Các phương pháp biến tính tinh bột

Cassiopeia Nguyen
Cassiopeia NguyenTrường THPT Phú Bài
SEMINAR
Công nghệ biến tính tinh bột
bằng phương pháp vật lý và hóa học


          Nhóm 4
I.MỞ ĐẦU:
Tinh bột là nguồn cacbohiđrat dự trữ của thực vật
vì vậy nó được tìm thấy phổ biến trong tự nhiên.

Tinh bột có nguồn gốc từ các loại cây khác nhau có
tính chất vật lí và thành phần hóa học khác nhau.

Trong thực tế sản xuất, ứng với mỗi một sản phẩm
 thực phẩm thường đòi hỏi một dạng tinh bột hoặc
một dẫn xuất tinh bột như: tinh bột phải có độ hòa
tan tốt, giàu amiloza, amylopectin, tính bền…

Và để có được những loại hình tinh bột phù hợp
người ta phải biến hình tinh bột.
II.CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA
TINH BỘT:
1.Cấu tạo:
Tinh bột là loại polysaccarit có khối lượng phân tử cao
gồm các đơn vị glucozơ được nối nhau bởi các liên kết
-glycozit. (C6H10O5)n.
Tinh bột bao gồm 2 thành phần:
          + Amiloza
          + Amilopectin
2. Hình dạng:
Có dạng hình tròn, bầu dục, hay đa giác …
 Tính chất cơ lí khác nhau như nhiệt độ hồ hoá, khả năng
  hấp thụ xanh metylen ...
Amiloza        Amilopectin

Cấu tạo   -Gồm 6 gốc glucozo  - Gồm liên kết 1- 4 Gluzit
      tạo thành 1 vòng xoắn liên kết với 1- 6 Glicozit
      ốc, liên kết 1- 4   tạo thành chuổi xoắn ốc.
      Glicozit, tạo mạch
      thẳng.

Tính chất  - Độ hòa tan:     + Khó hòa tan(t0 cao).
      + Dễ hòa tan

      - Tạo màu iốt:     + Cho màu tím, đỏ.
      + Cho màu xanh.    + Tạo độ nhớt.
      + Tạo độ bền
Cấu tạo tinh bột
III.NỘI DUNG THẢO LUẬN:
1.Biến tính tinh bột là gì ?


Biến tính tinh bột là quá trình làm thay đổi cấu trúc phân
tử của tinh bột, tạo ra các phân tử polysaccharide có
mạch ngắn hơn hay gắn các chất,các nhóm khác vào phân
tử tinh bột … dưới tác dụng của các tác nhân như nhiệt
độ, acid, enzym, các chất oxy hoá … dẫn đến làm thay đổi
cấu trúc vật lý, hoá học của tinh bột.
Mục đích của biến hình tinh bột:Tạo mặt hàng mới        Tăng giá trị cảm quan
    Cải biến các tính chất của sản phẩm
Các phương pháp biến tính tinh bột
2.Các phương pháp biến tính tinh bột:
2.1.Phương pháp vật lý:
-Là phương pháp biến tính tinh bột thuần túy dùng các lực vật lý
như ép, nén và hồ hóa tác dụng lên tinh bột để làm thay đổi một số
tính chất của nó nhằm phù hợp với những ứng dụng, sản phẩm
tinh bột biến tính của phương pháp này là những tinh bột hồ
hóa, tinh bột xử lý nhiệt ẩm.

-Các phương pháp vật lý trong công nghệ biến tính tinh bột:
 +phương pháp trộn với chất rắn trơ
 +hồ hóa sơ bộ
 +gia nhiệt khô ở nhiệt độ cao
2.1.1.Phương pháp trộn với chất rắn trơ:

           Trộn

Chất rắn trơ              Tinh bột
                    Hỗn hợp           Nước
                    Hydrat hóa        Các hạt tinh bột cách biệt nhau về vật lí do đó sẽ cho phép
         chúng hydrat hóa một cách độc lập và không vón cục
2.1.2. Biến hình bằng hồ hóa sơ bộ:


       Nước

Tinh bột       Hồ hóa       Sấy
            Làm đứt
           các liên kết    Làm phá vỡ
            giữa các     cấu trúc của
            phân tử      các hạt tinh
                     bột khi hồ
                       hóa
Trương nhanh trong nước
 Tính
         Biến đổi chậm các tính chất
chất của
             khi bảo quản
tinh bột
 hồ hóa
          Bền khi ở nhiệt độ thấp
 sơ bộ
         Có độ đặc và khả năng giữ
           nước, giữ khí tốt

    Thường dùng tinh bột hồ hóa sơ bộ này trong mọi
    trường hợp khi cần độ đặc, giữ nước mà không cần
    nấu.
2.1.3.Biến hình tinh bột bằng gia nhiệt khô ở
nhiệt độ cao:

-Dextrin là sản phẩm phân giải nữa vời của tinh bột. Thực tế
pirodextrin thu được khi gia nhiệt tinh bột khô ở nhiệt độ 175-
1950C trong thời gian 7-18h.

