SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  63
This programme has been funded with
support from the European Commission
M5:
Sosyal Yardımın
Önemli Rolü
«Bu proje Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak
burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.»
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE BÜTÜNLEŞTİRİCİ
EĞİTİM PROGRAMI Modül İçeriği
Önemli İpuçları
Video
Etkinlik
Toplumsal
Şampiyonlar
Pratik adımlar
Fon kaynağı
Bu kurstan kimler faydalanabilir?
Mesleki Eğitim ve Öğretim personeli:
• Yöneticiler
• Öğretmenler, Eğitimciler ve Danışmanlar
Bu yayın Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının
İçeriğinden yalnız yazar sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa
Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
01
02
03
04
REFERANSLAR / KAYNAKLAR
05
Bu modüle niye çalışmalısınız?
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
KAPSAYICI TOPLULUKLAR VE TOPLUMSAL
ŞAMPİYONLAR ÜZERİNE ODAKLANMA
GÖÇMENLERİ TOPLUMSAL ŞAMPİYON
OLMALARINI TEŞVİK ETMEK
TOPLUM TEMELLİ EĞİTİME DAHİL OLMAK
KAPSAYICI TOPLULUK ORTAKLARI İLE İŞBİRLİĞİ
«Bu proje Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak
burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.»
01 KAPSAYICI
TOPLULUKLAR VE
TOPLUMSAL ŞAMPİYONLAR
ÜZERİNE ODAKLANMA
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Kapsayıcı Topluluklara neden
ihtiyacımız var?
Küresel değişimler ve doğal afetler,
insanların dünyadaki farklı topluluklara göç
etmesine yol açmıştır.
Bir zamanlar oldukça homojen olan
topluluklar, farklı ırk, etnik ve kültürel
kökenden gelen yeni gelen büyük göçmen
akınını yaşıyorlar.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Kapsayıcı Topluluk Nedir?
• Çeşitliliğe değer veren ve tüm vatandaşlarına
saygı duymak, kaynaklara tam erişim sağlamak
ve eşit fırsatları teşvik etmek için elinden gelenin
en iyisini yapan kişi.
• Her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için
çalışır.
• Tüm vatandaşlarını, yaşamlarını etkileyen karar
alma süreçlerine dahil eder.
• Irkçı ve diğer ayrımcı olaylara hızla tepki verir.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Topluluğunuzu daha kapsayıcı yapmak için ÖNEMLİ İPUÇLARI
Bireysel topluluk üyelerinin günlük
yaşamlarında paylaştığı sıradan alanlarda
TOPLULUKLARI BİR ARAYA GETİRİN:
• oyun alanı ve rekreasyon alanları
• alışveriş bölgeleri veya
• mahalledeki okullar
önemli olan etkileşim alanlarıdır.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
BÜYÜK GRUPLARI TEMSİL EDEN EN ETKİLİ
LİDERLER İLE ÇALIŞMA
Farklı lider gruplarından ve kurumsal
temsilcilerden oluşan topluluk konseyleri,
çeşitliliğin değerini artırmak için en iyi
konumdadır. Birlikte çalışarak bütün
topluluğun çeşitliliği benimsemesine ve
değer vermesine yardımcı olmak için nelerin
gerekli olduğunu belirleyebilirler.
Topluluğunuzu daha kapsayıcı yapmak için ÖNEMLİ İPUÇLARI
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
BAŞARLI TOPLU OLAYLARI KABUL EDİN VE
KUTLAYIN
Başarılı toplu olay, yalnızca bir toplumu
iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda grup
ilişkilerini de güçlendirir. Birlikte çalışmanın
olumlu deneyimini ve sonuçlarını pekiştirir.
Grupların tekrar birlikte çalışmak istemeleri daha
muhtemeldir.
En küçük başarısını bile kabul etmek ve kutlamak
için zaman ayırın.
Topluluğunuzu daha kapsayıcı yapmak için ÖNEMLİ İPUÇLARI
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
UZUN ÖMÜRLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
İLİŞKİLER YARATMAK
Kapsayıcı bir topluluk oluşturmak,
başlangıcı ve sonu olan bir olay değildir.
Sürekli gelişen bir süreçtir.
Gruplar arasında sık teması ve işbirliğini
sürdürmek, başkalarıyla çalışmak ve
ilişkileri kurmak için fırsatlar yaratmak
toplum gelişiminde kilit öneme sahiptir.
Topluluğunuzu daha kapsayıcı yapmak için ÖNEMLİ İPUÇLARI
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Kapsayıcı Topluluk–
“Sevkatli şehir” Leeds
140'tan fazla etnik gruba ev sahipliği yapan
Leeds, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel
yaşamına katkıda bulunan göçmenlerle zengin,
çok kültürlü bir mirasa sahiptir.
Göçmen Erişim Projesi, yeni gelen vatandaşlar ve
hizmet sağlayıcıların konuşabilmesi,
birbirlerinden bir şeyler öğrenmesi ve çözüm
geliştirme konusunda topluma dayalı bir
yaklaşım benimsemesi için ilişkiler kurar.
KAPSAYICI TOPLULUKLARA
ODAKLANMA
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Leeds Şehir Konseyi'nin bu güçlü kısa videosu,
Leeds Migrant Access Project (MAP) tarafından
yapılan ve tüm insanları kabul etmek ve
desteklemek isteyen bir topluluk / şehrin güçlü
ve davetkar bir mesajını gönderen değerli
çalışmaları vurgulamaktadır.
MAP, topluluk dillerini konuşan eğitimli
insanlara, ihtiyaç duydukları hizmetleri
alabilmeleri için doğru güncel bilgilerle
insanlara yardımcı olmayı ve katılmalarını sağlar. Click to watch: https://www.youtube.com/watch?v=ZFSi01bduv0
KAPSAYICI TOPLULUKLARA
ODAKLANMA
Kapsayıcı Topluluk–
“Sevkatli şehir” Leeds
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Leeds MAP – ödüllü bir yaklaşım
Leeds, 2016 yılında, göçmen topluluklarının
kendilerini destekleme, becerilerini, bilgilerini
ve bağlılıklarını desteklemelerini sağlama
konusundaki çalışmaları nedeniyle takdir edilen
Leeds Göçmen Erişim Projesi (MAP) ile
EuroCities'in “Katılım” ödülünü aldı.
KAPSAYICI TOPLULUKLARA
ODAKLANMA
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Leeds MAP – Topluluk
Şampiyonları
Leeds MAP projesi, Leeds'teki yaşam hakkında
yeni gelenlerle konuşmak için farklı ulusal, etnik
veya dil kökenli olan Göçmen Topluluk Ağını
(GTA) eğitiyor. En son bilgilerle eğitilirler, böylece
entegrasyon ve aktif vatandaşlığa yardım eden
topluluklarına önemli mesajlar yayabilirler.
GTA'lar yeni gelenlerin konut, sosyal, eğitim ve
sosyal hizmetleri almalarına yardımcı olmaktadır.
TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ
ROLÜ
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Topluluk Şampiyonları– Kimler
onalar?
Bir topluluk şampiyonu, toplulukların refahı ve
gelişmesi için sorumluluk alan bir değiştiricidir.
Genellikle, toplulukları, belirli topluluk
zorluklarının üstesinden gelmek için eylem
kursları tasarlamak ve savunmak için ortak bir
neden için harekete geçirir. Bu rol gönüllü olarak
gerçekleştirilir.
Topluluk Şampiyonu çalışmasının rolü, kısmen eğitim, kısmen ilham, kısmen
motivasyon ve kısmen hareketli olmaktır.
TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ
ROLÜ
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Topluluk Şampiyonları genellikle çok aktif olup,
aşağıdaki çalışmalarla ilgilenmektedirler:
• Topluma fayda sağlayacak projeler geliştirmek
• Topluluktaki bireyler ve servis sağlayıcılar
arasındaki bağlantıyı kurmak
• Çatışan gruplar arasındaki engelleri yıkmak
• Topluluk işbirliğini kolaylaştırmak
• İnsanları bir toplulukta bir araya getiren
olayları planlama
TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ
ROLÜ
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Neden bunu yapıyorlar?
İnsanlar birçok nedenden dolayı topluluk
çalışmalarına katılıyorlar:
• ahlaki bir görev hissetmek veya gönüllü
eyleme katılmak için sebeplere sahip olmak
• beceri geliştirmek veya tecrübe kazanmak,
sosyalleşmek veya topluma bir şeyler katmak
• belirli bir olayı destekleme / belirli bir sorunu
çözme
TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ
ROLÜ
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Topluluk Şampiyonlarını
Karakteristiklerine Göre Tanıma
İleri düşünme. Topluluk Şampiyonları bir dizi
sürdürülebilir topluluk hedefine ulaşmak için
her zaman dört gözle bekleyen, düşünen ve
çalışan vizyon sahibi liderlerdir.
Öz farkındalık. Topluluk şampiyonları güçlü ve
zayıf yönlerini biliyorlar. Bu, zayıf alanları için
başkalarından yardım ararken, yeteneklerini
daha iyi kullanmalarını sağlar.
TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ
ROLÜ
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Kişilerarası becerileri. Bir topluluk lideri,
topluluğun diğer üyeleri ile kolaylıkla etkileşime
girebilmelidir. Bu iyi iletişim ve işbirliği
becerileri gerektirir. Müzakere edebilme,
arabuluculuk yapma, başkalarını dinleme ve
argümanları ifade etme ve topluluğun dışındaki
üyelerle çalışabilmek esastır.
Topluluk Şampiyonlarını
Karakteristiklerine Göre Tanıma
TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ
ROLÜ
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Duygusal ve Sosyal Zeka. Topluluk
Şampiyonları, yerel, göçmen, etnik gruplara vb.
tüm insanlara değer verme konusunda
içgüdüsel bilgiye sahip yetkin liderlerdir.
İlham verici. Topluluk şampiyonları, kişisel ve
kişiler arası gelişim için istenen sosyal
değişiklikleri yaratma konusunda hepimize
ilham veriyor.
Topluluk Şampiyonlarını
Karakteristiklerine Göre Tanıma
TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ
ROLÜ
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Ebba Akerman, Birleşik Davetler,
İsveç
KAPSAYICI TOPLULUK ŞAPİYONUNA BİR BAKIŞ
United Invitations (Birleşik Davetler), genç bir
İsveçli kadın, Ebba Åkerman tarafından kurulan
ve ülkeye yeni gelenlerin yerel topluma entegre
olmalarına ve yerleşmelerine yardımcı olma
konusunda istekli olan bir sivil toplum örgütüdür.
Bu fikir İsveç'te ortaya çıkıyor ve son birkaç yılda
yüzlerce etkinlik ile Avrupa’ya çok hızlı bir şekilde
yayıldı.
http://www.unitedinvitations.org/
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Ebba Akerman, Birleşik Davetler, İsveç
KAPSAYICI TOPLULUK
ŞAPİYONUNA BİR BAKIŞ
https://www.youtube.com/watch?v=0ngEo_rRJik
Dil öğretmeni, Topluluk Şampiyonu ve
Yönetici, Ebba Akerman öğrencilerden
birine ülkesinde yaşamaktan zevk alıp
almadığını sordu. Cevabı derinden
rahatsız edici buldu. Göçmenlerle dolu
bir mahallede yaşayan öğrencilerin
çoğunun, yerli İsveçlilerle neredeyse
hiç temasa geçmediği açıkça
anlaşılıyordu.
Bu soruna çözümünü anlatırken TEDx
Konuşmasını izleyin.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Öğrenme ve uyum sağlama çabası. Bir topluluk
lideri olarak, topluluğa saygı duyulması, anahtar
sağlayıcılardan biridir. Bunu yapmak için,
başkalarını dinlemeyi öğrenmek, onların girişine
