Cansuşahiner

Sosyal medya 
Cansu Ece Şahiner
SOSYAL EĞİTİM 
• E-eğitim sistemine sahip veya kurma 
arifesindeki bazı işletmeler sistem içindeki 
eğitim videolarını aynen bir video sosyal ağı 
mantığı işleterek eğitim katılımcılarının hem 
yorumlarını almakta hem de onlara bireysel 
eğitim videolarını sisteme yükleme imkanı 
vermektedir. Aksigorta Dijital Akademi sosyal 
eğitim uygulaması için hem yerel hem de 
başarılı bir örnek olarak gösterilebilir.
İnsan Kaynaklarının Sosyal Medyada 
İzlemesi Gereken 11 Adım 
• Sosyal medya insan kaynakları bölümleri için 
yenidir. Dolayısıyla bu yeni maceraya girerken 
çok dikkatli olunmalı, işletmeye yarar 
sağlamak için çıkılan yoldan zararla 
çıkılmamalıdır.
1- Liderlik: Liderin sosyal medyada içerik üretiyor olması 
kurumun itibarını artırmaktadır. Turkcell CEO’su 
Süreyya Ciliv’in bir profesyonel olarak sahip olduğu 
blog; gerek insan kaynakları gerek bütün şirket 
çalışanları gerekse iş piyasası için güzel bir örnektir. 
2- Sosyal Medya Politikası: Ülkemizde sosyal medya 
kullanımı pek çok şirkette yasaktır. Esasen bütün 
çalışanlar sosyal ağlarda şirketlerinin birer ortağıdır. 
Sosyal medyayı yasaklayarak iş ortaklığı yolunu 
kapatmanın işletmelere zararı dokunduğunu üst 
yönetimler yakın gelecekte görecektir. Diğer taraftan 
son dönemde yapılan araştırmalar dış kaynaklı sosyal 
ağların ve sosyal intranetin kullanımının çalışanların 
şirkete olan güven ve bağlılığını artırdığını ortaya 
çıkarmıştır. Çalışanlar için kurumsal sosyal medya 
politikası çalışması yapılmalı ve eğitimi verilmelidir.
• 3- Stratejik amaç, planlama, hedefler ve ölçütler: 
İnsan kaynakları bölümleri sosyal medyaya girme 
amaçlarını mutlaka belirlemelidir. Ardından her 
işe olduğu gibi bir planlama yapılması gerekir. 
İnsan kaynakları sosyal medya planlaması 
döngüsel bir şekilde sürdürülebilir olmalıdır. 
Sosyal medyaya girdikten sonra çıkmaya çalışmak 
işveren markasına büyük zarar verebilir. Bu 
süreçte ölçümlenebilirlik çok önemlidir. Sosyal 
medyaya giriş amaç ve planlamasını hangi 
hedefler doğrultusunda hayata geçirileceği ve her 
hedefin hangi kritik performans ölçütleri ile takip 
edileceği de mutlaka netleştirilmelidir.
Cansuşahiner
• Sosyal medya işveren markanızı nasıl konumlandıracağınızı 
hangi marka değerinizi ön plana çıkartacağınıza karar 
vererek başlayabilirsiniz. Ardından kurumunuzun insan 
kaynakları planlaması çerçevesinde hangi yaş ve tecrübe 
gruplarını hedeflediğini tanımlamalısınız. Bu tanımların 
ardından nasıl içeriklerle hedef kitlelerinizin karşınıza 
çıkacağınızı tartışmalısınız. İçerik, sosyal medya için altın 
değerindedir. İşvereni rakiplerden farklılaştırabilecek en 
zahmetli iştir. Hedef kitlelerinize cazip gelecek içerikleri 
hangi sosyal ağları ve araçları kullanarak ulaştıracağınız bir 
diğer kritik karardır. Uygulama sürecinde enerjik, samimi ve 
istikrarlı olmak çok önemlidir. Hedef kitlelerle kurulan 
diyaloga çok dikkat edilmelidir. Sizin hakkında kimin olumlu 
kimin olumsuz yorumlarda bulunduğunu takip etmeli, 
ancak takipçilerinizi hiçbir zaman sorgulamamalı, 
engellememelisiniz. Bu süreçte ölçümlenebilirlik çok 
önemlidir.
• 4-Benchmark-Kıyaslama:Dünyadaki pek çok başarılı pazarlama ve insan 
kaynakları uygulamasını inceleyerek ilham alınabilir.Sodexso USA,bir insan 
kaynaları bölümünün geliştirip işletebileceği ‘en kapsamlı’ sosyal medya 
platform örneği olarak verilebilir. 
• 5-Eğitim:İnsan kaynakları bölümleri sosyal medyaya girişte bütün şirket 
çalışanlarına eğitim aldırmalıdır.Ardından insan kaynakları bölümleri sosyal 
medyada üretken konuma geçecekleri için uzman seviyesinde sertifika 
programlarına katılarak bilgilerini geliştirmelidir. 
