Videoconsultatie pp 2

Videoconsultatie:
Kommer en kwel of een meerwaarde in de opleiding?
Tine Beckers
Evelien Bernaers
Lara Caponi
Julie Deleersnyder
Promotor: Prof. Dr. Schoenmakers
https://www.slideshare.net/secret/jbngv4BoKXiUrp
Videoconsultatie-training
Berucht en bekend in de huisartsenopleiding
maar daarbuiten ???
Pilootstudie: Blootstellen 3e master studenten aan
videoconsultatie-training
A. Wat is appreciatie/waardering van training
1) als voorbereiding op stationsproef
2) als inoefening van communicatie-/consultatievaardigheden
(B. Presteren de studenten beter op stationsproef ?)
2
Inleiding
Nut videoconsultatie-training al meermaals beschreven in
literatuur!
 Krachtig instrument om consult- en
communicatievaardigheden te trainen en vervolmaken
 Het gebruik video-opnames ter bespreking en evaluatie
van de consultatievaardigheden heeft een belangrijke
meerwaarde in de opleiding
3
Methode
 Design:
 open inschrijving met tolinto tool
 Interventie:
 Trainingssessie van 1 uur (8 studenten/u)
 2 studenten per observator
 Trainingssessie volgt protocol stationsproef
 8 min
 Met simulatiepatiënt
 Opschrift aan deur wat verwacht wordt tijdens consult (cfr casuïstiek)
 Fluitsignaal : begin en einde aanduiden
 Opnemen van consultatie
 Medestudent observeert ook
 Wisselen van student (en casus)
 Herbekijken van consultatie door studenten
4
 Casuïstiek:
 2 casussen: gelijkaardig verloop
 Onderliggende bezorgdheid aanwezig
 Opdracht: voeren van anamnese, stellen van een
diagnose en het opstellen van een initieel beleid.
 Rekening houden gevoelens/ gedachten patiënt
 Feedbackmoment:
 Simulatiepatiënt
 Observator: Common ground
 Medestudent
 Zelfevaluatie
5
 Uitkomstmaten:
 Enquête (meteen na interventie afgenomen)
 Waardering
 Feedbackmoment
 Beoordeling van de consultatie
 Reden deelname
 Keuze specialisatie volgend jaar (definiëren variatie
interventiegroep)
 Opvolging:
 Opvolgstudie nodig  masterproef HA volgend jaar
 Niet-gerandomiseerde single blind control trial
 Vergelijking resultaten controle met interventiegroep
 algemene quotering
 gepersonaliseerd feedbackrapport (sinds 2013 vrijgegeven)
6
Voorbeeld gepersonaliseerd scoreformulier
X= jaargemiddelde
O= jouw gemiddelde
Pijl=eigen inschatting
7
Resultaten
 104 ingeschreven  91 deelnemers (aanwezigheidspercentage 87,5%)
 91 ingevulde enquêtes (100% deelnemers vulde de enquête in)
 Resultaten:
 Reden deelname onderzoek
 Waardering
 Feedback
 Beoordeling moeilijkheidsgraad consultatie
 Keuze pre-specialisatie volgend jaar
8
1
9
2
10
3
11
4
12
13
0
10
20
30
40
50
60
Percentage deelgenomen studenten
deelgenomen
5
14
Reacties van studenten
15
Door positieve
punten op te merken
bij je medestudent,
leer ik hoe ik het zelf
nog beter kan doen
Zeer nuttig en leerrijk
Het voelde aan
alsof ik een
echte consulatie
aan het voeren
was !
Ik vond het zeer
nuttig, jammer dat
dit niet nog meer
in opleiding aan
bod komt
Hoewel ik het
wat
ongemakkelijk
vond om
gefilmde te
worden, vond ik
het heer leerrijk
om mezeelf en
bezig te zien
Goed initiatief, ik
ben hierdoor wel wat
gerustgesteld voor de
stationsproef
De simulatiepatiënt was niet
helemaal tevreden over de
consultatie. Dat hoor je
natuurlijk niet graag als arts ( in
wording),
maar het zet me wel aan tot
zelfreflectie
Uitstekenende
training!
Evaluatie door een
medestudent is niet
echt nodig ..
Het was stresserend
maar ik heb nu een beter
idee van hoe ik het moet
aanpakken en hopelijk
werpt dat zijn vruchten af
op de stationsproef
Nerveuze patiënten
met
hoogstwaarschijnlijk
psychosomatische
klachten zijn niet mij
favoriet
Het is niet
simpel, maar
je leert er veel
uit !
Discussie
 Waardering student
 Globaal positieve feedback zowel ter
 voorbereiding eigen consult- en communicatievaardigheden
 voorbereiding van stationsproef
 Vaststelling observatoren
 Niveau studenten zeer uiteenlopend
 Student denkt dat stationsproef vooral kennisproef is!!
! Cave ongeveer 1/3 van punten gaat naar communicatie (cfr scoreformulier)
Nood aan open communicatie over wat er van student
in stationsproef verwacht wordt
16
 Schijnbare drempels implementatie videoconsultatie
1. Videoconsultatie-training brengt schaamte/ongemak mee bij
het opnemen/bekijken??
 < 50% voelt zich ongemakkelijk
