Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
©	EMOTION	TRACKER	
O M I E N 	 J A 	 M U I D E N 	
TUNTEIDEN	
J O H T A M I N E N 	
C A M I L L A 	 T U O M I N E N 	
CEO	...
©	EMOTION	TRACKER	
T UNT E E T 	 O V AT 	 M E I D ÄN	 I NT O H I M O 	
Sytyttäjä 2013Liikeideakilpailu
•  PERUSTETTU	2013:...
©	EMOTION	TRACKER	
WHAT’S	IN	IT	FOR	ME?	
INSIDE	-	OUT	
TUNNEÄLY	
POTENTIAALI	
ILMAINEN	ENERGIA	
	
	
#KUKOISTUSVAARA	
#KILP...
©	EMOTION	TRACKER	
T U N T E I D E N 	 J O H T A M I N E N 	
O M I E N 	
T U N T E I D E N 	
J O H T A M I N E N 	
T O I S...
©	EMOTION	TRACKER	
MIKSI	TUNTEET?	
MIKSI	EMME	VOI	VAIN	KESKITTYÄ	TIETOON,	
TEKEMISEEN	JA	JÄRKEEN?
©	EMOTION	TRACKER	
TYÖELÄMÄN	MURROS	
LISÄKULUTUS	EI	TEE	
	ONNELLISEMMAKSI	
HENKILÖSTÖ	ON	LUKU,		
TYÖPANOS	TAI	RESURSSI	
KI...
©	EMOTION	TRACKER	
K N O W L E D G E 	
INFO RMAT IO N	
DATA	
W I S D O M 	
L I I KAA	 T I E T O A	 JA	 T E KO JA. 	 T AR V...
©	EMOTION	TRACKER	
T I L ANT E E T 	 M UUT T UU	 NO PE AM M I N	 KUI N	 O H JE E T 	
YOUR/
COMPANY’S	
GOAL
©	EMOTION	TRACKER	
IHMINE N	ON	US EIN	VAATIMUS TEN	RIS TITULES S A	
A S I A K K A A T / 	
T I I M I 	
	
V A A T I M U K S ...
©	EMOTION	TRACKER	
I TS ENS Ä	 JA	OMIEN	TUNTEIDEN	
	 PI I L O T T AM I S E L L A	 O N	 S E UR AUKS I A
©	EMOTION	TRACKER	
“WE	CANNOT	SELECTIVELY	NUMB	EMOTIONS,	
WHEN	WE	NUMB	THE	PAINFUL	EMOTIONS,		
WE	ALSO	NUMB	THE	POSITIVE	E...
©	EMOTION	TRACKER	
" D E C A D E S 	 O F 	 R E S E A R C H 	 N O W 	 P O I N T 	 T O 	 	
E M O T I O N A L 	 I N T E L L I...
©	EMOTION	TRACKER	
ALL	PEOPLE	EXPERIENCE	EMOTIONS,	BUT	IT	IS	A	SELECT	FEW	WHO	CAN	ACCURATELY	IDENTIFY	THEM	AS	THEY	OCCUR.	...
©	EMOTION	TRACKER	
L E A D E R S 	 W H O 	 A R E 	 A B L E 	 T O 	
	 I D E N T I F Y 	 A N D 	 M A N A G E 	 P A T T E R N...
©	EMOTION	TRACKER	
MITÄ	NÄMÄ	TUNTEET		
SITTEN	OIKEIN	OVAT?
©	EMOTION	TRACKER	
SEURAAVA	KILPAILUETU	ON		
YKSILÖIDEN,	YRITYSTEN	JA	YHTEISKUNNAN	
	
	
	
	
	