• 6-İş Birliği:İnsan kaynakları bölümleri sosyal medyada tek başına 
çalışamaz.Sokaktaki insana büyük kitleler halinde dokunabilmek çok farklı 
iş disiplinlerini bilmeyi takip etmeyi gerektirir.Pazarlama,kurumsal 
işletim,müşteri ilişkileri,medya planlama,reklam,halkla 
ilişkiler,satış,hukuk,bilişim teknolojileri sosyal medyadaki faaliyetleri 
süresince sürekli bir araya gelmesi gereken bölümlerdir.İnsan kaynaklarının 
şirket içindeki en kritik iş ortağı şirket çalışanıdır.Sosyal ağlarda veya 
kariyer blogunda içerik üretmek üzere sosyal medyayı aktif kullanan,blog 
sahibi olan şirket çalışanlarından destek talep edilebilir.İnsan kaynakları 
bölümlerinin sosyal medyadaki faaliyetlerinin geliştirilmesi,uygulanması ve 
ölçümlenmesinde sadece iş kaynak kullanımı yeterli olmayacaktır.Bu 
kapsamda dijital ajanslar ve sosyal medya takip hizmeti veren kuruluşlar 
sürecin birlikte yürütüldüğü dış kaynaklar olarak tanımlanabilir.
• 7-İşletme:İnsan kaynakları bölümlerinin sosyal medya 
uygulamalarının nasıl işleteceğine dair kaynak 
planlaması ve çok iyi yapması gerekmektedir.Bölüm 
içinden kimlerin hangi sorumluluklara sahip 
olacağı,şirket dışından hangi tedarikçiler ile nasıl 
çalışacağı cevaplanması gereken öncelikli sorular 
arasındadır. 
• 8-Teknoloji:Sosyal medyada geliştirilecek 
uygulamalarda kullanılacak teknolojileri 
bilmek,teknolojik gelişmeleri takip etmek artık insan 
kaynaklarının görev tanımına girmiştir. 
• 9-Deneme:İnsan kaynakları bölümleri baştan hangi 
sosyal ağlarda aktif olacağını veya hangi uygulamaları 
geliştireceğine kara verebilir ancak sosyal medyada 
hiçbir tecrübesi olamayan insan kaynakları 
bölümlerinin bütün kararlarını eş zamanlı hayata 
geçirmesi çok risklidir.Bu nedenle kararlarını teker teker
• 10-İçerik:Sosyal medyanın en zor tarafı hedef 
kitlelere yönelik farklılaşan,istikrarlı,kaliteli,güncel 
içerik üretebilmektir.Sosyal ağlarda kullanılacak 
içereğin hedef kitleye cazip gelmesi,onlara artı 
değer katması,zihinde bırakacak bir hatırasının 
olması gerekir. 
• 11-Monitoring-Gözlemleme:İnsan kaynaklarına 
kimlerin,ne zaman nereden,ne kadar süre ile,ne 
amaçla geldiğinin gözlemlemesini yapmalıdır.Bu 
takip hem kritik performans ölçütlerini 
gerçekleştirilmesi,hem de gelecek projelere alt 
yapı oluşturması bakımından önemlidir.Şu anda 
sosyal medya gözlemleme süreçlerinde
GELECEK SOSYAL TRENDLER
• Sosyal medya hızla gelişimine devam ederken sürekli yeni 
eğilimler,yeni servisler hayatımıza giriyor.Bunların bir kısmı kısa 
süreler için popüleritesini koruyabilirken,bir kısmı da sektöre yön 
veren etkiler yaratabiliyor. 
• Sosyal Ticaret:Sosyal ticaret dendiğinde ise hala tam olarak 
tanımlanabilmiş bir modelden bahsetmek mümkün değildir. 
• Tamam sosyal medya servisleri üzerinden gerçekleşen ticaret 
• Facebook üzerinde ödeme yaparak oynadığımız başta Farmville gibi 
bir çok oyun aslında bu modele örnek olarak kanul 
edilebilir.Facebook’un bu model için Facebook Credits adıyla kendi 
ödeme sistemini de devreye aldığını belirmekte yarar var.Fiziksel 
kart olarak da satışa sunulacak olan Facebook Credits,Facebook 
evreninde geçerli bir para birimi olacaktır.Facebook Credits ile film 
kiralayıp,yine Facebook üzerinden bu filmleri izleyebildiğimiz ve 
arkadaşlarımızla paylaşabildiğimiz Miramax Movies uygulaması. 
