Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Cát và những kiến trúc lạ mắt

Những hạt cát tuy nhỏ bé nhưng nếu chúng ta biết giá trị của Cát thì sẽ thấy được giá trị của những tác phẩm được tạo ra từ Cát.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Cát và những kiến trúc lạ mắt

  1. 1. www.carysil.vn www.carysil.vn CÁT VÀ NHỮNG KIẾN TRÚC LẠ MẮT! Trong thực tế, Cát là một thể tập hợp của vụn nham thạch, Cát là sản phẩm của sự nứt vỡ bề mặt các tầng nham thạch trong quá trình hàng triệu năm. Chúng ta nhìn thấy Cát luôn luôn rất nhỏ bé nhưng dưới bàn tay của các nghệ sĩ , những hạt cát vô tri đã biến thành những kiệt tác mê hoặc lòng người. Đền thờ Taj Mahal. Ép buộc cung khai.
  2. 2. www.carysil.vn www.carysil.vn Nhà của các thánh.
  3. 3. www.carysil.vn www.carysil.vn Nhà khoa học Leonard de Vinci. Lâu đài cổ thuở xa xưa... Ngài Gandhi.

×