta Pietikäisen luotsaamana luo ja tutkii laadullisten mittareiden kehittämistä.” Toimiva arki, 1. ryhmä
 6. 6. Mahdollisuus hyvään työhön tekee toimivan arjen: nuoret, osallisuus, mukana olo yhteiskunnassa. ! • Ratkaisuidea: Oppisopimustyöskentelyn kehittäminen. Missään ei ole julkisuudessa ABC-mallia miten toimia, jos joku on kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta. Ei ole myöskään listausta oppilaitoksista, jotka tarjoaisivat sitä. Tarvitaan selkeä koulutus ja materiaalit nuorille, työnantajille ja oppilaitoksille. ! • Toive rahoittajille: ”Onko meitä ohjannut hankemaailmassa liikaa ajattelu, ettei siihen saa rahoitusta, jos jotain samanlaista on tehty? Ollaa jo luotu kasapäin uusia toimintamalleja. Tarvitaan hanke sen katsomiseksi, mitä on hankkeilla aikaisemmin tehty, mitä on unohdettu ja näiden asioiden uudelleen soveltamiseksi.” Toimiva arki, 2. ryhmä
 7. 7. © Business Arena Oy Esimerkki: Medibothnia, Vaasa #yhteisöllisyys, #osallisuus, #outonovaatio, #resurssiviisaus ! KOVA TAVOITE: Suomen johtava sote-alan huippuyksikkö ! KAKSIKIELISYYS: Novia ja VAMK luovat yhteisen kampuksen, jossa yhdistyy ruotsin ja suomenkielinen sote-alan opetus. Yhteisiä kursseja sekä uusien osallistavien opetusmetodien testaamista ja kokeiluja. ! KUNNAN ROOLI: Vaasan kaupunki sijoittaa terveyskeskuksen ja lukuisia sote-alan toimintoja. ! YHDISTELY JA KORKEAKOULULÄHTÖISTEN IDEOIDEN TESTAAMINEN: Living lab-toimintaa: järjestöjen toimintatiloja, lasten päiväkoti, vanhusten palveluita, jne. ! = yhteisöllisyys, osallisuus, yhdistely ja säästäminen voimavarana
 8. 8. Rohkeuden puute estää kasvun. ”Keskeistä miten rohkaistaan johonkin uudenlaiseen? Kuka hullu alkaa tekemään jotain itsestään, jos siihen ei ole rohkaistu tai annettu työlle tilaa? Koskettaa jokaista teemaa.” ! 1. Kehitettävät asiat täytyy kuvata osana laajempia teemoja. Pois siiloista ja toimialoista. ! 2. Paikalliset poliitikot mukaan uuteen yhteisöllisyyteen. ! 3. Hankkeiden tulee puhutella myös päättäjiä ja edistää joustavaa byrokratiaa. ”Jos kunnalta puuttuu selkeä palvelustrategia, kuinka yrittäjää kiinnostaa palveluiden kehittäminen? Täytyy olla kokonaisuus kunnossa.” ! 4. Esimerkit innostavat. ”Startupit lähtevät ihan oman elinympäristön havainnoista ja niihin tarttumisesta.” ! 5. Tarvitaan olennainen fyysinen sekä henkinen ympäristö, Outonovaatio-ympäristöt™ Kasvun mahdollisuudet