değer vermek ve eylem kurslarını değiştirmek
esastır.
Dürüstlük ve doğruluk. Topluluk Şampiyonları,
topluluğun güvenilir üyeleridir ve diğer topluluk
liderleri tarafından saygı duyulur. Güven,
tartışmalar ve istenen toplumsal değişim için
çevreyi kolaylaştırır.
TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ
ROLÜ
Topluluk Şampiyonlarını
Karakteristiklerine Göre Tanıma
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Tutku, Özveri ve Hizmet. Topluluk
Şampiyonlarının çoğu gönüllü bir rol
oynamaktadır. İstenilen toplumsal değişime yer
açmak için çok zaman harcıyorlar. Bunu,
etraflarındakilerin yaşamlarını ve fırsatlarını
iyileştirmek için enerji ve özveriyle yaparlar.
Bazıları iki dillidir ve hepsi yerel halkın
çeşitliliğini yansıtır.
ROLE OF COMMUNITY
CHAMPIONS
Topluluk Şampiyonlarını
Karakteristiklerine Göre Tanıma
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Mairead Horkan, Failte Isteach
Programı, İrlanda
«Bu insanlar (göçmenler / mülteciler) çatışma ve
belirsizlikten geliyor, aile üyelerinin
öldürüldüğünü ve evlerini kaybettiğini görüyorlar.
Tek aradıkları şey, hakkında hiçbir şey bilmedikleri
bir yere gelirken güvenlik.
Bir şey olup olmadığını bilmiyorlar. Onlar için
güven inşa etmemiz gerekir; bunu ancak insanları
dahil ederek, insanlarla tanışarak ve ilişkiler
kurarak yaparsınız.»
KAPSAYICI TOPLULUK ŞAPİYONUNA BİR BAKIŞ
«Bu proje Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak
burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.»
02 EMPOWERING
MIGRANTS TO BECOME
COMMUNITY
CHAMPIONS
Section Intro Text
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
NEDEN GÖÇMENLERİ TOPLULUK LİDERLERİ YAPMAK İÇİN CESARETLENDİRMELİYİZ?
• Gelişmekte olan toplulukların çeşitli liderlere ihtiyacı var. Farklı liderliklerle birlikte
topluluklarımız daha da güçlenecek.
• Göçmen ve mülteci topluluk üyeleri, topluluğun duymak istediği bir görüşe ve benzersiz
ve değerli bir dizi beceriye sahiptir.
• Liderliğin çeşitliliği saygılı diyalog ve ortak problem çözme için fırsatlar yaratır.
• Bir topluluk lideri olmayı herkes öğrenebilir. Liderlik becerileri adım adım inşa edilir.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
GÖÇMEN TOPLULUK LİDERLERİNİN ETKİLERİ
• Göçmen topluluk liderleri genellikle toplumlarındaki diğerlerinin henüz geliştirmediği
becerileri öğrenmiş, yeni ülkelerine uyum sağlama, göçmenlik endişeleriyle yardım
arama, okula gitme veya ev sahipleriyle müzakere etme gibi başkalarıyla
paylaşabilecekleri yetenekli kişilerdir.
• Göçmen topluluk liderleri, bir topluluğun göçmen karşıtı söylemlere ve mitlere cevap
vermesinde önemli bir rol oynayabilir
• Diğer göçmenlerin ihtiyaçlarını iletebilir ve eğitim kurumları gibi sağlayıcılardan gerekli
hizmetleri alabilirler.
• Siyasi sürece aktif katılımın topluma nasıl koruma sağlayabileceğini gösterebilirler.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Lucky Khambule - İrlanda'daki
Sığınmacıların Hareketi Sözcüsü
Güney Afrika’dan Lucky Khambule’a
yakın zamanda sığınma hakkı verildi.
2013'te İrlanda'ya geldi. O zamandan
beri İrlanda'daki Sığınmacıların
Hareketi'nin sözcüsü oldu.
İrlanda'daki sığınmacıların, göçmenlerin
ve mülteci topluluklarının hakları için
bir organizatör, kampanya ve aktivisttir.
Çalışma kampanyası hakkının
arkasındaki itici güçtür.
KAPSAYICI TOPLULUK ŞAPİYONUNA BİR BAKIŞ
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Rodica Lunca, Roman Topluluğu
Rodica, Roman olup, İrlanda'daki Roman
topluluğu üyeleri ile sağlık hizmetleri, eğitim
yetkilileri ve sosyal yardım görevlileri de dahil
olmak üzere günlük yaşamda karşılaştıkları
Devletin çeşitli kurumları arasında kültürel bir
aracı olarak çalışmaktadır.
Rodica’nın görevi sadece bir tercümandan çok
daha fazlası, sadece müşterilerinin konuştuğu
kelimeleri değil aynı zamanda konuşuldukları
bağlamları tercüme etmektir.
KAPSAYICI TOPLULUK ŞAPİYONUNA BİR BAKIŞ
«Bu proje Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak
burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.»
03 Eğitim Temelli
TOPLULUK
Toplum Tabanlı Öğrenme,
okulların ve gerçek dünyanın
daha da yakınlaşmasını
sağlayan mesleki eğitim ve
öğretim için bir öğrenme
modelidir.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
EĞİTİM VE TOPLUM ARASINDAKİ İLİŞKİ
Eğitim, toplumun davranışlarında değişiklikler getiren bir süreçtir. Her bireyin toplumun
faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmalarını ve toplumun ilerlemesine olumlu katkıda
bulunmalarını sağlayan bir süreçtir.
Eğitim sistemi ile toplum arasındaki ilişki karşılıklı; bazen toplum eğitim sistemindeki
değişiklikleri etkilerken, diğer zamanlarda eğitim sistemi toplumdaki değişiklikleri
etkilemektedir.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Toplum Tabanlı Öğrenme Nedir?
Toplum Tabanlı Öğrenme, okulların ve gerçek
dünyanın daha da yakınlaşmasını sağlayan
mesleki eğitim ve öğretim için bir öğrenme
modelidir.
Toplum Tabanlı Eğitim, öğrencileri verimli bir
vatandaş olmaya hazırlamak için eğitimciler, iş
dünyasını içerir.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Failte Isteach Programı, İrlanda – toplum
gönüllülerinin gayri resmi eğitimci olmalarını sağlamak
Fáilte Isteach, yaşlılara topluma
katkıda bulunmalarını ve topluma
aktif olarak katılmalarını sağlayan
bir organizasyon olan Third Age'ün
bir girişimidir.
Fáilte Isteach, İngilizce konuşan
sınıflar aracılığıyla göçmenleri
topluluğa ağırlayan gönüllülerden
oluşmaktadır.
Öğretmenler ve öğrenciler
genellikle haftada bir kez toplanır ve
bu, insanların İngilizce dilinde
konuştuğu çok resmi olmayan bir
ortamda gerçekleşir.
BEST PRACTICE COMMUNITY BASED
LEARNING
www.thirdageireland.ie/failte-isteach
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Failte Isteach
Programı, İrlanda –
toplum gönüllülerinin
gayri resmi eğitimci
olmalarını
sağlamaktadır.
VİDEOYU İZLEYİN:
https://www.youtube.com/watch?v=qm3IYXEZcYk
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Pria Bhabra, Leeds MAP Projesi
“Farklı toplulukların nereden
geldiklerine bağlı olarak nasıl farklı
ihtiyaçları olduğunu öğrendim. Bu
sadece kültür ya da geldiği ülkesinde
olan şeylerle ilgili değil, ne yazık ki
bırakmaya çalıştıkları durumla da ilgili. ”
TOPLUM DESTEĞİ EĞİTİMCİLERE
YARAR
SPOTLIGHT ON COMMUNITY CHAMPIONS
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Toplum Temelli Öğrenmenin
İlkeleri
Topluluk eğitim programları, katılımcıların
yaşadığı deneyim ile başlar.
Öğrenim metodolojileri kolaylaştırma ve grup
çalışmasına odaklanmakta ve çeşitli öğrenme
ihtiyaç ve stillerini tanımakta ve
desteklemektedir.
Topluluk Tabanlı Öğrenme ile öz-yönelimli
öğrenmeyi, eleştirel düşünmeyi ve öğrenmeyi
öğrenme becerisini geliştirmeye odaklanır.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Toplum Temelli Öğrenmenin İlkeleri
- Etkinlik
Toplum Tabanlı Öğrenmede iyi bir pratik yapmayı
ne sağlar?
Topluluk Tabanlı Öğrenme programı geliştirirken
veya sunarken hangi faktörleri göz önünde
bulundurmanız gerektiğini tartışın?
Tartışmanızı bir sonraki sayfadaki ifadelerle
karşılaştırın.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Toplum Temelli Öğrenmenin
İlkeleri
• Öğrenci merkezli
• Eşitlik
• Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık
• Çeşitliliği Tanıma ve Elde Etme
• Kalite güvencesi
• Yerel Danışmanlık ve Alan Bazlı Bir Yaklaşım
• Yenilik
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Creative Spark, İrlanda – çokkültürlü
öğrencileri kapsayıcı projelere
entegre eder. Creative Spark (Yaratıcı Kıvılcım), İrlanda'da,
sosyal içermeyi ve zengin bir topluluk
geliştirme aracı olarak çeşitliliğin teşvik
edilmesini amaçlayan Toplum Tabanlı Eğitim
ile uğraşan bir mesleki eğitim sağlayıcısıdır.
Toplum Temelli Öğrenme Programı Örneği - El
Sanatları Üzerindeki Etnik Kadın Hikayeleri,
farklı milletlerden 8 kadını bir araya getirerek,
seramik yapımı ve birbirlerinin kültürlerini
yemek ve hikayelerin paylaşılmak amacıyla
buluşturdu.
BEST PRACTICE COMMUNITY BASED
LEARNING
www.creativespark.ie
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Creative Spark, İrlanda
– çokkültürlü
öğrencileri kapsayıcı
projelere entegre eder.
VİDEOYU İZLEYİN
https://youtu.be/oj5WJUyBoMU
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Toplum Temelli Öğrenmeye Yönelik Adımlar - Sosyal Yardım
ve Tanıtım
1. Halkı mevcut toplum eğitimi hizmetleri
hakkında bilgilendir
2. Topluluk eğitimi hedef gruplarına yerel
ortaklıklar kurun ve stratejiler geliştirin
3. Yerel merkezleri ve grupları destekleyin
4. Mevcut öğrencileri akranlarına ulaşmak için
elçiler veya şampiyonlar olarak kullanın
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
ETKİNLİK: Toplum Tabanlı Öğrenme Üzerine Tartışma
Hadi tartışalım:
• Toplum Tabanlı Öğrenmenin, okullar ve
kurslar gibi geleneksel öğrenme kurumlarına
göre avantajları nelerdir?
• Yerel Toplum Merkezleri ve topluluklar,
Toplum Tabalı Öğrenimin sunulması için
neden önemlidir?
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Topluluk Tabanlı Öğrenme şunları sağlayabilir:
• yerel hizmet, seyahat engellerini ortadan
kaldırmak;
• daha az korkutucu kültürel açıdan hassas
öğrenme ortamı;
• sosyal etkileşim için daha fazla fırsat, ev
sahibi ülkeden ve kendi ülkelerinden
insanlarla tanışmak.
• bireylere, topluluklarındaki diğer girişimlerle
etkileşim kurma fırsatı sağlayabilir - ait olma
duygusu verir.
Topluluk Tabanlı Öğrenmenin Temel Kriterleri
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Yerel merkezleri ve grupları desteklemek
önemlidir, çünkü bunlar:
• Toplum tarafından kabüllenildi;
• aileleri için yeni bir ülkeye girerken,
çocuklarının eğitimine erişmek için ilk erişim
noktası;
• normalde göçmen topluluklarından bireyler
tarafından desteklenir ve bu nedenle
göçmen topluluklarına olan ihtiyacı daha iyi
anlar
Topluluk Tabanlı Öğrenmenin Temel Kriterleri
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Topluluk İstişaresi - Toplum Tabanlı
Eğitime ilk adım.
Topluluk danışmanlığı, bir topluluğun sosyal ve
ekonomik boyutlarını daha iyi anlamanın bir
yoludur.
Geniş topluluk istişarelerinin, yeni türden
öğrencilerin ilgisini çeken ve özel
gereksinimleri ile ilgili eğitim programları