-Phương pháp chế tạo pirodextrin như sau:
Xúc
    Phun           tác
       Tinh bột (độ ẩm
Axit                  AlCl3
        khoảng 5%)
         Sấy nhẹ       Phân giải tinh
        (độ ẩm 1-5%)      bột thành sản
                   phẩm có khối
                    lượng phân
                    tử thấp hơn
        Dextrin hóa

                   Phản ứng tái trùng
                   hợp các sản phẩm
                   vừa mới tạo thành
        Làm nguội        ở trên chủ yếu
                    bằng liên kết 1-6
                   tạo cấu trúc có độ
                    phân nhánh cao
Sơ đồ tương quan giữa các dextrin
2.2.Phương pháp hóa học:

-Là phương pháp sử dụng những hóa chất cần thiết nhằm thay đổi
tính chất của tinh bột, sản phẩm chủ yếu của phương pháp biến
tính hóa học là những tinh bột xử lý axit, tinh bột ete hóa, este
hóa, phosphat hóa.

-Các phương pháp vật lý trong công nghệ biến tính tinh bột:
+biến tính bằng axit
+biến tính bằng kiềm
+biến tính bằng oxi hóa
+biến tính bằng xử lý tổ hợp để thu nhận tinh bột keo đông
+biến tính bằng cách tạo liên kết ngang
+biến hình bằng cách gắn thêm nhóm phosphat
H+


Tinh bột    Đứt liên kết trong phân tử tinh bột
          Kích thước phân tử giảm
            Tinh bột biến tính
-Trong sản xuất công nghiệp, người ta cho khuếch tán tinh bột(
huyền phù tinh bột 12-15Bx) trong dung dịch axit vô cơ có nồng
độ 1-3%, rồi khuấy đều ở nhiệt độ 50-55oC trong 12-14h. Sau đó
trung hòa, lọc rửa và sấy vôi.
Tính chất
                       Trong
                       nước
                 Khi hồ
                       ấm có
                  hóa
                      nhiệt độ
     Độ nhớt   Áp suất   trong
Giảm ái                    thấp   Nhiệt độ   Chỉ số
       đặc    thẩm    nước
lực với                    hơn   hồ hóa  kiềm cao
     trưng bé  thấu cao  nóng hạt
 iot                    nhiệt độ  cao hơn    hơn
      hơn     hơn   trương
                       hồ hóa
                 nở kém
                       thì độ
                  hơn
                      hòa tan
                      cao hơn
Biến tính bằng axit trong môi
                trường ancol

Phương pháp biến tính
   bằng axit
            Biến tính bằng axit trong môi
                trường nước
Tinh bột

   Môi                         Quy trình sản
                   HCl đậm
trường(etanol   Hòa trộn                xuất tinh bột
                    đặc
 hay metanol)                       từ sắn theo
                             phương pháp
        Biến hình(72h)
                               Robyt

          Rửa       Cồn 70o        Lọc hút chân không    Nước lọc


        Sấy(40-50oC)       Thử lại axit   Nước thải          Nghiền         Chưng cất

                     Cồn sử dụng
           Rây
                       lại
2.2.1.1.Biến tính bằng axit trong môi trường
           ancol


       Tạo ra những sản phẩm tinh bột mạch ngắn hơn,
 Ưu điểm
            các dextrin hoặc các đường


         Trong môi trường ancol như etanol hoặc
       metanol, phản ứng thủy phân làm biến dạng tinh
Nhược điểm
        bột diễn ra chậm hơn so với môi trường trong
                 nước


        Biến tính trong môi trường etanol, metanol đắt
        tiền, tái chế phức tạp, thời gian dài, tốn nhiều
               thiết bị, giá thành cao
2.2.1.2.Biến tính bằng axit trong môi trường nước:
2.2.2.Biến tính tinh bột bằng kiềm:
-Trong môi trường kiềm, tinh bột hòa tan rất dễ vì kiềm làm ion
hóa từng phần và do đó làm cho sự hydrat hóa tốt hơn.

-Kiềm có thể phá hủy từ đầu nhóm cuối khử thông qua dạng
enol.