• Sosyal medyada başlayarak kendi platformumuzdan 
sonuçlandırdığımız ticaret 
• Bu modelde ürünlerin sunumunu Facebook üzerinden 
gerçekleştirirken alışveriş sepeti ve ödeme gibi e-ticaret bölümlerini 
kendi platformumuz üzerinden çalıştırıyoruz.Bu tarz bir modelin 
amacı müşteriyi zaten günlük olarak ziyaret ettiği kendi ortamından 
çıkarmadan satın alma kararını verdirip daha sonra satın alama 
işlemini kendi sitemiz üzerinde devam ettirebilmek.Buna
• Kendi platformlarımızı sosyalleştirdiğimiz 
ticaret 
• Ülkemizde Biletix’in de sahibi olan 
Ticketmaster’ın bilet satış sistemi ile 
gerçekleştirdiği Facebook entegrasyonu bu 
alanda önemli bir örnek olarak 
verilebilir.Ticketmaster üzerinden bilet alırken 
Facebook hesabınızı paylaştığınızda seçtiğiniz 
etkinlik için bilet almış diğer arkadaşlarınızı ve 
onların oturdukları koltukları 
görebiliyorsunuz.Yine sosyal ticaret dendiğinde 
akla gelen ilk Türk girişimi olan Sosyotik’in 
kendini anlattığı ‘nasıl çalışır?’bölümü ise
1-Sosyal ağlardaki veriyi alarak müşteriye çok 
anlamlı,kişiselleşebilen ürünler ve fırsatlar 
sunmak bütün e-ticaret sitesini bu veriler 
etrafında şekilendirerek sonrasında 
davranışsal verilerle harmanlamak. 
2-Yenilikçi e-ticaret sitelerinin yapması gereken, 
siteyi ürünler etrafında değil insanların 
etrafında şekilendirmesi.Sosyal ticarette bu 
tavsiye mekanizmasını daha dijitale taşıyarak 
ve sosyal ağların gücünü kulanarak 
sürtünmesiz bir halde tüketicinin önüne 
sunuyoruz.
• Oyunlaştırma:Oyunlaştırma,oyun olarak düşünülmemiş ve asıl işlevi 
oyun olmayan süreç ve yapılara,oyun kurgu ve mekanizmaların 
entegre edilmesidir.kahve zincirlerinin her yeni kahve aldığımızda 
bize verdikleri kartlarını damgalıyarak,10 damgayı tamamlayanlara 
bedava kahve verilmesi bile basit bir oyunlaştırma kurgusu olarak 
kabul edilebilir. 
• Aksiyonlar:Her oyunlaştırma kurgusu aksiyonların belirlenmesi ile 
başlar öncelikle sürecimiz ne olursa olsun,bu e-ticaret sitemizden 
bir ürün alınması veya şirket çalışanlarımızın masarf formlarını 
doldurması olabilir,bu sürecin tamamlanması gerekli aksiyonların 
tamamını listelemeliyiz.Bu konuda yapacağımız bir diğer çalışma da 
bu aksiyonlarla iligili bizim ne zaman, nasıl, nerede ve neden 
yapılmalarını beklediğimizin ortaya dökülmesidir. 
• Görevler:Görevler oyun mekanizmalarının en önemli araçlarıdır.Bir 
oyun oynarken belli bir göreviniz yoksa o oyunu oynamanız,en 
azından zevk alarak oynamanız, mümkün değildir.Oyuncular oyun 
sırasında görevlerini bilmeye ve bunları en başarılı şekilde 
tamamlamaya istekli olacaklardır. 
• Ödüller:Her oyun kurgusunda oyuncuların görevleri tamamlama 
isteklerinin ana nedeni görev tamamlanınca kazanılacak 
ödüldür.Ödül dediğimiz de büyük,maddi değerleri olan ödüllerden 
bahsetmiyoruz.Bu ödüller aksiyonların zorluğuna ya da önemi göre 
kazanılan puanlar,rozetler veya girilmesine izin verilen yeni gruplar 
olabilir.
• Rekabet:Oyun kurgularında ödüllerden daha çok motivasyon sağlayan bir 
araç varsa o da rekabettir.Oyunlaştırma sürecimizde rekabet unsurunu 
doğru şekilde kulanabilmek başarının önemli kriterlerinden biri 
olacaktır.Liderlik tablosu,aktivite akışı,bildirimler rekabeti hep ön planda 
tutmak için kulanılan araçlardır. 
• İşte Oyun:Oyunlaştırma konusunda dünyada faaliyet gösteren büyük 
şirketlerin yanında Türkiye’den dikkat çeken bir girişim de bulunuyor.İşte 
Oyun.İşte Oyun’un Gartner’ın oyunlaştırma sektörü ile ilgili yayınladığı 
oyunlaştırma uygulamalarının başarısız olacağını ön gördüğü bir raporuna 
cevaben yayınladığı metin sektörle ilgili önemli bilgiler 
içeriyor:TechCrunch,Mashable,BBC Future gibi sektörün nabzını tutan 
çevrimiçi yayınlarda yer verilen raporda 2013 yılında oyunlaştırma 
uygulamalarının tavan yapacağı vurgulanırken,2014 yılında ise bu 
uygulamaların %80 gibi bir oranda başarısız sonuçlar alacağı öngörülüyor. 