 9. 9. Kestävä luonnontalous on ydinbisnestä Suomessa. Luonnonvaroja säästävä käyttö liittyy kaikkiin meihin. ”Uusi yhteisöllisyys, osallisuus ja odottamattomat kumppanuudet on keskeisessä roolissa kestävässä taloudessa. Kun ihmiset ovat osallisia, he saavat merkitystä ja tarkoitusta. Heidän ei tarvitse koko ajan juosta Jumbossa katsomassa, kuinka siellä on ihana tunnelma.” ! RATKAISUIDEAT ! • Pienten yritysten sivuvirrat muodostavat isoja virtoja yhdessä. ”Yritysten ylijäämätavaraa rahapulassa olevien koulujen materiaaleiksi esimerkiksi? Tarvitaan keräysjärjestelmiä, voimavarojen hyötykäyttöä ja hallintaa. Olemassa olevan parempaa hyödyntämistä, tyhjillään olevien rakennusten sopivampaa käyttöä.” ! • Uudellamaalla on sijaitsee valtaosa Suomen pienistä puuseppäyrityksiä. ”Huippudesignia ja toimintaa, sivuvirroista raaka-aineita, yhteisiä resursseja myyntiin sekä vientiin!” ! • Kuntien hankintaosaamisen kehittäminen: Hanke kouluttamaa kuntien hankintayksiköitä, jotta lisätään paikallisyritysten osaamisen merkitystä, kestävää luonnontaloutta ja luonnon uusiutumiskykyä. Kestävä luonnontalous Katsokaa myös Sitran Resurssiviisaus-ohjelma! www.sitra.fi/resurssiviisaus
 10. 10. ESITYSKALVOT
 11. 11. © Business Arena Oy Temaattiset Torstait ! • Toiminta käynnistyi kesällä 2011 Uudellamaalla torstaisin pidettävinä kohtaamisina • Hankeammattilaisten kohtaamispaikka: osaamisen, vertaisoppimisen ja kokemuksien vaihtoa • Paikka kaveriavulle • Luodaan yhteistyötä ruohonjuuritasolla • Ei keskitytä substanssiin, vaan yleiseen hankeosaamiseen
 12. 12. TAINA LOMMI UUDENMAAN ELY
 13. 13. Rakennerahasto-­‐ohjelman  interven2ologiikka Haasteet Kehi6ämistavoi6eet Eurooppa  2020   -­‐strategiasta  johdetut   temaa>set  tavoi6eet   ja  investoin2prioritee2t   (toimintalinjavalinta) Erityistavoi6eetTue6ava  toiminta   (investoin2prioritee>) Indikaa6orit   (tuotos-­‐  ja  tulosindikaa6orit;   tuloskehikko) 13
 14. 14. Rakennerahasto-­‐ohjelman  toimintalinjat 14 Toimintalinja (Käyvät  hinnat)   ! ! EU-rahoitus (n. milj. €) Julkinen rahoitus yhteensä (n. milj. €) EAKR Osuus ESR Osuus Yhteensä Osuus TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR) 328 41  %     657 25  % TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) 435 54  %     869 33  % TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)     234 47  % 467 18  % TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)     164 33  % 328 13  % TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)     99 20  % 199 8  % TL 6 Tekninen tuki (EAKR) 39 5  %   0  % 78 3  % YHTEENSÄ 802 100  % 497 100  % 2  598,0 100,0  % Vähähiilisen  talouden  tukemiseen  käytetään  vähintään  25  %:ia  EAKR-­‐rahoituksesta.  
 Rahoitusosuus  sisältyy  toimintalinjojen  1  ja  2  osuuteen.     Absoluu>set  summat  eivät  ole  lopullisia,  sillä  niihin  vähävaraisten  rahaston  osuus  on  vahvistama6a.
