Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Henkisesti Vauras Nainen - Camilla Tuominen // My kind of entrepreneurship

Camilla Tuomisen presentaatio Vauras Nainen seminaarissa 16.4.2015, jossa hän kertoi mitä oli oppinut yrittäjyydestä tähän mennessä ja kuinka siihen suhtautuu. Miltä hyppy tuntui? Miten sietää epävarmuutta? Miten asennoitua? Miten Emotion Tracker syntyi ja miksi?

My entrepreneurship story. How did I have the courage to make the shift from safe god to uncertainty, what are my ways of coping.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

Henkisesti Vauras Nainen - Camilla Tuominen // My kind of entrepreneurship

 1. 1. Henkisesti VAURAS  NAINEN   Camilla Tuominen 16.4.2015  
 2. 2. Älä  tee  niin  kuin     minä  (tai  kukaan  muu)  sanoo,     vaan  tee  se  mikä  on     sinulle oikein.
 3. 3. P a p p i e n s u v u s t a M e r i k a p t e e n i n t y t ä r # hullumuija   O p 5 m i s 5   #DIIPPIISHITTII   KTM   KONSULTTI   PROJEKTIJOHTAJA   INNOSTUNUT   3 pojan äiti VAIMO   ROKKARI  ALTER  EGO   MYYMALÄVARAS   KOTIÄITI   Talonrakentaja TAPIOLA   3  SISARUSTA   Iso-­‐äi5  asunut  aina  samassa   taloudessa   T o d e l l a p uh e l i as Espoolainen   ESPOOLAINEN   Analysoija   RADIO-­‐JUONTAJA   PELOTON   RAKASTUNUT   VAHVA   YRITTÄJÄ   V AL T I O NE L ÄT T I   DROPOUT   Lojaali  ystävä   EMOTION  TRACKERIN   KEKSIJÄ   TV:STÄ  TUTTU  
 4. 4. ” M Ä   E N   T A R V I I   K A I K K E E .     O T A N   ( S A A N )   V A A N   S E N ,   M I T Ä   o i k e a s t i       H A L U A N ”           ” E i   k u k a a n   s a a   k e s ä t ö i t ä   t ä n ä   k e s ä n ä ”   1 9 9 0     ” E i   k u k a a n   o l e   l u k e n u t   n ä i t ä   k u r s s e j a   t ä l l e e n   p ä ä l l e k k ä i n     t a i   o l l u t   1 , 5 v   v a i h d o s s a   1 v   s i j a a n ?     1 9 9 6     ” O t a   n y t   p a n k i s t a   s e   v a r m a   p a i k k a ,   m i t ä   s ä   n o i s t a   k o n s u l U h o m m i s t a   p u h u t ”   1 9 9 9     ” C a m i ,   t ä ä   o n   v a i n   t y ö t ä ”   2 0 0 0       ”   S u n   e l ä m ä   o n   n i i n   t ä y d e l l i s t ä ”   2 0 0 6       ” O l e W e k o   s a a n e e t   p e r i n n ö n   k u n   p y s t y t   o l e m a a n   k o t o n a ? ”   2 0 0 8       ” O l e t s ä   h u l l u :   m i e s   y r i W ä j ä ,   k o l m e   l a s t a ,   t a l o   j a   h y v ä   d u u n i ? ”   2 0 1 2     ” E i   k u k a a n   s a a   s i j o i W a j a a   i l m a n   l u k u k a l v o j a ”   2 0 1 4     ” E t   s ä   v o i   l ö y t ä ä   k o o d a r i a   J A   s e l l a i s t a   j o k a   o n   i n n o i s s a a n   v i e l ä   t ä s t ä   a i h e e s t a k i n ”   2 0 1 5  
 5. 5. Minulla  tälle  matkalle  on  vain  yksi  nimi:     U l k o a   o h j a u t u v a s t a   Sisältä O h j a u t u v a k s i         T ä s t ä   t u l e e   C a m i n   m a t k a .   S y t e e n   t a i   s a v e e n .  
