Visaulisering som Förändringskraft!

Mats Hultman
Mats HultmanPartner & Managing Director at byBrick à byBrick
Visualisering som
förändringskraft
Mats Hultman, Jörgen Jonsson,
Christian Andersson och Mathias Lewén
byBrick
    - ”ett företag vi själva vill jobba i”
Vision
”Att som en strategisk partner
hjälpa företag skapa lösningar
i världsklass, med stöd av rätt
teknik och media”

Våra ledstjärnor
  Roligt
  Professionalism
  Empati
  Engagemang
Våra fokusområden i byBrick
Marknadskommunikation     Service Management
•  Reklam och marknadsföring  •  Kund- och tjänsteorientering
•  Digital närvaro       •  Process- och kvalitetsoptimering
•  3D visualisering      •  Projekt- och förändringsledning
Systemutveckling        Drift och Infrastruktur
•  Integration         •  Drift och förvaltning
•  Collaboration        •  Help desk och support
•  Web- och systemutveckling
byBrick
         - ”ett företag vi själva vill jobba i”

                         byBrick AB


               byBrick Interface AB    byBrick Consulting AB


              byBrick Management AB     byBrick Operations AB


Grundat 2004
•   Kontor i Stockholm, Göteborg och Västerås
•   ca 60 Anställda
•   Oms 2010/11, ca 55 Mkr, res ca 5 Mkr
•   Leveransförmåga ca 750 konsulter
•   Partnerskap, Cisco, Microsoft, IBM
•   Huvudman i konsultkonsortium
•   Ramavtal
     • Arbetsförmedlingen
     • Naturvårdsverket
     •  Verva
     •  SL
     •  Atlas Copco
     •  ABB
Visualisering av förändring
 ...eftersom en bild säger mer än tusen ord
Förändringsledning
     +
 kommunikation
     =
   SANT
     ?
Förändringsledning
Alla gillar förändringar – bara det INTE gäller mig!

Var medveten;
•  Vid varje nytt förändringsarbete kommer du att ställas inför
  frågeställningar som du aldrig tidigare stött på!!


Öka förståelsen för förändringar;
•  Förändring nivå 1 (inom systemet = förnya något som redan finns)
•  Förändring nivå 2 (systemet måste ändras = tänka nytt)
    •  Tillstånd, inte projekt
Utmaningar på Personnivå
Awareness
Varför är en förändring nödvändig?

Desire
Viljan att se förändringen genomföras.
1) Vilka är fördelarna? 2) Vad innebär det för mig?

Knowledge
När viljan har etablerats så behövs kunskap.
Vad behöver alla veta för att kunna fungera optimalt i det nya tillståndet?

Ability
För att kunna använda sin nya kunskap krävs förmåga och rätt verktyg.
Chefscoachning spelar en central roll.

Reinforcement
Slutligen krävs förankring i det nya tillståndet. För att undvika att
organisationen återgår till det gamla läget.
Övergripande Modell

FL
                Skapa medvetenhet
                   & vilja
    Utvärdera &                       Skapa
     förbereda                       förankring
             Skapa vilja   Skapa möjlighet &
             &kunskap      förmåga


   Förbereda         Genomföra          Förstärka

             Skapa lösning     Specificera
     Planera &                lösning   Utvärdera
   förbereda projekt                     lösning
                 Implementera
                  lösning
PL
Det som mäts – blir gjort!
    Vad vill vi åstadkomma?     Mål

 Hur vet vi att en förändring är en
                    Mått
       förbättring?

 Vilka förändringar kan leda till en
                    Idéer
       förbättring?     Agera  Planera
    Studera  Göra         Test
Roller


 Sponsor
 Förändringsagent  Ändrat
 Påverkare     beteende
 Mottagare
Förändringsprocessen
Förr;
Struktur som förutsättning för medarbetarnas tankar och agerande.
•  Struktur blir då ”orsaken” till resultatet


Nyare;
Ordning och struktur är uttryck för och en konsekvens av processer
och organisation.
•  Först process, sen struktur och sedan resultat.
Leda & Lära under Förändring

Regissera
  •  Medarbetarnas entusiasm
  •  Stimulans
  •  Motivation


Skapa förutsättningar
  •  ”Efterfrågan”
  •  Kapacitet
  •  Mål
ROI – positiva effekter
De flesta studier och undersökningar visar;
•  60 – 80 % misslyckas
•  20 – 40 % lyckas


De som lyckades;
•   Väldigt stora eller väldigt små
•   Ofta mätt i ökad produktivitet
•   1 satsad krona gav 6 tillbaks
•   De stora satsade väldigt lite på ”förändring kontra installation”
•   De små satsade väldigt mycket på ”förändring kontra installation”
•   Framgångsrik kommunikation (dubbelriktad)
Slutsats

!   Ingen ”Quick-fix
!   Utgår från individen
!   Modell / Metod måste anpassas
!   Kontroll / Kommunikation => Visualisera och följ upp!
!   Ta hjälp MEN ni måste göra det själva