 15. 15. EAKR-­‐toimintalinjat  ja  investoin2prioritee2t TOIMINTALINJA  (TL) Investoin2prioritee> TL  1   Pk-­‐yritystoiminnan  kilpailukyky • Yri6äjyyden  edistäminen,  erityises2  helpo6amalla  uusien  ideoiden  taloudellista  hyödyntämistä  ja   tukemalla  uusien  yritysten  perustamista  sekä  liiketoiminnan  uudistamista  ,  pääpaino  on   kasvuhakuisessa  työnantajayri4äjyydessä  sekä  uusien  tuo4eiden  ja  palveluiden  synny4ämisessä   etenkin  kansainvälistyville  markkinoille   • Toimet,  joilla  tuetaan  pk-­‐yritysten  edellytyksiä  sitoutua  kasvu-­‐  ja  innovaa9oprosesseihin  .  Erityises2   vahvistetaan  kasvuhakuisten,  kansainvälistyvien  ja  kansainvälisille  markkinoille  tähtäävien  pk-­‐ yritysten  liiketoimintaosaamista  ja  kansainvälistymisvalmiuksia.   • Tutkimuksen,  innovoinnin  ja  vähähiilisten  teknologioiden  käy6öönoton  edistäminen.    Toimilla   parannetaan  pk-­‐yritysten  kilpailukykyä  mm.  edistämällä  ympäristöä  vähemmän  kuormi6avien  ja   energiatehokkaampien  teknologioiden  käy6ööno6oa  niiden  toiminnassa  sekä  vähähiilistä,  kestävää   ympäristöliiketoimintaa TL  2   Uusimman  =edon  ja  osaamisen   tuoAaminen  ja  hyödyntäminen Tutkimus  –  ja  innovoin2toiminnan  infrastruktuurin  parantaminen,  alan  huippuosaamisen  kehi6äminen   ja  etenkin  Euroopan  laajuisia  etuja  tuo6avien  osaamiskeskusten  edistäminen 15
 16. 16. EAKR-­‐toimintalinjat  ja  investoin2prioritee2t TOIMINTALINJA  (TL) Investoin2prioritee> TL  2   Uusimman  =edon  ja  osaamisen   tuoAaminen  ja  hyödyntäminen Yritysten  innovaa9oon  ja  tutkimukseen  tekemien  investoin9en  parantaminen.  Yritysten,  erityises2   tutkimus-­‐  ja  kehityskeskusten  ja  korkeakouluopetuksen  välisten  yhteyksien  ja  synergian  kehi6äminen.   Tuo6eiden  ja  palveluiden  kehityksen,  teknologian  siirron,  sosiaalisten  innovaa2oiden  ja  julkisten   palveluiden  sovellusten,  kysynnän  tukemisen,  verkostoitumisen,  klustereiden  ja  avoimen  innovoinnin   edistäminen  älykkään  erikoistumisen  avulla.  Teknologisen  ja  soveltavan  tutkimuksen,   pilo>tuotantolinjojen,  henkilöstövoimavarojen,  tuo6eiden  varhaisen  validoinnin  sekä  kehitystä   vauhdi6aviin  teknologioihin  lii6yvien  edistyneiden  tuotantotekniikoiden  ja  ensituotannon  sekä   yleiskäy6öisten  teknologioiden  levi6ämisen  tukeminen. Tutkimuksen,  innovoinnin  ja  vähähiilisten  teknologioiden  käy4öönoton  edistäminen.  Tuetaan   vähähiilisten  tuo6eiden,  palveluiden  ja  tuotantomenetelmien  kehi6ämistä,  kaupallistamista  ja  uuden   teknologian  käy6ööno6oa  sekä  uusien  vähähiilisten  tuo6eiden,  materiaalien  ja  tuotantomenetelmien   prototyyppejä,  pilotointeja    ja  demonstraa2oita.  Tuetaan  vähähiilisyystrategioiden  toteu6amisen   kannalta  keskeisiä  innova2ivisia  ratkaisuja  ja  selvityksiä. 16
