Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เรียบเรียงโดย ครูณัฐติพงษ์ เสียงเย็น
ความหมายของคอมพิวเตอร์ (Computer)
• Computer มีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า “Computare” ซึ่งหมายถึง การนับ
การคานวณ
• ในเบื้องต...
คุณลักษณะสาคัญของคอมพิวเตอร์
• มีความเร็วในการประมวลผลสูง (Speed)
• มีการทางานที่ถูกต้องเชื่อถือได้ (Reliability)
• มีความ...
ประวัติความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์
3000 ปีก่อน ค.ศ. ชาวจีนประดิษฐ์ลูกคิด (Abacus) ขึ้นเพื่อช่วยในการ
คานวณ บวก ลบ คูณ หาร
ค....
Ada Byron (1815-1852)
เอดา ออกุสตา ไบรอน : โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก
เอดา ออกุสตา ไบรอน (Ada Augusta Byron) เป็นนัก
คณิตศาสต...
บทที่ 1 ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

บทที่ 1 ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์

ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

บทที่ 1 ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์

  1. 1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียบเรียงโดย ครูณัฐติพงษ์ เสียงเย็น
  2. 2. ความหมายของคอมพิวเตอร์ (Computer) • Computer มีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า “Computare” ซึ่งหมายถึง การนับ การคานวณ • ในเบื้องต้น คอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุน การคานวณที่มีความ ซับซ้อนเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะคานวณได้ในเวลาที่กาหนด คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ จึง เป็นเหมือนเครื่องช่วยคานวณ
  3. 3. คุณลักษณะสาคัญของคอมพิวเตอร์ • มีความเร็วในการประมวลผลสูง (Speed) • มีการทางานที่ถูกต้องเชื่อถือได้ (Reliability) • มีความถูกต้องแม่นยา (Accurate) • จัดเก็บข้อมูลได้มาก (Storage capacity) • สามารถย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว (Transferring Information)
  4. 4. ประวัติความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ 3000 ปีก่อน ค.ศ. ชาวจีนประดิษฐ์ลูกคิด (Abacus) ขึ้นเพื่อช่วยในการ คานวณ บวก ลบ คูณ หาร ค.ศ. 1801 ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ นักคณิตศาสตร์ ชาวอังกฤษ สร้าง เครื่องหาผลต่าง (Difference Engine) เป็ นเครื่องคานวณเชิงกลที่ทางานด้วย แรงดันไอน้า
  5. 5. Ada Byron (1815-1852) เอดา ออกุสตา ไบรอน : โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก เอดา ออกุสตา ไบรอน (Ada Augusta Byron) เป็นนัก คณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าใจ และร่วมพัฒนาผลงานของ แบบเบจ ในการเขียนคาสั่งเพื่อให้ เครื่องเชิงวิเคราะห์ นั้นแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ได้ จึงได้รับยกย่องว่าเป็น โปรแกรมเมอร์คนแรกของ โลก

×