Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Oferta cfgs 2017_2018

74 vues

Publié le

oferta forativa

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Oferta cfgs 2017_2018

  1. 1. Activitatsfísiquesiesportives (AFD) Agrària(AGA) Artsgràfiques(ARG) Energiaiaigua Imatgepersonal(IMP) (2)Animaciód’activitatsfísiquesiesportives(A) (2)Assistènciaaladirecció(B) (2)Administracióifinances(B) (2)Paisatgismeimedirural(B) (2)Dissenyiediciódepublicacionsimpresesi multimèdia(B) (2)Màrquetingipublicitat(B) (2)Gestiódevendesiespaiscomercials(B) (2)Comerçinternacional(B) (2)Projectesd'edificació(B) (2)Projectesd'obracivil(B) (2)Sistemeselectrotècnicsiautomatitzats(B) (2)Sistemesdetelecomunicacióiinformàtics(B) (2)Mantenimentelectrònic(B) (2)Automatitzacióirobòticaindustrial(B) (2)Eficàciaenergèticaienergiasolartérmica(B) (2)Gestiód'allotjamentsturístics(B) (2)Agènciesdeviatgesigestiód'esdeveniments (B) (2)Guia,informacióiassistènciesturístiques(B) (2)Direcciódecuina(B) (2)Direcciódeserveisderestauració(B) (2)Animacióen3D,jocsientornsinteractius(B) (2)RealitzaciódeProjectesd’audiovisualsi espectacles(B) (2)Soperaudiovisualsiespectacles(B) (2)Il·luminació,captacióitractamentdelaimatge (B) (2)Assessoriad’imatgepersonalicorporativa(B) (2)Administraciódesistemesinformàticsen xarxa(B) (2)Desenvolupamentd'aplicacions multiplataforma(B) (2)Desenvolupamentd'aplicacionsweb(B) (2)Mantenimentd’instal·lacionstèrmiqueside fluids(B) (2)Prevencióderiscosprofessionals(A) (2)Transportmarítimipescad'altura(B) (2)Organitzaciódelmantenimentdemaquinària debucsiembarcions(B) (2)Anatomiapatològicaicitodiagnòstic(B) (2)Dietètica(A) (2)Documentacióiadministraciósanitàries(B) (2)Higienebucodental(B) (2)Imatgeperaldiagnòsticimedicinanuclear(B) (2)Laboratoriclínicibiomèdic(B) (2)Pròtesisdentals(B) (2)Salutambiental(A) (2)Educacióinfantil(B) (2)Animaciósocioculturaliturística(B) (2)Integraciósocial(B) (2)Mediaciócomunicativa(B) (2)Promociódelaigualtatdegènere(B) (2)Automoció(B) (2)Mantenimentaeromecànic(A) AFD31 ADG31 ADG32 AGA31 ARG32 COM31 COM33 COM34 EOC31 EOC32 ELE31 ELE32 ELE33 ELE34 ENA31 HOT31 HOT32 HOT33 HOT34 HOT35 IMS31 IMS32 IMS34 IMS35 IMP33 IFC31 IFC32 IFC33 IMA32 MSP34 MAP32 MAP33 SAN31 SAN32 SAN33 SAN34 SAN35 SAN36 SAN38 SAN39 SSC31 SSC32 SSC33 SSC34 SSC35 TMV31 MVA32 CENTRES DE MALLORCA Alcúdia IES Alcúdia l l Artà IES Llorenç Garcías i Font l IES Bendinat (*) l IES Calvià l l l IES Son Ferrer l IES Felanitx l (P) Sant Alfons - Es Lladoner l IES Berenguer d’Anoia l IES Pau Casesnoves l l l l l l l Llucmajor IES Llucmajor l l IES Manacor l l l l l IES Mossèn Alcover l l l (P) Global Centre d'Estudis l l l (CC) Es Liceu l IES Marratxí l CIFP Son Llebre l l l Muro IES Albuhaira l IES Antoni Maura l IES Arxiduc Lluís Salvador l IES CTEIB l IES Emili Darder l IES Francesc de Borja Moll l l l l l l l l IES Guillem Sagrera l IES Josep Maria Llompart l l IES Juníper Serra l l l l l l l l l IES Politècnic l l l l l l l IES Ramon Llull l l IES Ses Estacions l l IES Son Pacs l l(¨) IES Son Rullan l CIFP Nauticopesquera l l (CC) Nuestra Sra. de Montesión l (CC) Sant Francesc l (CC) Sant Josep Obrer I l l l (P) Grupo Fleming l l l l (P) ADEMA l l l l (P) CIDE l (P) EDIB l l l (P) Escola d'imatge i so l l l (P) ESERP Business School l l (P) LADAT l (P) La Salle l l l (P) Lluís Vives l l l Pollença IES Guillem Cifre de Colonya l Sa Pobla CIFP Joan Taix l l Santa Margalida IES Santa Margalida l CENTRES DE MENORCA Alaior IES Josep Miquel i Guàrdia l IES Josep M. Quadrado l (P) ETB-Menorca l l IES Maria Àngels Cardona l l l IES Cap de Llevant l l l IES Joan Ramis i Ramis l IES Pasqual Calbó i Caldés l l l CENTRES D'EIVISSA IES Isidor Macabich l l IES Sa Blanca