	
MENTAL	STRENGTH
©	EMOTION	TRACKER	
HALL INTA 	ON	MAHDOLLIS TA
©	EMOTION	TRACKER	
IHMIS E N	KYKY	RA UH OITTUA	ON	KRIITTINEN	TEKIJÄ
©	EMOTION	TRACKER	
Y KS I L Ö 	 V AL I T S E E 	 M I T E N	 AS I O I H I N	 S UH T AUT UU
©	EMOTION	TRACKER	
V I I S AUS 	 L Ö Y T Y Y 	 Y M M ÄR T ÄM ÄL L Ä	 PAR E M M I N	 	
T UNT E I T A,	 AJAT UKS I A	 JA	 T ...
©	EMOTION	TRACKER	
T UNT E E T 	 T UO V AT 	 I NF O R M AAT I O T A	 JA	 E NE R G I AA
©	EMOTION	TRACKER	
MITEN	VOIN	SITTEN	JOHTAA		
OMIA	TAI	TOISTEN	TUNTEITA?
©	EMOTION	TRACKER	
E X C I T E D 	
C E R T A I N 	
P R O U D 	
S C E P T I C A L 	
O P T I M I S T I C 	
E P I P H A N Y 	...
©	EMOTION	TRACKER	
T O T UUD E N	 KAT S O M I NE N	 S I L M I I N	
E X P E R I E N C I N G 	 S E L F 	 V R S . 	 R E M E M...
©	EMOTION	TRACKER	
ROHKEAMP I	LÄS NÄOLO	TILANTEIS S A 	
©	EMOTION	TRACKER
©	EMOTION	TRACKER	
#MIKROPÄIV ÄKIRJA	 #U LKOINENMUIS TI
©	EMOTION	TRACKER	
T U N N I S T A M I N E N 	 J A 	 N I M E Ä M I N E N 	
-  O P E T T A A 	 N I M E Ä M Ä Ä N 	 T U N T ...
©	EMOTION	TRACKER	
K Ä Y T T Ä J Ä 	 S A A 	 I T S E L L E E N 	 K A K S I 	 R A P O R T T I A 	
RELATIONSHIP	
WORK	
	
HOB...
©	EMOTION	TRACKER	
O M I E N 	 J A 	 M U I D E N 	 T U N T E I D E N 	 J O H T A M I N E N 	 - 	 J O H D A N T O 	
	
Tunte...
©	EMOTION	TRACKER	
B A L A N C E 	 	
B E T W E E N 	 	
I N N E R 	 & 	 O U T E R 	 L I F E 	
D E E P 	
L E A R N I N G 	
	...
©	EMOTION	TRACKER	
MITEN	 MINULLA	MENEE?	
MITEN	MEILLÄ	MENEE?	
K o h d a t a a n k o ?
©	EMOTION	TRACKER	
C a m i l l a 	 T u o m i n e n 	 	
c a m i l l a @ e m o d o n t r a c k e r . fi 	
+ 3 5 8 4 0 0 - 4 3...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Omien ja muiden tunteiden johtaminen by Camilla Tuominen

Ymmärrätkö sinä tunteita? Ymmärretäänkö teillä tunteita? Osataanko niitä käsitellä vai turvaudutaanko pullotukseen vai tullaanko tunteiden yliajamiksi? Tiesitkö, että tunteiden johtaminen on taito, joka on opittavissa siinä missä mikä tahansa muukin asia?

Camilla avaan oven tunteiden mielenkiintoiseen maailmaan. Miksi tulevaisuuden kilpailukyvyn säilyttämisen takia tunteita pitää osata johtaa? Mitä tunteet oikeasti ovat? Miten niihin kannattaisi suhtautua ja miten omia tunteita voi johtaa terveellisesti? Luennon jälkeen ihmisillä on perustiedot tunteiden johtamisesta ja usein helpottunut olo. He ovat tietojen lisäksi saaneet ensimmäiset käytännön vinkit kuinka edetä ja luentoon voi hyvin liittää innostavan uuden elementin: Emotion Tracker tunnepäiväkirja applikaation. Sen avulla osallistujat pääsevät helposti käytännössä aloittamaan uuden tavan ja inspiraatio voi muuttua käytännön toimiksi. Applikaation lisäksi luentokokonaisuuteen voi lisätä myös Camillan uuden kirjan, "Tunnekuvakirja - tunnesekamelskasta tunteiden johtamiseen" esim. virittäytymis lahjana ennen luentoa.

Kiinnostuitko tunneluennosta? Sen voi tilata digitaalisesti meidän webbikaupasta: https://holvi.com/shop/emotiontracker/product/e04772c5781e6711817c8b17e14361ee/

Kuulen mielelläni sinusta:

camilla@emotiontracker.fi
www.emotiontracker.fi

******
Why, what and how of Emotions - intro

Does your environment understand emotions? Do you know how to lead emotions - or does emotions lead you? Dd you know that leading emotions is a skill that can be learned just as anything else?

In this introduction to world of emotions, Camilla will open the interesting world of emotions and show how much hidden potential we have locked in un-understood emotions and situations. She will cover the future and why it is necessary to have emotional intelligence to competitive advantage. What are emotions really? What would be a new perspective on how to see emotions and what individuals and organizations can do to lead emotions in practice.

After the lecture, the attendees have basic information about emotions but also practical tips on how to proceed. There is also an exciting addition to lectures that can be added if wished: The Emotion Tracker application which gives individuals easy to use tool to take the inspiration into practical micro changes by starting to track own emotions. In addition, Camilla new book (Tunnekuvakirja) can be added to the combo f.ex. as an inspirational pre-gift before the lecture.