• Gartner’da başkan yardımcısı olarak görev alan Brian Burke ‘zayıf oyun 
tasarımının şirket hedeflerini yakalamaktaki başarısızlığına’ atıfta 
bulunuyor ve ekliyor:‘Bir çok örnekte şirketlerin puanları toplamak ve 
etkileşimlere anlamsız şekilde rozetler vermekten öteye gidebilen bir 
oyunlaştırma kurgusuna rastlanmıyor ve bu da hedef kitlenin uzun vadeli 
sadakatini sağlamaktan oldukça uzak.Kısaca söylemek gerekirse,balık 
baştan kokuyor ve oyunlaştırma rüzgarına kapılan aceleci şirketler bu 
akıma yön vermekten ziyade rüzgarda dağılan yapraklar gibi 
savruluyorlar.Yani iyi bir oyun kurgusu ve tasarımla zenginleştirilmeyen 
oyunlaştırma uygulamaları büyük oranda başarısız oluyor. 
• Oyunlaştırma=iyi bir kurgu,estetik tasarım,güçlü hikaye 
• Sürdürülebilir bir uygunlaştırmaya giden yol,oyun kurgusu ile
• Sürdülebilir bir uygulama içi gereken dört adım:Oyun kurgularının 
motivasyonu en iyi nasıl sağlayacağını anlamak ve davranışları eğlenceye 
harmanlayarak yönlendirmek,oyunlaştırma uygulamanızı başarıya 
taşıyacaktır.Bunun için iyi bir danışmanlık,oyundan anlayan parlak zihinler 
ve hedef kitleyi çözümleyebilecek bir psikolojik altyapıya sahip olmak 
yeterli. 
• 1-Mevcut kullanıcı deneyimi üzerine değinmelisiniz:Değerli ve tekrar 
edilen kullanıcı davranışlarını belirlemeli;oyun kurugusu bunlardan 
yararlanarak yaratılmalıdır. 
• 2-‘Kimin için?’ve ‘nasıl?’ sorularını cevalamalısınız:Hedef kitle ile doğrudan 
bağ kuracak eğlenceli bir oyun deneyiminin yaratılmasıdır. 
• 3-Oyun kurgusun anlam yüklemeli,bir hikaye yaratmalısınız:Oyun,doğası 
gereği bir akışa ve hikayeye sahiptir.Bu hikaye ne kadar güçlüyse ve 
oynanabilirlikle birlikte iyi bir denge oluşturuyorsa o kadar başarılıdır. 
• 4-Asıl önemi dikkat çekmeye değil,sürdürülebilirliğe vermelisiniz:İyi oyun 
tasarımı reklam yapma amacından ziyade çekilen ilginin ve harcanan 
emeğin uzun süreli geri dönüşümünü hedefler.Katılım,paylaşım,etkileşim 
ve değerli davranış tekrarın ne kadar sürdürlebilirse o kadar başarılı bir 
oyun kurgunuz var demektir.
• Büyük veri:Büyük veri(big data)geleneksel veri tabanı 
sistemlerimizin işlem gücünün aşacak kadar büyük ve 
hızlı akan veri miktarını tamamlamak için 
kullanılır.Dünya üzerindeki tüm verilerin %90’nın son 24 
ay oluşturduğunu düşünürsek,günümüzde üretilen 
verinin nasıl bir hızla önümüzden aktığını kafamızda 
canlandırmak daha kolay olacaktır.Geleneksel veri 
tabanı sistemleri,bu kadar veri karşısında oldukça 
yetersiz kalıyor ancak artan veri hızı ve miktarı ile 
birlikte bu verileri işlememize izin veren teknolojilerde 
gelişiyor ve özellikle bulut teknolojisi sayesinde artık 
çok daha ulaşılabilir maliyetler bu verileri 
kullanabilmemiz mümkün olabiliyor.
1 sur 18

Contenu connexe

En vedette(9)

Sosyal medya i̇ş hayatında !Sosyal medya i̇ş hayatında !
Sosyal medya i̇ş hayatında !