 17. 17. ESR-­‐toimintalinjat  ja  investoin2prioritee2t TOIMINTALINJA  (TL) Investoin2prioritee> TL  3   Työllisyys  ja  työvoiman  liikkuvuus • Työnhakijoiden  ja  työvoiman  ulkopuolella  olevien  pääsy  työpaikkoihin,  ml.  PAT  ja  kaukana   työmarkkinoilta  olevat,  myös  paikallisten  työllisyysaloi6eiden  kau6a,  ja  työvoiman  liikkuvuuden   tukeminen   • Työntekijöiden,  yritysten  ja  yri6äjien  mukautuminen  muutoksiin   • Naisten  ja  miesten  tasa-­‐arvo  kaikilla  alueilla,  ml.  työhön  pääsyssä  ja  urakehityksessä,  työ-­‐  ja   yksityiselämän  yhteensovi6aminen  sekä  samapalkkaisuuden  edistäminen TL  4   Koulutus,  amma>taito  ja  elinikäinen   oppiminen Parannetaan  kaikkien  ikäryhmien  tasa-­‐arvoista  pääsyä  elinikäiseen  oppimiseen  virallisen  ja   epävirallisen  oppimisen  sekä  arkioppimisen  pui4eissa  ;  kohennetaan  työvoiman  9etoja  ja   amma>taitoa  ja  pätevyy6ä  edistetään  joustavia  oppimisen  polkuja  mm.  uraohjauksella    ja  hanki4ujen   pätevyyksien  validoinnilla  (-­‐  lisätään  koulutusjärjestelmien  relevanAu4a  työmarkkinoiden  kannalta) TL  5   Sosiaalinen  osallisuus  ja  köyhyyden   torjunta ! • Ak2ivinen  osallisuus,  mm.  o4aen  huomioon  yhtäläisten  mahdollisuuksien  edistämisen,  ak9ivisen   osallistumisen  ja  työllistymisen  parantamisen 17
 18. 18. Erityistavoi6eet INVESTOINTIPRIORITEETTI ERITYISTAVOITE Työnhakijoiden  ja  työvoiman  ulkopuolella  olevien  pääsy   työpaikkoihin  jne. Nuorten  ja  muiden  heikossa  työmarkkina-­‐asemassa  olevien  työllistymisen   edistäminen Työntekijöiden,  yritysten  ja  yri6äjien  mukautuminen   muutoksiin Tuo6avuuden  ja  työhyvinvoinnin  parantaminen Naisten  ja  miesten  tasa-­‐arvo  jne. Työ-­‐  ja  koulutusurien  sukupuolenmukaisen  eriytymisen  lieventäminen Parannetaan  pääsyä  elinikäiseen  oppimiseen  jne. • Siirtymävaiheita  ja  koulutuksellista  tasa-­‐arvoa  tukevien  palveluiden  parantaminen     • Kasvu-­‐  ja  rakennemuutosalojen  koulutuksen  tarjonnan  ja  laadun  parantaminen Ak2ivinen  osallisuus  jne. Työelämän  ulkopuolella  olevien  työ-­‐  ja  toimintakyvyn  parantaminen 18
 19. 19. Indikaa6orit,  joilla  tavoitetaso  (TL  3) ERITYISTAVOITE TULOSINDIKAATTORIT TUOTOSINDIKAATTORIT Nuorten  ja  muiden  heikossa  työmarkkina-­‐ asemassa  olevien  työllistymisen  edistäminen • alle  29-­‐vuo2aat  osallistujat  työelämässä   jä6äessään  toimenpiteen     • yli  54-­‐vuo2aat  osallistujat  työelämässä  jä6äessään   toimenpiteen   • alle  30-­‐vuo2aat  aloi6aneet   • yli  54-­‐vuo2aat  aloi6aneet Tuo6avuuden  ja  työhyvin-­‐voinnin   parantaminen työorganisaa2oiden  parantunut  hyvinvoin2 • yli  54-­‐vuo2aat  aloi6aneet   • tue6ujen  mikro-­‐  ja  pk-­‐yritysten  lukumäärä Työ-­‐  ja  koulutusurien  sukupuolenmukaisen   eriytymisen  lieventäminen hankkeet,  jotka  ovat  saaneet  validoinnin   kehi6ämälleen  tuo6eelle • aloi6aneet  työelämän  ulkopuolella  olevat  ja   työ6ömät  miehet   • aloi6aneet  yri6äjinä  toimivat  naiset 19
 20. 20. © Business Arena Oy CHECK-IN
 Kuka olet, mistä tulet? Mistä kärkiteemasta olet kiinnostunut?
 
 extra: Hauskin tarina hanketyöstäsi tältä ohjelmakaudelta?
