Divisió per diferències

C
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Gerbert d’Orlhac
(~945 – 1003)
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Calculem la
diferència a 100
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
Preparem la taula
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
Preparem la taula
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
Separem el 5
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5
Multipliquem
5 x 21 = 105
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
Completem amb
dos zeros
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
Sumem
2736 + 10500 = 13236
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
Separem l’1
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1
Multipliquem
1 x 21 = 21
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
Completem amb
dos zeros
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
Sumem
3236 + 2100 = 5336
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
Separem el 5
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5
Multipliquem
5 x 21 = 105
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
Completem amb
un zero
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
Sumem
336 + 1050 =1386
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
Separem l’1
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1
Multipliquem
1 x 21 = 21
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
Completem amb
un zero
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Sumem
386 + 210 = 596
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Separem el 5
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Multipliquem
5 x 21 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Sumem
96 + 105 = 201
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Separem el 2
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Multipliquem
2 x 21 = 42
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
Sumem
1 + 42 = 43
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
Sumem
1 + 42 = 43
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21 5+1 → 6 (600)
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
5+1 → 6 (600)
5+1 → 6 (60)
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
5+1 → 6 (600)
5+1 → 6 (60)
5+2 → 7
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
5+1 → 6 (600)
5+1 → 6 (60)
5+2 → 7
Quocient 600+60+7 = 667
52736 : 79
Divisió “per diferències”
100 – 79 = 21
DM M C D U
5 2 7 3 6
1 0 5 0 0
1 3 2 3 6
2 1 0 0
5 3 3 6
1 0 5 0
1 3 8 6
2 1 0
5 9 6
1 0 5
2 0 1
4 2
4 3
5+1 → 6 (600)
5+1 → 6 (60)
5+2 → 7
Quocient 600+60+7 = 667 Residu
1 sur 32

Recommandé

Algoritme transvasaments par
Algoritme transvasamentsAlgoritme transvasaments
Algoritme transvasamentscalaix2ie
107 vues15 diapositives
Algoritme de Conway para el problema del Joc de Penney par
Algoritme de Conway para el problema del Joc de PenneyAlgoritme de Conway para el problema del Joc de Penney
Algoritme de Conway para el problema del Joc de Penneycalaix2ie
246 vues25 diapositives
Construcció diagrames del Joc de Penney par
Construcció diagrames del Joc de PenneyConstrucció diagrames del Joc de Penney
Construcció diagrames del Joc de Penneycalaix2ie
205 vues24 diapositives
Sèries de quadrats par
 Sèries de quadrats Sèries de quadrats
Sèries de quadratscalaix2ie
356 vues29 diapositives
Sèries de quadrats par
Sèries de quadratsSèries de quadrats
Sèries de quadratscalaix2ie
147 vues29 diapositives
Resta amb àbac (justificació) par
Resta amb àbac (justificació)Resta amb àbac (justificació)
Resta amb àbac (justificació)calaix2ie
601 vues4 diapositives

Contenu connexe

Plus de calaix2ie

Multiplicacio egipcia par
Multiplicacio egipciaMultiplicacio egipcia
Multiplicacio egipciacalaix2ie
3K vues23 diapositives
Producte fulminia 2 par
Producte fulminia 2Producte fulminia 2
Producte fulminia 2calaix2ie
564 vues12 diapositives
Producte piràmide i creueta comparats par
Producte piràmide i creueta comparatsProducte piràmide i creueta comparats
Producte piràmide i creueta comparatscalaix2ie
547 vues6 diapositives
Producte creueta 2 par
Producte creueta 2Producte creueta 2
Producte creueta 2calaix2ie
535 vues7 diapositives
Producte piramide 3 par
Producte piramide 3Producte piramide 3
Producte piramide 3calaix2ie
521 vues10 diapositives
Producte piramide 2 par
Producte piramide 2Producte piramide 2
Producte piramide 2calaix2ie
557 vues11 diapositives

Plus de calaix2ie(20)

