Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Projectplan Mkb Krachtcentrale

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
contactpersoonafdelingtelefoone-maildatumAnke Wiersma088 - 444 0 324anke.wiersma@syntens.nl11 januari 2010<br />Meer winst...
Met welk vraagstuk het een ideaal instrument is
Welk resultaat je ermee boekt
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Projectplan Mkb Krachtcentrale (20)

Projectplan Mkb Krachtcentrale

 1. 1. contactpersoonafdelingtelefoone-maildatumAnke Wiersma088 - 444 0 324anke.wiersma@syntens.nl11 januari 2010<br />Meer winst én meer waarde<br /> <br />Syntens<br />Postbus 44<br />6800 AA Arnhem<br />Bezoekadres<br />Kronenburgsingel 525<br />6831 GM Arnhem<br />T 088 - 444 0 444<br />F 088 - 444 0 168<br />arnhem@syntens.nl<br />www.syntens.nl<br />De MKB KrachtcentraleHet samenwerkingsprogramma tussen het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) en Syntens om slimmer werken in het MKB te stimuleren<br />Inhoudsopgave<br /> TOC quot; 1-3quot; 1Inleiding PAGEREF _Toc253757477 4<br />1.1Achtergrond PAGEREF _Toc253757478 4<br />1.2Visie PAGEREF _Toc253757479 4<br />1.3Doelgroep PAGEREF _Toc253757480 5<br />1.4Doelstelling PAGEREF _Toc253757481 5<br />1.5Vorm PAGEREF _Toc253757482 6<br />1.6Resultaat PAGEREF _Toc253757483 6<br />1.7Bijdragen van derden PAGEREF _Toc253757484 7<br />2Werkzaamheden binnen het project PAGEREF _Toc253757486 8<br />2.1Community website PAGEREF _Toc253757487 8<br />2.1.1Slimmer werken overzicht PAGEREF _Toc253757488 8<br />2.1.2Activiteitenkalender PAGEREF _Toc253757489 8<br />2.2Bijeenkomsten PAGEREF _Toc253757490 9<br />2.2.1 Energiedagen voor ondernemers en medewerkers PAGEREF _Toc253757491 9<br />2.2.2 Oplaadmomenten (uploadmomenten) PAGEREF _Toc253757492 10<br />2.2.3 Regionale activiteiten faciliteren PAGEREF _Toc253757493 10<br />2.3Samenwerking met regionale projecten en branches PAGEREF _Toc253757494 11<br />2.4Communicatie en PR PAGEREF _Toc253757495 11<br />2.5Rapportage en monitoring PAGEREF _Toc253757496 12<br />3Projectorganisatie PAGEREF _Toc253757499 15<br />4Planning PAGEREF _Toc253757500 16<br />Inleiding<br />Achtergrond<br />Op 3 juni 2009 heeft het InnovatiePlatform (IP) zich positief uitgesproken over het ‘Slimmer Werken’ plan. De pilot Slimmer Werken Werkt start officieel op 1 januari 2010, de voorbereidingsactiviteiten zijn vanaf de zomer 2009 gestart. <br />Syntens en NCSI werken het programma uit onder de titel MKB Krachtcentrale, en zoeken daarbij intensief vanaf de start samenwerking met enthousiaste Syntens adviseurs en mensen vanuit branches, regio’s en private adviesorganisaties.<br />Vanaf 1 januari 2010 start de pilot om MKB-bedrijven aan te zetten tot Slimmer Werken samen met medewerkers. De intentie is om na 2010 de pilot voort te zetten. Slimmer werken betekent concreet het aan de slag gaan met nieuwe vormen van management, meer betrekken van werknemers bij innovatietrajecten<br />Dit projectplan met begroting is tot stand gekomen op verzoek van het ministerie van EZ, in de persoon van mevr. Mieke Bakkenes.