 6. 6. Iso ja pieni ääni Mä  haluan  tehdä  töitä  sydämestäni.   Elämä  ilman  sydäntä,  ei  ole  elämää  ollenkaan.       Millä  nämä  kaikki  seliQävät  tämän  sydämeQömyyden  itselleen?   Ainut  selitys  on  se,  eQä  he  ovat  sulkeneet  sydämensä  mykäksi.   LaiQaneet  korkin  kiinni  sydämeen,  joQa  sen  ääni  ei  kuulu  eikä  häiritse.     SuoriQamista.  Selviytymistä.     Elämistä  yhteiskunnan  normien  mukaan.   On  pakko  luoda  käsikirjoitus,  jota  toistetaan  joka  päivä.     Sama  kirjoitus,  josta  ei  voi  poiketa.   Ei  voi  poiketa  eQei  väärä  polku  vain  johdata  vahingossa  sydämeen    ja  Xes  vaikka  kuulisi  sydämen  hiljaisen  ääneen  korkin  takaa.     Ehkä  sydän  sanoisi,  jotain  mikä  hämmentäisi  ja  häiritsisi  olemistasi   käsikirjoituksessasi.   Ja  ehkä  sinulle  tulisi  siitä  paha  olo  ja  jopa  joutuisit  pysähtymään.   Tai  jopa  suistuisit  raiteilta  valmiiksi  valitulta  reiXlläsi.     Ehkä  sydämen  sanat  alkaisivat  kaikua  korvissasi  ja  ne  jäisivät  olallesi  istumaan.   Pieni,  herkkä  ääni  sanoisi  sinulle:     ”Pysähdy  rakas,  olet  ihana  juuri  tuollaisena  kuin  olet,  ei  sinun  tarvitse  juosta,    pysähdy,  olet  kotona,  olet  ihana,  rakastan  sinua…”     Pieni  ääni  saisi  sinut  hämilleen  muQa  tekisit  kaikkesi,     joQa  se  pieni  ääni  jäisi  suuremman  jalkoihin.   Suuren  aivon  ja  järjen  jalkoihin.       Suuren  ääneen,  joka  sanoo:    ”Mitä  siQen  tekisit,  olisit,  mukamas,  sinäkö,  osaisitkohan,  ei,  pysy,  jää”     Toisella  olkapäällä  iso  ääni,  toisella  pieni  hento.     Kumpaa  kuuntelet?   Toinen  tömistelee  isoilla  saappaillaan,  armeija  takanaan    ja  huutaa  sotahuutoa:  ”Riviin  asetu”.     Toinen  pieni  hento  ääni  seisoo  keijumaisesX,     takanaan  hennon  vihreä  ja  utuinen  metsäpolku:    ”Tule  itseesi  rakas”     Isoa  jyskeQä  on  helppo  uskoa  ja  kuunnella.    Niin  kaikki  muutkin  tekevät.   He  seisovat  siellä  armeijassa,  harmaana  massana,    ilmeeQöminä  muQa  turvassa.   Ei  riskiä,  ei  yllätyksiä,  samaa,    tuQua  –  turvallista.     Keiju  seisoo  yksin,  hentona  ilman  ketään     vain  rauhallinen,  seesteinen,  sumuinen  taikametsä  takanaan.    Ei  lupauksia,  ei  varmaa  Xetoa,  ei  muita  näkyvissä.   Vain  rauha.   Vain  jokin  elämääkin  varmempi  Xeto  siitä,    eQä  siellä  on  hyvä.   Siellä  olen  minä.   Ja  se  ei  ole  kaukana.     Se  on  tässä.    Se  olen  minä.     w w w . s i s a i n e n v o i m a . b l o g s p o t . c o m   C a m i l l a 1 7 . 1 0 . 2 0 1 0
 7. 7. Tunne itsesi T i e d ä m itä   haluat   Siitä  vaan   #h ullumuij a NAUTI!     T a i k a i k k i o n o l l u t t u r h a a C A M I L L A   T E K E M I S E N   L O O P P I  
 8. 8. ”Todellinen vapaus on vapautumista pelosta ”     Ang  San  Suu  Kyi  
 9. 9. Minä  pelkäsin  näyQää  kuka    o i k e a s t i      olen.  
 10. 10. K e v ä t   2 0 1 0   M ä   a l o i n   t e h d ä   k o m p r o m i s e s s e j a ,   j o i h i n   m u l l a   e i   o l l u t   v a r a a .  
