Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Prezantim praktika v1.0

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Prezantim praktika v1.0

 1. 1. UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE Praktika profesionale Punim seminarik Mentori: Studenti: Dr. Sc. Lule Ahmedi, Asc. Prof. Behar Vërshevci
 2. 2. Hyrje • Praktika profesionale është kryer në Korporatën Energjetike të Kosovesës(KEK) • Kohezgjatja: 14/05/2012 – 26/06/2012 • Udhëheqësi i punës praktike nga kjo kompani ka qenë Lulzim Islami.
 3. 3. Përshkrimi i punës praktike • Instalimi i një rrjeti të brenshëm i cili përfshinë: Rech, Router, Switch 24port • Konfigurimi I Switchit • Konfigurimi I IP Kamerave • Konfigurimi I IP Telefonisë
 4. 4. Sistemet e IP Kamerave • IP ose Internet Protocol është një protokoll përmes së cilit mundësohet transmetimi i të dhënave nëpër një rrjetë. • Një IP Kamerë ose Network Kamerë është një aparat fotografik që përdoret zakonisht për mbikqyrje. Karakteristikë e tyre është se përmes Router-it lidhen në rrjetë dhe kështu përmes tyre mund të dërgoni dhe të merrni të dhëna.
 5. 5. Instalimi dhe Konfigurimi • Për instalimin e një IP Kamere duhet të keni: • IP Kamerë • Kabllo RJ-45 • AC Adapter • Manuali dhe Softueri përkatës
 6. 6. Instalimi i IP Kamerës në rrjetë • Një IP Kamera kërkon lidhje në internet me shpejtësi te mire, një Router dhe kabllo Ethernet. • Lidhja e nje IP Kamere me një Ethernet Network mund te arrihet përmes portit RJ-45. • Lidhja e kamerës me Router mundësohet duke përdorur kabllo standarde
 7. 7. Konfigurimi i IP Kamerës • Për të parë imazhe prej kamerave në distanca te largëta , IP Kamera duhet të jetë e konfiguruar si duhet në rrjetin tuaj të brendëshëm. Router duhet të jetë konfiguruar për të lejuar Port Forwarding. • Forwarding Port i tregon routerit se në cilën paisje në rrjetin e brendshëm duhet të dergohen të dhenat
 8. 8. Konfigurimi I Forwarding Port • Kyçja në sistemin e Routerit përmes një Web Browseri. • Hapeni faqen për menaxhimin e Forwarding Port • Pasi ta hapin faqen për konfigurimin e Forwarding Port, ju do të shihni një numër të fushave të të dhënave, të tilla si: Port, IP Address, Destination etj. • Klikoni në butonin “Save” ose të ngjajshëm me të për të rujatur modifikimet e bëra.
 9. 9. Siguria • Fotot janë të enkriptuara dhe kontrollimi i qasjes është i garantuar me anë të User Name dhe Password. Kjo parandalon qasjen e njerëzve të pautorizuar në kamerën tuaj.
 10. 10. Përparsitë e IP Kamrave ndaj atyre Analoge • Fleksibilitet më i madh • Performanca më e mirë • Instalim i lehtë i sistemit • Integrim më i mirë • Vlerë më të lartë
 11. 11. Përdorimi i IP Kamerave • Këto kamera kanë përdorim të gjerë, shpesh njihen edhe si Kamera të Sigurise, pra perdoren për sigurimin e hapsirave të ndryshme duke filluar nga: • Shtepitë, • Bizneset, • Institucionet ejt.
 12. 12. Brendet e IP Kamerave • Kjo është një listë e markave të IP Kamerave në të kaluarën dhe sot. • ACTI, Bosch, D-Link, eyeSpy247, FUJINON, Mobotix, Panasonic, QNAP, Samsung, Y-cam etj.
 13. 13. Përfundim • Puna praktike në KEK më ka shërbyer si një përvojë pozitive në formimin tim profesional. • Gjatë kohës sa kam zhvilluar praktikën në KEK kam pasur rastin që njohuritë të cilat i kam marrëur në FIEK t’i implementoj sado pak në punën praktike të menagjuar nga departamenti i IT-KEK. • Puna në grup gjithashtu më ka shërbyer si provë praktike se si duhet përshtatur me kushtet e tregut këtu në Kosovë.
 14. 14. JU FALIMINDERIT

Notes de l'éditeur

 • Njekohsishtkishadashur ta falenderoj per perkrahjen,dhendihmen e ofruargjatembajtjes se praktikesprofesionale, kukem pas rastinqe me afertishohimelementetthemeloretenjerrjete per tecilatkemimesu ne FIEK
 • Qëllimi ynnë gjatë praktikës profesionale ka qenë njohja me elementet bazë të një rrjete, krijimi i një rrjete të brendëshme lokale, lidhja e IP Kamerave dhe konfigurimi i tyre në rrjetë.Në këtë dokument dëshirojmë që të japim nje ide të përgjithshme rreth asajë se çka janë IP Kamerat, përdorimi i tyre, të flasim për përparesitë e tyre etj.
 • 1. Kemi dy lloje të IP kamerave:IP Kamera te centralizuaraIP Kamera të decentralizuara2. Nukvarennga PC3.Mikrofon
 • 1. Leht
 • Furnizimi me energji elektrike i IP Kamerës bëhet direkt nga një AC AdapterNë mënyrë që të dhënat e filmuara nga kamera të shihen nevoitet një kompjuter, megjithatë kamera punon në mënyrë të pavarur nga kompjuteri
 • PC, IP Kam, dhe pajisje të tjera të një rrjete të brendshëme mund të komunikojnë drejtpërdrejt me njëri-tjetrin vetëm në kuader të ati rrjetit të brendshëm. Kur një sistem në rrjet të brendshëm ka nevojë për të dërguar ose për të marrë informacion nga një sistem jashtë rrjetit (interneti), informacioni dërgohet në router.Kur një kompjuter në rrjetë të jashtëm (Internet) ka nevojë për të dërguar të dhënat në rrjetin tuaj të brendëshëm, PC-ja në fjalë dërgon këto të dhëna në IP Adresën e jashtme të Routerit. Routeri pastaj duhet të vendosë se ku do të dërgohen këto të dhëna. Ne kete rast Forwarding Port bëhet i rëndësishëm.
 • Mund tëndodhë që kërkohet një Administrator ID dhe Password për t’uqasur nësistem. Pas kyçjeshapetsisteminëtëcilënbëhetedhekonfigurimiiRouterit.Kjo faqe mund të gjendet tek “Advanced Setup”,”Address Translation” , ose në faqe të emeruara me emra të ngjajshëm.3. Udhëzimet e ofruara këtu shpjegojnë konceptet themelore dhe procedurat për konfigurimin e IP Adresave dhe Forwarding Port. Për informata më të hollësishme, referojuni Manualit të paisjes tuaj

×