<br />Visie <br />Visie op slimmer werken door inzet van talent van medewerkers<br />In alle soorten organisaties zie je dat de productiviteit het hoogste is wanneer mensen doen waar ze goed in zijn en bovendien het gevoel hebben een directe bijdrage te leveren aan de toegevoegde waarde van het bedrijf. Bedrijven die enkel innoveren aan de technische of procesmatige kant van bedrijfsvoering zijn minder succesvol. Meer winst én meer waarde, het gaat om de balans! <br />Uit EIM-onderzoek blijkt dat bedrijven die zogenaamde harde innovatie combineren met slimmer werken 12% meer productiviteitsgroei hebben dan bedrijven die dit niet doen. Vooral bedrijven die hun medewerkers betrekken bij innovatie zijn erg succesvol. <br />Visie op de gekozen werkvorm de MKB Krachtcentrale<br />Het doel van de MKB Krachtcentrale is het aantal MKB bedrijven dat aan de slag is met slimmer werken te verhogen en het effect van die inspanningen te vergroten.<br />Dit willen we bereiken door meer MKB adviseurs te enthousiasmeren voor het onderwerp en beter uit te rusten met kennis en kennissen. We gaan uit van een groep adviseurs met een bereik van 1000 bedrijven en willen daarom starten met een hechte community van 80 adviseurs eind 2010.<br />Resultaat is 1.000 MKB bedrijven in 2010 zijn bezig met trajecten om slimmer te werken en het vakmanschap van hun medewerkers maximaal te benutten, middels dit netwerk van adviseurs. <br />De MKB Krachtcentrale beschouwt het benutten van kracht en energie van medewerkers als dé succesfactor en ziet leren van elkaar als katalysator van innovatieprocessen. Deze twee ingrediënten leiden tot extra productiviteitsgroei. De MKB Krachtcentrale bundelt initiatieven op deze terreinen en is daarmee een inspiratiebron van goede voorbeelden, ervaringen van bedrijven en hun medewerkers, goede adviseurs, tools en tips. Bovendien faciliteert de MKB Krachtcentrale het proces waarin wordt geleerd van elkaars initiatieven om zo het effect duurzaam te vergroten.<br />Koppeling van beide visies<br />Uniek is dat we de visie op slimmer werken door inzet van talent van medewerkers waar mogelijk op dit project toepassen. De manier van werken met adviseurs in de kerngroep van de MKB Krachtcentrale is een vorm van open innovatie, innovatie van onderop en een participatieve werkwijze. Adviseurs haken aan vanuit het idee dat ze een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling waarbij de projectleiding ze uitnodigt om vanuit hun kracht een rol te vervullen in de kerngroep. <br />We werken dus met een gedeelde visie op slimmer werken, maar niet met een gedeelde administratie. Dit heeft tot gevolg dat klassieke projectvormen, samenwerking, registratie en monitoring niet van toepassing zijn. Op een slimme wijze brengen we kennis, netwerken en activiteiten samen. <br />Doelgroep<br />De MKB Krachtcentrale richt zich op twee doelgroepen: MKB ondernemers en hun medewerkers enerzijds, en adviseurs die MKB-bedrijven adviseren anderzijds. De adviseurs die werkzaam zijn binnen de MKB Krachtcentrale richten zich primair op de MKB ondernemers die weten dat er nieuwe oplossingen nodig zijn om bestaande problemen duurzaam op te lossen. Hun medewerkers die hun ideeën en talenten beter willen inzetten voor het bedrijf betrekken de adviseurs ook in communicatieactiviteiten, adviestrajecten en bijeenkomsten. Van deze groep ondernemers leren we als community, we maken ze zichtbaar als case en delen hun ervaring met het adviseursnetwerk. Doel is leren van elkaar en vergroten van effect van toekomstige cases.<br />Erop vertrouwende dat adviseurs het werk in het MKB doen, richt de MKB Krachtcentrale haar activiteiten op het vergroten van deze groep en het verbeteren van hun advies. Peilers zijn zichtbaar maken en leren van elkaar. <br />Doelstelling<br />Adviseurs bepalen zelf of ze actief meedoen aan de MKB Krachtcentrale in het voorbeeldige kernteam. Dit is een voorbeeld van innovatie van onderop en is daarmee ook een doelstelling op zich.