geliştirmek için faydalı olduğu gösterilmiştir
(Bowman 2007).
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Aile ve Topluluk Eğitimi (Family and
Community Education - FACE), İNGİLTERE
İlgili eğitimli FACE çalışanları:
• Özellikle dezavantajlı öğrencilere ait yerel
topluluğu tanımak ve eğitim seçenekleri
hakkında tavsiye oturumları sunmak
• topluluk paylaşımlarına dayalı uygun eğitimi
belirlemek ve uygun fonları tespit etmek
• Daha fazla öğrenme fırsatı elde etmek ve / veya
iş dünyasına yeniden katılmak için kursiyerlerin
güvenini arttırmak
İYİ UYGULAMA: MESLEKİ EĞİTİM VE SOSYAL
YARDIM
«Bu proje Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak
burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.»
04 KAPSAYICI
TOPLULUK
ORTAKLARI İLE İŞBİRLİĞİ
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Topluluk İşbirliği nasıldır?
Topluluk İşbirliği tipik olarak gruplar halinde gerçekleştirilir
ve mahalle izleme, temizlik çalışmaları, festivaller ve
etkinlikler düzenleme, topluluk gelişimi ve daha fazlasını
içerebilir. En basit tanımı olan işbirliği, "birlikte çalışmak"
anlamına gelir.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Neden işbirliği?
Topluluk ortamında işbirliği yapmak, kendi
başınıza yapamayacağınız şeyleri yapmak için
sizi ek beceriler ve kaynaklar ortaya koyar. Bu,
marjinal gruplar için bir dizi eğitim desteği
geliştirmekten ya da kayda değer miktarda
fonlamaya erişimden başka bir şeydir.
İşbirliği doğru olsa da, çaba ve değişime açık
bir kültür önelidir. İşbirlikleri onları çalıştırmak
için ciddi çaba gerektirir.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Birinden fikir aldığınızda, kendi yeteneklerinizi
çeşitli şekillerde büyütürsünüz.
Hızlanma: Bir sonraki adıma geçmen için desteğin var.
Kaynaklar: Projeye daha fazla fikir, daha çok araştırma
ekleyin.
Perspektif: Kendinizin göremeyeceğiniz açıları ve kusurları
görüyorsunuz
Hız: Daha hızlı çalışabilir, en iyi fikirleri daha hızlı
tanımlayabilirsiniz.
Kararlar: Bir sondaj kurulu, kendi kararlarınızla
konuşmanıza, kendi düşüncelerinizi daha kolay anlamanıza
yardımcı olur.
Doğrulama: İyi bir işbirliği ortağı, en iyi fikirlerinizi
desteklemenize yardımcı olabilir ve sizi doğru yönde
ilerletebilir..
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Neden işbirliği?
Şu değişi biliyoruz – Sorunlar paylaştıkça
azalır. Araştırmalar, benzer durumlarda
insanlarla sorunları tartışmanın stres seviyesini
azalttığını gösteriyor.
Sorunlar, onlar hakkında konuştuğunuz zaman
çok zor görünmüyor ve iki kişinin birden fazla
çözüm bulma olasılığı daha yüksek olmaktadır.
Daha fazla okuyun: www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-
2548917/A-problem-shared-really-IS-problem-halved-Study-finds-
discussing-problems-people-situation-reduces-stress-levels.html
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Sizinle başlamak - Harika bir işbirlikçi nasıl olunur:
• Birlikte iyi çalışmanın ve bilgi paylaşımının, her bireyin kendi başına
yaratabileceğinden çok daha fazlasını elde etmeye yardımcı olacağını
biliyorsunuz.
• Yaratıcı bir problem çözücü bakış açısıyla işbirliğine yaklaşıyorsunuz
• Farklı bakış açılarına, başkalarının uzmanlığına değer veriyor ve işin
yapılması için iyi iletişim kuruyorsunuz.
• Kendi işinle gurur duyuyorsun ve pratiğini geliştirmek istiyorsun.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Harika bir işbirlikçinin 8 özelliği..
1. TAKIM ODAKLI. Başarılı bir işbirliği için
takım oyuncusu olmanız ve "ben" yerine
"biz" olarak düşünmeniz gerekir. Harika
bir ortak çalışan, ortak hedeflere ve grup
başarısına dikkat eder.
2. ÇÖMERT. Mükemmel bir işbirlikçi, ilk
adımı atmaya ve sahneye çıkmasalar bile
devreye girmeye isteklidir. Cömertlik aynı
zamanda inanılmaz derecede arzulanan
bir liderlik özelliğidir.
3. MERAKLI. Harika ortak çalışanlar doğru
soruları sormakta iyidir. Sorgulamazlar;
sadece doğal meraklarını izliyorlar çünkü
anlamak istiyorlar.
4. TAKDİR EDEN. En iyi ortak çalışanlar, ekip
üyelerinin katkıda bulundukları her şey için
içten teşekkürlerini ifade eder. Bu takdirin
ifadesi konusunda utangaç değiller ve
kredinin ödenmesi durumunda kredi
veriyorlar
Source: www.samepage.io/blog/10-top-qualities-great-collaborator
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Harika bir işbirlikçinin 8 özelliği..
7. İLİŞKİLER KURAR; duvarları yıkar.
İşbirliği tamamen birlikte çalışmakla
ilgilidir. Mükemmel ortak çalışanlar,
genellikle iyi bağlantıya sahip olmanın
değerini görür ve başkalarıyla ilişki
kurmak ve sürdürmek için çok çalışırlar.
8. DİPLOMATİK. En iyi ortak çalışanlar
diplomatlardır. İlişkilerin karşılıklı saygıya
dayandığını bilirler.
5. ANLAMAK DİNLER. Büyük işbirlikçiler
dikkatle söylenenleri dinler. Ama daha
önemlisi, anlamak için dinlerler.
6. GÜVEN VERİR VE GÜVEN BEKLER.
Hepsinden öte, son derece başarı ortak
güven üzerine inşa edilir. Mükemmel ortak
çalışanlar bu güven ortamının yaratılmasına
ve korunmasına yardımcı olur. Özgüvenlerini
ortaya koyarlar ve karşılığında güven almayı
beklerler.
Source: www.samepage.io/blog/10-top-qualities-great-collaborator
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
İşbirliği Etkinlik Türleri
İşbirliği faaliyetleri şu şekilde sınıflandırılabilir:
• resmi - belirlenmiş bir program, konum ve
zaman dilimi ile planlı, açıkça tanımlanmış bir
faaliyet
• gayri resmi - her zaman belirlenmiş bir zaman
çerçevesi veya içindeki faaliyetler programına
sahip olmayan daha az tanımlanmış bir faaliyet;
• yarı yapılandırılmış - bir yapıya sahip ama aynı
zamanda biraz esneklik sunuyor
• yapılandırılmamış - buna göre hiçbir yapıya
sahip değildir; faaliyet ihtiyaç bazında veya
kendiliğinden bir şekilde çalışır.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
ETKİNLİK: Topluluk İşbirliğinizi Planlama
İşbirlikçi Planlama - Hepsini bir araya getirin
www.designingcollaboration.com/
adresini ziyaret edin - Kendi işbirlikçi
projenizin yapısını planlamak için
harika bir araç.
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Topluluklar Entegrasyon Fonu, yerel topluluklara
entegrasyonu teşvik etmek için topluluk kuruluşları
tarafından yapılacak eylemleri finanse eder.
Amaç, göçmen nüfusu arasında sosyal içermeyi
kolaylaştırmak için pratik destek sağlayarak,
entegrasyonun geliştirilmesinde İrlanda genelinde
topluluklara finansman ve destek sağlamaktır.
Topluma entegrasyonu teşvik etmek için 2018 yılında
yerel topluluk temelli gruplara toplam 500.000 Avro
sağlanmıştır; yerel spor kulüpleri, inanç temelli
gruplar, tiyatro ve kültür organizasyonları.
Fon kaynaği: Topluluklar Entegrasyon Fonu
http://www.integration.ie/en/isec/pages/cif2018
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Projenin büyüklüğüne ve niteliğine bağlı olarak, maksimum
5.000 Avro'ya kadar sağlandı. Örneğin faaliyetler şunları
içerebilir:
• Yeni gelen göçmenleri topluma tanıtmayı amaçlayan
faaliyetler
• göçmenlerin yerel sivil ve kültürel faaliyetlere katılımını
teşvik edici tedbirler (ve mevcut programları ve
etkinlikleri tamamlamak)
• Yerel spor kulüplerine, tiyatro gruplarına, gençlik
kulüplerine, okul sonrası kulüplere, izcilere, dans
gruplarına, korolara, tiyatro / tiyatro gruplarına, ebeveyn
ve çocuk gruplarına vb. dahil olmayı teşvik edici önlemler.
• Göçmenleri toplumdaki fırsatlarla ilişkilendirmeye yönelik
tedbirler (istihdam dahil)
Fon kaynaği: Topluluklar Entegrasyon Fonu
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
SICAP yeni Sosyal İçerme ve Topluluk Aktivasyon
Programıdır. Dezavantajlı bireyler, topluluk kuruluşları
ve kamu sektörü kurumları arasındaki yerel katılım ve
ortaklık yoluyla yoksulluk, sosyal dışlanma ve uzun
vadeli işsizliğin üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. 1
Nisan 2015'te faaliyete başladı ve Aralık 2017'ye kadar
sürdü
Sosyal içerme nedir? - Toplumun en marjinal ve
savunmasız gruplarının farkında olmak, Bu grupların
ihtiyaçlarının farkında olmak, Bu grupların ihtiyaçlarını
olumlu politikalar ve mevzuatlar ile karşılamak
İrlanda'daki SICAP sağlayıcıları:
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/SICAP%20PIs%20fo
r%20Web%20PDF.pdf
Fon kaynağı: Sosyal İçerme ve Topluluk
Aktivasyon Programı
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Birmingham Belediye Meclisi, çağrıya çıkan (8
Haziran 2018) Kontrol Göç Fonu'ndan (CMF)
yapılan son ödemede, 19 milyon £ fon
kaynağından pay aldı.
Mülteciler tüm toplum için bir avantaj olabilir ve
genellikle İngilizcelerini geliştirmek ve iş bulmak
için isteklidir. Bu fon aynı zamanda, Ev İdaresi ve
İskan Bakanlığı, Topluluklar ve Yerel Yönetimler
arasındaki ortak bir girişimin bir parçası olarak,
Yerel Yönetimlerin Sığınma Destek İrtibat
Görevlilerinin, şehirdeki mülteci topluluklarıyla
birlikte çalışabilmeleri için iki yıl boyunca
100.000 sterlin olarak desteklemektedir.
Fon kaynağı: Göçmen Fonunu Kontrol
Etmek (GFK - CMS)
GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME
AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS
Referanslar / Kaynaklar
• https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/culture/cultural-competence/inclusive-communities/main
• https://betterlivesleeds.wordpress.com/2016/03/01/when-a-map-migrant-access-project-is-all-you-need/
• https://policytransfer.metropolis.org/case-studies/leeds-migrant-access-project-map
• http://www.irishexaminer.com/ireland/integrating-the-roma-41506.html
• http://www.education.vic.gov.au/documents/about/research/hrl.doc
• https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/Further-Education-and-Training/Adult-Literacy
• http://www.academia.edu/8402428/Role_of_Education_in_Social_Change
• http://www.thirdageireland.ie/failte-isteach/locations
• https://www.changex.org/blog/failte-isteach-volunteer-mairead-is-confident-that-ireland-is-prepared-to-
welcome-more-refugees
• https://www.irishtimes.com/life-and-style/food-and-drink/new-cafe-addresses-direct-provision-s-cooking-ban-
1.2861637
• http://www.tr.qld.gov.au/community-business/community-support/multicultural-services/12380-linking-migrant-
community-leaders
This programme has been funded with
support from the European Commission
5. Modülü bitirdiniz