Go interested about emotion lecture? You can order it digitally from our webshop: https://holvi.com/shop/emotiontracker/product/e04772c5781e6711817c8b17e14361ee/ ,

I'll be happy to hear from you:

camilla@emotiontracker.fi
www.emotiontracker.fi

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Omien ja muiden tunteiden johtaminen by Camilla Tuominen

 1. 1. © EMOTION TRACKER O M I E N J A M U I D E N TUNTEIDEN J O H T A M I N E N C A M I L L A T U O M I N E N CEO AND CO-FOUNDER w w w . e m o 5 o n t r a c k e r . fi
 2. 2. © EMOTION TRACKER T UNT E E T O V AT M E I D ÄN I NT O H I M O Sytyttäjä 2013Liikeideakilpailu •  PERUSTETTU 2013: •  CAMILLA TUOMINEN (CEO) •  LAURA HOKKANEN (TEKNOLOGIA) •  JARKKO RANTANEN (ASIANTUNTIJA, PSYKOLOGIA) •  ASMO HALINEN (NEUVONANTAJA, TEKNOLOGIA JA START-UP) •  LANSEERAUS TAMMIKUUSSA 2014 AMMATTILAISTEN KAUTTA, LOPPUVUODESTA 2014 MYÖS B2C OMAN NETTIKAUPAN KAUTTA (WWW.EMOTIONTRACKER.FI) •  KUUSI ENKELISIJOITTAJAA
 3. 3. © EMOTION TRACKER WHAT’S IN IT FOR ME? INSIDE - OUT TUNNEÄLY POTENTIAALI ILMAINEN ENERGIA #KUKOISTUSVAARA #KILPAILUETU
 4. 4. © EMOTION TRACKER T U N T E I D E N J O H T A M I N E N O M I E N T U N T E I D E N J O H T A M I N E N T O I S T E N T U N T E I D E N Y M M Ä R T Ä - M I N E N
 5. 5. © EMOTION TRACKER MIKSI TUNTEET? MIKSI EMME VOI VAIN KESKITTYÄ TIETOON, TEKEMISEEN JA JÄRKEEN?
 6. 6. © EMOTION TRACKER TYÖELÄMÄN MURROS LISÄKULUTUS EI TEE ONNELLISEMMAKSI HENKILÖSTÖ ON LUKU, TYÖPANOS TAI RESURSSI KIIRE 110% 24/7 TEHOKKKUS MULTITASKING KVARTAALITALOUS LISÄÄ, ENEMMÄN, NOPEAMMIN PÖRSSIKEINOTTELU HINTA ROSKARUOKA KERTAKÄYTTÖ EGO, IMAGO, STATUS Lähteet: Työeläkelaitos, Tulevaisuus 2030-rapor[, Daniel Pink, Tekes, Daniel Coleman HEIKOIN KARSITAAN POIS TYÖUUPUMUS “ Ra%onaaliset aivot, vasen aivopuolisko ohjauksessa” “ Tunneaivot, oikea aivopuolisko ohjauksessa” YRITTÄJÄHENKI HENKISET VOIMAVARAT HEIMO EMPATIA KESTÄVÄ KEHITYS INTUITIO TASAPAINO VAPAUS & VASTUU HILJENTYMINEN JOUSTAVUUS ERILAISUUDEN KUNNIOITUS ERILAISET YKSILÖT 1.  DESIGN 2.  TARINA 3.  ORKESTOROINTI 4.  EMPATIA 5.  LEIKKI 6.  MERKITYS ALKUPERÄ MERKITYS
 7. 7. © EMOTION TRACKER K N O W L E D G E INFO RMAT IO N DATA W I S D O M L I I KAA T I E T O A JA T E KO JA. T AR V I T S E M M E V I I S AUT T A.
 8. 8. © EMOTION TRACKER T I L ANT E E T M UUT T UU NO PE AM M I N KUI N O H JE E T YOUR/ COMPANY’S GOAL
 9. 9. © EMOTION TRACKER IHMINE N ON US EIN VAATIMUS TEN RIS TITULES S A A S I A K K A A T / T I I M I V A A T I M U K S E T O D O T U K S E T Y R I T Y S U U S I U T U M I N E N T E H O K K U U S M U U T O S M I N Ä H A L L I N N A N T U N N E S T R E S S I P A I N E E N S I E T O K Y K Y I N N O S T U S
 10. 10. © EMOTION TRACKER I TS ENS Ä JA OMIEN TUNTEIDEN PI I L O T T AM I S E L L A O N S E UR AUKS I A
 11. 11. © EMOTION TRACKER “WE CANNOT SELECTIVELY NUMB EMOTIONS, WHEN WE NUMB THE PAINFUL EMOTIONS, WE ALSO NUMB THE POSITIVE EMOTIONS.” BRENÉ BROWN