<br />Hierin stellen wij de doelstelling om 40 Syntens adviseurs en 20 externe adviseurs van kwalitatief hoog niveau aan de MKB Krachtcentrale te laten deelnemen, die zich betrokken voelen bij de koers van de MKB Krachtcentrale en zich verantwoordelijk voelen voor de doelstelling van 1000 bedrijven slimmer aan het werk door zichtbaar te zijn met hun eigen werk en door actief bij te dragen aan de verbetering van kwaliteit van advies op het gebied van slimmer werken. Hiervoor hebben we een participatieladder opgesteld die in het kort de volgende categorieën adviseurs benoemt:<br />Strategische participanten (wisselend team van projecttrekkers, afhankelijk van projectfase en daarbij benodigde kennis, kunde)<br />Contentgenerators (online en offline hebben we kennis en ervaringen nodig, die komen van projectleiders, online enthousiastelingen, regio coördinatoren, etc)<br />Reageerders (mensen die actief meedoen aan activiteiten, maar aangespoord moeten worden om het zichtbaar te maken of van anderen te leren)<br />Kijkers (adviseurs die gestimuleerd moeten worden om met het onderwerp aan de slag te gaan en adviseurs die gestimuleerd moeten worden om kennis en kennissen te komen halen om hun uitrusting te verbeteren) <br />Vorm <br />Online: een community website voor en door adviseurs om zichtbaarheid te geven aan iniatieven en kennis(sen) uit te wisselen.<br />Offline: Oplaaddag voor adviseurs die actief bijdragen om ze beter uit te rusten met kennis en kennissen en om ze te inspireren met nieuwe onderwerpen aan de slag te gaan. Tevens kijken we op die dag naar de voortgang van het project en de participatiegraag van de ‘medewerkers’. <br />Daarnaast sluiten we waar mogelijk bij allerlei aangesloten initiatieven aan om de visie van de MKB Krachtcentrale actief uit te dragen en MKB ondernemers aan te zetten tot slimmer werken. Hiervoor benutten we bestaande en lopende succesvolle initiatieven. Deze maken we dan online weer zichtbaar. <br />We documenteren ons eigen proces waarin we ons kwetsbaar opstellen en proberen te leren vanuit kracht te werken met als resultaat dat we eind 2010 een voorbeeldig slimmer werkend team hebben.<br />Resultaat <br />De adviseurs die MKB-bedrijven helpen bij slimmer werken (van Syntens, branches en private adviesbureaus) hebben de rol van de medewerkers op hun netvlies en nemen hen mee in de adviestrajecten over slimmer werken. Adviseurs die expert zijn op een deelgebied van slimmer werken of zichzelf slimmer werken adviseur noemen zijn zichtbaar geprofileerd als zodanig. Andere adviseurs en MKB ondernemers weten hen te vinden. De adviseurs zijn zelf slimmer aan het werk en experimenteren daar zichtbaar mee. Ze tonen initiatief om de doelstelling van 1000 bedrijven te halen.<br />Meetbare resultaten: <br />- een community van adviseurs, waarbij minstens 60 adviseurs (40 Syntens- adviseurs en 20 externe branche- of private adviseurs) zijn aangesloten, hun trajecten zichtbaar hebben gemaakt en samen 1000 bedrijven aangezet hebben tot slimmer werken;<br />- 1000 bedrijven die aangezet zijn tot slimmer werken<br />- 100 cases (op de website)<br />- 10 bedrijven in beeld via serie in publiciteit<br />- 1 topper per deelthema van slimmer werken benoemd <br />- 1 energiedag voor ondernemers en medewerkers<br />- 11 oplaaddagen voor adviseurs met een afsluitende inspiratiedag <br />Bijdragen van derden <br />Begin 2010 zijn al bijdragen van derden gegenereerd in de vorm van uren in natura, samenvoeging van budgetten of extra budget.