-Sự phá hủy kiềm cũng có thể xảy ra ngẫu nhiên ở giữa mạch
nhất là khi có mặt oxi và có gia nhiệt.
                    Sản
                    xuất
                    bánh
                     gio
2.2.3. Biến tính tinh bột bằng oxi hóa:
Nét đặc trưng của tinh bột đã được oxi hóa là độ trắng: tinh
      bột càng trắng thì mức độ oxi hóa càng cao


Đặc điểm

      Nếu mức độ oxi hóa khá cao thì hạt trong quá trình hồ hóa bị
      phá hủy hoàn toàn và tạo ra dung dịch trong suốt
Ứng dụng  Hồ bề mặt trong công nghiệp sản xuất giấy


      Hồ sợi bông, sợi pha và tơ nhân tạo trong
            công nghiệp dệt


       Chất làm đặc trong công nghiệp thực
              phẩm
2.2.4.Biến tính bằng xử lý tổ hợp để thu
    nhận tinh bột keo đông:
                 24-
   Huyền dịch tinh bột     25oBe Dung dịch HCl 10%   lượng 1-
                               15% so với
              42-                 huyền
             45oC                 dịch
   Khuấy đều liên tục     Hỗn hợp            KMnO4 5%     Cất giữ                 Mất màu     Gạn, rửa             Sản phẩm
Quy trình biến tính tinh bột bằng xử lý hỗn hợp
Ứng dụng


 Làm chất ổn định
 trong sản xuất
    kem
Tinh bột keo đông
 có thể dùng thay
 thế aga-aga và
   agaroit
2.2.5.Biến tính tinh bột bằng cách tạo liên kết ngang:


-Tinh bột sẽ thu được tính chất mới khi cho tác dụng với axit boric.
Khi đó, 4 nhóm OH của 2 mạch tinh bột nằm gần nhau sẽ tạo
thành phức với axit boric. Nói cách khác, khi đó giữa các mạch
polyglucozit sẽ tạo ra các liên kết ngang.

-Tinh bột thu được sẽ dai hơn, giòn và cứng hơn.
Sự tạo thành liên kết ngang giữa axit boric và tinh bột
Thành phần của dung dịch
       sét để khoan dầu mỏ

      Thành phần của sơn, của
          gốm
Ứng dụng
      Làm chất kết dính cho các
         viên than

      Làm chất mang các chất
       điện di trong pin khô
2.2.6.Biến tính bằng cách gắn thêm nhóm phosphat:

                       Tinh bột
                       phosphat
 Gắn 1 nhóm chức acid          (tinh bột dihydro
    H3PO4                phosphat)
             Được este
             hóa với
             nhóm OH
            của tinh bột
 Gắn 2 nhóm chức acid          Tinh bột phosphat 2
    H3PO4              tinh bột hoặc 2 tinh
                    bột 1 hydro phosphat
Hai tinh bột một hydro phosphat

           Tương
           tác
                  Natri trimeta
Tinh bột
                   phosphat
                      Bền ở to
      Tinh bột có liên kết ngang   cao, pH thấp


             Tăng mức độ liên
            kết ngang thì hồ hóa
              tinh bột giảm


            Bánh có nhân quả
            Thức ăn trẻ em
Tinh bột dihydro phosphat


-Cách tiến hành:
+Đun nóng hỗn hợp tinh bột với muối phosphat hòa tan trong
nước.
+Sấy khô hỗn hợp tinh bột có độ ẩm 40% với muối
ortophosphat mono natri đến độ ẩm 10% sau đó đốt nóng trong
1h ở nhiệt độ 120-140oC.
+ Đun nóng hỗn hợp tinh bột ướt với muối natri tripoly
phosphat đến độ ẩm 5-10% đốt nóng trong 1h (120-130oC).
+Làm nguội, rửa bằng nước và sấy khô.
Độ trong suốt
             caoTính chất      Độ nhớt lớn          Bền với sự thoái
           hóa khi tan giá
      Làm chất độn trong sản phẩm thực phẩm
Ứng dụng
      Dùng trong công nghiệp giấy, dệt…
IV.CÁC LOẠI SẢN PHẨM TINH
BỘT BIẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG:
 Tên gọi sản    Ký hiệu thương phẩm      Ðặc tính và công dụng
  phẩm
            BSF – 7611    Ðặc tính: trong suốt, điểm ngưng kéo
            BSS – 8812    thấp, tăng tính ổn định, nhiệt độ
Tinh bột acetylat    BSM – 7613    thấp, giữ nước tốt, chất tổ chức
            BSL – 7614    Công dụng: mì ăn liền, thực phẩm
            BSX – 8815    đông lạnh, giăm bông, xúc xích, viên
            BSX – 8850    cá, bánh cảo
             JTF – 1046
                     Ðặc tính : mang điện tích
            JTM – 1047    dương, dung dịch hồ có độ
            JTM – 1029    nhớt cao.
Tinh bột cation     JTL – 1048
                     Công dụng : dùng gia keo nội bộ giấy,
                     dùng trong sản xuất định hình tờ
                     giấy, chất dẻo phủ và làm giảm chất
                     thải trong công nghệ sản xuất giấy.
Tên gọi sản  Ký hiệu thương phẩm      Ðặc tính và công dụng
  phẩm
         ETF – 7617
                    Ðặc tính: lực tạo màng mỏng tốt, ít hút
         ETS – 8818      nước, bóng, linh động tự do
         ETM – 5419
                    Công dụng : Tăng tỷ lệ thu hồi bột giấy,
Tinh bột oxy hóa ETL – 1020
         ETL – 1085      tráng phủ bề mặt giấy, keo dán
         ETX – 1073      trong sản xuất tấm trần thạch cao,
                    keo dán trong sản xuất bao bì carton.
         ETX – 1042
         ETM – 1044
         CBS – 8827
                    Ðặc tính: tăng tính ổn định ở nhiệt độ
         CBM – 1028      thấp, sức đề kháng với nhiệt độ cao,
         CBX – 8829      cắt
         CBS – 8830      gọt cơ khí và với axít, kiềm nhẹ tốt.
  Tinh bột
         CBS – 8831      Công dụng : thực phẩm đóng hộp ,
phosphat acetylat CBM – 8834      thực
                    phẩm đông lạnh, nước chấm, tương
         CBA – 8858      ớt,
         CBS – 1068      nước cà chua, xúp, nước ép thịt, và các
         CBS – 1064      thực phẩm nướng, quay…
         CBL – 8835
         CBA – 1063
Tên gọi sản    Ký hiệu thương phẩm      Ðặc tính và công dụng
  phẩm