Stelling 7: Ik voelde me ongemakkelijk bij het opnemen van de consultatie
 100% wilt dit toch meer inoefenen
Dus: Schaamte/ongemak kan gerelativeerd worden!17
2. Videoconsultatie-training geeft een onrealistisch beeld
weer van hoe een echte consultatie te werk gaat
 Maar studenten 3e master zijn het hier niet mee eens!
Stelling 4: Ik vind dat deze consultatie een realistisch beeld geeft van hoe een echte consultatie te werk gaat
18
3. Studenten ervaren het feedbackmoment als onwennig/eng
Waarom?
 Gebeurt weinig in praktijk en als dit gebeurt blijft zeer oppervlakkig!
 Videoconsultatie-training: feedback van 4 personen!
 Feedback van medestudent is nieuw
 Eng voor geobserveerde? ‘ Ik wil niet falen in bijzijn medestudent !’
 Vervelend voor observerende? ‘ Wie ben ik om kritiek te geven op medestudent?’
 Merendeel vindt observatie door en voor medestudent nuttig en leerzaam!
 Dus: Feedbackmoment door medestudent wordt geapprecieerd!
19
Feedback na videoconsultatie-training:
extra dimensie in communicatie-ontwikkeling
1. Structurele feedback leren krijgen
1. Van observator
2. Van medestudent
3. Van simulatiepatiënt
4. Van jezelf!
2. Structurele feedback leren geven
En er iets meedoen !
Specifiek kritiek omzetten naar leerdoelen
Structurele feedback aan HAIO, stagiair(e)
20
Limitatie onderzoek
• Vrijwillige deelname  Selectie bias
• Waarschijnlijk toch beperkt
o Grote onderzoeksgroep ( 20% van cohorte)
o Gevarieerde onderzoeksgroep ( 19/25 specialisaties aanwezig!)
21
anesthesie
2% othopedie
2%
fysische gsnk
4%
interne gsk
21%
alg HK
9%
pediatrie
8%
huisartsgsk
18%
gynaecologie
8%
radiologie
1%
kinderpsychiatrie
4%
urologie
1%
oftalmologie
6%
neurologie
2%
neurochirurgie
1%
MKA
1%
urgentiegsk 1%
anatomopathologie
1% psychiatrie
2%
NKO
3%
interne of huisartsgsk
1%
anesthesie of
forensische
1%
GEKOZEN PRE-SPECIALISATIE IN INTERVENTIEGROEP
22
 Krachtig instrument om consult- en communicatievaardigheden te
trainen en vervolmaken
 Biedt meerwaarde voor de opleiding!
 Het implementeren van videoconsultatie- training in de opleiding
werd positief onthaald bij de onderzoeksgroep.
 Volgens 3e master studenten een goede en realistische manier om
consult- en communicatievaardigheden in te oefenen.
 Schroom en angst voor deze leermethode werd in deze studie
gerelativeerd.
Conclusie
 Interventiegroep voelt zich beter voorbereid op stationsproef.
 Studenten te weinig geïnformeerd over inhoud en toetsingscriteria
stationsproef
 Nood aan een meer open communicatie over de stationsproef
 Gelegenheid tot uniek feedbackmoment
- Feedback leren geven
- Feedback leren krijgen
 Meest ideale manier voor zelfevaluatie
 Effectief verandering in resultaten van stationsproef ?
- Onderzoek nodig ( single blind control trial)
- Dit pilootproject biedt het nodige voorwerk
Bedankt
voor jullie aandacht!
Zijn er nog vragen?
Bronnen
• Schoenmakers B. Videoconsultaties: van VHS tot VideoLab. Huisarts Nu 2012, 41(4): 177-180
• Ozcakar N, Mevsim V, Guldal D, et al. Is the use of videotape recording superi or to verbal feedback alone in the
teaching of clinical skills? BMC Public Health 2009, 9: 474.
• Zick A, Granieri M, Makoul G. First-year medical students' assessment of their own communication skills: a video-
based, open-ended approach. Patient Educ Couns 2007, 68(2): 161 -166
• Roter DL, Larson S, Shinitzky H, et al. Use of an innovative video feedback technique to enhance communication
skills training. Med Educ 2004, 38(2): 145-157
• Pinsky LE, Wipf JE. A picture is worth a thousand words: practical use of videotape in teaching. J Gen Intern Med
2000, 15(11): 805-810.
• Nilsen S, Baerheim A. Feedback on video recorded consultations in medical teaching: why students loathe and love it
- a focus-group based qualitative study. BMC Med Educ 2005, 5: 28.
• Paul S, Dawson KP, Lanphear JH, Cheema MY.Video recording feedback: a feasible and effective approach to
teaching history-taking and physical examination skills in undergraduate paediatric medicine. Med Educ 1998, 32(3):
332-336.
• Maguire P, Fairbairn S, Fletcher C. Consultation skills of young doctors: I --Benefits of feedback training in interviewing
as students persist. Br Med J (Clin Res Ed) 1986, 292(6535): 1573-1576.
26
1 sur 26

