Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Forskningsprocessen
Forskningsprocessen
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Barngruppstudien 110518

En presentation av Annemi Skerfving, FORUM, vid ett seminarium om att utvärdera stödgrupper, den 18 maj 2011 i Stockholm. Dagen arrangerades av CAN och Socialstyrelsen.

En presentation av Annemi Skerfving, FORUM, vid ett seminarium om att utvärdera stödgrupper, den 18 maj 2011 i Stockholm. Dagen arrangerades av CAN och Socialstyrelsen.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à Barngruppstudien 110518 (20)

Publicité

Plus par Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN (20)

Barngruppstudien 110518

 1. 1. UPPSALAPROJEKTET OCH BARNGRUPPSTUDIEN <ul><ul><li>Annemi Skerfving </li></ul></ul><ul><ul><li>F O RUM – Forskningscentrum för psykosocial hälsa/Karolinska Institutet </li></ul></ul><ul><ul><li>annemi.skerfving@ki.se </li></ul></ul><ul><ul><li>www.barngruppstudien.se </li></ul></ul>
 2. 2. Varför effektutvärdering av stödgruppsverksamhet? <ul><li>Riktar sig till barn/ungdomar i riskzon </li></ul><ul><li>Barn och föräldrar förutsätter att gruppen är till hjälp </li></ul><ul><li>Insatsen har en preventiv intention </li></ul><ul><li>Viktigt att veta om den hjälper och att den inte skadar </li></ul><ul><li>Evidens för effekter saknas </li></ul>
 3. 3. Viktiga frågor <ul><li>Är verksamheten: </li></ul><ul><li>Lika bra för alla familjeproblemtyper som den används för? </li></ul><ul><li>Lika bra för pojkar och flickor? </li></ul><ul><li>Lika bra oavsett ålder? </li></ul><ul><li>Lika bra oavsett egna problem? </li></ul><ul><li>Är den värd sina kostnader? </li></ul>
 4. 4. Teroretisk utgångspunkt <ul><li>Risk - skydd </li></ul><ul><li>Resilience </li></ul><ul><li>Copingförmåga </li></ul><ul><li>Positiv självbild </li></ul>
 5. 5. Uppsalamodellen <ul><li>SDQ – Styrkor och svårigheter – mäter allmänt psykiskt välbefinnande - Formulär för barn- och föräldraskattning (”CBCL light”). </li></ul><ul><li>Livsstegen – mäter hoppfullhet – från 10 år. (Livskvalitetsforskning; Journal digital). </li></ul><ul><li>Kasam 13 – ”Känsla av sammanhang” från 14 år och uppåt. (Journal Digital). </li></ul><ul><li>Barn-Kasam – ”Hur jag mår” för barn 7-13 år. </li></ul><ul><li>3 mätningar – före-, efter- och 6 månader efter gruppen. </li></ul><ul><li>Datainsamling av gruppledarna. </li></ul><ul><li>” Adherenceformulär” – en innehållsbeskrivning för att se vad som gjordes och om grupperna var jämförbara sammanställt i samarbete med gruppledarnätverket. </li></ul>
 6. 6. Resultat på gruppnivå <ul><li>Hoppfullhet (Stegen) och KASAM (13) hade ökat, </li></ul><ul><li>Psykisk problembelastning (SDQ) minskat (särskilt emotionella problem). </li></ul><ul><li>BarnKASAM visade inga tydbara resultat. </li></ul><ul><li>Könsskillnaderna större före än efter grupp </li></ul><ul><li>De barn som hade beteendeproblem eller nedstämdhet hade inte fått hjälp med det </li></ul><ul><li>Vi har inte tittat på skillnaden vad gäller grupptyp </li></ul>
 7. 7. Mer om resultaten <ul><li>Barnens psykisk problembelastning (SDQ) var större än vi hade förutsett </li></ul><ul><li>Flickorna hade fler emotionella problem än pojkarna </li></ul><ul><li>De äldre fler än de yngsta </li></ul><ul><li>Uppförandeproblemen minskade, men inte hyperaktivitet </li></ul><ul><li>Skillnaderna blev tydliga först efter 6 månader. </li></ul>
 8. 8. Möjligheter och svårigheter <ul><li>Gav möjlighet att se att insatsen gav effekt, och i viss mån för vilka . </li></ul><ul><li>Svårt att hitta formulär som mäter det man vill mäta, särskilt självskattning för de yngsta. </li></ul><ul><li>Det behövdes en praktiskt ansvarig och tid för datainsamlingen. </li></ul><ul><li>Bearbetningen av data krävde specialist-kompetens - tid och pengar – en svårighet . </li></ul><ul><li>För att bli hanterbart i löpande verksamhet behövs it-stöd </li></ul><ul><li>Ett digitalt system för datainsamling och bearbetning ”Journal Digital Minimal” togs fram </li></ul>
 9. 12. Förutsättningar som gjorde projektet framgångsrikt <ul><li>Att det finns ett sammanhang , en FoU-enhet, som har samordnat arbetet </li></ul><ul><li>Intresse och stöd från cheferna och organisationen </li></ul><ul><li>En person med ansvar och tid för datainsamlingen </li></ul><ul><li>Att gruppledarna har getts tid och tillfälle att utveckla de kunskaper som behövs och delaktiga i processen </li></ul><ul><li>Att grupperna och utvärderingen är en del i ordinarie verksamhet och startar kontinuerligt </li></ul><ul><li>Att vi fått tillgång till ett digitalt system som JD </li></ul>
 10. 13. Barngruppstudien <ul><li>En studie med kontrollgrupp </li></ul><ul><li>Minst 120 barn 7-13 år i Sthlms stad och län </li></ul><ul><li>Barn till föräldrar med beroende, psyk ohälsa, våld i familjen, skilsmässa, frihetsberövade </li></ul><ul><li>Rekrytering – gruppverksamheter, skola, socialtjänst, psykiatri, annonser i pressen </li></ul><ul><li>Anmälan via www.barngruppstudien.se </li></ul><ul><li>Kontrollgruppen på väntelista till nästa termin </li></ul><ul><li>Barn o för fyller i formulär före o efter grupp </li></ul><ul><li>Uppföljning av interventionsgrp efter 1 o 2 år </li></ul>
 11. 14. EVIDENSBASERAD PRAKTIK <ul><li>Med evidensbaserad praktik menar vi en praktik som är baserad på en sammanvägning av: </li></ul><ul><li>Brukarens erfarenheter , den professionelles expertis samt </li></ul><ul><li>bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. </li></ul><ul><li>Det behövs fortfarande genomtänkta formulär eller metoder för att fånga brukarnas erfarenheter och behov </li></ul>
 12. 15. Annemi Skerfving Forum Maria Ungdom/ Karolinska Institutet mobil 076 215 32 66 [email_address] www.barngruppstudien.se

×