 21. 21. KATSAUS MENNEESEEN
 22. 22. © Business Arena Oy KESÄKUISEN TUOTTEISTAMISPAJAN KUULUMISIA
 23. 23. © Business Arena Oy CASE: ARTOVA JA ARTOVAMALLI Seuraavalla ohjelmakaudella LEADER-tyyppinen toiminta on tulossa myös kaupunkeihin. Kuinka kansalaisia osallistetaan enemmän? ! Helsingista löytyy jo nyt hieno esimerkki lähidemokratian edistämisestä löytyy kaupunginosayhdistys Artovalta (Arabianranta - Toukola - Vanhakaupunki)
 24. 24. © Business Arena Oy JANNE KAREINEN, ARTOVA ! Kuuden erilaisen pilottiprojekteilla kokeiltiin käytännön kautta mikä toimii. Kokeilut dokumentoitiin yhdeksi malliksi. ! Artova on aidosti kiinnostunut hyödyntämään mallia osana normaalia toimintaa. ! • ”ArtovaMalli jalkautettiin laajaan tietoisuuteen sekä kolmannella sektorilla että viranomaistoimijoiden keskuudessa.” ! • ”Mallia käytetään Tallinnan ja Riikan lisäksi mm. Herttoniemessä, Roihuvuoressa ja Jyväskylässä.” ! • ”ArtovaMallille on haettu rekisteröityä tuotemerkkiä ja ensimmäiset palvelutuotepaketit on myyty ja eri tahojen kanssa käydään neuvotteluja jalkautuksesta.” ! Kesäkuun tuotteistamispajan tärkein oivallus: ! • ”. . . että sekä ymmärrys että kiinnostus ArtovaMallia kohtaan voi olla varsin laajaa. ” !
 25. 25. © Business Arena Oy Kuvat ja mallin visualisoinnit (c) Artova: www.artovamalli.fi
 26. 26. © Business Arena Oy Kuvat ja mallin visualisoinnit (c) Artova: www.artovamalli.fi
 27. 27. © Business Arena Oy ESIMERKKICASEIHIN SUKELTAMINEN Kuvat ja mallin visualisoinnit (c) Artova: www.artovamalli.fi
 28. 28. © Business Arena Oy MITÄ ARTOVAN ESIMERKILLÄ ON YHTEISTÄ EDELLISTEN TEMAATTISET TORSTAIT- KOHTAAMISTEN LÖYDÖSTEN OSALTA?
 29. 29. © Business Arena Oy Osuvuuden elementtien on oltava paikoillaan. Jotta kehittämishanke olisi vaikuttava, täytyy olla osuvuutta eri suuntiin. Strateginen osuvuus lähtee strategiasta ja kohdistuu ydintoimintaan. On oltava oikea ajankohta tekemiselle: voit tehdä oikeaa asiaa väärässä ajankohdassa. Täytyy olla yhteiskunnallinen kysyntä. Rahoittajan osuvuus: palveleeko vielä rahoittajan tavoitteita? Hankkeen idean täytyy perustua riittävästi sitä toteuttavan organisaation ydinosaamiseen ja strategiaan, jotta hanke pääsee maksimaallisesti hyödyntämään organisaation resursseja - ilman, että se on rahoittajan näkökulmasta perustoimintaa. ”On oltava kyllin lähellä perustoimintaa, mutta riittävän erilaista rahoitettavaksi.” Mikä ratkaisee vaikuttavuuden pohjoispohjalaisten hanketoimijoiden mukaan?
 30. 30. © Business Arena Oy Uusimalaisten hankeammattilaisten mietteitä omista vahvuuksista Asiat, jotka innostivat ! Vaikuttavuus ja tulokset Oppiminen, uudet asiat Nuorten hyvinvointi Sosiaalinen toiminta Hyvinvoinnin edistäminen Asiat, missä voimme olla maailman parhaita? ! Suomalaisuudesta kumpuavaa osaaminen (myös mielenkiintoista tarinallistaa), kuten . . . ! - osallistava yhteiskunta ja sen talkoohengelle omaiset asiat ! - (työ)hyvinvoinnin palvelut, juuret sotaveteraanien kuntoutuksessa ! - sukupolvien välinen tiedonsiirto ja mentorointi (myös oleellista yrityksille, joissa tietoa tulee katoamaan) ! - peliosaaminen ja asioiden pelillistäminen
 31. 31. © Business Arena Oy ARTOVASSA NÄKYVIÄ TUOTTEISTAMISPAJOJEN KESKEISIÄ HUOMIOITA ! Hankkeen jälkeiset mahdollisuudet = laajemmat kuin hankkeen aikana. ! Organisaation halukkuus hyödyntää mallia jälkikäteen. ! Käytännön kokeilut ratkaisevat, sillä ne ovat tuloksia!
