Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Technical Analysis Basic with KGI Thailand.

1 828 vues

Publié le

Introduce to method to forecast price movement

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

Technical Analysis Basic with KGI Thailand.

 1. 1. 1 การวิเคราะห์ด้วย ปัจจัยทางเทคนิค เบื้องต้น
 2. 2. 2 วัตถุประสงค์  แนะนำาให้รู้จักกับเครื่องมือทางเทคนิค  รู้หลักในการใช้เครื่องมือต่างๆ เบื้อง ต้น
 3. 3. 3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ ทางเทคนิค  มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงสามารถใช้งาน ในตลาดต่างๆ ได้หลากหลาย  ใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อยกว่าการวิเคราะห์ จากปัจจัยพื้นฐาน ทันต่อสถานการณ์ที่มีการ เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  ใช้ในการหาจังหวะซื้อ(Buy Signal) จังหวะขาย (Sell Signal)  นำาไปสร้างเป็นกลยุทธ์ , Trading System และ Auto Trade
 4. 4. เครื่องมือทางเทคนิค  Line : Trend Line , Horizontal Line  Trend Signal: Moving Average, Bollinger Band, Parabolic SAR  Price Indicator : MACD , RSI and Stochastic  Fibonacci Number  Candle Stick  Elliott Wave  Chart Pattern 4
 5. 5. 5 1. Line
 6. 6. Line 6
 7. 7. 2.Trend Signal 7
 8. 8. Trend Signal 8
 9. 9. Trend Signal 9
 10. 10. 10 มองหาว่าตอนนี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หรือ ขาลงด้วยเส้นแนวโน้ม และเส้นค่าเฉลี่ย
 11. 11. Price Indicator 11
 12. 12. 12 Indicator  มองหาจุดพ้องกันระหว่างเส้นแนวโน้มหรือจุดกลับ ตัวของฟิโบนาชี่กับจุดที่เป็น Overbought Oversold  รวมทั้งจุดพ้องระหว่างกราฟต่างเวลา  ระวังจุดที่เป็น Bullish divergence , Bearish divergence  ตัวอย่างของอินดิเคเตอร์ MACD , RSI และ STOCHASTIC โดยเรียงลำาดับจากอินดิเคเตอร์ที่ ให้สัญญาณช้าไปเร็ว และ ตัว STOCHASTIC มี ย่อยเป็น Fast , Modified , Slow
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. Fibonacci Number 16
 17. 17. 17
 18. 18. Candle Stick 18
 19. 19. Elliott Wave 19
 20. 20. Chart Pattern 20
 21. 21. 21 เลือกระยะเวลาที่เหมาะสมให้กับ ตัวเอง  แนวโน้มของตลาดมีหลายช่วงเวลา เลือกเอา ว่าจะลงทุนในระยะเวลานานแค่ไหน และ วิเคราะห์กราฟของช่วงเวลาที่เหมาะสม  แน่ใจว่าคุณลงทุนไปในทิศทางเดียวกับแนว โน้มของกราฟที่เรากำาหนดระยะเวลาไว้
 22. 22. 22 ดู Volume ยืนยัน  ราคาขึ้น วอลุ่มเพิ่มแนวโน้มขึ้นต่อ  ราคาขึ้นวอลุ่มลดลงแนวโน้มลดลง  ราคาลง วอลุ่มเพิ่มแนวโน้มลงต่อ  ราคาลง วอลุ่มลดลงแนวโน้มลดลง
 23. 23. 23 ซื้อตามถ้า Volume เพิ่มสูงขึ้น
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26 ควบคุมใจตัวเองให้ได้  เห็นสัญญาณต้องกล้าเข้า ถูกทางต้องกล้าถือ รู้ตัวว่าผิดทางต้องตัดขาดทุน  การลงทุนมีความเสี่ยง มีได้ มีเสีย เพียงกำาไร ให้มาก และขาดทุนให้น้อย จะสามารถรักษา ตัวรอดในตลาดได้
 27. 27. 27  สนใจลงทุนในตลาด TFEX เช่น Set50 โกลด์ฟิวเจอร์ Single Stock Futures สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดฟิวเจอร์ (Professional Product Manager) 02-658-8888 ต่อ 8422 หรือ 081 – 910 – 2374 www.facebook.com/kgithailand
 28. 28. 28 Thank you.

×