 12. 12. © EMOTION TRACKER " D E C A D E S O F R E S E A R C H N O W P O I N T T O E M O T I O N A L I N T E L L I G E N C E A S B E I N G T H E C R I T I C A L F A C T O R T H A T S E T S S T A R P E R F O R M E R S A P A R T F R O M T H E R E S T O F T H E P A C K . T H E C O N N E C T I O N I S S O S T R O N G T H A T 9 0 P E R C E N T O F T O P P E R F O R M E R S H A V E H I G H E M O T I O N A L I N T E L L I G E N C E . ” T R A V I S B R A D B E R R Y , B O O K : E M O T I O N A L I N T E L L I G E N C E 2 . 0 , T A L E N T S M A R T HUI PPUS UORIUTUJI LLA ON KORKEA TUNNEÄLY
 13. 13. © EMOTION TRACKER ALL PEOPLE EXPERIENCE EMOTIONS, BUT IT IS A SELECT FEW WHO CAN ACCURATELY IDENTIFY THEM AS THEY OCCUR. OUR RESEARCH SHOWS THAT ONLY 36 PERCENT OF PEOPLE CAN DO THIS, WHICH IS PROBLEMATIC BECAUSE UNLABELED EMOTIONS OFTEN GO MISUNDERSTOOD, WHICH LEADS TO IRRATIONAL CHOICES AND COUNTERPRODUCTIVE ACTIONS. PEOPLE WITH HIGH EQS MASTER THEIR EMOTIONS BECAUSE THEY UNDERSTAND THEM, AND THEY USE AN EXTENSIVE VOCABULARY OF FEELINGS TO DO SO. WHILE MANY PEOPLE MIGHT DESCRIBE THEMSELVES AS SIMPLY FEELING "BAD," EMOTIONALLY INTELLIGENT PEOPLE CAN PINPOINT WHETHER THEY FEEL "IRRITABLE," "FRUSTRATED," "DOWNTRODDEN," OR "ANXIOUS." THE MORE SPECIFIC YOUR WORD CHOICE, THE BETTER INSIGHT YOU HAVE INTO EXACTLY HOW YOU ARE FEELING, WHAT CAUSED IT, AND WHAT YOU SHOULD DO ABOUT IT. STUDY BY TALENTSMART, BASED ON DATA OF MILLION+ TESTED PEOPLE T UNNE S ANAV AR AS T O N L AAJUUS O N NR O . 1 KY V Y KKY Y S T UNNE ÄL Y KKY Y D E N T AKANA
 14. 14. © EMOTION TRACKER L E A D E R S W H O A R E A B L E T O I D E N T I F Y A N D M A N A G E P A T T E R N S O F E M O T I O N S I N A C O L L E C T I V E A R E B E T T E R A B L E T O M A K E T H E I R A M B I T I O U S S T R A T E G I E S R E A L I T Y . E M O T I O N S F E L T B Y A L A R G E N U M B E R O F P E O P L E W I T H I N A N O R G A N I S A T I O N C A N D E T E R M I N E T H E S U C C E S S O F S T R A T E G Y I M P L E M E N T A T I O N E V E N W H E N T H E S E F E E L I N G S G O U N E X P R E S S E D . S T U D Y B Y A A L T O U N I V E R S I T Y A N D I N S E A D T Y Ö PAI KAN ( JO PA E I IL MAIST UIL L A) T UNT E I L L A O N V ÄL I Ä
 15. 15. © EMOTION TRACKER MITÄ NÄMÄ TUNTEET SITTEN OIKEIN OVAT?
 16. 16. © EMOTION TRACKER SEURAAVA KILPAILUETU ON YKSILÖIDEN, YRITYSTEN JA YHTEISKUNNAN MENTAL STRENGTH
 17. 17. © EMOTION TRACKER HALL INTA ON MAHDOLLIS TA
 18. 18. © EMOTION TRACKER IHMIS E N KYKY RA UH OITTUA ON KRIITTINEN TEKIJÄ
 19. 19. © EMOTION TRACKER Y KS I L Ö V AL I T S E E M I T E N AS I O I H I N S UH T AUT UU
 20. 20. © EMOTION TRACKER V I I S AUS L Ö Y T Y Y Y M M ÄR T ÄM ÄL L Ä PAR E M M I N T UNT E I T A, AJAT UKS I A JA T E KO JA
 21. 21. © EMOTION TRACKER T UNT E E T T UO V AT I NF O R M AAT I O T A JA E NE R G I AA
 22. 22. © EMOTION TRACKER MITEN VOIN SITTEN JOHTAA OMIA TAI TOISTEN TUNTEITA?