 32. 32. © Business Arena Oy Ennen kaikkea ArtovaMallissa näkyy aktiivinen omistajuus
 33. 33. TYÖSKENTELY
 34. 34. © Business Arena Oy Ohjelmakausi vaihtuu, kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa ! • Mihin ongelmiin haetaan nyt ratkaisuja? • Kenen kanssa tulisi tehdä yhteistyötä? • Miten vältetään päällekkäisyydet? • Taustalla Uudenmaan kärkiteemat, jotka ensisijaisesti ohjaavat tulevaa hankehakua. !
 35. 35. © Business Arena Oy Pari sanaa vaikuttavuudesta . . .
 36. 36. © Business Arena Oy Hanke = kokeilun ja todistamisen työkalu ! ”Itse en kirjoita suunnitelmia koskaan tavoitteiden, vaan tulosten kautta. Kerrotaan mikä on maailmassa muuttunut, kun hanke on päättynyt.” - satakuntalainen hankeammattilainen
 37. 37. © Business Arena Oy Tehtävänanto ratkaisee paljon. Vaikuttavuutta on vaikea kuvata, jos hankkeen suunnitelma on epämääräinen: - Minkä ongelman hanke ratkaisee? - Miten maailma muuttuu, kun hanke on päättynyt? - Mihin haemme vastauksia? ! Huom! Vaikuttavuudesta ”sopiminen etukäteen” jo suunnitteluvaiheessa - Määritetään jo aietasolla etukäteen miten laajasti hankkeen tuloksia hyödynnetään, jos huomataan käytännössä, että hankkeen toteuttamat toimenpiteet toimivat - Ei sovita levittämisestä jälkikäteen tai ajatella, että se toteutuu itsestään
 38. 38. © Business Arena Oy Kokeilemalla kehittäminen luo vaikuttavuutta: ei tehdä yhtä tai kahta massiivista pilottia, vaan etsitään ratkaisu jatkuvalla kokeilemisella ja epäonnistumisella ! • Epäonnistunut kokeilu on myös tulos • Kokeilemalla levitetään samalla tuloksia. ”Kokeilu synnyttää speksin.” 
 - Anssi Tuulenmäki
 39. 39. © Business Arena Oy
 40. 40. © Business Arena Oy Mistä kärkiteemasta olet kiinnostunut? Valitse pöytä sen mukaan, max 6 hlöä
 41. 41. © Business Arena Oy © 2012 William Cockayne & Tamara Carleton 1. Pohtikaa hetki yksin: Mitä erilaisia näkökulmia: kokonaisuuksia ja ajatuksia ja toivottavia tuloksia liittyy kyseiseen kärkiteemaan? ! Mitä teema tarkoittaa konkreettisesti sinulle? Mikä on sen ilmentymä? Miksi se kiinnostaa sinua ja mitä olet tehnyt aiheen parissa? ! 2. Piirtäkää oheisen kuvan mallinen kukka pöytäliinaan. ! 3. Aloittakaa keskustelu ryhmässä teemasta. Laajentakaa ajatuksia ja yhdistelkää isoja linjoja. 
 4. Lopussa valitkaa ryhmän mielestä kahdeksan oleellisinta kokonaisuutta, näkökulmaa tai ajatusta ja kirjoittakaa ne terälehtiin.
 42. 42. © Business Arena Oy Missä aiheessa vietettiin eniten aikaa ja mikä herätti eniten kysymyksiä?
 43. 43. © Business Arena Oy Löytyikö yhteistyön paikkoja tai ensimmäisten kokeilujen alkuja?
 44. 44. © Business Arena Oy
 45. 45. © Business Arena Oy Keskustelu jatkuu, liity mukaan! www.facebook.com/TemaattisetTorstait

×