Recommandé

OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va... par
OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...
OWD2011 - 2/3 - Actief begeleiden van (aankomende) studenten in het proces va...SURF Events
648 vues35 diapositives
Vervoort & Van den Berg (2006) par
Vervoort & Van den Berg (2006)Vervoort & Van den Berg (2006)
Vervoort & Van den Berg (2006)Saxion
276 vues30 diapositives
20101112 assessmentineleren par
20101112 assessmentineleren20101112 assessmentineleren
20101112 assessmentinelerenFilip Vervenne
384 vues53 diapositives
Intervisie: een andere kijk op samen leren par
Intervisie: een andere kijk op samen lerenIntervisie: een andere kijk op samen leren
Intervisie: een andere kijk op samen lerenHerman Post
1.2K vues14 diapositives
Intervisie par
Intervisie Intervisie
Intervisie Anneke Dekkers
2.5K vues20 diapositives
gelezen en goedgekeurd par
gelezen en goedgekeurdgelezen en goedgekeurd
gelezen en goedgekeurdAlan Veys
708 vues16 diapositives

Contenu connexe

En vedette

h.safarlou@gmail.com par
h.safarlou@gmail.comh.safarlou@gmail.com
h.safarlou@gmail.comhassan safarlou
206 vues6 diapositives
Psychology of Motivation and Change : Presented by Sanjay Kumar par
Psychology of Motivation and Change : Presented by Sanjay KumarPsychology of Motivation and Change : Presented by Sanjay Kumar
Psychology of Motivation and Change : Presented by Sanjay KumaroGuild .
864 vues11 diapositives
Introduction to Management 3.0 : Presented by Ralph van Roosmalen par
Introduction to Management 3.0 : Presented by Ralph van RoosmalenIntroduction to Management 3.0 : Presented by Ralph van Roosmalen
Introduction to Management 3.0 : Presented by Ralph van RoosmalenoGuild .
652 vues16 diapositives
Progres dan dinamika kotaku par
Progres dan dinamika kotakuProgres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotakuAsmandat Ziano
268 vues4 diapositives
If You Need To Run A Project You've Already Failed : Presented by Evan Leybourn par
If You Need To Run A Project You've Already Failed : Presented by Evan LeybournIf You Need To Run A Project You've Already Failed : Presented by Evan Leybourn
If You Need To Run A Project You've Already Failed : Presented by Evan LeybournoGuild .
417 vues30 diapositives
"Do you think Innovations & Creativity is missing from Sprints ? No…!" Presen... par
"Do you think Innovations & Creativity is missing from Sprints ? No…!" Presen..."Do you think Innovations & Creativity is missing from Sprints ? No…!" Presen...
"Do you think Innovations & Creativity is missing from Sprints ? No…!" Presen...oGuild .
250 vues55 diapositives