            CTF – 7631    Ðặc tính và công dụng: làm chất tăng
  Tinh bột       CTM – 7669    độ đặc và tính ổn định cho thực
  phosphat       CTF – 7655    phẩm, làm chất độn cho máy in,
            CTF – 7657    ngành giấy, sản xuất mì ăn liền, sản
  ( Phosphat               xuất xúc xích, cá viên, thịt viên...
   starch)

            EBX – 1032    Ðặc tính: tính linh động tốt, có ức trở
Tinh bột acetate    EBX – 1081    và ức phủ, làm chất ổn định.
  oxy hóa       EBS – 1082
            EBX – 1093    Công dụng: ngành giấy ( nhựa dẻo),
                     ngành thực phẩm : mì sợi ướt, đồ ăn
            EBX – 1094
                     nhẹ, bánh cảo, giăm bông, xúc xích

                     Ðặc tính: tính ổn định nhũ keo tốt, có
Este đơn succinat    KSX – 7643    tính làm thông nước.
   Octenyl      KSM – 7661
                     Công dụng : bột gia vị, chất ổn định
                     nhũ keo, đĩa giấy dùng một lần
Một số sản phẩm ứng dụng tinh bột biến tính
V.KẾT LUẬN:

Tóm lại nhờ có tinh bột biến tính mà trong sản xuất người ta đã
tạo ra được nhiều loại sản phẩm khác nhau, phù hợp với nhu
cầu của người tiêu dùng. Bằng các phương pháp biến tính khác
nhau mà các sản phẩm tạo ra có các tính chất chức năng khác
nhau : độ dẻo, độ nhớt độ dai...phù hợp với từng cảm quan của
từng người.

Đồng thời nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng và giá trị cảm quan
của các sản phẩm được chế biến ra, do đó mà càng khẳng định
được giá trị của các sản phẩm đó trên thị trường, nhằm làm
tăng khả năng tiêu dùng và làm cho kinh tế ngày càng phát triển
hơn.
1 sur 42

Contenu connexe

Tendances(20)

Cong nghe san xuat pho maiCong nghe san xuat pho mai
Cong nghe san xuat pho mai
Xuân Trường Nguyễn11.1K vues
Nước ép quả đụcNước ép quả đục
Nước ép quả đục
Kej Ry21.1K vues
Công nghệ sản xuất đường, bánh kẹoCông nghệ sản xuất đường, bánh kẹo
Công nghệ sản xuất đường, bánh kẹo
Food chemistry-09.1800.15957.9K vues
Phép thử thị hiếu thPhép thử thị hiếu th
Phép thử thị hiếu th
duongduclong19K vues
Công nghệ chế biến & bảo quản thủy sảnCông nghệ chế biến & bảo quản thủy sản
Công nghệ chế biến & bảo quản thủy sản
Food chemistry-09.1800.159535.7K vues
Tim hieu ve chat mau nhan tao su dung trong thuc phamTim hieu ve chat mau nhan tao su dung trong thuc pham
Tim hieu ve chat mau nhan tao su dung trong thuc pham
Nguyen Thanh Tu Collection3.5K vues
Bài giảng môn học vi sinh thực phẩmBài giảng môn học vi sinh thực phẩm
Bài giảng môn học vi sinh thực phẩm
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 091719386421.1K vues
TinhbotbientinhTinhbotbientinh
Tinhbotbientinh
Nguyên Trần1.2K vues
Chương 7 lipidChương 7 lipid
Chương 7 lipid
Nhat Tam Nhat Tam59.8K vues
Cac phuong phap kiem nghiem vi sinh vat thuc phamCac phuong phap kiem nghiem vi sinh vat thuc pham
Cac phuong phap kiem nghiem vi sinh vat thuc pham
Nguyen Thanh Tu Collection14.9K vues
Cong nghe che bien duong va san pham duongCong nghe che bien duong va san pham duong
Cong nghe che bien duong va san pham duong
Luong NguyenThanh24.2K vues
Vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩmVi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm
Vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm
https://www.facebook.com/garmentspace22.8K vues
Bài gi ng chuong 2Bài gi ng chuong 2
Bài gi ng chuong 2
Linh Nguyen10K vues
Báo cáo hóa sinhBáo cáo hóa sinh
Báo cáo hóa sinh
Thao Truong167.3K vues