Contenu connexe

Similaire à Modul 5 sosyal yardimin onemli rolu tr1

İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)
İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)
İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)
Nurcan Ari
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
Keskin Bicak
 
Esn bilkent genel sunum 2010
Esn bilkent genel sunum 2010Esn bilkent genel sunum 2010
Esn bilkent genel sunum 2010
Salih Odabasi
 
Ekotek 2008 2009 faaliyetleri sunumu v2
Ekotek 2008  2009 faaliyetleri sunumu v2Ekotek 2008  2009 faaliyetleri sunumu v2
Ekotek 2008 2009 faaliyetleri sunumu v2
hubbudunya
 
Socai erasmus sunum_long dec2010
Socai erasmus sunum_long dec2010Socai erasmus sunum_long dec2010
Socai erasmus sunum_long dec2010
Salih Odabasi
 

Similaire à Modul 5 sosyal yardimin onemli rolu tr1 (20)

Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
 
KAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptxKAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptx
 
HORECACCESS unit 2 TR version
HORECACCESS unit 2 TR versionHORECACCESS unit 2 TR version
HORECACCESS unit 2 TR version
 
STK Yönetimi ve Kurumsallaşma
STK Yönetimi ve KurumsallaşmaSTK Yönetimi ve Kurumsallaşma
STK Yönetimi ve Kurumsallaşma
 
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu
 
4B GPK Proje Raporu 23.10.2015-24.10.2015
4B GPK Proje Raporu 23.10.2015-24.10.2015 4B GPK Proje Raporu 23.10.2015-24.10.2015
4B GPK Proje Raporu 23.10.2015-24.10.2015
 
STKlar için Mentörlük
STKlar için MentörlükSTKlar için Mentörlük
STKlar için Mentörlük
 
İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)
İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)
İlçeler projeler bi̇lgi̇lendi̇rme -1.bölümgüncel (1)
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
 
AIESEC Türkiye | Şirketler | Sponsorluk Teklifi
AIESEC Türkiye | Şirketler | Sponsorluk TeklifiAIESEC Türkiye | Şirketler | Sponsorluk Teklifi
AIESEC Türkiye | Şirketler | Sponsorluk Teklifi
 