En vedette(11)

Psychology of Motivation and Change : Presented by Sanjay Kumar par oGuild .
Psychology of Motivation and Change : Presented by Sanjay KumarPsychology of Motivation and Change : Presented by Sanjay Kumar
Psychology of Motivation and Change : Presented by Sanjay Kumar
oGuild .864 vues
Introduction to Management 3.0 : Presented by Ralph van Roosmalen par oGuild .
Introduction to Management 3.0 : Presented by Ralph van RoosmalenIntroduction to Management 3.0 : Presented by Ralph van Roosmalen
Introduction to Management 3.0 : Presented by Ralph van Roosmalen
oGuild .652 vues
If You Need To Run A Project You've Already Failed : Presented by Evan Leybourn par oGuild .
If You Need To Run A Project You've Already Failed : Presented by Evan LeybournIf You Need To Run A Project You've Already Failed : Presented by Evan Leybourn
If You Need To Run A Project You've Already Failed : Presented by Evan Leybourn
oGuild .417 vues
"Do you think Innovations & Creativity is missing from Sprints ? No…!" Presen... par oGuild .
"Do you think Innovations & Creativity is missing from Sprints ? No…!" Presen..."Do you think Innovations & Creativity is missing from Sprints ? No…!" Presen...
"Do you think Innovations & Creativity is missing from Sprints ? No…!" Presen...
oGuild .250 vues
Adopting a DevOps Culture par oGuild .
Adopting a DevOps Culture Adopting a DevOps Culture
Adopting a DevOps Culture
oGuild .714 vues
Design Thinking & Innovation Games : Presented by Cedric Mainguy par oGuild .
Design Thinking & Innovation Games : Presented by Cedric MainguyDesign Thinking & Innovation Games : Presented by Cedric Mainguy
Design Thinking & Innovation Games : Presented by Cedric Mainguy
oGuild .11.6K vues

Similaire à Videoconsultatie pp 2

Webcolleges Geneeskunde AMC/UvA: blijft de collegezaal leeg? par
Webcolleges Geneeskunde AMC/UvA: blijft de collegezaal leeg?Webcolleges Geneeskunde AMC/UvA: blijft de collegezaal leeg?
Webcolleges Geneeskunde AMC/UvA: blijft de collegezaal leeg?Nynke Bos
1.3K vues15 diapositives
OWD2010 - 5 - Begrippen in beeld: een nieuwe toepassing van weblectures - Ren... par
OWD2010 - 5 - Begrippen in beeld: een nieuwe toepassing van weblectures - Ren...OWD2010 - 5 - Begrippen in beeld: een nieuwe toepassing van weblectures - Ren...
OWD2010 - 5 - Begrippen in beeld: een nieuwe toepassing van weblectures - Ren...SURF Events
805 vues29 diapositives
e-coaching sbo par
e-coaching sboe-coaching sbo
e-coaching sboMarja Verstelle
755 vues34 diapositives
Actieonderzoek in het hbo par
Actieonderzoek in het hboActieonderzoek in het hbo
Actieonderzoek in het hboTonnie Van Der Zouwen
1.3K vues26 diapositives
Flitsbezoek training PP par
Flitsbezoek training PPFlitsbezoek training PP
Flitsbezoek training PPPascal Koole (MEd)
498 vues42 diapositives

Similaire à Videoconsultatie pp 2(20)