Similaire à Các phương pháp biến tính tinh bột

Hoa thuc pham_0337Hoa thuc pham_0337
Hoa thuc pham_0337dungtrt1905
1.4K vues40 diapositives
Bai giang cong nghe sx biaBai giang cong nghe sx bia
Bai giang cong nghe sx biaDung Truongvo
5.4K vues18 diapositives

Similaire à Các phương pháp biến tính tinh bột(6)

Rau trái & biến đổi sinh hóaRau trái & biến đổi sinh hóa
Rau trái & biến đổi sinh hóa
Food chemistry-09.1800.15957.5K vues
Hoa thuc pham_0337Hoa thuc pham_0337
Hoa thuc pham_0337
dungtrt19051.4K vues
Quy-trinh-san-xuat-ruou (1).docxQuy-trinh-san-xuat-ruou (1).docx
Quy-trinh-san-xuat-ruou (1).docx
Lethanhphat12042001171 vues
Bai giang cong nghe sx biaBai giang cong nghe sx bia
Bai giang cong nghe sx bia
Dung Truongvo5.4K vues
De tai tim hieu cong nghe san xuat biaDe tai tim hieu cong nghe san xuat bia
De tai tim hieu cong nghe san xuat bia
Nguyen Thanh Tu Collection2K vues
Chuong 2 dac diem va tinh chat gluxitChuong 2 dac diem va tinh chat gluxit
Chuong 2 dac diem va tinh chat gluxit
Nguyen Thanh Tu Collection5.8K vues