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
STK'larda Engelli Hakları Perspektifi
 
Esn bilkent genel sunum 2010
Esn bilkent genel sunum 2010Esn bilkent genel sunum 2010
Esn bilkent genel sunum 2010
 
Ekotek 2008 2009 faaliyetleri sunumu v2
Ekotek 2008  2009 faaliyetleri sunumu v2Ekotek 2008  2009 faaliyetleri sunumu v2
Ekotek 2008 2009 faaliyetleri sunumu v2
 
ChangemakerXchange
ChangemakerXchangeChangemakerXchange
ChangemakerXchange
 
İyilik Pesinde Koşan STK
İyilik Pesinde Koşan STKİyilik Pesinde Koşan STK
İyilik Pesinde Koşan STK
 
Beyaz Gemi Tanıtım Kitabı
Beyaz Gemi Tanıtım KitabıBeyaz Gemi Tanıtım Kitabı
Beyaz Gemi Tanıtım Kitabı
 
Mozai̇k gençli̇k platformu
Mozai̇k gençli̇k platformuMozai̇k gençli̇k platformu
Mozai̇k gençli̇k platformu
 
Socai erasmus sunum_long dec2010
Socai erasmus sunum_long dec2010Socai erasmus sunum_long dec2010
Socai erasmus sunum_long dec2010
 
"İŞE KATIL HAYATA ATIL" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesinin Analizi
"İŞE KATIL HAYATA ATIL" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesinin Analizi"İŞE KATIL HAYATA ATIL" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesinin Analizi
"İŞE KATIL HAYATA ATIL" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesinin Analizi
 
+1 Sosyal Adım
+1 Sosyal Adım+1 Sosyal Adım
+1 Sosyal Adım
 

Plus de caniceconsulting

PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
caniceconsulting
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
caniceconsulting
 

Plus de caniceconsulting (20)

Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptxModule 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
Module 1 - Identifying Common Stereotypes.pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 3 (v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 2(v2).pptx
 
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptxPROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
PROSPER - Module 4 Unit 1(v2).pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
PROSPER - Module 3 - Unit 4 - Approcci creativi per una migliore inclusività ...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 - Sviluppare senso di appartenenza nel mondo ibri...
 
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 2 Misurare l_appartenenza digitale_IT.pptx
 
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptxPROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
PROSPER - Module 3 - Unit 1_IT.pptx
 
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptxPROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
PROSPER - Module 2 - Unit 4.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 5_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 4_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 3_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unit 2_IT.pptx
 
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptxPROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
PROSPER - Modulo 1 - Unità 1_IT.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 2.pptx
 
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptxBG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
BG PROSPER - Module 4 - Unit 1.pptx
 

