Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Projecte dels aliments

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Projecte dels aliments

 1. 1. PROJECTE DELS ALIMENTS<br />GenerFebrerMarç 2011<br />CLASSE DELS DINOSAURIS <br />6è E: INFANTIL <br />Col.legi Monti-sion<br />
 2. 2. El treball per projectespermet fomentar entre elsalumnes i la mestra  un tipusdiferentd'aprenentatge, centrat en les sevespròpiesmotivacions, onels propis alumnes es questionen un tema d'estudi, fan una cerca d'informació (llibres, revistes, enciclopèdies, internet...), reelaboren aquestainformació i la sistematitzen.En la majorpartdels casos, el tema del projecte el trienelsmateixosalumnes. Un coptriat, es plantegen que saben sobre aquell tema i que voldrien saber, i entre tots i totes , cerqueminformaciófins poder arribar a respondreals  interrogants.Uspresentem aquí  el projectetreballatdurant les setmanes que hemtingut a la classe a n'Irene (la practicant). Comencemamb una assemblea i un pastís per parlar de quèdeuduraquesta coca. <br />
 3. 3. A partir d'aquidecidimdur el projecteendavant i feim una circular per dur a casa<br />
 4. 4. Treballaml'orígendelsaliments, la sevaclassificació i la piràmidedelsaliments<br />
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. Per entendrel'origen vegetal duim a terme la germinació de llenties<br />
 8. 8.
 9. 9. Enregistrem el procésamb una seqüència temporal.<br />
 10. 10. En Bernatens ha duitfruites per tastar, ensfixemamb el color, la textura, el gust,l’olor, el seuorígen, els que ens aporten,..<br />
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13. Avuiésna  Maria que ensduu de la seva finca per tastar llimones, taronges i poncins. Mireuquines cares ens queden després de tastar-los <br />
 14. 14.
 15. 15. Ara toca passar a les verdures<br />
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18. Les verdures també ensserveixen per crear art!<br />
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21. Aprenem el ball: “la coqueta amb sucre”<br />
 22. 22. Ensproposamfer un supermercat a l’aula:Miremtot el que hemduit de casa i comhopodemorganitzar<br />
 23. 23. Triemdemocraticament un nompelsuper:<br />Ha sortit per majoria de vots “Supermercatelsalimentsdelsdinosaures”<br />
 24. 24. Ara es tracta de fer el ròtul<br />
 25. 25. Triar elspreus i fer una llista<br />
 26. 26. En Bernatensdeixa la sevacaixa registradora que li van durels reis.<br />
 27. 27. Unes normes per jugar al super:-Nomeshi ha un caixer ( càlcul, mates) - Hem de fer una llista de compra (lecto-escriptura) -Nomespodemcomprar tres coses (per poder sumar elspreus) -Quanacabem, tot al seulloc.<br />
 28. 28. Pensem que ara que jasabemtantdelsaliments, enspodriematrevir a transformar-los i fer un menú per quedar a dinar totsal’aula. Entre totsaportem idees i hoduim a votació.<br />
 29. 29. Una vegada triat el menú japodemanar al super de veritat a fer la compra, ensfeim una llista de tot el que hem de dur<br />
 30. 30. Cada un ha de trobar un ingredient,llegir el ròtul del nom, mirar el seu preu, informar alsaltres i si estamd’acord a la senalla.<br />
 31. 31.
 32. 32. El méscomplicat: posar-nos d’acordambelsgelats<br />
 33. 33. Jahotenimtot , pagam a la caixa<br />
 34. 34. i tornam a l’escolacarregats!<br />
 35. 35. El menú consta de tres plats:1r-Espaguetti amb salsa de tomàtiga “solís”2n- Aletes de pollastre ambpatatesfregides3r- Gelat de xocolata o nataAnem per feines! Ensrentam les mans per començar i escoltamambatenció les instruccions<br />
 36. 36. El primer que feim es posar elsespaguettis a bullir<br />
 37. 37. Preparam el pollastre, el posamamb sal, orenga i all<br />
 38. 38.
 39. 39. Passem ara a les patates, les mestres les pelan i nosaltres les tallem<br />
 40. 40.
 41. 41. Per fregir-les necessitem una pella i oli<br />
 42. 42. Preparem la salsa de tomàtiga<br />
 43. 43. I mentresn’Irenefregeixnosaltresesperamassegutsdins la cuina<br />
 44. 44. El dinar estàllest, posam taula a l’aula i a menjar! Quèbo que hotrobam!<br />
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47. Aquestprojecte ha estatpossiblegràcies a la col.laboració de totes lsfamílies de l’aula, a n’Irene , naCati i a totselsprotagonistes:-HichamSbai-Cristian Gallina-Juan Cifre-Magdalena Cerdà-Aida Barry-BernatPallicer-Ikergalindo-MariaSbaiGràcies a tots/es!<br />

×