Các phương pháp biến tính tinh bột

 • 1. SEMINAR Công nghệ biến tính tinh bột bằng phương pháp vật lý và hóa học Nhóm 4
 • 2. I.MỞ ĐẦU: Tinh bột là nguồn cacbohiđrat dự trữ của thực vật vì vậy nó được tìm thấy phổ biến trong tự nhiên. Tinh bột có nguồn gốc từ các loại cây khác nhau có tính chất vật lí và thành phần hóa học khác nhau. Trong thực tế sản xuất, ứng với mỗi một sản phẩm thực phẩm thường đòi hỏi một dạng tinh bột hoặc một dẫn xuất tinh bột như: tinh bột phải có độ hòa tan tốt, giàu amiloza, amylopectin, tính bền… Và để có được những loại hình tinh bột phù hợp người ta phải biến hình tinh bột.
 • 3. II.CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA TINH BỘT: 1.Cấu tạo: Tinh bột là loại polysaccarit có khối lượng phân tử cao gồm các đơn vị glucozơ được nối nhau bởi các liên kết -glycozit. (C6H10O5)n. Tinh bột bao gồm 2 thành phần: + Amiloza + Amilopectin 2. Hình dạng: Có dạng hình tròn, bầu dục, hay đa giác …  Tính chất cơ lí khác nhau như nhiệt độ hồ hoá, khả năng hấp thụ xanh metylen ...
 • 4. Amiloza Amilopectin Cấu tạo -Gồm 6 gốc glucozo - Gồm liên kết 1- 4 Gluzit tạo thành 1 vòng xoắn liên kết với 1- 6 Glicozit ốc, liên kết 1- 4 tạo thành chuổi xoắn ốc. Glicozit, tạo mạch thẳng. Tính chất - Độ hòa tan: + Khó hòa tan(t0 cao). + Dễ hòa tan - Tạo màu iốt: + Cho màu tím, đỏ. + Cho màu xanh. + Tạo độ nhớt. + Tạo độ bền
 • 6. III.NỘI DUNG THẢO LUẬN: 1.Biến tính tinh bột là gì ? Biến tính tinh bột là quá trình làm thay đổi cấu trúc phân tử của tinh bột, tạo ra các phân tử polysaccharide có mạch ngắn hơn hay gắn các chất,các nhóm khác vào phân tử tinh bột … dưới tác dụng của các tác nhân như nhiệt độ, acid, enzym, các chất oxy hoá … dẫn đến làm thay đổi cấu trúc vật lý, hoá học của tinh bột.
 • 7. Mục đích của biến hình tinh bột: Tạo mặt hàng mới Tăng giá trị cảm quan Cải biến các tính chất của sản phẩm
 • 9. 2.Các phương pháp biến tính tinh bột: 2.1.Phương pháp vật lý: -Là phương pháp biến tính tinh bột thuần túy dùng các lực vật lý như ép, nén và hồ hóa tác dụng lên tinh bột để làm thay đổi một số tính chất của nó nhằm phù hợp với những ứng dụng, sản phẩm tinh bột biến tính của phương pháp này là những tinh bột hồ hóa, tinh bột xử lý nhiệt ẩm. -Các phương pháp vật lý trong công nghệ biến tính tinh bột: +phương pháp trộn với chất rắn trơ +hồ hóa sơ bộ +gia nhiệt khô ở nhiệt độ cao
 • 10. 2.1.1.Phương pháp trộn với chất rắn trơ: Trộn Chất rắn trơ Tinh bột Hỗn hợp Nước Hydrat hóa Các hạt tinh bột cách biệt nhau về vật lí do đó sẽ cho phép chúng hydrat hóa một cách độc lập và không vón cục
 • 11. 2.1.2. Biến hình bằng hồ hóa sơ bộ: Nước Tinh bột Hồ hóa Sấy Làm đứt các liên kết Làm phá vỡ giữa các cấu trúc của phân tử các hạt tinh bột khi hồ hóa
 • 12. Trương nhanh trong nước Tính Biến đổi chậm các tính chất chất của khi bảo quản tinh bột hồ hóa Bền khi ở nhiệt độ thấp sơ bộ Có độ đặc và khả năng giữ nước, giữ khí tốt Thường dùng tinh bột hồ hóa sơ bộ này trong mọi trường hợp khi cần độ đặc, giữ nước mà không cần nấu.
 • 13. 2.1.3.Biến hình tinh bột bằng gia nhiệt khô ở nhiệt độ cao: -Dextrin là sản phẩm phân giải nữa vời của tinh bột. Thực tế pirodextrin thu được khi gia nhiệt tinh bột khô ở nhiệt độ 175- 1950C trong thời gian 7-18h. -Phương pháp chế tạo pirodextrin như sau:
 • 14. Xúc Phun tác Tinh bột (độ ẩm Axit AlCl3 khoảng 5%) Sấy nhẹ Phân giải tinh (độ ẩm 1-5%) bột thành sản phẩm có khối lượng phân tử thấp hơn Dextrin hóa Phản ứng tái trùng hợp các sản phẩm vừa mới tạo thành Làm nguội ở trên chủ yếu bằng liên kết 1-6 tạo cấu trúc có độ phân nhánh cao
 • 15. Sơ đồ tương quan giữa các dextrin