Özgün Öner696 vues
Pazarlama İletişimde Sosyal MedyaPazarlama İletişimde Sosyal Medya
Pazarlama İletişimde Sosyal Medya
Pınar Zeynep Şan588 vues
Sunum 1Sunum 1
Sunum 1
kubrakokali778 vues
İnternette pazarlamaİnternette pazarlama
İnternette pazarlama
Buse Akdik798 vues
Sosyal medya 101Sosyal medya 101
Sosyal medya 101
efeozel619 vues
Adv metrikAdv metrik
Adv metrik
Özgün Öner439 vues

Similaire à Cansuşahiner(20)

Sosyal medya pazarlamaSosyal medya pazarlama
Sosyal medya pazarlama
mercangrel195 vues
Sosyal Medya TüneliSosyal Medya Tüneli
Sosyal Medya Tüneli
Ahmet Beliktay387 vues
socialmediaintheworkplacesocialmediaintheworkplace
socialmediaintheworkplace
Cigdem Duman259 vues
Engelsiz E-TicaretEngelsiz E-Ticaret
Engelsiz E-Ticaret
Hakan TOPUZOĞLU755 vues
Otiad Dijital DönüşümOtiad Dijital Dönüşüm
Otiad Dijital Dönüşüm
Begum Eser330 vues
Teknoloji ve Meslek SeçimiTeknoloji ve Meslek Seçimi
Teknoloji ve Meslek Seçimi
Fatma Çelik749 vues
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Sektörden Haberler Emarsys Temmuz 2014
Emarsys Türkçe238 vues
DigitalDigital
Digital
AJNA Reklam127 vues
Sosyal medya pazarlamasıSosyal medya pazarlaması
Sosyal medya pazarlaması
mercangrel165 vues
Follow UP 020Follow UP 020
Follow UP 020
Cemil Gunel326 vues
Analytics ve Sosyal MedyaAnalytics ve Sosyal Medya
Analytics ve Sosyal Medya
Deniz Utku1.7K vues
Follow UP 025Follow UP 025
Follow UP 025
Cemil Gunel470 vues
Social commerce reportSocial commerce report
Social commerce report
MustafaKoer530 vues
Engelliler İçin E-ticaret ProjesiEngelliler İçin E-ticaret Projesi
Engelliler İçin E-ticaret Projesi
Hakan TOPUZOĞLU651 vues

Cansuşahiner

 • 1. Sosyal medya Cansu Ece Şahiner
 • 2. SOSYAL EĞİTİM • E-eğitim sistemine sahip veya kurma arifesindeki bazı işletmeler sistem içindeki eğitim videolarını aynen bir video sosyal ağı mantığı işleterek eğitim katılımcılarının hem yorumlarını almakta hem de onlara bireysel eğitim videolarını sisteme yükleme imkanı vermektedir. Aksigorta Dijital Akademi sosyal eğitim uygulaması için hem yerel hem de başarılı bir örnek olarak gösterilebilir.
 • 3. İnsan Kaynaklarının Sosyal Medyada İzlemesi Gereken 11 Adım • Sosyal medya insan kaynakları bölümleri için yenidir. Dolayısıyla bu yeni maceraya girerken çok dikkatli olunmalı, işletmeye yarar sağlamak için çıkılan yoldan zararla çıkılmamalıdır.
 • 4. 1- Liderlik: Liderin sosyal medyada içerik üretiyor olması kurumun itibarını artırmaktadır. Turkcell CEO’su Süreyya Ciliv’in bir profesyonel olarak sahip olduğu blog; gerek insan kaynakları gerek bütün şirket çalışanları gerekse iş piyasası için güzel bir örnektir. 2- Sosyal Medya Politikası: Ülkemizde sosyal medya kullanımı pek çok şirkette yasaktır. Esasen bütün çalışanlar sosyal ağlarda şirketlerinin birer ortağıdır. Sosyal medyayı yasaklayarak iş ortaklığı yolunu kapatmanın işletmelere zararı dokunduğunu üst yönetimler yakın gelecekte görecektir. Diğer taraftan son dönemde yapılan araştırmalar dış kaynaklı sosyal ağların ve sosyal intranetin kullanımının çalışanların şirkete olan güven ve bağlılığını artırdığını ortaya çıkarmıştır. Çalışanlar için kurumsal sosyal medya politikası çalışması yapılmalı ve eğitimi verilmelidir.
 • 5. • 3- Stratejik amaç, planlama, hedefler ve ölçütler: İnsan kaynakları bölümleri sosyal medyaya girme amaçlarını mutlaka belirlemelidir. Ardından her işe olduğu gibi bir planlama yapılması gerekir. İnsan kaynakları sosyal medya planlaması döngüsel bir şekilde sürdürülebilir olmalıdır. Sosyal medyaya girdikten sonra çıkmaya çalışmak işveren markasına büyük zarar verebilir. Bu süreçte ölçümlenebilirlik çok önemlidir. Sosyal medyaya giriş amaç ve planlamasını hangi hedefler doğrultusunda hayata geçirileceği ve her hedefin hangi kritik performans ölçütleri ile takip edileceği de mutlaka netleştirilmelidir.