<br />Concreet gaat het om:<br />een bijdrage van het Innovatieplatform (mits de onderliggende offerte wordt goedgekeurd) van ongeveer 30.000 euro;<br />bijdrage in natura adviseurs die aanhaken bij de MKB Krachtcentrale (begin 2010 zijn dat 5 adviseurs), aanwezig zijn bij oplaaddagen, lokale activiteiten organiseren en cases aanleveren;<br />branches die aanhaken en meewerken aan de doelstelling (horeca branche heeft medewerking toegezegd);<br />mogelijke samenwerking voor de energiedag met organisaties in Noord-Nederland. <br />Werkzaamheden binnen het project<br />Community website<br />De website heeft een aggregator functie, het wordt een kennisdomein waar vanuit je gaat zenden naar andere platforms en waarvan de reacties weer terugkomen op die website. Vanuit onze website vind je als MKB adviseur de meest interessante en inspirerende initiatieven op het gebied van slimmer werken in het MKB. Een logisch gevolg van kijken, ranken en comments geven is dat jij je als adviseur kan profileren.<br />Slimmer werken overzicht<br />De onderdelen van de community site Tools, Projecten en Inspiratie passen in elkaar, en verwijzen naar elkaar zodat een bezoeker daadwerkelijk een antwoord op zijn vraag krijgt. De site bevat een overzicht van instrumenten en projecten met inzicht. We geven namelijk vanuit gebruikerservaring aan hoe en of het werkt. De gebruiker bepaalt of iets werkt en niet de kennisleverancier. We spelen hiermee in op de trend consumer rating. De basiselementen zijn:<br /><ul><li>Voor wie het bedoeld is
 2. 2. Met welk vraagstuk het een ideaal instrument is
 3. 3. Welk resultaat je ermee boekt
 4. 4. Wie er mee gewerkt heeft (binnen netwerk kernteam)
 5. 5. Hoe het de ondernemer is bevallen (referentie in vorm van reactie)
 6. 6. En een korte casebeschrijving (filmpje, artikel)
 7. 7. Ranking systeem waarin iedere gebruiker aangeeft hoe het beviel
 8. 8. Regio overzicht (Google maps) van waar wat gebruikt is (Bedrijf/project zichtbaar in het land)</li></ul>Vanuit alle tools in het overzicht op de website met een bepaalde ranking adviseert het NCSI de kernadviseurs over instrumenten in hun toolbox. Deze worden iedere maand in de nieuwsbrief toegelicht.<br />Activiteitenkalender<br />Vanuit hun kennis en ervaring vragen we adviseurs van het kernteam hun visie te geven op bijeenkomsten waar ze zijn geweest (Frankwatching). Daarnaast is in het onderdeel kalender een overzicht van toekomstige (regionale) activiteiten te zien (vergelijk Meetup). Iedereen kan events aanleveren die na een check op relevantie door de redactie worden geplaatst. <br /><ul><li>Nieuwsbrief</li></ul>Een maandelijkse nieuwsbrief met eventkalender, 1 artikel, 1 case en een advies over instrumenten voor in de gereedschapskist van een adviseur die met slimmer werken bezig wil zijn (zie gereedschapskist). Aangevuld met wat inspirerende links.<br /><ul><li>Contact</li></ul>De kernteam leden presenteren zich met een link naar hun linked in profiel, specialisme en rol in de MKB Krachtcentrale. Bezoekers die zich willen aanmelden, een gesprek willen aangaan of meer informatie willen, kunnen zich melden bij één van de contactpersonen. <br /><ul><li>Durf te vragen</li></ul>Een plek waar iedereen om kennis, instrumenten of netwerk kan vragen. Eventueel geholpen door anderen om de juiste vraag te stellen (Nils Roemen).<br /><ul><li>Cross mediale links</li></ul>Via de link ‘Praat mee’ wordt content van Twitter, Flickr etc. (Slideshare, Linked In, yammer) voortdurend real time getoond. Dit zorgt voor dynamiek en uitwisseling van kennis via de hash tag #mkbkr8.