=> Förändrings   kapacitet måste bli en ”kärnkompetens”
Kommunikation
  - förändring som syns


 "Success is the sum of small efforts,
 repeated day in and day out.”
               Robert Collier
Case study 1
          •   Kunden, ett industriföretag, har fel fokus i sin eftermarknads-försäljning.
Problemställning  •   Man arbetar med olika processer på olika marknader.
          •   Man säljer sällan hela erbjudandet, bara enstaka tjänster.
          •   Försäjningen är reaktivt ordertagande istället för proaktivt bearbetande.
Case study 1
      •   Man står inför en naturlig tillväxt med ökad installerad bas av
Utmaning    produkter som behöver service, men som inte räcker för att nå målen.
      •   Man har ökad konkurrens i form av tredjepart som servicegivare
Case study 1
Awareness
Nya måltal och krav på lönsamhet – internt hos kunden

Desire
Skapa intresse genom ny, attraktiv teknik som differentierar säljaren på
marknaden.

Knowledge
Styr arbetssätt och erbjudande med enkla och tydliga flöden.

Ability
Med enhetligt stöd som ger möjlighet att sälja hela portföljen, skapar
förutsättningar för att nå de nya målen.

Reinforcement
Införandet av förändringen görs i steg med anpassning efter säljarnas
feedback. Hela säljorganisationen är delaktiga i förändringen utan att de
vet om det…
Case study 1
Case study 1

Resultat:
Stort intresse

“Vill-ha” i säljledet

Stora förväntningar på att få börja
sälja på det nya sättet.

Stort intresse från systerbolag att genomföra
liknande förändringar.

     => projektet har skapat ”hjältar”
Sammanfattning


 “Without passion, you don't have energy; without
 energy, you have nothing. Nothing great in the world
 has been accomplished without passion.”
                    Donald Trump
Visualisering av förändring


   Vilka möjligheter ser ni?
1 sur 23

Contenu connexe

En vedette

Om byBrick ManagementOm byBrick Management
Om byBrick ManagementMats Hultman
345 vues9 diapositives
Ibm's watsonIbm's watson
Ibm's watsonHdavey01
480 vues30 diapositives
Ibm's watsonIbm's watson
Ibm's watsonHdavey01
446 vues30 diapositives
Powerpoint.htmPowerpoint.htm
Powerpoint.htmHdavey01
220 vues3 diapositives

En vedette(9)

The Fine Art of Using Humor To Sell DealsThe Fine Art of Using Humor To Sell Deals
The Fine Art of Using Humor To Sell Deals
HC Consulting Group304 vues
Om byBrick ManagementOm byBrick Management
Om byBrick Management
Mats Hultman345 vues
Ibm's watsonIbm's watson
Ibm's watson
Hdavey01480 vues
Ibm's watsonIbm's watson
Ibm's watson
Hdavey01446 vues
Powerpoint.htmPowerpoint.htm
Powerpoint.htm
Hdavey01220 vues
byBrick - Service ManagementbyBrick - Service Management
byBrick - Service Management
Mats Hultman265 vues
Ibm's watsonIbm's watson
Ibm's watson
Hdavey01489 vues
Sleep Disorders are TreatableSleep Disorders are Treatable
Sleep Disorders are Treatable
Megan Perkins 187 vues
Ibm's watsonIbm's watson
Ibm's watson
Hdavey0120.8K vues

Visaulisering som Förändringskraft!