 • 7. • Sosyal medya işveren markanızı nasıl konumlandıracağınızı hangi marka değerinizi ön plana çıkartacağınıza karar vererek başlayabilirsiniz. Ardından kurumunuzun insan kaynakları planlaması çerçevesinde hangi yaş ve tecrübe gruplarını hedeflediğini tanımlamalısınız. Bu tanımların ardından nasıl içeriklerle hedef kitlelerinizin karşınıza çıkacağınızı tartışmalısınız. İçerik, sosyal medya için altın değerindedir. İşvereni rakiplerden farklılaştırabilecek en zahmetli iştir. Hedef kitlelerinize cazip gelecek içerikleri hangi sosyal ağları ve araçları kullanarak ulaştıracağınız bir diğer kritik karardır. Uygulama sürecinde enerjik, samimi ve istikrarlı olmak çok önemlidir. Hedef kitlelerle kurulan diyaloga çok dikkat edilmelidir. Sizin hakkında kimin olumlu kimin olumsuz yorumlarda bulunduğunu takip etmeli, ancak takipçilerinizi hiçbir zaman sorgulamamalı, engellememelisiniz. Bu süreçte ölçümlenebilirlik çok önemlidir.
 • 8. • 4-Benchmark-Kıyaslama:Dünyadaki pek çok başarılı pazarlama ve insan kaynakları uygulamasını inceleyerek ilham alınabilir.Sodexso USA,bir insan kaynaları bölümünün geliştirip işletebileceği ‘en kapsamlı’ sosyal medya platform örneği olarak verilebilir. • 5-Eğitim:İnsan kaynakları bölümleri sosyal medyaya girişte bütün şirket çalışanlarına eğitim aldırmalıdır.Ardından insan kaynakları bölümleri sosyal medyada üretken konuma geçecekleri için uzman seviyesinde sertifika programlarına katılarak bilgilerini geliştirmelidir. • 6-İş Birliği:İnsan kaynakları bölümleri sosyal medyada tek başına çalışamaz.Sokaktaki insana büyük kitleler halinde dokunabilmek çok farklı iş disiplinlerini bilmeyi takip etmeyi gerektirir.Pazarlama,kurumsal işletim,müşteri ilişkileri,medya planlama,reklam,halkla ilişkiler,satış,hukuk,bilişim teknolojileri sosyal medyadaki faaliyetleri süresince sürekli bir araya gelmesi gereken bölümlerdir.İnsan kaynaklarının şirket içindeki en kritik iş ortağı şirket çalışanıdır.Sosyal ağlarda veya kariyer blogunda içerik üretmek üzere sosyal medyayı aktif kullanan,blog sahibi olan şirket çalışanlarından destek talep edilebilir.İnsan kaynakları bölümlerinin sosyal medyadaki faaliyetlerinin geliştirilmesi,uygulanması ve ölçümlenmesinde sadece iş kaynak kullanımı yeterli olmayacaktır.Bu kapsamda dijital ajanslar ve sosyal medya takip hizmeti veren kuruluşlar sürecin birlikte yürütüldüğü dış kaynaklar olarak tanımlanabilir.
 • 9. • 7-İşletme:İnsan kaynakları bölümlerinin sosyal medya uygulamalarının nasıl işleteceğine dair kaynak planlaması ve çok iyi yapması gerekmektedir.Bölüm içinden kimlerin hangi sorumluluklara sahip olacağı,şirket dışından hangi tedarikçiler ile nasıl çalışacağı cevaplanması gereken öncelikli sorular arasındadır. • 8-Teknoloji:Sosyal medyada geliştirilecek uygulamalarda kullanılacak teknolojileri bilmek,teknolojik gelişmeleri takip etmek artık insan kaynaklarının görev tanımına girmiştir. • 9-Deneme:İnsan kaynakları bölümleri baştan hangi sosyal ağlarda aktif olacağını veya hangi uygulamaları geliştireceğine kara verebilir ancak sosyal medyada hiçbir tecrübesi olamayan insan kaynakları bölümlerinin bütün kararlarını eş zamanlı hayata geçirmesi çok risklidir.Bu nedenle kararlarını teker teker
 • 10. • 10-İçerik:Sosyal medyanın en zor tarafı hedef kitlelere yönelik farklılaşan,istikrarlı,kaliteli,güncel içerik üretebilmektir.Sosyal ağlarda kullanılacak içereğin hedef kitleye cazip gelmesi,onlara artı değer katması,zihinde bırakacak bir hatırasının olması gerekir. • 11-Monitoring-Gözlemleme:İnsan kaynaklarına kimlerin,ne zaman nereden,ne kadar süre ile,ne amaçla geldiğinin gözlemlemesini yapmalıdır.Bu takip hem kritik performans ölçütlerini gerçekleştirilmesi,hem de gelecek projelere alt yapı oluşturması bakımından önemlidir.Şu anda sosyal medya gözlemleme süreçlerinde