 11. 11. H y p p y ä   e n n e n   t ä r k e i n t ä   o n :     I T S E T U N T E M U S   J A   M I K S I  
 12. 12. S U C C E S S   V .   F U L F I L L M E N T ?   M E N E S T Y S   V .   T Ä Y T T Y M Y S ?   M I T K Ä   O N   S U N   ” P A L L O T ” ?  
 13. 13. E n em m ä n   p el o U   j ä ä d ä   ku i n hypätä
 14. 14. Tunne itsesi T i e d ä m itä   haluat   Siitä  vaan  #hullumuija NAUTI!     T a i k a i k k i o n o l l u t t u r h a a C A M I L L A   T E K E M I S E N   L O O P P I  
 15. 15. # 1   L O P E T A   V E R T A I L U  
 16. 16. # 2   N O   G U A R A N T E E S   E V E R   M e r i k a p t e e n i n t y t ä r D r o p   i t   -­‐   L O P E T A   P U R I S T A M I N E N     J A   P Ä Ä S T Ä   I R T I   LuotaK O T I Ä I T I Y S    
 17. 17. # 3   P E R U N A   K E R R A L L A A N   &               B E   T H E   C H A N G E   Y O U   W A N T               T O   S E E   I N   T H E   W O R L D  
 18. 18. T E KE M I NE N   -­‐   M ei d ä n   p erh een   t a p a   •  KEKSINTÖSÄÄTIÖ   •  TUOTEVÄYLÄ   •  HAUTOMOTUKI   •  STARTTIRAHA   •  ELY-­‐KESKUS   •  TEKES   •  AVEK  JA  DIGIDEMO   •  APURAHAT   •  KONSULTTIKEIKAT   •  PERHEYRITYS   •  OSAKKEET   •  SÄÄSTÖT   •  PALKINNOT   •  SIJOITTAJAT   •  KUPONKIMUMMO   •  KIRPPIKSET   •  KIERRÄTYS   •  EKOTYTTÖ   •  KOTIVUODET   •  RAKASTAN  RUUANLAITTOA   •  VIERAANTUNUT   KAUPOISTA   •  LAINANLYHENNYSVAPAA   •  MATKUSTUS   A p u j a S ä ä s t y y M e n e e
 19. 19. Tunne itsesi T i e d ä m itä   haluat   Siitä  vaan   #h ullumuij a NAUTI!     tai kaikki on ollut turhaa
 20. 20. M i n u l l e  
 21. 21. ”The  way  we  do  anything,  is  the  way  we  do   everything.”    B u d d h i s t   P r o v e r b   •  Arvo aamu t   ( p äi vän   tärkei n   p al averi )   •  S an a-­‐ amp u taaX o :   ki i re,   täyd el l i s yys ,   p i täi s i   •  L ä h d en   a j o i s s a   •  E l ä mä   yh d es s ä   p ä i vä s s ä   •  S yd ämen   ko h eren s s i  
 22. 22. ” H i e n o a   t y ö t ä ,   C .     S a i s i t p a   e d e s   m u r u n   s i i t ä   h y ö d y s t ä ,   j o t a   t u o t a t ,   i l o k s i s y d ä m e e s i .     H e h k u i s i t . ”      
 23. 23. Arvostetaan  itseämme.   Arvostetaan  sitä  mitä  me  tehdään.   Arvostetaan  sitä  mitä  muut  tekee.   A r v o s t e t a a n k a i k k i e n t y ö t ä .
 24. 24. K E R T A U S   –   8     1.  T U T U S T U   I T S E E S I   ( O M A T   P A L L O T )   2.  T I E D Ä   M I T Ä   H A L U A T   J A   M I K S I   3.  H E I T T Ä Y D Y   J A   O L E   H U L L U   4.  N A U T I   ( T A I   U N O H D A   K O K O   J U T T U )   5.  Ä L Ä   H E R R A N J U M A L A   V E R T A A   6.  H Y V Ä K S Y   E P Ä V A R M U U S   7.  P E R U N A   K E R R A L L A A N   &   B T C Y W T S I N W   8.  C H O O S E   L O V E .      
 25. 25. Te olette upeita VAURAS  NAINEN     c a m i l l a @ e m o X o n t r a c k e r . fi   www. emo Xo n tracker. fi  

×