Dona l l IES Sa Colomina l Sant Antoni de Portmany IES Quartó de Portmany l l Sant Josep de sa Talaia IES Algarb l l l (*) Les classes s'imparteixen a diferents instal·lacions esportives del municipi de Calvià. (A) Títol LOGSE l Cicles implantats CIFP Centre Integrat de Formació Professional (B) Títol LOE  Organització temporal especial Ciutadella de Menorca Eivissa Aquesta oferta pot tenir alguna variació depenent del nombre de person es matriculades. Inca Manacor Palma Maó Calvià Felanitx Marratxí Transportimantenimentde vehicles(TMV) CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Curs 2017-2018 Administracióigestió(ADG) Comerçimàrqueting(COM) Edificacióiobracivil(EOC) Electricitatielectrònica(ELE) Hoteleriaiturisme(HOT) Imatgeiso(IMS) Informàticaicomunicacions(IFC) Instal·lacióimanteniment(IMA) Serveissocioculturalsiala comunitat(SSC) Sanitat(SAN) Maritimopesquera(MAP)
  2. 2. Activitatsfísiquesiesportives (AFD) Agrària(AGA) Artsgràfiques(ARG) Energiaiaigua Imatgepersonal(IMP) (2)Animaciód’activitatsfísiquesiesportives(A) (2)Assistènciaaladirecció(B) (2)Administracióifinances(B) (2)Paisatgismeimedirural(B) (2)Dissenyiediciódepublicacionsimpresesi multimèdia(B) (2)Màrquetingipublicitat(B) (2)Gestiódevendesiespaiscomercials(B) (2)Comerçinternacional(B) (2)Projectesd'edificació(B) (2)Projectesd'obracivil(B) (2)Sistemeselectrotècnicsiautomatitzats(B) (2)Sistemesdetelecomunicacióiinformàtics(B) (2)Mantenimentelectrònic(B) (2)Automatitzacióirobòticaindustrial(B) (2)Eficàciaenergèticaienergiasolartérmica(B) (2)Gestiód'allotjamentsturístics(B) (2)Agènciesdeviatgesigestiód'esdeveniments (B) (2)Guia,informacióiassistènciesturístiques(B) (2)Direcciódecuina(B) (2)Direcciódeserveisderestauració(B) (2)Animacióen3D,jocsientornsinteractius(B) (2)RealitzaciódeProjectesd’audiovisualsi espectacles(B) (2)Soperaudiovisualsiespectacles(B) (2)Il·luminació,captacióitractamentdelaimatge (B) (2)Assessoriad’imatgepersonalicorporativa(B) (2)Administraciódesistemesinformàticsen xarxa(B) (2)Desenvolupamentd'aplicacions multiplataforma(B) (2)Desenvolupamentd'aplicacionsweb(B) (2)Mantenimentd’instal·lacionstèrmiqueside fluids(B) (2)Prevencióderiscosprofessionals(A) (2)Transportmarítimipescad'altura(B) (2)Organitzaciódelmantenimentdemaquinària debucsiembarcions(B) (2)Anatomiapatològicaicitodiagnòstic(B) (2)Dietètica(A) (2)Documentacióiadministraciósanitàries(B) (2)Higienebucodental(B) (2)Imatgeperaldiagnòsticimedicinanuclear(B) (2)Laboratoriclínicibiomèdic(B) (2)Pròtesisdentals(B) (2)Salutambiental(A) (2)Educacióinfantil(B) (2)Animaciósocioculturaliturística(B) (2)Integraciósocial(B) (2)Mediaciócomunicativa(B) (2)Promociódelaigualtatdegènere(B) (2)Automoció(B) (2)Mantenimentaeromecànic(A) AFD31 ADG31 ADG32 AGA31 ARG32 COM31 COM33 COM34 EOC31 EOC32 ELE31 ELE32 ELE33 ELE34 ENA31 HOT31 HOT32 HOT33 HOT34 HOT35 IMS31 IMS32 IMS34 IMS35 IMP33 IFC31 IFC32 IFC33 IMA32 MSP34 MAP32 MAP33 SAN31 SAN32 SAN33 SAN34 SAN35 SAN36 SAN38 SAN39 SSC31 SSC32 SSC33 SSC34 SSC35 TMV31 MVA32 Aquesta oferta pot tenir alguna variació depenent del nombre de person es matriculades. Transportimantenimentde vehicles(TMV) CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Curs 2017-2018 Administracióigestió(ADG) Comerçimàrqueting(COM) Edificacióiobracivil(EOC) Electricitatielectrònica(ELE) Hoteleriaiturisme(HOT) Imatgeiso(IMS) Informàticaicomunicacions(IFC) Instal·lacióimanteniment(IMA) Serveissocioculturalsiala comunitat(SSC) Sanitat(SAN) Maritimopesquera(MAP) (CC) Oferta concertada (1) Un curs acadèmic més l'FCT (Formació en centres de treball) (P) Oferta privada (2) Dos cursos acadèmics, inclosa l'FCT El CF de Manteniment aeromecànic s'impartirà a les Instal·lacions d'Air Europa

×