 • 12. • Sosyal medya hızla gelişimine devam ederken sürekli yeni eğilimler,yeni servisler hayatımıza giriyor.Bunların bir kısmı kısa süreler için popüleritesini koruyabilirken,bir kısmı da sektöre yön veren etkiler yaratabiliyor. • Sosyal Ticaret:Sosyal ticaret dendiğinde ise hala tam olarak tanımlanabilmiş bir modelden bahsetmek mümkün değildir. • Tamam sosyal medya servisleri üzerinden gerçekleşen ticaret • Facebook üzerinde ödeme yaparak oynadığımız başta Farmville gibi bir çok oyun aslında bu modele örnek olarak kanul edilebilir.Facebook’un bu model için Facebook Credits adıyla kendi ödeme sistemini de devreye aldığını belirmekte yarar var.Fiziksel kart olarak da satışa sunulacak olan Facebook Credits,Facebook evreninde geçerli bir para birimi olacaktır.Facebook Credits ile film kiralayıp,yine Facebook üzerinden bu filmleri izleyebildiğimiz ve arkadaşlarımızla paylaşabildiğimiz Miramax Movies uygulaması. • Sosyal medyada başlayarak kendi platformumuzdan sonuçlandırdığımız ticaret • Bu modelde ürünlerin sunumunu Facebook üzerinden gerçekleştirirken alışveriş sepeti ve ödeme gibi e-ticaret bölümlerini kendi platformumuz üzerinden çalıştırıyoruz.Bu tarz bir modelin amacı müşteriyi zaten günlük olarak ziyaret ettiği kendi ortamından çıkarmadan satın alma kararını verdirip daha sonra satın alama işlemini kendi sitemiz üzerinde devam ettirebilmek.Buna
 • 13. • Kendi platformlarımızı sosyalleştirdiğimiz ticaret • Ülkemizde Biletix’in de sahibi olan Ticketmaster’ın bilet satış sistemi ile gerçekleştirdiği Facebook entegrasyonu bu alanda önemli bir örnek olarak verilebilir.Ticketmaster üzerinden bilet alırken Facebook hesabınızı paylaştığınızda seçtiğiniz etkinlik için bilet almış diğer arkadaşlarınızı ve onların oturdukları koltukları görebiliyorsunuz.Yine sosyal ticaret dendiğinde akla gelen ilk Türk girişimi olan Sosyotik’in kendini anlattığı ‘nasıl çalışır?’bölümü ise
 • 14. 1-Sosyal ağlardaki veriyi alarak müşteriye çok anlamlı,kişiselleşebilen ürünler ve fırsatlar sunmak bütün e-ticaret sitesini bu veriler etrafında şekilendirerek sonrasında davranışsal verilerle harmanlamak. 2-Yenilikçi e-ticaret sitelerinin yapması gereken, siteyi ürünler etrafında değil insanların etrafında şekilendirmesi.Sosyal ticarette bu tavsiye mekanizmasını daha dijitale taşıyarak ve sosyal ağların gücünü kulanarak sürtünmesiz bir halde tüketicinin önüne sunuyoruz.
 • 15. • Oyunlaştırma:Oyunlaştırma,oyun olarak düşünülmemiş ve asıl işlevi oyun olmayan süreç ve yapılara,oyun kurgu ve mekanizmaların entegre edilmesidir.kahve zincirlerinin her yeni kahve aldığımızda bize verdikleri kartlarını damgalıyarak,10 damgayı tamamlayanlara bedava kahve verilmesi bile basit bir oyunlaştırma kurgusu olarak kabul edilebilir. • Aksiyonlar:Her oyunlaştırma kurgusu aksiyonların belirlenmesi ile başlar öncelikle sürecimiz ne olursa olsun,bu e-ticaret sitemizden bir ürün alınması veya şirket çalışanlarımızın masarf formlarını doldurması olabilir,bu sürecin tamamlanması gerekli aksiyonların tamamını listelemeliyiz.Bu konuda yapacağımız bir diğer çalışma da bu aksiyonlarla iligili bizim ne zaman, nasıl, nerede ve neden yapılmalarını beklediğimizin ortaya dökülmesidir. • Görevler:Görevler oyun mekanizmalarının en önemli araçlarıdır.Bir oyun oynarken belli bir göreviniz yoksa o oyunu oynamanız,en azından zevk alarak oynamanız, mümkün değildir.Oyuncular oyun sırasında görevlerini bilmeye ve bunları en başarılı şekilde tamamlamaya istekli olacaklardır. • Ödüller:Her oyun kurgusunda oyuncuların görevleri tamamlama isteklerinin ana nedeni görev tamamlanınca kazanılacak ödüldür.Ödül dediğimiz de büyük,maddi değerleri olan ödüllerden bahsetmiyoruz.Bu ödüller aksiyonların zorluğuna ya da önemi göre kazanılan puanlar,rozetler veya girilmesine izin verilen yeni gruplar olabilir.