 • 16. 2.2.Phương pháp hóa học: -Là phương pháp sử dụng những hóa chất cần thiết nhằm thay đổi tính chất của tinh bột, sản phẩm chủ yếu của phương pháp biến tính hóa học là những tinh bột xử lý axit, tinh bột ete hóa, este hóa, phosphat hóa. -Các phương pháp vật lý trong công nghệ biến tính tinh bột: +biến tính bằng axit +biến tính bằng kiềm +biến tính bằng oxi hóa +biến tính bằng xử lý tổ hợp để thu nhận tinh bột keo đông +biến tính bằng cách tạo liên kết ngang +biến hình bằng cách gắn thêm nhóm phosphat
 • 17. H+ Tinh bột Đứt liên kết trong phân tử tinh bột Kích thước phân tử giảm Tinh bột biến tính
 • 18. -Trong sản xuất công nghiệp, người ta cho khuếch tán tinh bột( huyền phù tinh bột 12-15Bx) trong dung dịch axit vô cơ có nồng độ 1-3%, rồi khuấy đều ở nhiệt độ 50-55oC trong 12-14h. Sau đó trung hòa, lọc rửa và sấy vôi.
 • 19. Tính chất Trong nước Khi hồ ấm có hóa nhiệt độ Độ nhớt Áp suất trong Giảm ái thấp Nhiệt độ Chỉ số đặc thẩm nước lực với hơn hồ hóa kiềm cao trưng bé thấu cao nóng hạt iot nhiệt độ cao hơn hơn hơn hơn trương hồ hóa nở kém thì độ hơn hòa tan cao hơn
 • 20. Biến tính bằng axit trong môi trường ancol Phương pháp biến tính bằng axit Biến tính bằng axit trong môi trường nước
 • 21. Tinh bột Môi Quy trình sản HCl đậm trường(etanol Hòa trộn xuất tinh bột đặc hay metanol) từ sắn theo phương pháp Biến hình(72h) Robyt Rửa Cồn 70o Lọc hút chân không Nước lọc Sấy(40-50oC) Thử lại axit Nước thải Nghiền Chưng cất Cồn sử dụng Rây lại
 • 22. 2.2.1.1.Biến tính bằng axit trong môi trường ancol Tạo ra những sản phẩm tinh bột mạch ngắn hơn, Ưu điểm các dextrin hoặc các đường Trong môi trường ancol như etanol hoặc metanol, phản ứng thủy phân làm biến dạng tinh Nhược điểm bột diễn ra chậm hơn so với môi trường trong nước Biến tính trong môi trường etanol, metanol đắt tiền, tái chế phức tạp, thời gian dài, tốn nhiều thiết bị, giá thành cao
 • 23. 2.2.1.2.Biến tính bằng axit trong môi trường nước:
 • 24. 2.2.2.Biến tính tinh bột bằng kiềm: -Trong môi trường kiềm, tinh bột hòa tan rất dễ vì kiềm làm ion hóa từng phần và do đó làm cho sự hydrat hóa tốt hơn. -Kiềm có thể phá hủy từ đầu nhóm cuối khử thông qua dạng enol. -Sự phá hủy kiềm cũng có thể xảy ra ngẫu nhiên ở giữa mạch nhất là khi có mặt oxi và có gia nhiệt. Sản xuất bánh gio
 • 25. 2.2.3. Biến tính tinh bột bằng oxi hóa:
 • 26. Nét đặc trưng của tinh bột đã được oxi hóa là độ trắng: tinh bột càng trắng thì mức độ oxi hóa càng cao Đặc điểm Nếu mức độ oxi hóa khá cao thì hạt trong quá trình hồ hóa bị phá hủy hoàn toàn và tạo ra dung dịch trong suốt
 • 27. Ứng dụng Hồ bề mặt trong công nghiệp sản xuất giấy Hồ sợi bông, sợi pha và tơ nhân tạo trong công nghiệp dệt Chất làm đặc trong công nghiệp thực phẩm
 • 28. 2.2.4.Biến tính bằng xử lý tổ hợp để thu nhận tinh bột keo đông: 24- Huyền dịch tinh bột 25oBe Dung dịch HCl 10% lượng 1- 15% so với 42- huyền 45oC dịch Khuấy đều liên tục Hỗn hợp KMnO4 5% Cất giữ Mất màu Gạn, rửa Sản phẩm
 • 29. Quy trình biến tính tinh bột bằng xử lý hỗn hợp
 • 30. Ứng dụng Làm chất ổn định trong sản xuất kem Tinh bột keo đông có thể dùng thay thế aga-aga và agaroit
 • 31. 2.2.5.Biến tính tinh bột bằng cách tạo liên kết ngang: -Tinh bột sẽ thu được tính chất mới khi cho tác dụng với axit boric. Khi đó, 4 nhóm OH của 2 mạch tinh bột nằm gần nhau sẽ tạo thành phức với axit boric. Nói cách khác, khi đó giữa các mạch polyglucozit sẽ tạo ra các liên kết ngang. -Tinh bột thu được sẽ dai hơn, giòn và cứng hơn.
 • 32. Sự tạo thành liên kết ngang giữa axit boric và tinh bột
 • 33. Thành phần của dung dịch sét để khoan dầu mỏ Thành phần của sơn, của gốm Ứng dụng Làm chất kết dính cho các viên than Làm chất mang các chất điện di trong pin khô
 • 34. 2.2.6.Biến tính bằng cách gắn thêm nhóm phosphat: Tinh bột phosphat Gắn 1 nhóm chức acid (tinh bột dihydro H3PO4 phosphat) Được este hóa với nhóm OH của tinh bột Gắn 2 nhóm chức acid Tinh bột phosphat 2 H3PO4 tinh bột hoặc 2 tinh bột 1 hydro phosphat