Multiplicacio egipcia par calaix2ie
Multiplicacio egipciaMultiplicacio egipcia
Multiplicacio egipcia
calaix2ie3K vues
Producte fulminia 2 par calaix2ie
Producte fulminia 2Producte fulminia 2
Producte fulminia 2
calaix2ie564 vues
Producte piràmide i creueta comparats par calaix2ie
Producte piràmide i creueta comparatsProducte piràmide i creueta comparats
Producte piràmide i creueta comparats
calaix2ie547 vues
Producte creueta 2 par calaix2ie
Producte creueta 2Producte creueta 2
Producte creueta 2
calaix2ie535 vues
Producte piramide 3 par calaix2ie
Producte piramide 3Producte piramide 3
Producte piramide 3
calaix2ie521 vues
Producte piramide 2 par calaix2ie
Producte piramide 2Producte piramide 2
Producte piramide 2
calaix2ie557 vues
Producte fulminia par calaix2ie
Producte fulminiaProducte fulminia
Producte fulminia
calaix2ie2K vues
Producte creueta par calaix2ie
Producte creuetaProducte creueta
Producte creueta
calaix2ie2K vues
Producte piramide par calaix2ie
Producte piramideProducte piramide
Producte piramide
calaix2ie2.1K vues
Divisio diferencies par calaix2ie
Divisio diferenciesDivisio diferencies
Divisio diferencies
calaix2ie513 vues
Algoritme alineacio par calaix2ie
Algoritme alineacioAlgoritme alineacio
Algoritme alineacio
calaix2ie353 vues
Pas especial de l'algoritme de Vives per a l'arrel quadrada par calaix2ie
Pas especial de l'algoritme de Vives per a l'arrel quadradaPas especial de l'algoritme de Vives per a l'arrel quadrada
Pas especial de l'algoritme de Vives per a l'arrel quadrada
calaix2ie1.3K vues
Algoritme vives par calaix2ie
Algoritme vivesAlgoritme vives
Algoritme vives
calaix2ie1.2K vues
Algoritme xines arrel quadrada par calaix2ie
Algoritme xines arrel quadradaAlgoritme xines arrel quadrada
Algoritme xines arrel quadrada
calaix2ie1K vues
Algoritme tradicional par calaix2ie
Algoritme tradicionalAlgoritme tradicional
Algoritme tradicional
calaix2ie1.2K vues
Divisió per galera 7 par calaix2ie
Divisió per galera 7Divisió per galera 7
Divisió per galera 7
calaix2ie439 vues
Divisió per galera 6 par calaix2ie
Divisió per galera 6Divisió per galera 6
Divisió per galera 6
calaix2ie453 vues
Divisió per galera 5 par calaix2ie
Divisió per galera 5Divisió per galera 5
Divisió per galera 5
calaix2ie424 vues
Divisió per galera 4 par calaix2ie
Divisió per galera 4Divisió per galera 4
Divisió per galera 4
calaix2ie490 vues
Divisió per galera 3 par calaix2ie
Divisió per galera 3Divisió per galera 3
Divisió per galera 3
calaix2ie413 vues

Dernier

RECORDAR.pptx par
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vues19 diapositives
Redissenyar la nostra feina.pdf par
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 vues4 diapositives
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt par
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
129 vues22 diapositives
ELECTRÒNICA ANALÒGICA par
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 vues98 diapositives
4 RATLLES DESEMBRE.pdf par
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
19 vues5 diapositives
PGA 23-24 par
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vues48 diapositives

Divisió per diferències

 • 1. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Gerbert d’Orlhac (~945 – 1003)
 • 2. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Calculem la diferència a 100
 • 3. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U Preparem la taula
 • 4. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 Preparem la taula
 • 5. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 Separem el 5
 • 6. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 Multipliquem 5 x 21 = 105
 • 7. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 Completem amb dos zeros
 • 8. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 Sumem 2736 + 10500 = 13236
 • 9. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 Separem l’1
 • 10. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 Multipliquem 1 x 21 = 21
 • 11. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 Completem amb dos zeros
 • 12. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 Sumem 3236 + 2100 = 5336
 • 13. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 Separem el 5
 • 14. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 Multipliquem 5 x 21 = 105
 • 15. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 Completem amb un zero
 • 16. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 Sumem 336 + 1050 =1386
 • 17. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 Separem l’1
 • 18. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 Multipliquem 1 x 21 = 21
 • 19. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 Completem amb un zero
 • 20. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Sumem 386 + 210 = 596 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6
 • 21. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Separem el 5 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6
 • 22. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Multipliquem 5 x 21 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5
 • 23. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Sumem 96 + 105 = 201 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1
 • 24. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Separem el 2 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1
 • 25. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Multipliquem 2 x 21 = 42 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2
 • 26. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 Sumem 1 + 42 = 43 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3
 • 27. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 Sumem 1 + 42 = 43
 • 28. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 5+1 → 6 (600) DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3
 • 29. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 5+1 → 6 (600) 5+1 → 6 (60)
 • 30. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 5+1 → 6 (600) 5+1 → 6 (60) 5+2 → 7
 • 31. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 5+1 → 6 (600) 5+1 → 6 (60) 5+2 → 7 Quocient 600+60+7 = 667
 • 32. 52736 : 79 Divisió “per diferències” 100 – 79 = 21 DM M C D U 5 2 7 3 6 1 0 5 0 0 1 3 2 3 6 2 1 0 0 5 3 3 6 1 0 5 0 1 3 8 6 2 1 0 5 9 6 1 0 5 2 0 1 4 2 4 3 5+1 → 6 (600) 5+1 → 6 (60) 5+2 → 7 Quocient 600+60+7 = 667 Residu