<br /><ul><li>Beeldmateriaal </li></ul>Punkmedia volgt het kernteam en bedrijven waar slimmer werken in de praktijk plaatsvindt 10 maanden lang in hun zoektocht naar slimmer werken. Hij brengt dmv interviews, foto’s en impressies in beeld wat inspireert, waar kortsluiting ontstaat en waar van energie kracht gemaakt wordt.<br />Bijeenkomsten<br /><ul><li>Via offline bijeenkomsten dragen we de doelstellingen van de MKB Krachtcentrale actief uit. Het persoonlijke contact en direct aanspreken van ondernemers en medewerkers is de kern van het aanzetten tot slimmer werken. Hierin onderscheiden we verschillende doelgroepen en verschillende doelstellingen: ondernemers en medewerkers (energiedagen) om inspiratie op te doen, oplaaddagen voor adviseurs in de kerngroep en het faciliteren van derden bij organiseren van regionale activiteiten.</li></ul>2.2.1 Energiedagen voor ondernemers en medewerkers<br />Gezien het succes van de energiedag in Radio Kootwijk en de workshops op de lancering tijdens Slimmer werken werkt! willen we deze energie vasthouden en opnieuw opwekken. De wens is om 2 energiedagen te organiseren, liefst slim gecombineerd in een regio rondom (of in samenwerking met) een passend event. <br />Budgettair is dat niet mogelijk, vandaar dat nu voor 2010 één energiedag zal worden georganiseerd voor ondernemers en hun medewerkers (ongeveer 100 mensen in totaal) om slimmer werken te promoten. Zij krijgen dan inspiratie, kunnen actief uitproberen in workshops en kunnen hun vragen stellen aan experts/adviseurs. <br />Bij de planning kijken we of we handig kunnen inspelen op al geplande (regionale) activiteiten (bv. regionale ondernemerscongressen).<br />Mocht er voldoende extra geld beschikbaar komen, dan organiseren we een tweede energiedag.<br />2.2.2 Oplaadmomenten (uploadmomenten)<br />1 keer per maand bekijken we of er adviseurs opgenomen worden in de kerngroep en of er mensen uit de kerngroep willen.<br />1 Keer per maand bedanken we de adviseurs van de kerngroep die uit eigen initiatief:<br /><ul><li>aan het vinken zijn, op weg naar de 1.000 slimmer werkende bedrijven
 9. 9. content aanleveren op kennisgebied (artikelen, reacties op artikelen)
 10. 10. content aanleveren op agenda gebied (projecten, vonkjes, energiedagen etc)
 11. 11. content aanleveren op inspiratiegebied (cases)
 12. 12. Ook bekijken we op deze momenten wat er extreem goed gaat en hoe we dat zichtbaar maken, wie uitblinkt in welke rol en welke rollen ontstaan zijn. Ook kijken we of we op koers van 1000 bedrijven liggen en of de community website lekker loopt. Doel is samen de koers bij te stellen en verantwoordelijkheid delen voor het beoogde resultaat. We kiezen hierin slimme en inspirerende werkvormen en plekken. Videoconferencing, online platforms, seats2meet etc.</li></ul>2.2.3 Regionale activiteiten faciliteren<br />Wij stimuleren zoveel mogelijk regionale partijen om bijeenkomsten rondom de slimmer werken thematiek te organiseren, gericht op (collega)adviseurs, ondernemers of medewerkers. We maken hiervoor een pakket met promotiemateriaal (ansichtkaart, banner etc.), digitaal materiaal en inspiratie (cases, verhalen van ondernemers) die organisatoren kunnen gebruiken. De organisatie laten we over aan de verschillende partijen, we plaatsen een agenda-item en een verslag (Frankwatching voorbeeld) op de community website. Doel hiervan is bewustwording en stimuleren van dynamiek in de regio. Ook zoeken we netwerken, lokale partijen en evenementen op om samenwerking te creëren.