Modul 5 sosyal yardimin onemli rolu tr1

 • 1. This programme has been funded with support from the European Commission M5: Sosyal Yardımın Önemli Rolü
 • 2. «Bu proje Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.» GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR VE BÜTÜNLEŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMI Modül İçeriği Önemli İpuçları Video Etkinlik Toplumsal Şampiyonlar Pratik adımlar Fon kaynağı Bu kurstan kimler faydalanabilir? Mesleki Eğitim ve Öğretim personeli: • Yöneticiler • Öğretmenler, Eğitimciler ve Danışmanlar
 • 3. Bu yayın Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının İçeriğinden yalnız yazar sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS 01 02 03 04 REFERANSLAR / KAYNAKLAR 05 Bu modüle niye çalışmalısınız? This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC KAPSAYICI TOPLULUKLAR VE TOPLUMSAL ŞAMPİYONLAR ÜZERİNE ODAKLANMA GÖÇMENLERİ TOPLUMSAL ŞAMPİYON OLMALARINI TEŞVİK ETMEK TOPLUM TEMELLİ EĞİTİME DAHİL OLMAK KAPSAYICI TOPLULUK ORTAKLARI İLE İŞBİRLİĞİ
 • 4. «Bu proje Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.» 01 KAPSAYICI TOPLULUKLAR VE TOPLUMSAL ŞAMPİYONLAR ÜZERİNE ODAKLANMA
 • 5. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Kapsayıcı Topluluklara neden ihtiyacımız var? Küresel değişimler ve doğal afetler, insanların dünyadaki farklı topluluklara göç etmesine yol açmıştır. Bir zamanlar oldukça homojen olan topluluklar, farklı ırk, etnik ve kültürel kökenden gelen yeni gelen büyük göçmen akınını yaşıyorlar.
 • 6. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Kapsayıcı Topluluk Nedir? • Çeşitliliğe değer veren ve tüm vatandaşlarına saygı duymak, kaynaklara tam erişim sağlamak ve eşit fırsatları teşvik etmek için elinden gelenin en iyisini yapan kişi. • Her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için çalışır. • Tüm vatandaşlarını, yaşamlarını etkileyen karar alma süreçlerine dahil eder. • Irkçı ve diğer ayrımcı olaylara hızla tepki verir.
 • 7. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Topluluğunuzu daha kapsayıcı yapmak için ÖNEMLİ İPUÇLARI Bireysel topluluk üyelerinin günlük yaşamlarında paylaştığı sıradan alanlarda TOPLULUKLARI BİR ARAYA GETİRİN: • oyun alanı ve rekreasyon alanları • alışveriş bölgeleri veya • mahalledeki okullar önemli olan etkileşim alanlarıdır.
 • 8. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS BÜYÜK GRUPLARI TEMSİL EDEN EN ETKİLİ LİDERLER İLE ÇALIŞMA Farklı lider gruplarından ve kurumsal temsilcilerden oluşan topluluk konseyleri, çeşitliliğin değerini artırmak için en iyi konumdadır. Birlikte çalışarak bütün topluluğun çeşitliliği benimsemesine ve değer vermesine yardımcı olmak için nelerin gerekli olduğunu belirleyebilirler. Topluluğunuzu daha kapsayıcı yapmak için ÖNEMLİ İPUÇLARI
 • 9. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS BAŞARLI TOPLU OLAYLARI KABUL EDİN VE KUTLAYIN Başarılı toplu olay, yalnızca bir toplumu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda grup ilişkilerini de güçlendirir. Birlikte çalışmanın olumlu deneyimini ve sonuçlarını pekiştirir. Grupların tekrar birlikte çalışmak istemeleri daha muhtemeldir. En küçük başarısını bile kabul etmek ve kutlamak için zaman ayırın. Topluluğunuzu daha kapsayıcı yapmak için ÖNEMLİ İPUÇLARI
 • 10. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS UZUN ÖMÜRLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İLİŞKİLER YARATMAK Kapsayıcı bir topluluk oluşturmak, başlangıcı ve sonu olan bir olay değildir. Sürekli gelişen bir süreçtir. Gruplar arasında sık teması ve işbirliğini sürdürmek, başkalarıyla çalışmak ve ilişkileri kurmak için fırsatlar yaratmak toplum gelişiminde kilit öneme sahiptir. Topluluğunuzu daha kapsayıcı yapmak için ÖNEMLİ İPUÇLARI
 • 11. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Kapsayıcı Topluluk– “Sevkatli şehir” Leeds 140'tan fazla etnik gruba ev sahipliği yapan Leeds, kentin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunan göçmenlerle zengin, çok kültürlü bir mirasa sahiptir. Göçmen Erişim Projesi, yeni gelen vatandaşlar ve hizmet sağlayıcıların konuşabilmesi, birbirlerinden bir şeyler öğrenmesi ve çözüm geliştirme konusunda topluma dayalı bir yaklaşım benimsemesi için ilişkiler kurar. KAPSAYICI TOPLULUKLARA ODAKLANMA
 • 12. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Leeds Şehir Konseyi'nin bu güçlü kısa videosu, Leeds Migrant Access Project (MAP) tarafından yapılan ve tüm insanları kabul etmek ve desteklemek isteyen bir topluluk / şehrin güçlü ve davetkar bir mesajını gönderen değerli çalışmaları vurgulamaktadır. MAP, topluluk dillerini konuşan eğitimli insanlara, ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmeleri için doğru güncel bilgilerle insanlara yardımcı olmayı ve katılmalarını sağlar. Click to watch: https://www.youtube.com/watch?v=ZFSi01bduv0 KAPSAYICI TOPLULUKLARA ODAKLANMA Kapsayıcı Topluluk– “Sevkatli şehir” Leeds
 • 13. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Leeds MAP – ödüllü bir yaklaşım Leeds, 2016 yılında, göçmen topluluklarının kendilerini destekleme, becerilerini, bilgilerini ve bağlılıklarını desteklemelerini sağlama konusundaki çalışmaları nedeniyle takdir edilen Leeds Göçmen Erişim Projesi (MAP) ile EuroCities'in “Katılım” ödülünü aldı. KAPSAYICI TOPLULUKLARA ODAKLANMA
 • 14. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Leeds MAP – Topluluk Şampiyonları Leeds MAP projesi, Leeds'teki yaşam hakkında yeni gelenlerle konuşmak için farklı ulusal, etnik veya dil kökenli olan Göçmen Topluluk Ağını (GTA) eğitiyor. En son bilgilerle eğitilirler, böylece entegrasyon ve aktif vatandaşlığa yardım eden topluluklarına önemli mesajlar yayabilirler. GTA'lar yeni gelenlerin konut, sosyal, eğitim ve sosyal hizmetleri almalarına yardımcı olmaktadır. TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ ROLÜ
 • 15. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Topluluk Şampiyonları– Kimler onalar? Bir topluluk şampiyonu, toplulukların refahı ve gelişmesi için sorumluluk alan bir değiştiricidir. Genellikle, toplulukları, belirli topluluk zorluklarının üstesinden gelmek için eylem kursları tasarlamak ve savunmak için ortak bir neden için harekete geçirir. Bu rol gönüllü olarak gerçekleştirilir. Topluluk Şampiyonu çalışmasının rolü, kısmen eğitim, kısmen ilham, kısmen motivasyon ve kısmen hareketli olmaktır. TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ ROLÜ
 • 16. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Topluluk Şampiyonları genellikle çok aktif olup, aşağıdaki çalışmalarla ilgilenmektedirler: • Topluma fayda sağlayacak projeler geliştirmek • Topluluktaki bireyler ve servis sağlayıcılar arasındaki bağlantıyı kurmak • Çatışan gruplar arasındaki engelleri yıkmak • Topluluk işbirliğini kolaylaştırmak • İnsanları bir toplulukta bir araya getiren olayları planlama TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ ROLÜ
 • 17. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Neden bunu yapıyorlar? İnsanlar birçok nedenden dolayı topluluk çalışmalarına katılıyorlar: • ahlaki bir görev hissetmek veya gönüllü eyleme katılmak için sebeplere sahip olmak • beceri geliştirmek veya tecrübe kazanmak, sosyalleşmek veya topluma bir şeyler katmak • belirli bir olayı destekleme / belirli bir sorunu çözme TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ ROLÜ
 • 18. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Topluluk Şampiyonlarını Karakteristiklerine Göre Tanıma İleri düşünme. Topluluk Şampiyonları bir dizi sürdürülebilir topluluk hedefine ulaşmak için her zaman dört gözle bekleyen, düşünen ve çalışan vizyon sahibi liderlerdir. Öz farkındalık. Topluluk şampiyonları güçlü ve zayıf yönlerini biliyorlar. Bu, zayıf alanları için başkalarından yardım ararken, yeteneklerini daha iyi kullanmalarını sağlar. TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ ROLÜ
 • 19. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Kişilerarası becerileri. Bir topluluk lideri, topluluğun diğer üyeleri ile kolaylıkla etkileşime girebilmelidir. Bu iyi iletişim ve işbirliği becerileri gerektirir. Müzakere edebilme, arabuluculuk yapma, başkalarını dinleme ve argümanları ifade etme ve topluluğun dışındaki üyelerle çalışabilmek esastır. Topluluk Şampiyonlarını Karakteristiklerine Göre Tanıma TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ ROLÜ
 • 20. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Duygusal ve Sosyal Zeka. Topluluk Şampiyonları, yerel, göçmen, etnik gruplara vb. tüm insanlara değer verme konusunda içgüdüsel bilgiye sahip yetkin liderlerdir. İlham verici. Topluluk şampiyonları, kişisel ve kişiler arası gelişim için istenen sosyal değişiklikleri yaratma konusunda hepimize ilham veriyor. Topluluk Şampiyonlarını Karakteristiklerine Göre Tanıma TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ ROLÜ
 • 21. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Ebba Akerman, Birleşik Davetler, İsveç KAPSAYICI TOPLULUK ŞAPİYONUNA BİR BAKIŞ United Invitations (Birleşik Davetler), genç bir İsveçli kadın, Ebba Åkerman tarafından kurulan ve ülkeye yeni gelenlerin yerel topluma entegre olmalarına ve yerleşmelerine yardımcı olma konusunda istekli olan bir sivil toplum örgütüdür. Bu fikir İsveç'te ortaya çıkıyor ve son birkaç yılda yüzlerce etkinlik ile Avrupa’ya çok hızlı bir şekilde yayıldı. http://www.unitedinvitations.org/
 • 22. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Ebba Akerman, Birleşik Davetler, İsveç KAPSAYICI TOPLULUK ŞAPİYONUNA BİR BAKIŞ https://www.youtube.com/watch?v=0ngEo_rRJik Dil öğretmeni, Topluluk Şampiyonu ve Yönetici, Ebba Akerman öğrencilerden birine ülkesinde yaşamaktan zevk alıp almadığını sordu. Cevabı derinden rahatsız edici buldu. Göçmenlerle dolu bir mahallede yaşayan öğrencilerin çoğunun, yerli İsveçlilerle neredeyse hiç temasa geçmediği açıkça anlaşılıyordu. Bu soruna çözümünü anlatırken TEDx Konuşmasını izleyin.
