Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kỹ năng đàm phán hiệu quả trong kinh doanh

920 vues

Publié le

Publié dans : Recrutement & RH
  • Soyez le premier à commenter

Kỹ năng đàm phán hiệu quả trong kinh doanh

  1. 1. KẾT NỐI SỰ NGHIỆP CÙNG CAREERLINK.VN KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN HIỆU QUẢ TRONG KINH DOANH
  2. 2. TẠI SAO PHẢI ĐÀM PHÁN? ĐÀM PHÁN ĐỂ LÀM GÌ?  Chọn PA ngoài kiểm soát nhưng không được vượt quá mục  Vạch rõ những thứ cần đạt được
  3. 3. BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN TRĂM THẮNG  Nhạy bén nhận biết mục tiêu của đối phương  Để ra phương án "Tác chiến" thích hợp
  4. 4. THƯƠNG TRƯỜNG KHÔNG PHẢI CHIẾN TRƯỜNG  Chú trọng quan hệ hợp tác về sau  Cố gắng "win-win"
  5. 5. HÃY LÀ NGƯỜI CHÈO THUYỀN  Khéo léo trong mọi tình huống để ứng phó  Làm chủ cuộc giao tiếp
  6. 6. KHÔNG THÀNH CÔNG CŨNG THÀNH BẠN  Nếu thất bại lần đầu sẽ có lần thứ hai  Tạo dựng kỹ năng kết bạn
  7. 7. “Đừng bao giờ vì sợ hãi mà phải thương lượng, cũng sợ hãi khi phải thương lượng” John Fitzgerald Kennedy

×