<br />Samenwerking met regionale projecten en branches <br />Samenwerken en synergie creëren zijn basiselementen in dit project. Iedere adviseur intern en extern werkt vanuit zijn of haar eigen projecten, branche, regio en kennisgebied. Er kunnen vouchers ingezet worden, ISA (inschakeling specialistisch advies), cases benoemd, allemaal vanuit andere projecten, Syntens basisfinanciering en vanuit de overige werkgevers of zelfstandige adviesorganisaties. We werken niet met een gedeelde administratie, maar met een gedeelde visie. Via regio-ambassadeurs worden contacten in de regio’s versterkt en kunnen ondernemers in de buurt advies aanvragen of een gesprek met een Syntens adviseur inplannen. <br />Zo zijn er al private adviseurs aangehaakt die hun visie willen delen en willen leren van anderen. In diverse branches staat dit thema op de agenda, of willen ermee aan de slag. Het doel is om een vorm van samenwerking te concretiseren met een win-win voor beide partijen. Wij kunnen hen voorzien van extra kennis en netwerk van experts die in de branches kunnen worden ingezet. Het programma slaagt alleen als de kracht uit bestaande initiatieven met elkaar gedeeld wordt. <br />Communicatie en PR<br />Communicatie en PR wordt aangestuurd vanuit Syntens. Via extra financiering en benutting van het netwerk van het Innovatieplatform geven we een impuls aan PR en marketing met een aantal basisactiviteiten: structurele aandacht in landelijke pers rondom een serie ‘Slimme ondernemer/medewerker van de maand’, profilering van adviseurs en wat zij van elkaar leren om beter te kunnen adviseren, basis promotiemateriaal, visuele media ondersteuning. Een belangrijk onderdeel in de MKB Krachtcentrale is dynamiek en beweging, dit moet in de communicatie tot uiting komen. We zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen en baanbrekende en vooral slimmere communicatievormen om mee te experimenteren. Ook hiermee zoeken we de ervaring van slimmer werken die we kunnen doorspelen aan de doelgroep. Een belangrijk adviseur daarin is Punkmedia (Henk-Jan Winkeldermaat), die we vragen regelmatig inhoudelijke content voor de site te leveren, beeldmateriaal op de site te zetten van oplaaddagen en best practices in bedrijven. Ook vragen we hem deze inhoud te communiceren via social media en zijn uitgebreide online netwerk. Daarnaast vragen we hem de kerngroep van adviseurs te coachen in het proces van de nieuwe manier van werken en het gebruik van social media om de olievlek te vergroten en zichtbaarheid te creëren.<br />Doelgroepen en de communicatiekanalen:<br />ondernemers en hun medewerkers<br />energiedagen<br />website en community<br />via adviseurs (uit de kerngroep en daarbuiten)<br />via algemeen promotiemateriaal<br />via social media<br />via regionale partijen die aanhaken bij de MKB Krachtcentrale <br />adviseurs<br />oplaaddagen voor adviseurs<br />trainingen waar zij (met voorrang) aan kunnen meedoen<br />communitysite (contactpagina om hun specialisme te presenteren, cases, instrumenten, activiteiten)<br />via social media <br />hun achterban (in regio, branche of eigen bedrijf)<br />Communiceren is geen eenrichtingsverkeer in dit programma, Reageren op input op de site, leren van elkaar, zichtbaarheid creëren maar ook zelf het gedachtegoed verspreiden: dit is de nieuwe wijze van communiceren die we zelf willen toepassen in elke activiteit.<br />Rapportage en monitoring<br />Over dit onderdeel is een advies uitgebracht door een aantal experts. Dit advies zal als bijlage worden toegevoegd aan dit projectplan.