 • 23. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Öğrenme ve uyum sağlama çabası. Bir topluluk lideri olarak, topluluğa saygı duyulması, anahtar sağlayıcılardan biridir. Bunu yapmak için, başkalarını dinlemeyi öğrenmek, onların girişine değer vermek ve eylem kurslarını değiştirmek esastır. Dürüstlük ve doğruluk. Topluluk Şampiyonları, topluluğun güvenilir üyeleridir ve diğer topluluk liderleri tarafından saygı duyulur. Güven, tartışmalar ve istenen toplumsal değişim için çevreyi kolaylaştırır. TOPLULUK ŞAMPİYONLARININ ROLÜ Topluluk Şampiyonlarını Karakteristiklerine Göre Tanıma
 • 24. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Tutku, Özveri ve Hizmet. Topluluk Şampiyonlarının çoğu gönüllü bir rol oynamaktadır. İstenilen toplumsal değişime yer açmak için çok zaman harcıyorlar. Bunu, etraflarındakilerin yaşamlarını ve fırsatlarını iyileştirmek için enerji ve özveriyle yaparlar. Bazıları iki dillidir ve hepsi yerel halkın çeşitliliğini yansıtır. ROLE OF COMMUNITY CHAMPIONS Topluluk Şampiyonlarını Karakteristiklerine Göre Tanıma
 • 25. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Mairead Horkan, Failte Isteach Programı, İrlanda «Bu insanlar (göçmenler / mülteciler) çatışma ve belirsizlikten geliyor, aile üyelerinin öldürüldüğünü ve evlerini kaybettiğini görüyorlar. Tek aradıkları şey, hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir yere gelirken güvenlik. Bir şey olup olmadığını bilmiyorlar. Onlar için güven inşa etmemiz gerekir; bunu ancak insanları dahil ederek, insanlarla tanışarak ve ilişkiler kurarak yaparsınız.» KAPSAYICI TOPLULUK ŞAPİYONUNA BİR BAKIŞ
 • 26. «Bu proje Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.» 02 EMPOWERING MIGRANTS TO BECOME COMMUNITY CHAMPIONS Section Intro Text
 • 27. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS NEDEN GÖÇMENLERİ TOPLULUK LİDERLERİ YAPMAK İÇİN CESARETLENDİRMELİYİZ? • Gelişmekte olan toplulukların çeşitli liderlere ihtiyacı var. Farklı liderliklerle birlikte topluluklarımız daha da güçlenecek. • Göçmen ve mülteci topluluk üyeleri, topluluğun duymak istediği bir görüşe ve benzersiz ve değerli bir dizi beceriye sahiptir. • Liderliğin çeşitliliği saygılı diyalog ve ortak problem çözme için fırsatlar yaratır. • Bir topluluk lideri olmayı herkes öğrenebilir. Liderlik becerileri adım adım inşa edilir.
 • 28. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS GÖÇMEN TOPLULUK LİDERLERİNİN ETKİLERİ • Göçmen topluluk liderleri genellikle toplumlarındaki diğerlerinin henüz geliştirmediği becerileri öğrenmiş, yeni ülkelerine uyum sağlama, göçmenlik endişeleriyle yardım arama, okula gitme veya ev sahipleriyle müzakere etme gibi başkalarıyla paylaşabilecekleri yetenekli kişilerdir. • Göçmen topluluk liderleri, bir topluluğun göçmen karşıtı söylemlere ve mitlere cevap vermesinde önemli bir rol oynayabilir • Diğer göçmenlerin ihtiyaçlarını iletebilir ve eğitim kurumları gibi sağlayıcılardan gerekli hizmetleri alabilirler. • Siyasi sürece aktif katılımın topluma nasıl koruma sağlayabileceğini gösterebilirler.
 • 29. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Lucky Khambule - İrlanda'daki Sığınmacıların Hareketi Sözcüsü Güney Afrika’dan Lucky Khambule’a yakın zamanda sığınma hakkı verildi. 2013'te İrlanda'ya geldi. O zamandan beri İrlanda'daki Sığınmacıların Hareketi'nin sözcüsü oldu. İrlanda'daki sığınmacıların, göçmenlerin ve mülteci topluluklarının hakları için bir organizatör, kampanya ve aktivisttir. Çalışma kampanyası hakkının arkasındaki itici güçtür. KAPSAYICI TOPLULUK ŞAPİYONUNA BİR BAKIŞ
 • 30. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Rodica Lunca, Roman Topluluğu Rodica, Roman olup, İrlanda'daki Roman topluluğu üyeleri ile sağlık hizmetleri, eğitim yetkilileri ve sosyal yardım görevlileri de dahil olmak üzere günlük yaşamda karşılaştıkları Devletin çeşitli kurumları arasında kültürel bir aracı olarak çalışmaktadır. Rodica’nın görevi sadece bir tercümandan çok daha fazlası, sadece müşterilerinin konuştuğu kelimeleri değil aynı zamanda konuşuldukları bağlamları tercüme etmektir. KAPSAYICI TOPLULUK ŞAPİYONUNA BİR BAKIŞ
 • 31. «Bu proje Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.» 03 Eğitim Temelli TOPLULUK Toplum Tabanlı Öğrenme, okulların ve gerçek dünyanın daha da yakınlaşmasını sağlayan mesleki eğitim ve öğretim için bir öğrenme modelidir.
 • 32. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS EĞİTİM VE TOPLUM ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğitim, toplumun davranışlarında değişiklikler getiren bir süreçtir. Her bireyin toplumun faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmalarını ve toplumun ilerlemesine olumlu katkıda bulunmalarını sağlayan bir süreçtir. Eğitim sistemi ile toplum arasındaki ilişki karşılıklı; bazen toplum eğitim sistemindeki değişiklikleri etkilerken, diğer zamanlarda eğitim sistemi toplumdaki değişiklikleri etkilemektedir.
 • 33. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Toplum Tabanlı Öğrenme Nedir? Toplum Tabanlı Öğrenme, okulların ve gerçek dünyanın daha da yakınlaşmasını sağlayan mesleki eğitim ve öğretim için bir öğrenme modelidir. Toplum Tabanlı Eğitim, öğrencileri verimli bir vatandaş olmaya hazırlamak için eğitimciler, iş dünyasını içerir.
 • 34. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Failte Isteach Programı, İrlanda – toplum gönüllülerinin gayri resmi eğitimci olmalarını sağlamak Fáilte Isteach, yaşlılara topluma katkıda bulunmalarını ve topluma aktif olarak katılmalarını sağlayan bir organizasyon olan Third Age'ün bir girişimidir. Fáilte Isteach, İngilizce konuşan sınıflar aracılığıyla göçmenleri topluluğa ağırlayan gönüllülerden oluşmaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler genellikle haftada bir kez toplanır ve bu, insanların İngilizce dilinde konuştuğu çok resmi olmayan bir ortamda gerçekleşir. BEST PRACTICE COMMUNITY BASED LEARNING www.thirdageireland.ie/failte-isteach
 • 35. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Failte Isteach Programı, İrlanda – toplum gönüllülerinin gayri resmi eğitimci olmalarını sağlamaktadır. VİDEOYU İZLEYİN: https://www.youtube.com/watch?v=qm3IYXEZcYk
 • 36. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Pria Bhabra, Leeds MAP Projesi “Farklı toplulukların nereden geldiklerine bağlı olarak nasıl farklı ihtiyaçları olduğunu öğrendim. Bu sadece kültür ya da geldiği ülkesinde olan şeylerle ilgili değil, ne yazık ki bırakmaya çalıştıkları durumla da ilgili. ” TOPLUM DESTEĞİ EĞİTİMCİLERE YARAR SPOTLIGHT ON COMMUNITY CHAMPIONS
 • 37. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Toplum Temelli Öğrenmenin İlkeleri Topluluk eğitim programları, katılımcıların yaşadığı deneyim ile başlar. Öğrenim metodolojileri kolaylaştırma ve grup çalışmasına odaklanmakta ve çeşitli öğrenme ihtiyaç ve stillerini tanımakta ve desteklemektedir. Topluluk Tabanlı Öğrenme ile öz-yönelimli öğrenmeyi, eleştirel düşünmeyi ve öğrenmeyi öğrenme becerisini geliştirmeye odaklanır.
 • 38. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Toplum Temelli Öğrenmenin İlkeleri - Etkinlik Toplum Tabanlı Öğrenmede iyi bir pratik yapmayı ne sağlar? Topluluk Tabanlı Öğrenme programı geliştirirken veya sunarken hangi faktörleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini tartışın? Tartışmanızı bir sonraki sayfadaki ifadelerle karşılaştırın.
 • 39. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Toplum Temelli Öğrenmenin İlkeleri • Öğrenci merkezli • Eşitlik • Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık • Çeşitliliği Tanıma ve Elde Etme • Kalite güvencesi • Yerel Danışmanlık ve Alan Bazlı Bir Yaklaşım • Yenilik
 • 40. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Creative Spark, İrlanda – çokkültürlü öğrencileri kapsayıcı projelere entegre eder. Creative Spark (Yaratıcı Kıvılcım), İrlanda'da, sosyal içermeyi ve zengin bir topluluk geliştirme aracı olarak çeşitliliğin teşvik edilmesini amaçlayan Toplum Tabanlı Eğitim ile uğraşan bir mesleki eğitim sağlayıcısıdır. Toplum Temelli Öğrenme Programı Örneği - El Sanatları Üzerindeki Etnik Kadın Hikayeleri, farklı milletlerden 8 kadını bir araya getirerek, seramik yapımı ve birbirlerinin kültürlerini yemek ve hikayelerin paylaşılmak amacıyla buluşturdu. BEST PRACTICE COMMUNITY BASED LEARNING www.creativespark.ie
 • 41. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Creative Spark, İrlanda – çokkültürlü öğrencileri kapsayıcı projelere entegre eder. VİDEOYU İZLEYİN https://youtu.be/oj5WJUyBoMU
 • 42. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Toplum Temelli Öğrenmeye Yönelik Adımlar - Sosyal Yardım ve Tanıtım 1. Halkı mevcut toplum eğitimi hizmetleri hakkında bilgilendir 2. Topluluk eğitimi hedef gruplarına yerel ortaklıklar kurun ve stratejiler geliştirin 3. Yerel merkezleri ve grupları destekleyin 4. Mevcut öğrencileri akranlarına ulaşmak için elçiler veya şampiyonlar olarak kullanın
 • 43. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS ETKİNLİK: Toplum Tabanlı Öğrenme Üzerine Tartışma Hadi tartışalım: • Toplum Tabanlı Öğrenmenin, okullar ve kurslar gibi geleneksel öğrenme kurumlarına göre avantajları nelerdir? • Yerel Toplum Merkezleri ve topluluklar, Toplum Tabalı Öğrenimin sunulması için neden önemlidir?
 • 44. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Topluluk Tabanlı Öğrenme şunları sağlayabilir: • yerel hizmet, seyahat engellerini ortadan kaldırmak; • daha az korkutucu kültürel açıdan hassas öğrenme ortamı; • sosyal etkileşim için daha fazla fırsat, ev sahibi ülkeden ve kendi ülkelerinden insanlarla tanışmak. • bireylere, topluluklarındaki diğer girişimlerle etkileşim kurma fırsatı sağlayabilir - ait olma duygusu verir. Topluluk Tabanlı Öğrenmenin Temel Kriterleri
 • 45. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Yerel merkezleri ve grupları desteklemek önemlidir, çünkü bunlar: • Toplum tarafından kabüllenildi; • aileleri için yeni bir ülkeye girerken, çocuklarının eğitimine erişmek için ilk erişim noktası; • normalde göçmen topluluklarından bireyler tarafından desteklenir ve bu nedenle göçmen topluluklarına olan ihtiyacı daha iyi anlar Topluluk Tabanlı Öğrenmenin Temel Kriterleri
 • 46. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Topluluk İstişaresi - Toplum Tabanlı Eğitime ilk adım. Topluluk danışmanlığı, bir topluluğun sosyal ve ekonomik boyutlarını daha iyi anlamanın bir yoludur. Geniş topluluk istişarelerinin, yeni türden öğrencilerin ilgisini çeken ve özel gereksinimleri ile ilgili eğitim programları geliştirmek için faydalı olduğu gösterilmiştir (Bowman 2007).