 • 1. Visualisering som förändringskraft Mats Hultman, Jörgen Jonsson, Christian Andersson och Mathias Lewén
 • 2. byBrick - ”ett företag vi själva vill jobba i” Vision ”Att som en strategisk partner hjälpa företag skapa lösningar i världsklass, med stöd av rätt teknik och media” Våra ledstjärnor Roligt Professionalism Empati Engagemang
 • 3. Våra fokusområden i byBrick Marknadskommunikation Service Management •  Reklam och marknadsföring •  Kund- och tjänsteorientering •  Digital närvaro •  Process- och kvalitetsoptimering •  3D visualisering •  Projekt- och förändringsledning Systemutveckling Drift och Infrastruktur •  Integration •  Drift och förvaltning •  Collaboration •  Help desk och support •  Web- och systemutveckling
 • 4. byBrick - ”ett företag vi själva vill jobba i” byBrick AB byBrick Interface AB byBrick Consulting AB byBrick Management AB byBrick Operations AB Grundat 2004 •  Kontor i Stockholm, Göteborg och Västerås •  ca 60 Anställda •  Oms 2010/11, ca 55 Mkr, res ca 5 Mkr •  Leveransförmåga ca 750 konsulter •  Partnerskap, Cisco, Microsoft, IBM •  Huvudman i konsultkonsortium •  Ramavtal • Arbetsförmedlingen • Naturvårdsverket •  Verva •  SL •  Atlas Copco •  ABB
 • 5. Visualisering av förändring ...eftersom en bild säger mer än tusen ord
 • 6. Förändringsledning + kommunikation = SANT ?
 • 7. Förändringsledning Alla gillar förändringar – bara det INTE gäller mig! Var medveten; •  Vid varje nytt förändringsarbete kommer du att ställas inför frågeställningar som du aldrig tidigare stött på!! Öka förståelsen för förändringar; •  Förändring nivå 1 (inom systemet = förnya något som redan finns) •  Förändring nivå 2 (systemet måste ändras = tänka nytt) •  Tillstånd, inte projekt
 • 8. Utmaningar på Personnivå Awareness Varför är en förändring nödvändig? Desire Viljan att se förändringen genomföras. 1) Vilka är fördelarna? 2) Vad innebär det för mig? Knowledge När viljan har etablerats så behövs kunskap. Vad behöver alla veta för att kunna fungera optimalt i det nya tillståndet? Ability För att kunna använda sin nya kunskap krävs förmåga och rätt verktyg. Chefscoachning spelar en central roll. Reinforcement Slutligen krävs förankring i det nya tillståndet. För att undvika att organisationen återgår till det gamla läget.
 • 9. Övergripande Modell FL Skapa medvetenhet & vilja Utvärdera & Skapa förbereda förankring Skapa vilja Skapa möjlighet & &kunskap förmåga Förbereda Genomföra Förstärka Skapa lösning Specificera Planera & lösning Utvärdera förbereda projekt lösning Implementera lösning PL
 • 10. Det som mäts – blir gjort! Vad vill vi åstadkomma? Mål Hur vet vi att en förändring är en Mått förbättring? Vilka förändringar kan leda till en Idéer förbättring? Agera Planera Studera Göra Test
 • 11. Roller Sponsor Förändringsagent Ändrat Påverkare beteende Mottagare
 • 12. Förändringsprocessen Förr; Struktur som förutsättning för medarbetarnas tankar och agerande. •  Struktur blir då ”orsaken” till resultatet Nyare; Ordning och struktur är uttryck för och en konsekvens av processer och organisation. •  Först process, sen struktur och sedan resultat.
 • 13. Leda & Lära under Förändring Regissera •  Medarbetarnas entusiasm •  Stimulans •  Motivation Skapa förutsättningar •  ”Efterfrågan” •  Kapacitet •  Mål
 • 14. ROI – positiva effekter De flesta studier och undersökningar visar; •  60 – 80 % misslyckas •  20 – 40 % lyckas De som lyckades; •  Väldigt stora eller väldigt små •  Ofta mätt i ökad produktivitet •  1 satsad krona gav 6 tillbaks •  De stora satsade väldigt lite på ”förändring kontra installation” •  De små satsade väldigt mycket på ”förändring kontra installation” •  Framgångsrik kommunikation (dubbelriktad)
 • 15. Slutsats !  Ingen ”Quick-fix !  Utgår från individen !  Modell / Metod måste anpassas !  Kontroll / Kommunikation => Visualisera och följ upp! !  Ta hjälp MEN ni måste göra det själva => Förändrings kapacitet måste bli en ”kärnkompetens”
 • 16. Kommunikation - förändring som syns "Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.” Robert Collier
 • 17. Case study 1 •  Kunden, ett industriföretag, har fel fokus i sin eftermarknads-försäljning. Problemställning •  Man arbetar med olika processer på olika marknader. •  Man säljer sällan hela erbjudandet, bara enstaka tjänster. •  Försäjningen är reaktivt ordertagande istället för proaktivt bearbetande.
 • 18. Case study 1 •  Man står inför en naturlig tillväxt med ökad installerad bas av Utmaning produkter som behöver service, men som inte räcker för att nå målen. •  Man har ökad konkurrens i form av tredjepart som servicegivare
 • 19. Case study 1 Awareness Nya måltal och krav på lönsamhet – internt hos kunden Desire Skapa intresse genom ny, attraktiv teknik som differentierar säljaren på marknaden. Knowledge Styr arbetssätt och erbjudande med enkla och tydliga flöden. Ability Med enhetligt stöd som ger möjlighet att sälja hela portföljen, skapar förutsättningar för att nå de nya målen. Reinforcement Införandet av förändringen görs i steg med anpassning efter säljarnas feedback. Hela säljorganisationen är delaktiga i förändringen utan att de vet om det…
 • 21. Case study 1 Resultat: Stort intresse “Vill-ha” i säljledet Stora förväntningar på att få börja sälja på det nya sättet. Stort intresse från systerbolag att genomföra liknande förändringar. => projektet har skapat ”hjältar”
 • 22. Sammanfattning “Without passion, you don't have energy; without energy, you have nothing. Nothing great in the world has been accomplished without passion.” Donald Trump
 • 23. Visualisering av förändring Vilka möjligheter ser ni?