<br />Registreren <br />De bedrijven die in dit programma tot slimmer werken zijn aangezet, worden geregistreerd. De doelstelling staat op 1.000 bedrijven. De registratie vindt plaats bij Syntens, hiervoor is een contactpersoon aangewezen die gedurende het jaar de voortgang bijhoudt en maandelijks (tijdens de oplaaddagen voor alle adviseurs) daarover rapporteert.<br />De registratie vindt enerzijds plaats in het systeem E-synergy door de adviseurs van Syntens. Anderzijds wordt voor de bedrijven die via andere kanalen (private adviseurs/ projecten/ branches/regio’s) geregistreerd worden, een Excel-sheet gemaakt met enkele kerngegevens: NAW, e-mailadres, kamer van koophandel nummer, grootte, sector, kernwoorden inhoud traject. De adviseurs of contactpersonen worden gevraagd maandelijks tijdens de oplaaddagen nieuwe bedrijven toe te voegen aan het overzicht. <br />Een bedrijf behoort tot de 1.000 bedrijven in de doelstelling als:<br />de betrokken adviseur beoordeelt dat een bedrijf is aangezet tot slimmer werken, volgens een beschrijving<br />het bedrijf zelf aangeeft met slimmer werken aan de slag te zijn gegaan (vanaf 2011 realiteit, in 2010 een experiment)<br />ondernemer/medewerker bij activiteiten/energiedagen zijn geweest en via de follow-up aangeven hierdoor aangezet te zijn tot slimmer werken.<br />De registratie vindt dus plaats op basis van de energie die in een bedrijf is losgemaakt.<br />De laatste 2 elementen (dat een bedrijf zelf aangeeft dat ze met slimmer werken aan de slag zijn gegaan) moeten nog praktisch uitgewerkt worden zodat dat ook in een systeem te registreren is. Vooralsnog wordt geregistreerd als adviseurs dat in Synergy of in de Excel-sheet aangeven.<br />Monitoring<br />De visie op slimmer werken passen we ook in dit project toe. <br />De MKB Krachtcentrale is een paraplu boven bestaande projecten, initiatieven, en mensen die actief zijn op het gebied van slimmer werken in het MKB. <br />Dit betekent dat de monitoring ook op het vlak van de toegevoegde waarde van de MKB Krachtcentrale ligt, en niet in het meten van verhoging van productiviteitsgroei of medewerkerstevredenheid in het MKB. Dat zijn doelstellingen die onderliggende projecten (zoals MijnBedrijf 2.0 of Slimmer werken 8.nl) hanteren.<br />De volgende onderdelen zullen wel gemonitord worden binnen de MKB Krachtcentrale:<br />Kwantitatief<br />registratie van aantal bedrijven dat is aangezet tot slimmer werken in een adviestraject van aangesloten eerste- en tweedelijns adviseurs (zie hierboven);<br />het aantal ondernemers en medewerkers dat we hebben bereikt Dit zijn mensen bij wie interesse is gewekt, die bij bijeenkomsten en workshops zijn geweest, de website hebben bezocht, etc.;<br />het aantal adviseurs dat actief is geworden in de MKB Krachtcentrale, en in welke rol;<br />het aantal mensen dat de scan (wervingsinstrument) heeft ingevuld, inclusief de benchmarkgegevens die dat heeft opgeleverd;<br />het aantal projecten dat is aangehaakt bij de MKB Krachtcentrale, het bereik van deze projecten, en cijfermatige gegevens vanuit deze projecten over productiviteitsgroei en kerngegevens slimmer werken <br />de bijdragen van derden die zijn gegenereerd in het kader van samenwerking met de MKB Krachtcentrale;<br />Kwalitatief:<br />de succes- en leerfactoren van de verschillende projecten en adviestrajecten in relatie tot slimmer werken in het MKB;<br />verbindingen die zijn gelegd tussen diverse initiatieven, mensen, expertise en netwerken (netwerkanalyse);<br />de (professionele) ontwikkeling die adviseurs hebben doorgemaakt in de kerngroep, wat ze hebben geleerd van collega-adviseurs, welke faal- en succesfactoren kunnen genoemd