 23. 23. © EMOTION TRACKER E X C I T E D C E R T A I N P R O U D S C E P T I C A L O P T I M I S T I C E P I P H A N Y R E L A P S E N E W B A L A N C E S U R P I S E D T I R E D A F R A I D C O M M I T T E D G R O W T H N E G A T I V E NO JUD GE M E NT , JUS T C UR I O US - Jo kai sel l a o n o ma matka I N S I G H T
 24. 24. © EMOTION TRACKER T O T UUD E N KAT S O M I NE N S I L M I I N E X P E R I E N C I N G S E L F V R S . R E M E M B E R I N G S E L F K a h n e m a n
 25. 25. © EMOTION TRACKER ROHKEAMP I LÄS NÄOLO TILANTEIS S A © EMOTION TRACKER
 26. 26. © EMOTION TRACKER #MIKROPÄIV ÄKIRJA #U LKOINENMUIS TI
 27. 27. © EMOTION TRACKER T U N N I S T A M I N E N J A N I M E Ä M I N E N -  O P E T T A A N I M E Ä M Ä Ä N T U N T E E T -  Y L I 1 6 0 T U N N E T T A -  U N I I K K I T U N N E K A T E G O R I S O I N T I
 28. 28. © EMOTION TRACKER K Ä Y T T Ä J Ä S A A I T S E L L E E N K A K S I R A P O R T T I A RELATIONSHIP WORK HOBBY
 29. 29. © EMOTION TRACKER O M I E N J A M U I D E N T U N T E I D E N J O H T A M I N E N - J O H D A N T O Tunteiden johtaminen on aloiteBava itsestä – sormi pitää osoiBaa itseen ja aloiteBava hiljalleen matka. Omien tarpeiden, arvojen, ajaBelun ja tunteiden ymmärtämisen kauBa syntyy oikea maaperä aloiBaa toisiin tarkempi tutustuminen. Mitä muut tarvitset, odoBavat ja tuntevat? Miten voin paremmin kohdata itseni ja toiset? Miten voin NetoisesN vaikuBaa omaan ja toisten oloNlaani oppimalla johtamaan niin negaNivisia kuin posiNivisiakin tunteita? K E S T O : P U O L I P Ä I V Ä Ä ( n . 3 h ) S I S Ä L T Ö : •  M I K S I T U N T E E T ? V Ä L T T Ä M Ä T T Ö M Y Y S . •  M I T Ä O V A T T U N T E E T ? Y M M Ä R R Y S . •  M I T E N J O H T A A O M I A T U N T E I T A ? T Y Ö K A L U T . •  M I T E N Y M M Ä R T Ä Ä T O I S T E N T U N T E I T A ? T A R P E E T . T U K I T Y Ö K A L U T : •  E M O T I O N T R A C K E R – s o v e l l u s •  T U N N E K U V A K I R J A – t u n n e s e k a m e l s k a s t a t u n t e i d e n j o h t a m i s e e n
 30. 30. © EMOTION TRACKER B A L A N C E B E T W E E N I N N E R & O U T E R L I F E D E E P L E A R N I N G M O R E C L A R I T Y V O I T T A J A T O V A T N E J O T K A U S K A L T A V A T T U O D A T I E T O N S A J A A I D O N I T S E N S Ä E S I L L E K N O W L E D G E P A S S I O N C U R I O S I T Y E X P E R I E N C E S P E R S O N A L I T Y
 31. 31. © EMOTION TRACKER MITEN MINULLA MENEE? MITEN MEILLÄ MENEE? K o h d a t a a n k o ?
 32. 32. © EMOTION TRACKER C a m i l l a T u o m i n e n c a m i l l a @ e m o d o n t r a c k e r . fi + 3 5 8 4 0 0 - 4 3 9 6 0 4 G e t y o u r s : w w w . e m o d o n t r a c k e r . f / b u y W W W . E M O T I O N T R A C K E R . F / B U Y T U N N E K U V A K I R J A – t u n n e s e k a m e l s k a s t a t u n t e i d e n y m m ä r t ä m i s e e n # E M O T I O N T R A C K E R # T U N N E K U V A K I R J A TUNNEKOULUTUSOHJELMA Y R I T Y K S I L L E

×