 • 35. Hai tinh bột một hydro phosphat Tương tác Natri trimeta Tinh bột phosphat Bền ở to Tinh bột có liên kết ngang cao, pH thấp Tăng mức độ liên kết ngang thì hồ hóa tinh bột giảm Bánh có nhân quả Thức ăn trẻ em
 • 36. Tinh bột dihydro phosphat -Cách tiến hành: +Đun nóng hỗn hợp tinh bột với muối phosphat hòa tan trong nước. +Sấy khô hỗn hợp tinh bột có độ ẩm 40% với muối ortophosphat mono natri đến độ ẩm 10% sau đó đốt nóng trong 1h ở nhiệt độ 120-140oC. + Đun nóng hỗn hợp tinh bột ướt với muối natri tripoly phosphat đến độ ẩm 5-10% đốt nóng trong 1h (120-130oC). +Làm nguội, rửa bằng nước và sấy khô.
 • 37. Độ trong suốt cao Tính chất Độ nhớt lớn Bền với sự thoái hóa khi tan giá Làm chất độn trong sản phẩm thực phẩm Ứng dụng Dùng trong công nghiệp giấy, dệt…
 • 38. IV.CÁC LOẠI SẢN PHẨM TINH BỘT BIẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG: Tên gọi sản Ký hiệu thương phẩm Ðặc tính và công dụng phẩm BSF – 7611 Ðặc tính: trong suốt, điểm ngưng kéo BSS – 8812 thấp, tăng tính ổn định, nhiệt độ Tinh bột acetylat BSM – 7613 thấp, giữ nước tốt, chất tổ chức BSL – 7614 Công dụng: mì ăn liền, thực phẩm BSX – 8815 đông lạnh, giăm bông, xúc xích, viên BSX – 8850 cá, bánh cảo JTF – 1046 Ðặc tính : mang điện tích JTM – 1047 dương, dung dịch hồ có độ JTM – 1029 nhớt cao. Tinh bột cation JTL – 1048 Công dụng : dùng gia keo nội bộ giấy, dùng trong sản xuất định hình tờ giấy, chất dẻo phủ và làm giảm chất thải trong công nghệ sản xuất giấy.
 • 39. Tên gọi sản Ký hiệu thương phẩm Ðặc tính và công dụng phẩm ETF – 7617 Ðặc tính: lực tạo màng mỏng tốt, ít hút ETS – 8818 nước, bóng, linh động tự do ETM – 5419 Công dụng : Tăng tỷ lệ thu hồi bột giấy, Tinh bột oxy hóa ETL – 1020 ETL – 1085 tráng phủ bề mặt giấy, keo dán ETX – 1073 trong sản xuất tấm trần thạch cao, keo dán trong sản xuất bao bì carton. ETX – 1042 ETM – 1044 CBS – 8827 Ðặc tính: tăng tính ổn định ở nhiệt độ CBM – 1028 thấp, sức đề kháng với nhiệt độ cao, CBX – 8829 cắt CBS – 8830 gọt cơ khí và với axít, kiềm nhẹ tốt. Tinh bột CBS – 8831 Công dụng : thực phẩm đóng hộp , phosphat acetylat CBM – 8834 thực phẩm đông lạnh, nước chấm, tương CBA – 8858 ớt, CBS – 1068 nước cà chua, xúp, nước ép thịt, và các CBS – 1064 thực phẩm nướng, quay… CBL – 8835 CBA – 1063
 • 40. Tên gọi sản Ký hiệu thương phẩm Ðặc tính và công dụng phẩm CTF – 7631 Ðặc tính và công dụng: làm chất tăng Tinh bột CTM – 7669 độ đặc và tính ổn định cho thực phosphat CTF – 7655 phẩm, làm chất độn cho máy in, CTF – 7657 ngành giấy, sản xuất mì ăn liền, sản ( Phosphat xuất xúc xích, cá viên, thịt viên... starch) EBX – 1032 Ðặc tính: tính linh động tốt, có ức trở Tinh bột acetate EBX – 1081 và ức phủ, làm chất ổn định. oxy hóa EBS – 1082 EBX – 1093 Công dụng: ngành giấy ( nhựa dẻo), ngành thực phẩm : mì sợi ướt, đồ ăn EBX – 1094 nhẹ, bánh cảo, giăm bông, xúc xích Ðặc tính: tính ổn định nhũ keo tốt, có Este đơn succinat KSX – 7643 tính làm thông nước. Octenyl KSM – 7661 Công dụng : bột gia vị, chất ổn định nhũ keo, đĩa giấy dùng một lần
 • 41. Một số sản phẩm ứng dụng tinh bột biến tính
 • 42. V.KẾT LUẬN: Tóm lại nhờ có tinh bột biến tính mà trong sản xuất người ta đã tạo ra được nhiều loại sản phẩm khác nhau, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Bằng các phương pháp biến tính khác nhau mà các sản phẩm tạo ra có các tính chất chức năng khác nhau : độ dẻo, độ nhớt độ dai...phù hợp với từng cảm quan của từng người. Đồng thời nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng và giá trị cảm quan của các sản phẩm được chế biến ra, do đó mà càng khẳng định được giá trị của các sản phẩm đó trên thị trường, nhằm làm tăng khả năng tiêu dùng và làm cho kinh tế ngày càng phát triển hơn.