 • 47. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Aile ve Topluluk Eğitimi (Family and Community Education - FACE), İNGİLTERE İlgili eğitimli FACE çalışanları: • Özellikle dezavantajlı öğrencilere ait yerel topluluğu tanımak ve eğitim seçenekleri hakkında tavsiye oturumları sunmak • topluluk paylaşımlarına dayalı uygun eğitimi belirlemek ve uygun fonları tespit etmek • Daha fazla öğrenme fırsatı elde etmek ve / veya iş dünyasına yeniden katılmak için kursiyerlerin güvenini arttırmak İYİ UYGULAMA: MESLEKİ EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM
 • 48. «Bu proje Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.» 04 KAPSAYICI TOPLULUK ORTAKLARI İLE İŞBİRLİĞİ
 • 49. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Topluluk İşbirliği nasıldır? Topluluk İşbirliği tipik olarak gruplar halinde gerçekleştirilir ve mahalle izleme, temizlik çalışmaları, festivaller ve etkinlikler düzenleme, topluluk gelişimi ve daha fazlasını içerebilir. En basit tanımı olan işbirliği, "birlikte çalışmak" anlamına gelir.
 • 50. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Neden işbirliği? Topluluk ortamında işbirliği yapmak, kendi başınıza yapamayacağınız şeyleri yapmak için sizi ek beceriler ve kaynaklar ortaya koyar. Bu, marjinal gruplar için bir dizi eğitim desteği geliştirmekten ya da kayda değer miktarda fonlamaya erişimden başka bir şeydir. İşbirliği doğru olsa da, çaba ve değişime açık bir kültür önelidir. İşbirlikleri onları çalıştırmak için ciddi çaba gerektirir.
 • 51. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Birinden fikir aldığınızda, kendi yeteneklerinizi çeşitli şekillerde büyütürsünüz. Hızlanma: Bir sonraki adıma geçmen için desteğin var. Kaynaklar: Projeye daha fazla fikir, daha çok araştırma ekleyin. Perspektif: Kendinizin göremeyeceğiniz açıları ve kusurları görüyorsunuz Hız: Daha hızlı çalışabilir, en iyi fikirleri daha hızlı tanımlayabilirsiniz. Kararlar: Bir sondaj kurulu, kendi kararlarınızla konuşmanıza, kendi düşüncelerinizi daha kolay anlamanıza yardımcı olur. Doğrulama: İyi bir işbirliği ortağı, en iyi fikirlerinizi desteklemenize yardımcı olabilir ve sizi doğru yönde ilerletebilir..
 • 52. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Neden işbirliği? Şu değişi biliyoruz – Sorunlar paylaştıkça azalır. Araştırmalar, benzer durumlarda insanlarla sorunları tartışmanın stres seviyesini azalttığını gösteriyor. Sorunlar, onlar hakkında konuştuğunuz zaman çok zor görünmüyor ve iki kişinin birden fazla çözüm bulma olasılığı daha yüksek olmaktadır. Daha fazla okuyun: www.dailymail.co.uk/sciencetech/article- 2548917/A-problem-shared-really-IS-problem-halved-Study-finds- discussing-problems-people-situation-reduces-stress-levels.html
 • 53. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Sizinle başlamak - Harika bir işbirlikçi nasıl olunur: • Birlikte iyi çalışmanın ve bilgi paylaşımının, her bireyin kendi başına yaratabileceğinden çok daha fazlasını elde etmeye yardımcı olacağını biliyorsunuz. • Yaratıcı bir problem çözücü bakış açısıyla işbirliğine yaklaşıyorsunuz • Farklı bakış açılarına, başkalarının uzmanlığına değer veriyor ve işin yapılması için iyi iletişim kuruyorsunuz. • Kendi işinle gurur duyuyorsun ve pratiğini geliştirmek istiyorsun.
 • 54. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Harika bir işbirlikçinin 8 özelliği.. 1. TAKIM ODAKLI. Başarılı bir işbirliği için takım oyuncusu olmanız ve "ben" yerine "biz" olarak düşünmeniz gerekir. Harika bir ortak çalışan, ortak hedeflere ve grup başarısına dikkat eder. 2. ÇÖMERT. Mükemmel bir işbirlikçi, ilk adımı atmaya ve sahneye çıkmasalar bile devreye girmeye isteklidir. Cömertlik aynı zamanda inanılmaz derecede arzulanan bir liderlik özelliğidir. 3. MERAKLI. Harika ortak çalışanlar doğru soruları sormakta iyidir. Sorgulamazlar; sadece doğal meraklarını izliyorlar çünkü anlamak istiyorlar. 4. TAKDİR EDEN. En iyi ortak çalışanlar, ekip üyelerinin katkıda bulundukları her şey için içten teşekkürlerini ifade eder. Bu takdirin ifadesi konusunda utangaç değiller ve kredinin ödenmesi durumunda kredi veriyorlar Source: www.samepage.io/blog/10-top-qualities-great-collaborator
 • 55. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Harika bir işbirlikçinin 8 özelliği.. 7. İLİŞKİLER KURAR; duvarları yıkar. İşbirliği tamamen birlikte çalışmakla ilgilidir. Mükemmel ortak çalışanlar, genellikle iyi bağlantıya sahip olmanın değerini görür ve başkalarıyla ilişki kurmak ve sürdürmek için çok çalışırlar. 8. DİPLOMATİK. En iyi ortak çalışanlar diplomatlardır. İlişkilerin karşılıklı saygıya dayandığını bilirler. 5. ANLAMAK DİNLER. Büyük işbirlikçiler dikkatle söylenenleri dinler. Ama daha önemlisi, anlamak için dinlerler. 6. GÜVEN VERİR VE GÜVEN BEKLER. Hepsinden öte, son derece başarı ortak güven üzerine inşa edilir. Mükemmel ortak çalışanlar bu güven ortamının yaratılmasına ve korunmasına yardımcı olur. Özgüvenlerini ortaya koyarlar ve karşılığında güven almayı beklerler. Source: www.samepage.io/blog/10-top-qualities-great-collaborator
 • 56. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS İşbirliği Etkinlik Türleri İşbirliği faaliyetleri şu şekilde sınıflandırılabilir: • resmi - belirlenmiş bir program, konum ve zaman dilimi ile planlı, açıkça tanımlanmış bir faaliyet • gayri resmi - her zaman belirlenmiş bir zaman çerçevesi veya içindeki faaliyetler programına sahip olmayan daha az tanımlanmış bir faaliyet; • yarı yapılandırılmış - bir yapıya sahip ama aynı zamanda biraz esneklik sunuyor • yapılandırılmamış - buna göre hiçbir yapıya sahip değildir; faaliyet ihtiyaç bazında veya kendiliğinden bir şekilde çalışır.
 • 57. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS ETKİNLİK: Topluluk İşbirliğinizi Planlama İşbirlikçi Planlama - Hepsini bir araya getirin www.designingcollaboration.com/ adresini ziyaret edin - Kendi işbirlikçi projenizin yapısını planlamak için harika bir araç.
 • 58. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Topluluklar Entegrasyon Fonu, yerel topluluklara entegrasyonu teşvik etmek için topluluk kuruluşları tarafından yapılacak eylemleri finanse eder. Amaç, göçmen nüfusu arasında sosyal içermeyi kolaylaştırmak için pratik destek sağlayarak, entegrasyonun geliştirilmesinde İrlanda genelinde topluluklara finansman ve destek sağlamaktır. Topluma entegrasyonu teşvik etmek için 2018 yılında yerel topluluk temelli gruplara toplam 500.000 Avro sağlanmıştır; yerel spor kulüpleri, inanç temelli gruplar, tiyatro ve kültür organizasyonları. Fon kaynaği: Topluluklar Entegrasyon Fonu http://www.integration.ie/en/isec/pages/cif2018
 • 59. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Projenin büyüklüğüne ve niteliğine bağlı olarak, maksimum 5.000 Avro'ya kadar sağlandı. Örneğin faaliyetler şunları içerebilir: • Yeni gelen göçmenleri topluma tanıtmayı amaçlayan faaliyetler • göçmenlerin yerel sivil ve kültürel faaliyetlere katılımını teşvik edici tedbirler (ve mevcut programları ve etkinlikleri tamamlamak) • Yerel spor kulüplerine, tiyatro gruplarına, gençlik kulüplerine, okul sonrası kulüplere, izcilere, dans gruplarına, korolara, tiyatro / tiyatro gruplarına, ebeveyn ve çocuk gruplarına vb. dahil olmayı teşvik edici önlemler. • Göçmenleri toplumdaki fırsatlarla ilişkilendirmeye yönelik tedbirler (istihdam dahil) Fon kaynaği: Topluluklar Entegrasyon Fonu
 • 60. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS SICAP yeni Sosyal İçerme ve Topluluk Aktivasyon Programıdır. Dezavantajlı bireyler, topluluk kuruluşları ve kamu sektörü kurumları arasındaki yerel katılım ve ortaklık yoluyla yoksulluk, sosyal dışlanma ve uzun vadeli işsizliğin üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. 1 Nisan 2015'te faaliyete başladı ve Aralık 2017'ye kadar sürdü Sosyal içerme nedir? - Toplumun en marjinal ve savunmasız gruplarının farkında olmak, Bu grupların ihtiyaçlarının farkında olmak, Bu grupların ihtiyaçlarını olumlu politikalar ve mevzuatlar ile karşılamak İrlanda'daki SICAP sağlayıcıları: https://www.pobal.ie/Publications/Documents/SICAP%20PIs%20fo r%20Web%20PDF.pdf Fon kaynağı: Sosyal İçerme ve Topluluk Aktivasyon Programı
 • 61. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Birmingham Belediye Meclisi, çağrıya çıkan (8 Haziran 2018) Kontrol Göç Fonu'ndan (CMF) yapılan son ödemede, 19 milyon £ fon kaynağından pay aldı. Mülteciler tüm toplum için bir avantaj olabilir ve genellikle İngilizcelerini geliştirmek ve iş bulmak için isteklidir. Bu fon aynı zamanda, Ev İdaresi ve İskan Bakanlığı, Topluluklar ve Yerel Yönetimler arasındaki ortak bir girişimin bir parçası olarak, Yerel Yönetimlerin Sığınma Destek İrtibat Görevlilerinin, şehirdeki mülteci topluluklarıyla birlikte çalışabilmeleri için iki yıl boyunca 100.000 sterlin olarak desteklemektedir. Fon kaynağı: Göçmen Fonunu Kontrol Etmek (GFK - CMS)
 • 62. GÖÇMENLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME AIM | ACCESSIBILITY & INCLUSION FOR MIRGRANTS Referanslar / Kaynaklar • https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/culture/cultural-competence/inclusive-communities/main • https://betterlivesleeds.wordpress.com/2016/03/01/when-a-map-migrant-access-project-is-all-you-need/ • https://policytransfer.metropolis.org/case-studies/leeds-migrant-access-project-map • http://www.irishexaminer.com/ireland/integrating-the-roma-41506.html • http://www.education.vic.gov.au/documents/about/research/hrl.doc • https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/Further-Education-and-Training/Adult-Literacy • http://www.academia.edu/8402428/Role_of_Education_in_Social_Change • http://www.thirdageireland.ie/failte-isteach/locations • https://www.changex.org/blog/failte-isteach-volunteer-mairead-is-confident-that-ireland-is-prepared-to- welcome-more-refugees • https://www.irishtimes.com/life-and-style/food-and-drink/new-cafe-addresses-direct-provision-s-cooking-ban- 1.2861637 • http://www.tr.qld.gov.au/community-business/community-support/multicultural-services/12380-linking-migrant- community-leaders
 • 63. This programme has been funded with support from the European Commission 5. Modülü bitirdiniz