worden voor advisering slimmer werken voor het MKB? Wat zeggen de adviseurs zelf over het nut van de MKB Krachtcentrale, uit alle categorieën; <br />de bijdrage van het gebruik van social media om de zichtbaarheid te vergroten en de community van adviseurs te faciliteren;<br />de ervaring met een experiment om bedrijven zelf te laten aangeven in hoeverre ze gestimuleerd zijn om met slimmer werken aan de slag te gaan (dit zal in 2011 voortgezet worden); <br />de leerervaringen van betrokken adviseurs en stakeholders van de MKB Krachtcentrale als een voorbeeldig project (met weinig budget, vanuit initiatief van medewerkers, situationeel leiderschap en ondersteunend management).<br />Gegevens zullen voor het merendeel via de adviseurs in de kerngroep verzameld worden, en een stagiair zal gezocht worden om een onderdeel van het kwalitatieve deel te onderzoeken. <br />Een extra netwerkanalyse, inhoudelijke analyse van de MKB Krachtcentrale als voorbeeldig project (14) en succes- en leerfactoren zullen door enkele leden van het projectteam uitgevoerd worden. <br />Projectorganisatie<br />Stuurgroep<br />In een tweemaandelijks overleg komt een stuurgroep bijeen, bestaande uit de opdrachtgever (ministerie EZ, Mieke Bakkenes), opdrachtnemer (Syntens Peter Koudstaal en NCSI Ton de Korte) en projectleiding (NCSI Martine Maes en Syntens Anke Wiersma). In dit overleg worden zaken afgestemd, voortschrijdend inzicht gedeeld en waar nodig nieuwe afspraken vastgelegd. Deze stuurgroep is bedoeld om gedurende het jaar elkaar te blijven vinden en gezamenlijk beslissingen te nemen. <br />Projectleiding<br />Syntens (hoofduitvoerder): Anke Wiersma<br />NCSI (uitvoerder op onderdelen): Martine Maes<br />Aansturing projectonderdelen<br />Coördinatie: Syntens: Alan Hameetman<br />Ondersteuning: Syntens: Martin Soeterboek (registratie) en Margreet Bannink (organisatie)<br />Community en website: Syntens<br />Samenwerking branches/regio’s: NCSI<br />Communicatie en bijeenkomsten: Syntens en NCSI<br />Monitoring: NCSI<br />De projectorganisatie brengt zelf ook het concept van slimmer werken en innovatie van onderop in praktijk: we leggen verantwoordelijkheden neer bij adviseurs of projectleden die zelf hebben aangegeven dat dat hun kracht is. Zo maken we optimaal gebruik van alle beschikbare talenten in de projectorganisatie.<br />Planning <br />PlanningOnderdeelActiviteitIedere 3e dinsdag van de maandOplaaddagenVerleiden van adviseurs om vinkjes te zetten, ervaring te delen en content aan te leverenDoorlopendInspiratie-Op eventkalender-verslag-documentaireDoorlopendCommunity websiteNieuws: Syntens, NCSI en adviseursActiviteiten: regionale contactpersonenTools: NCSICases: SyntensContact en social media: Syntens (Raymond Witvoet, Remco Bakker).DoorlopendAansluiting projecten en adviseursAllen. Maandelijks worden via kennislunches en team-overleggen Syntens adviseurs geïnformeerd en gestimuleerd om deel te nemen. Met branches en regio’s wordt via diverse gesprekken samenwerking vormgegeven.DoorlopendCommunicatie en PRSerie Slimmer ondernemer/medewerker van de maandEind janCommunity website-Eerste evaluatie over invullingApril/mei of septemberEnergiedagAdviseursOndernemers en medewerkersMaartJuniOktoberKortsluitingKoers bijstellen ExperimenterenErvaringen uitwisselenMaandelijksGereedschapskistTrainees maken ranking met adviesPer kwartaalNovember 2010Rapportage en terugkoppelingStuurgroepoverlegDecember 2010Rapportage en terugkoppelingOverzicht 1.000 bedrijven slimmer werken, 100 cases, 10 toppers en 1 symbolische winnaar<br />

×