Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Xarxes informàtiques

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Xarxes informàtiques

  1. 1. Índex Sistema de numeració 1 Xarxes informàtiques 2 Parts d’una xarxa informàtica 2 Router 2 Commutador o Switch 2 Tarjeta de xarxa 2 Transmissió de dades 3 Configuració de xarxa 3 Adreça MAC 4 Adreça IP 4 Arquitectura de Xarxes 5 Sistemas operatius 6
  2. 2. Sistema de numeració Els ordinadors utilitzen el sinstema binari. El sistema binari és un codi numèric que ultilitza dos símbols: el 0 i l’1. El nostre sistema de numeració és el sistema decimal que utilitza deu símbols: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Per convertir números del sistema decimal a binari utilitzem una taula con la següent: 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potències de 2, a la dreta de tot hi tenim 20, després 21 ,22 , etc. És a dir,a la dreta de tot hi posem el número 1 i a la següent casella l’anem multiplicant pero 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32... A partir del número decimal que vull cobnvertir, busco quins números de la traula ha de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota, i poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo (els 0 a l’esquerra no serveixen per res) 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Per tant el número 150 decimal és el 100100110 binari, ja que si sumem 128 més 16 més 4 més 2, dóna 150. Per passar de binari a decimal utilitzam la mateixa taula. Copiem el número binari a la taula i sumem on hi hagi 1. El resultat d’aquesta suma és el número decimal. EXEMPLE: Quin és l’equivalent decimal del número binari 10101111? 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 El resultat és la suma de 128 més 32 més 8 més 4 més 2 més 1. 1. Per tant el resultat és el numero 175. Cadascun dels 0 i 1 que circulen per l’ordinador s’anomenen bits. Un bit és la unitat mínima d’informació. Els bits es poden agrupar en: 1 byte 8 bits 1Kbyte 1024 bytes 1 Mbyte 1024 Kbyte 1Gbyte 1024 Mbyte 1Tbyte 1024 Gbyte 1
  3. 3. 1.xarxes informàtiques Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica determinada. 2.parts d’una xarxa informàtica Router: aparell que permet connectar una xarxa a internet. Permet l’entrada de dades a través de la línia telefònica. Commutador o switch: dispositiu que permet connectar diferents ordinadors a la xarxa. Llegeix la informació que li arriba i la dirigeix a l’equip que la sol·licita. Targeta de xarxa: placa que hi ha dins l’ordinador i que ens permet connectar el cable de la xarxa de l’ordinador al switch. 2
  4. 4. Transmissió de dades: mitjà utilitzat per a transmetre la informació. Pot ser de quatre tipus: -cable de coure de parells trenats: és el cable més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. -cable coaxial: té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica per evitar interferències. -cable de fibra òptica: la informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. 3
  5. 5. -mitjà sense fil o wifi: la informació es transmet per ones de ràdio. 3.Configuració de la xarxa -adreça MAC. Número que identifica de manera unívoca la targeta de la xarxa. Aquest número ve definit de fàbricai és diferent per a cada ordinador. -adreça IP: número que identifica l’equip o ordinador dins de la xarxa. És d’estil 192.168.0.190 4. Arquitectura de Xarxes L’arquitectura de xarxes fa referèmcia a l’estructura física de la xarxa, un cop interconnectats tots els dispositius. En xarxes d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura: - Bus: els ordinadors surten d’un punt central. 4
  6. 6. - Anell: els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. - Estrella: els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. - Cel·lular: la xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. 5. sistemes operatius - què és un sistema operatiu? Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels precoessos bàssics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta d’operacions. - tipus de sistemes operatius. 1.windows 5
  7. 7. 2.linux: programari lliure 6

×