Webcolleges Geneeskunde AMC/UvA: blijft de collegezaal leeg? par Nynke Bos
Webcolleges Geneeskunde AMC/UvA: blijft de collegezaal leeg?Webcolleges Geneeskunde AMC/UvA: blijft de collegezaal leeg?
Webcolleges Geneeskunde AMC/UvA: blijft de collegezaal leeg?
Nynke Bos1.3K vues
OWD2010 - 5 - Begrippen in beeld: een nieuwe toepassing van weblectures - Ren... par SURF Events
OWD2010 - 5 - Begrippen in beeld: een nieuwe toepassing van weblectures - Ren...OWD2010 - 5 - Begrippen in beeld: een nieuwe toepassing van weblectures - Ren...
OWD2010 - 5 - Begrippen in beeld: een nieuwe toepassing van weblectures - Ren...
SURF Events805 vues
Presentatietraining pto-po-vo-2010 par LPC
Presentatietraining pto-po-vo-2010Presentatietraining pto-po-vo-2010
Presentatietraining pto-po-vo-2010
LPC1.2K vues
Het teamperspectief, informatie voor teams in het MBO- Marius van Zandwijk en... par SURF Events
Het teamperspectief, informatie voor teams in het MBO- Marius van Zandwijk en...Het teamperspectief, informatie voor teams in het MBO- Marius van Zandwijk en...
Het teamperspectief, informatie voor teams in het MBO- Marius van Zandwijk en...
SURF Events2.2K vues
Workshop vakschool schoonhoven blended learning introductie par WilfredRubens.com
Workshop vakschool schoonhoven blended learning introductieWorkshop vakschool schoonhoven blended learning introductie
Workshop vakschool schoonhoven blended learning introductie
Webinar Van virtual classroom tot digitaal werkplek leren par WilfredRubens.com
Webinar Van virtual classroom tot digitaal werkplek lerenWebinar Van virtual classroom tot digitaal werkplek leren
Webinar Van virtual classroom tot digitaal werkplek leren
Hot! Gedifferentieerd en plaatsonafhankelijk onderwijs in de praktijk par SURF Events
Hot! Gedifferentieerd en plaatsonafhankelijk onderwijs in de praktijkHot! Gedifferentieerd en plaatsonafhankelijk onderwijs in de praktijk
Hot! Gedifferentieerd en plaatsonafhankelijk onderwijs in de praktijk
SURF Events451 vues
Continue professionele ontwikkeling gedurende een verpleegkundige loopbaan par ipsshare
Continue professionele ontwikkeling gedurende een verpleegkundige loopbaanContinue professionele ontwikkeling gedurende een verpleegkundige loopbaan
Continue professionele ontwikkeling gedurende een verpleegkundige loopbaan
ipsshare405 vues
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl... par servicepuntihks
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
Pilotteam: IHKS is meer dan oude wijn in nieuwe zakken (sept 2016) - Petra Pl...
servicepuntihks401 vues