 • 16. • Rekabet:Oyun kurgularında ödüllerden daha çok motivasyon sağlayan bir araç varsa o da rekabettir.Oyunlaştırma sürecimizde rekabet unsurunu doğru şekilde kulanabilmek başarının önemli kriterlerinden biri olacaktır.Liderlik tablosu,aktivite akışı,bildirimler rekabeti hep ön planda tutmak için kulanılan araçlardır. • İşte Oyun:Oyunlaştırma konusunda dünyada faaliyet gösteren büyük şirketlerin yanında Türkiye’den dikkat çeken bir girişim de bulunuyor.İşte Oyun.İşte Oyun’un Gartner’ın oyunlaştırma sektörü ile ilgili yayınladığı oyunlaştırma uygulamalarının başarısız olacağını ön gördüğü bir raporuna cevaben yayınladığı metin sektörle ilgili önemli bilgiler içeriyor:TechCrunch,Mashable,BBC Future gibi sektörün nabzını tutan çevrimiçi yayınlarda yer verilen raporda 2013 yılında oyunlaştırma uygulamalarının tavan yapacağı vurgulanırken,2014 yılında ise bu uygulamaların %80 gibi bir oranda başarısız sonuçlar alacağı öngörülüyor. • Gartner’da başkan yardımcısı olarak görev alan Brian Burke ‘zayıf oyun tasarımının şirket hedeflerini yakalamaktaki başarısızlığına’ atıfta bulunuyor ve ekliyor:‘Bir çok örnekte şirketlerin puanları toplamak ve etkileşimlere anlamsız şekilde rozetler vermekten öteye gidebilen bir oyunlaştırma kurgusuna rastlanmıyor ve bu da hedef kitlenin uzun vadeli sadakatini sağlamaktan oldukça uzak.Kısaca söylemek gerekirse,balık baştan kokuyor ve oyunlaştırma rüzgarına kapılan aceleci şirketler bu akıma yön vermekten ziyade rüzgarda dağılan yapraklar gibi savruluyorlar.Yani iyi bir oyun kurgusu ve tasarımla zenginleştirilmeyen oyunlaştırma uygulamaları büyük oranda başarısız oluyor. • Oyunlaştırma=iyi bir kurgu,estetik tasarım,güçlü hikaye • Sürdürülebilir bir uygunlaştırmaya giden yol,oyun kurgusu ile
 • 17. • Sürdülebilir bir uygulama içi gereken dört adım:Oyun kurgularının motivasyonu en iyi nasıl sağlayacağını anlamak ve davranışları eğlenceye harmanlayarak yönlendirmek,oyunlaştırma uygulamanızı başarıya taşıyacaktır.Bunun için iyi bir danışmanlık,oyundan anlayan parlak zihinler ve hedef kitleyi çözümleyebilecek bir psikolojik altyapıya sahip olmak yeterli. • 1-Mevcut kullanıcı deneyimi üzerine değinmelisiniz:Değerli ve tekrar edilen kullanıcı davranışlarını belirlemeli;oyun kurugusu bunlardan yararlanarak yaratılmalıdır. • 2-‘Kimin için?’ve ‘nasıl?’ sorularını cevalamalısınız:Hedef kitle ile doğrudan bağ kuracak eğlenceli bir oyun deneyiminin yaratılmasıdır. • 3-Oyun kurgusun anlam yüklemeli,bir hikaye yaratmalısınız:Oyun,doğası gereği bir akışa ve hikayeye sahiptir.Bu hikaye ne kadar güçlüyse ve oynanabilirlikle birlikte iyi bir denge oluşturuyorsa o kadar başarılıdır. • 4-Asıl önemi dikkat çekmeye değil,sürdürülebilirliğe vermelisiniz:İyi oyun tasarımı reklam yapma amacından ziyade çekilen ilginin ve harcanan emeğin uzun süreli geri dönüşümünü hedefler.Katılım,paylaşım,etkileşim ve değerli davranış tekrarın ne kadar sürdürlebilirse o kadar başarılı bir oyun kurgunuz var demektir.
 • 18. • Büyük veri:Büyük veri(big data)geleneksel veri tabanı sistemlerimizin işlem gücünün aşacak kadar büyük ve hızlı akan veri miktarını tamamlamak için kullanılır.Dünya üzerindeki tüm verilerin %90’nın son 24 ay oluşturduğunu düşünürsek,günümüzde üretilen verinin nasıl bir hızla önümüzden aktığını kafamızda canlandırmak daha kolay olacaktır.Geleneksel veri tabanı sistemleri,bu kadar veri karşısında oldukça yetersiz kalıyor ancak artan veri hızı ve miktarı ile birlikte bu verileri işlememize izin veren teknolojilerde gelişiyor ve özellikle bulut teknolojisi sayesinde artık çok daha ulaşılabilir maliyetler bu verileri kullanabilmemiz mümkün olabiliyor.