Videoconsultatie pp 2

 • 1. Videoconsultatie: Kommer en kwel of een meerwaarde in de opleiding? Tine Beckers Evelien Bernaers Lara Caponi Julie Deleersnyder Promotor: Prof. Dr. Schoenmakers https://www.slideshare.net/secret/jbngv4BoKXiUrp
 • 2. Videoconsultatie-training Berucht en bekend in de huisartsenopleiding maar daarbuiten ??? Pilootstudie: Blootstellen 3e master studenten aan videoconsultatie-training A. Wat is appreciatie/waardering van training 1) als voorbereiding op stationsproef 2) als inoefening van communicatie-/consultatievaardigheden (B. Presteren de studenten beter op stationsproef ?) 2
 • 3. Inleiding Nut videoconsultatie-training al meermaals beschreven in literatuur!  Krachtig instrument om consult- en communicatievaardigheden te trainen en vervolmaken  Het gebruik video-opnames ter bespreking en evaluatie van de consultatievaardigheden heeft een belangrijke meerwaarde in de opleiding 3
 • 4. Methode  Design:  open inschrijving met tolinto tool  Interventie:  Trainingssessie van 1 uur (8 studenten/u)  2 studenten per observator  Trainingssessie volgt protocol stationsproef  8 min  Met simulatiepatiënt  Opschrift aan deur wat verwacht wordt tijdens consult (cfr casuïstiek)  Fluitsignaal : begin en einde aanduiden  Opnemen van consultatie  Medestudent observeert ook  Wisselen van student (en casus)  Herbekijken van consultatie door studenten 4
 • 5.  Casuïstiek:  2 casussen: gelijkaardig verloop  Onderliggende bezorgdheid aanwezig  Opdracht: voeren van anamnese, stellen van een diagnose en het opstellen van een initieel beleid.  Rekening houden gevoelens/ gedachten patiënt  Feedbackmoment:  Simulatiepatiënt  Observator: Common ground  Medestudent  Zelfevaluatie 5
 • 6.  Uitkomstmaten:  Enquête (meteen na interventie afgenomen)  Waardering  Feedbackmoment  Beoordeling van de consultatie  Reden deelname  Keuze specialisatie volgend jaar (definiëren variatie interventiegroep)  Opvolging:  Opvolgstudie nodig  masterproef HA volgend jaar  Niet-gerandomiseerde single blind control trial  Vergelijking resultaten controle met interventiegroep  algemene quotering  gepersonaliseerd feedbackrapport (sinds 2013 vrijgegeven) 6
 • 7. Voorbeeld gepersonaliseerd scoreformulier X= jaargemiddelde O= jouw gemiddelde Pijl=eigen inschatting 7
 • 8. Resultaten  104 ingeschreven  91 deelnemers (aanwezigheidspercentage 87,5%)  91 ingevulde enquêtes (100% deelnemers vulde de enquête in)  Resultaten:  Reden deelname onderzoek  Waardering  Feedback  Beoordeling moeilijkheidsgraad consultatie  Keuze pre-specialisatie volgend jaar 8
 • 9. 1 9
 • 10. 2 10
 • 11. 3 11
 • 12. 4 12
 • 13. 13
 • 15. Reacties van studenten 15 Door positieve punten op te merken bij je medestudent, leer ik hoe ik het zelf nog beter kan doen Zeer nuttig en leerrijk Het voelde aan alsof ik een echte consulatie aan het voeren was ! Ik vond het zeer nuttig, jammer dat dit niet nog meer in opleiding aan bod komt Hoewel ik het wat ongemakkelijk vond om gefilmde te worden, vond ik het heer leerrijk om mezeelf en bezig te zien Goed initiatief, ik ben hierdoor wel wat gerustgesteld voor de stationsproef De simulatiepatiënt was niet helemaal tevreden over de consultatie. Dat hoor je natuurlijk niet graag als arts ( in wording), maar het zet me wel aan tot zelfreflectie Uitstekenende training! Evaluatie door een medestudent is niet echt nodig .. Het was stresserend maar ik heb nu een beter idee van hoe ik het moet aanpakken en hopelijk werpt dat zijn vruchten af op de stationsproef Nerveuze patiënten met hoogstwaarschijnlijk psychosomatische klachten zijn niet mij favoriet Het is niet simpel, maar je leert er veel uit !
 • 16. Discussie  Waardering student  Globaal positieve feedback zowel ter  voorbereiding eigen consult- en communicatievaardigheden  voorbereiding van stationsproef  Vaststelling observatoren  Niveau studenten zeer uiteenlopend  Student denkt dat stationsproef vooral kennisproef is!! ! Cave ongeveer 1/3 van punten gaat naar communicatie (cfr scoreformulier) Nood aan open communicatie over wat er van student in stationsproef verwacht wordt 16
 • 17.  Schijnbare drempels implementatie videoconsultatie 1. Videoconsultatie-training brengt schaamte/ongemak mee bij het opnemen/bekijken??  < 50% voelt zich ongemakkelijk Stelling 7: Ik voelde me ongemakkelijk bij het opnemen van de consultatie  100% wilt dit toch meer inoefenen Dus: Schaamte/ongemak kan gerelativeerd worden!17
 • 18. 2. Videoconsultatie-training geeft een onrealistisch beeld weer van hoe een echte consultatie te werk gaat  Maar studenten 3e master zijn het hier niet mee eens! Stelling 4: Ik vind dat deze consultatie een realistisch beeld geeft van hoe een echte consultatie te werk gaat 18
 • 19. 3. Studenten ervaren het feedbackmoment als onwennig/eng Waarom?  Gebeurt weinig in praktijk en als dit gebeurt blijft zeer oppervlakkig!  Videoconsultatie-training: feedback van 4 personen!  Feedback van medestudent is nieuw  Eng voor geobserveerde? ‘ Ik wil niet falen in bijzijn medestudent !’  Vervelend voor observerende? ‘ Wie ben ik om kritiek te geven op medestudent?’  Merendeel vindt observatie door en voor medestudent nuttig en leerzaam!  Dus: Feedbackmoment door medestudent wordt geapprecieerd! 19
 • 20. Feedback na videoconsultatie-training: extra dimensie in communicatie-ontwikkeling 1. Structurele feedback leren krijgen 1. Van observator 2. Van medestudent 3. Van simulatiepatiënt 4. Van jezelf! 2. Structurele feedback leren geven En er iets meedoen ! Specifiek kritiek omzetten naar leerdoelen Structurele feedback aan HAIO, stagiair(e) 20
 • 21. Limitatie onderzoek • Vrijwillige deelname  Selectie bias • Waarschijnlijk toch beperkt o Grote onderzoeksgroep ( 20% van cohorte) o Gevarieerde onderzoeksgroep ( 19/25 specialisaties aanwezig!) 21
 • 22. anesthesie 2% othopedie 2% fysische gsnk 4% interne gsk 21% alg HK 9% pediatrie 8% huisartsgsk 18% gynaecologie 8% radiologie 1% kinderpsychiatrie 4% urologie 1% oftalmologie 6% neurologie 2% neurochirurgie 1% MKA 1% urgentiegsk 1% anatomopathologie 1% psychiatrie 2% NKO 3% interne of huisartsgsk 1% anesthesie of forensische 1% GEKOZEN PRE-SPECIALISATIE IN INTERVENTIEGROEP 22
 • 23.  Krachtig instrument om consult- en communicatievaardigheden te trainen en vervolmaken  Biedt meerwaarde voor de opleiding!  Het implementeren van videoconsultatie- training in de opleiding werd positief onthaald bij de onderzoeksgroep.  Volgens 3e master studenten een goede en realistische manier om consult- en communicatievaardigheden in te oefenen.  Schroom en angst voor deze leermethode werd in deze studie gerelativeerd. Conclusie
 • 24.  Interventiegroep voelt zich beter voorbereid op stationsproef.  Studenten te weinig geïnformeerd over inhoud en toetsingscriteria stationsproef  Nood aan een meer open communicatie over de stationsproef  Gelegenheid tot uniek feedbackmoment - Feedback leren geven - Feedback leren krijgen  Meest ideale manier voor zelfevaluatie  Effectief verandering in resultaten van stationsproef ? - Onderzoek nodig ( single blind control trial) - Dit pilootproject biedt het nodige voorwerk
 • 26. Bronnen • Schoenmakers B. Videoconsultaties: van VHS tot VideoLab. Huisarts Nu 2012, 41(4): 177-180 • Ozcakar N, Mevsim V, Guldal D, et al. Is the use of videotape recording superi or to verbal feedback alone in the teaching of clinical skills? BMC Public Health 2009, 9: 474. • Zick A, Granieri M, Makoul G. First-year medical students' assessment of their own communication skills: a video- based, open-ended approach. Patient Educ Couns 2007, 68(2): 161 -166 • Roter DL, Larson S, Shinitzky H, et al. Use of an innovative video feedback technique to enhance communication skills training. Med Educ 2004, 38(2): 145-157 • Pinsky LE, Wipf JE. A picture is worth a thousand words: practical use of videotape in teaching. J Gen Intern Med 2000, 15(11): 805-810. • Nilsen S, Baerheim A. Feedback on video recorded consultations in medical teaching: why students loathe and love it - a focus-group based qualitative study. BMC Med Educ 2005, 5: 28. • Paul S, Dawson KP, Lanphear JH, Cheema MY.Video recording feedback: a feasible and effective approach to teaching history-taking and physical examination skills in undergraduate paediatric medicine. Med Educ 1998, 32(3): 332-336. • Maguire P, Fairbairn S, Fletcher C. Consultation skills of young doctors: I --Benefits of feedback training in interviewing as students persist. Br Med J (Clin Res Ed) 1986, 292(6535): 1573-1576. 26

Notes de l'éditeur

 1. 2/3 punten staan op medische expert 1/3 punten staan op communicatie!!!! X= jaargemiddelde O= jouw gemiddelde pijl= eigen inschatting